20. Dillon

20.1 Nobilitace a rodový erb

Za více než osm set let existence rodu Dillonů prošel jejich erb poměrně složitým vývojem. Britští autoři knih popisujících erby anglické a irské šlechty uvádějí, že první erb se objevil na přelomu 13. a 14. století, popis: Štít stříbrný s červeným lvem v chůzi provázeným třemi červenými stoupajícími měsíci v postavení 2,1. Klenotem, na přilbě s červeno-stříbrnou točenicí a červeno-stříbrnými přikrývadly, byl rostoucí červený lev držící v pravé tlapě zlatou hvězdu s vlnitými hroty (1).

Vzhledem k tomu, že rod Dillon přišel na Britské ostrovy z Francie resp. Bretaně, lze předpokládat existenci erbu již na konci 12. století. Jak čas plynul a rodina se začala dělit do mnoha větví, začal se diferencovat i původní rodinný erb. My se zaměříme pouze na erb linie Proudstown a. Skreen, protože ostatní varianty rodového erbu nijak nesouvisejí s touto rodovou pošlostí, popis: Štít stříbrný s červeným lvem provázeným třemi červenými stoupajícími měsíci majícími mezi hroty červenou hvězdu s vlnitými hroty, postavení 2,1. Přes vše je položeno modré břevno. Klenotem, na přilbě s červeným chapeau podšitým hermelínem a červeno-stříbrnými přikrývadly je stojící stříbrný sokol se vzepjatými křídly, se zlatou zbrojí a na nohách zlaté rolničky (2).

Ke vzniku tohoto erbu se vztahuje pověst, která je zasazena do počátku 15. století. Jistý Sir Richard Dillon přivedl jednotku o 600 mužích do bitvy u Verneuil, Francie dne 14. srpna 1424 na pomoc anglickým vojskům. Díky své statečnosti byl odměněn vévodou z Bedfordu, regentem francouzského království za anglického krále Jindřicha VI. polepšením erbu. Na štít bylo přidáno modré břevno a vzlétající sokol nahradil v klenotu rostoucího lva.

V souvislosti s udělením říšského rytířského titulu došlo k drobné změně erbu Francise Thomase Dillona (3), popis: Štít stříbrný s červeným lvem provázeným třemi červenými stoupajícími měsíci majícími mezi hroty červenou hvězdu s vlnitými hroty, postavení 2,1. Přes vše je položeno modré břevno. Klenotem, na korunované turnajské přilbě červeno-stříbrnými a modro-stříbrnými přikrývadly je stojící stříbrný sokol se vzepjatými křídly, se zlatou zbrojí a na nohách zlaté rolničky, mezi křídly sokola je černý dvouhlavý orel. Heslo: AUXILIUM AB ALTO (Pomoc shůry) (4).

Obrázek 20.1: Erb barona Dillona.

 

Při následném povýšení Francise Thomase rytíře Dillona do stavu říšských svobodných pánů (5) došlo k dalšímu polepšení rodového erbu, popis: Štít stříbrný s červeným lvem provázeným třemi červenými stoupajícími měsíci majícími mezi hroty červenou hvězdu s vlnitými hroty, postavení 2,1. Přes vše je položeno modré břevno. Na štítě je položena koruna svobodných pánů. Klenoty dva, 1. na korunované turnajské přilbě červeno-stříbrnými přikrývadly je stojící černý jednohlavý orel se zlatou zbrojí a červeným jazykem, 2. na turnajské přilbě červené chapeau podšité stříbrnou kožešinou s modro-stříbrnými přikrývadly se stříbrným sokolem se složenými křídly, se zlatou zbrojí a na nohách zlaté rolničky. Štítonoši: zelený gryf se zlatými křídly a zlatou zbrojí a červený sokol se zlatou zbrojí a na nohách zlaté rolničky. Heslo: AUXILIUM AB ALTO (Pomoc shůry) (6).

Obrázek 20.2: Klenot říšského rytíře Dillona.

