Zieritz

šlechtic Zieritz

- novoštítná rodina luteránského vyznání pocházející z Eberwalde u Berlína. 

- rakouský šlechtický stav na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Karla I. ze dne 4. ledna 1918, diplom spolu s predikátem „Edler von“ byl vystaven ve Vídni 16. února 1918 pro Karla Ferdinanda Zieritze, c. a k. plukovníka, později generálmajora.

 

Biografie

- Karl Ferdinand Zieritz se narodil 8. prosince 1863 v uherské Nagykanizse v rodině Ferdinanda Erdmanna Zieritze, stavebního podnikatele z Vídně. Po odvodu nastoupil k c.k. armádě v prosinci 1880 k 9. haličskému pěšímu pluku do Lembergu (dnes Lwow, Ukrajina) jako vojín, 1. září 1882 se stal kadetem u téhož pluku,

- v následujícím roku byl veden v seznamech jako kadet-důstojnický čekatel až do roku 1885, 1. listopadu 1885 byl povýšen do hodnosti poručíka a zároveň byl převelen ke 2. vozatajskému pluku do Budapesti, roku 1888 zastával funkci adjutanta vozatajského divizionu, 1. listopadu 1889 byl povýšen na nadporučíka a byl převelen k 1. vozatajskému pluku do Vídně,

- u jmenovaného pluku byl 1. listopadu 1896 povýšen na rittmistra II. třídy, od roku 1900 byl již rittmistrem I. třídy, roku 1909 se stal u 3. vozatajského pluku v Lembergu velitelem 11. divizionu, 1. května 1910 byl povýšen na majora, 26. srpna 1912 byl pověřen velením 3. vozatajského divizionu v Grazu a 1. listopadu 1913 byl povýšen na podplukovníka,

- po vypuknutí I. světové války se se svou jednotkou účastnil bojových operací v Haliči, Bukovině a na italské frontě na řece Isozno, 1. září 1915 byl povýšen na plukovníka 

 

Vyznamenání

- 1898 Bronzová jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc,

- 1905 Vojenský služební odznak III. třídy pro důstojníky,

- 1906 Bronzová vojenská záslužná medaile na červené stuze, 

- 1908 Vojenský jubilejní kříž, 

- v době I. světové války získal rytířský kříž řádu Železné koruny III. třídy s válečnou dekorací, Vojenský záslužný kříž III. třídy s válečnou dekorací, Vojenský služební odznak II. třídy pro důstojníky a další. 

 

Erb (1918)

- modro-červený štít dělený stříbrným kosmým břevnem, v horním poli tři stříbrné hvězdy v postavení 2,1. V dolním poli na zeleném pahorku stojí stříbrná kamenná kruhová věž zakončená cinbuřím, s černou otevřenou bránou a nad ní tři černá okna vedle sebe, na věži je vztyčen červeno-stříbrná vlajka. 

- klenotem, na korunované turnajské přílbě s červeno–stříbrnými a modro–stříbrnými přikrývadly, jsou tři pštrosí pera červené, stříbrné a modré.

 

Literatura

- Genealogisches Handbuch des Adels, Band XVI. Weg-Z, 2005, s. 535.

- Županič Jan, Karlovská šlechta. Rakouské a uherské nobilitace ve světle materiálů kabinetní kanceláře Karla I. (IV.), Praha, s. 110.

 

Další články nobilitace 1918

 

Conrad von Hötzendorf , Czerweny von Arland , Czibulka , Danzer , Daublebsky , Gednorožec , Herzmansky von San , Hrašovec , Janotta , Rittner , RollingerWaněk , WeegerZeiss , ZieritzČenský