09. Buchan

9.1 Nobilitace a rodový erb

Původně skotská rodina přišlá z Velké Británie. Vyznání římsko-katolické. Členové rodiny usazené v severních Čechách pocházeli ze skotského klanu Buchan (1). Buchanové někdy bývají považováni za sept (2) klanu Cumming (Comyn). Zdá se, že ve Skotsku se heraldika objevila přibližně ve stejné době jako v Anglii a Francii, tedy nejpozději na přelomu 12. a 13. století. Náčelník klanu Buchan z Auchmacoy užíval od 15. století stříbrný štít se třemi utrženými černými hlavami lva s červeným jazykem v postavení 2,1.

Současný náčelník klanu Captain David Buchan z Auchmacoy má u dvora Lorda Lyona zaregistrován klenot, popis: slunečnice otáčející svůj květ za sluncem kosmo vzhůru, vše v přirozených tinkturách. Heslo: NON INFERIORA SECUTUS (Nesleduji nic špatného), badge: slunečnice, tartan (3) byl odvozen z tartanu Cummingů, pravděpodobných příbuzných.

Obrázek 9.1: Buchan tartan moderní.

 

Pokud se podíváme na erb skotských Buchanů je jednoznačné, že při nobilitaci roku 1793 nebyl půuvod Jakoba Buchana brán z velké míry v potaz, jen klenot naznačuje jeho původ na Britských ostrovech. Říšský šlechtický stav na základě majestátu císaře Františka I. daného ve Vídni dne 18. června 1793 pro Jakoba (Jamese) Buchana, velkoobchodníka s plátnem v Rumburku (4). Popis erbu (1793): Štít zlatý se třemi černými včelami v postavení 2,1. V pravém horním rohu šikmým cimbuřovým řezem dělený stříbrno-modrý kanton (5). Klenotem, na korunované turnajské přilbě s černo-zlatými a modro-stříbrnými přikrývadly, je na zlaté žerdi vlající britská červená námořní vlajka zv. Red Ensign (6). Heslo na stříbrné stuze zlatě INDUSTRIA (Průmysl).

Obrázek 9.2: Erb Jakoba von Buchan.

 

9.2 Historie

V první polovině 18. století zažívaly České země hospodářský rozkvět, vznikaly první manufaktury a obecně se začalo dařit podnikání. V oblasti Rumburska se stalo nejvýznamnějším řemeslem plátenictví a textilní výroba. Díky silným obchodním vztahům se sousední Lužicí se rumburské plátno prodávalo v Žitavě a přes Hamburk se díky anglickým obchodníkům dostalo až na Britské ostrovy.

Ve stejném období se začali v severních Čechách usazovat první angličtí obchodníci a mezi nimi najdeme i příslušníky, původně, skotského klanu Buchan (7). Klan Buchan získal své jméno podle oblasti ležící na severo-východě hrabství Aberdeen a Banff. Prvním prokazatelným členem rodu, kterého prameny zmiňují, byl jistý Ricardus de Buchan, úředník aberdeenského biskupa, připomínaný roku 1207 (8).

Není s naprostou jistotou známo, kdy členové klanu Buchan získali své panství zv. Auchmacoy. Podle tradice byl jmenovaný majetek v držení rodiny již od 14. století. Nicméně je třeba poznamenat, že teprve roku 1503, Andrew Buchan, považovaný za druhého náčelníka klanu, získal od krále Jakuba IV. Skotského listinu, která potvrzuje vlastnictví zmíněných statků.

 

9.2.1 Rodokmen 1.

Andrew Buchan z Auchmacoy, +po r. 1446, oo N.N.,

1. Andrew Bucham z Auchmacoy, +cca 1505, oo Marjory Crawford,

2. Alexander Buchan z Auchmacoy, +26. května 1507, oo Marjory Burnett

2.1 William Buchan, z Auchmacoy, +před 9. březnem 1514, oo N.N.,

2.1.1 Alexander Buchan, 5. Laird z Auchmacoy, +1554-56, oo Katherine Dumbreck, dcera Williama Dumbrecka of that Ilk,

2.1.1.1 Alexander Buchan, 6. Laird z Auchmacoy, +1581-2, oo Elizabeth Seton,

2.1.1.1.1 Alexander Buchan, 7. Laird z Auchmacoy, I. oo Beatrix Annand, dcera Thomase Annanda z Auchterellonu, bez potomků, II. oo 1598, Agnes Fraser, dcera Thomase Frasera z Durrisu,

(2)

2.1.1.1.1.1 James Buchan 8. Laird z Auchmacoy - potomci Buchanové z Auchmacoy, náčelníci klanu a Buchanové z Cairnbulgu,

2.1.1.1.1.2 George Buchan - potomci Buchanové z Kelloe, Cumledge a Newtonu of Whitsome,

2.1.1.1.2 Thomas Buchan,

2.1.1.1.3 William Buchan,

3. William Buchan z Oykhornu, oo N.N.,

3.1 Andrew Buchan z Oykhornu,

 

9.2.2 Buchanové v Čechách.

Není přesně jasné, ze které rodové linie čeští Buchanové pocházeli. Po prostudování oficiálního rodokmenu skotských Buchanů se dá předpokládat, že byli potomky jednoho z neznámých synů George Buchana, předka větve Kelloe (9).