 

Z rodokmenu rodiny Dillon z Proudstownu vyplývá, že i větev Dillonů, Baronetů z Lismullenu a říšských svobodných pánů pochází ze společného předka. Sir John Talbot Dillon byl povýšen císařem Josefem II. majestátem ze dne 4. července 1783 (7). Erb svobodných pánů Dillonů z Lismullenu uvádí ve svém díle J. B. Rietstap (8), popis: Štít čtvrcený, 1.-4. pole, Dillon of Proudstown, 2.-3. pole stříbrné s červeným lvem v chůzi provázeným třemi stoupajícími červenými měsíci v postavení 2,1. Klenoty dva, 1. na červeném chapeau podšitém hermelínem se stojící vzlétající stříbrný sokol se zlatou zbrojí a zlatými rolničkami na nohou, 2. na červeno-stříbrné točenici je rostoucí červený lev. Heslo: AUXILIUM AB ALTO (Pomoc shůry).

Roku 1801 byl upraven erb Sira Johna Talbota Dillona při příležitosti povýšení na Baroneta z Lismullenu, popis: Štít stejný jak je uvedeno výše, ve středu štítu malý stříbrný štítek s červenou dlaní, emblém titulu baroneta. Klenoty stejné. Štítonoši dva červení zpět hledící lvi. Heslo stejné. 

Po roce 1852, kdy zemřel 5. Baronet bez mužských potomků, došlo ke zjednodušení erbu dědice titulu, popis: Štít stříbrný s červeným lvem provázeným třemi červenými stoupajícími měsíci majícími mezi hroty červenou hvězdu s vlnitými hroty, postavení 2,1. Přes vše je položeno modré břevno. Klenotem, na přilbě anglických baronetů s červeno-stříbrnými přikrývadly je na červeném chapeau podšitém hermelínem stojící stříbrný sokol se vzepjatými křídly, se zlatou zbrojí a na nohách zlaté rolničky. Heslo: DUM SPIRO SPERO (Dokud dýchám, doufám) (9).

 

20.2 Historie

Mezi důstojníky císařsko-královské armády na přelomu 18. a 19. století bylo i několik členů rodiny Dillon. Dillon je příjmení irského původu s Bretaňsko-normandskými kořeny. Prvním členem tohoto velmi vznešeného rodu byl v Irsku zaznamenán jistý Sir Henry de Leon (c.1176 – 1244), pocházející z mladší (cadet) větve bretaňských vikomtů de Léon. Zmíněný rytíř přišel do Irska v doprovodu prince Johna Anglického (pozdějšího krále Jana zv. Bezzemek). Rodové příjmení se přetransformovalo do tehdejší irštiny ve formě "Diolun"a do angličtiny jako "Dillon". Dodnes je velmi rozšířené nejen v hrabstvích Meath a Westmeath, kde Sir Henry de Leon získal od krále majetek, ale po celém Irsku.

 

20.2.1 Rodokmen 1.

Sir Henry de Leon, žil v období 1185-1244, oo N. de Courcy, dcera Sira Johna de Courcy,