Prvním Buchanem v severmích Čechách byl jistý John James, který se přistěhoval do Rumburku kolem roku 1768. Začal spolupracovat s Johnem Coulstonem, který rozšířil výrobu plátna i do nedalekého Jiříkova. Nejdříve byl úˇcetní v Coulstonově podniku a musel dvakrát týdně cestovat mezi Rumburkem a Jiříkovem, kde nakupoval velká množství látek, která dovážel do Rumburka k dokončení. Tento způsob zásobování byl drahý a pomalý a tak kolem roku 1769 založil v Jiříkově novou firmu Coulston a Buchan. Nová firma nakupovala přízi, kterou dala tkalcům a od nich zpět vykoupila hotové plátno. Zmíněný John James Buchan zemřel jako zámožný obchodník s plátnem v Jiříkově 29. října 1779.

Dalším členem rodu v Rumburku byl James (v dobových dokumentech je psán jako Jakob), snad syn předešlého. Pokračoval v úspešném obchodování a roku 1793 byl za zásluhy o rozvoj průmyslu v Čechách povýšen do říšského šlechtického stavu. 10. května 1790 se v německém Budyšíně (Bautzen) oženil s Luise Constantií Böhmerovou, dcerou místního obchodníka Johanna Gottholda Böhmera. Manželé spolu měli dva syny Pia a Eduarda, kteří se oba narodili v Rumburku.

Starší z bratrů se roku 1830 oženil ve Vídni s Vincentií Libesny, pocházející z Kroměříže a studoval na Vídeňské univerzitě. Od roku 1845 je však v seznamech členů lékařské fakulty uváděn jako nepřítomný.

Mladší z bratrů Eduard se zabýval malířstvím a obchodoval s uměním. Oženil se Franziskou Bartel, která v únoru roku 1826 při porodu dcery Berthy (10) v Rumburku zemřela.

 

 9.2.3 Rodokmen 2.

James (Jakob) von Buchan, * Londýn +Rumburk, oo 10. 5. 1790 Bautzen, Luise Constantie Böhmer, *7. listopadu 1769 Bautzen +po roce 1821, dcera Johanna Gottholda Böhmera a Louisy Christiany Limmer,

1. Pius von Buchan, *16. března 1797 Rumburk +?, oo 19. července 1830 Wien, (sv. Stěpán), Vincentia Libesny, *5. července 1808 Kroměříž +?, dcera Josefa Libesnyho a Barbory

2. Eduard von Buchan, *?. března 1799 Rumburk +18. října 1872 Dresden, oo Franziska Bartel, *? +únor 1826 Rumburk

2.1 Bertha von Buchan, *1. února 1826 Rumburk +31. prosince 1904 Hamburg

Obrázek 9.3: Bertha von Buchan.

 

 

_____________________________________________________________

1. Klan Buchan nemá žádný vztah ke klanu Buchanan navzdory velmi podobnému jménu.

2. Sept je anglické slovo označující rozdělení rodiny, zejména se používá u skotských a irských klanů. Termín používaný v Irsku i Skotsku bývá překládán do Irštiny slovem sliocht znamenající potomstvo nebo též semeno či sperma, viz více zde: https://en.wikipedia.org/wiki/Sept.

3. Tartan (skotská gaelština: breacan) je vzor tkaniny, u kterého jsou přesně stanoveny barvy a proporce jednotlivých vždy pravoúhlých pruhů. Tartanové tkaniny jsou vyrobeny převážně z vlny nebo z přízí s příměsí vlny. Tartany jsou evidovány ve Skotském registru vzorů tartanů.

4. E. H. Kneschke, Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon, II., Leipzig 1860, s. 119, heslo Buchan, G. Megerle von Mühlfeld, Ergänzungsband zu dem Adels-Lexikon, Wien 1824, s. 254, J. Ch. von Hellbach, Adels-Lexikon oder Handbuch I., Ilmenau 1825, s. 199, Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2027, Praha 2016, s. 83.

5. Kanton je malé čtvercové nebo obdélníkové pole v horním rohu štítu. Je zjevně menší než čtvrt’, viz: A. CH. Fox-Davies, A Complete Guide to Heraldry, Edinburgh 1909, s. 136.

6. Red Ensign neboli červená vlajka byla odvozena v 17. století z vlajky Anglie a byla původně užívána královským námořnictvem a později obchodním lod’stvem. V období 1707-1800 byla tvořena červenou vlajkou do jejíhož kantonu byl vložen tzv Union Jack, vlajka Velké Británie, která je složena z vlajky Anglie (červený kříž sv. Jiří na stříbrném poli), která je položena na vlajku Skotska (stříbrný kříž sv. Ondřeje na modrém poli).

7. A. Klíma:, English Merchant Capital in Bohemia in the Eighteenth Century in: The Economic History Review, New Series, Vol. 12, No. 1, 1959, s. 34-48.

8. G. Way and R. Squire, Collins’s Scottish Clan & Family Encyclopedia, (Foreword by The Rt. Hon. The Earl of Elgin KT, Convenor, The Standing Council of Scottish Chiefs), 1994, s. 84.

9. Oficiální rodokmen větve Kelloe začíná Georgem Buchanem z Kelloe, který byl pradvěpodobně vnukem zmíněného Georga, nebot’ se narodil až roku 1682.

10. Bertha von Buchan se nikdy neprovdala, roku 1842 odmítla nabidku k sňatku slavného německého básníka Theodora Storma.