1. Sir Thomas Dylon z Drumrany, oo Maud Butler, dcera Edmunda Butlera, 6. hraběte z Carricku,

1.1 Henry Dylon, pán na Drumrany, oo Olivia Fitzgerald, dcera Maurice Fitzgeralda,

1.1.1 Thomas Dylon, kněz, založil opatství v Kilkeny-West,

1.1.2 Sir Henry Dylon z Drumrany, oo Bridget de Bermingham, dcera Petera de Bermingham,

1.1.2.1 Robert Dylon z Drumrany, oo Anne le Poer, dcera Eustace le Poer, Barona z Kellsu,

1.1.2.1.1 Henry Dillon, + v mládí,

1.1.2.1.2 Gerald Dillon z Drumrany, oo Emily Fitzgerald, dcera hraběte z Kildare,

1.1.2.1.2.1 Sir Maurice z Drumrany - potomci Dillonové z Ballynakill, Vikomti Dillonové z Costello-Gallen,

1.1.2.1.2.2 Henry Dillon, převor u sv. Petra v Newtownu,

1.1.2.1.2.3 Sir James Dillon z Proudstownu, - pokračování rodokmen 2.,

1.1.2.1.2.4 Catherine Dillon, oo Sir John Nugent z Bracklynu,

1.1.2.1.2.5 Anne Dillon, oo N. Delamar,

1.1.2.1.2.6 John Dillon,

1.1.2.1.3 Bridget Dillon, oo Sir John Gee,

1.1.2.1.4 Mary Dillon, oo N. McCrola,

1.1.2.1.5 Jane Dillon, oo N. MacGeoghan,

1.1.2.1.6 John Dillon, odstěhoval se do Anglie,

1.1.2.1.7 Thomas Dillon, biskup z Kildare,

1.1.2.1.8 Edmund Dillon, opat kláštera sv. Tomáše nedaleko Dublinu,

1.1.2.2 John Dylon, zabit v bitvě, svobodný,

1.1.2.3 William Dylon, kněz,

1.1.2.4 Gerald Dylon, kněz,

1.1.3 Sir Maurice Dylon, oo Letitia Tuite, dcera Sira Richarda Tuite,

1.1.4 Mary Dylon, oo Sir John Dalton,

1.1.5 Bridget Dylon, oo O’Ferral, kníže z Analy,

1.2 Dominick Dylon, nominant na biskupa z Ossory

1.3 James Dylon, kanovník

2. dcera, oo N. Pettyt, syn Sira Williama Pettyta z MUlingaru,

3. Sir Robert Dylon - potomci,

4. John Dylon, kněz,

 

Sir James Dillon, třetí syn Geralda Dillona z Drumrany, se stal praotcem dvou samostatných rodových větví, hrabat z Roscommonu a Dillonů z Clonbrocku, kteří se usadili ve východní části oblasti Galway. Zmíněný James se narodil v Anglii, kde prožil své dětství, byl pasován na rytíře a díky královské přízni, získal pro svou rodinu velký pozemkový majetek v hrabství Meath v okolí města Tara. On to byl, komu je připisována v současnosti zásluha o výstavbu panského domu v Proudstownu a hradu s farním kostelem na panství Skreene či jinak Skryne.

Jamesův syn Sir Robert Dillon se oženil s Annou, dcerou Sira Jamese Berminghama a zdědil spojená panství Proudstown a Skreen. Z manželství se pět synů a dvě dcery z nichž Sir Richard se stal otcovým dědicem a zároveň předkem říšských svobodných pánů Dillonů, které v první polovině 19. století můžeme nalézt v Brně.

 

20.2.2 Rodokmen 2.

Sir James Dillon z Proudstownu, oo Honora Darcy, *1446 +?, dcera Sira Johna Darcyho,

1. Sir Robert Dillon z Proudstownu a Skreenu, oo Anne Bermingham, dcera Sira Jamese Berminghama,

1.1 Sir Richard Dillon z Proudstownu, oo Jean Wile, dcera a dědička N. Wile z Riverstownu,

1.1.1 Ismay Dillon, oo John Bellew z Bellewstownu,

1.1.2 James Dillon z Riverstownu, *cca 1426 +?, oo Elizabeth Bathe - pokračování hrabata z Roscommonu - rodokmen 4.,

1.1.3 Robert Dillon z Allenstownu - potomci Dillonové z Keppochu,

1.1.4 John Dillon z Proudstownu a Skreenu, oo Juliana Plunket, dcera Patricka Plunketa, zakladatele domu Baronů z Louthu,

1.1.4.1 Sir Bartholomew Dillon, rytíř, oo Mary Eustace, dcera Edwarda Eustace z Castlemartin,

1.1.4.1.1 Sir James Dillon z Proudstownu, oo Elizabeth Dowdall, dcera N. Dowdalla of Mounttown,

1.1.4.1.1.1 Gerald Dillon, oo Ellen FitzRery,

1.1.4.1.1.1.1 Richard Dillon z Proudstownu a Skreenu, +1565, oo Anna Cruise z Meath,

1.1.4.1.1.1.1.1 Peter Dillon z Proudstownu a Skreenu, oo Eleanor Clynck, dcera Patricka Clyncka ze Skryne,

1.1.4.1.1.1.1.1.1 Richard Dillon z Proudstownu a Skreenu, +26. října 1619, I. oo N. Plunket z Finglasu, bez potomků, II. oo Mary Preston, dcera Roberta Prestona z Ballmadonu,

1.1.4.1.1.1.1.1.1.1 Gerald (Gerrott) Dillon z Proudstownu a Skreenu, *cca 1592 +15. května 1626, oo Margaret St. Lawrence, dcera Christophera St. Lawrence z Crusetownu,

1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1 Francis Dillon z Proudstownu a Skreenu, *1607 +?, oo Mary Preston, dcera Roberta Prestona z Rogerstownu,

1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1 William Dillon z Proudstownu a Skreenu, +cca 1730, - pokračování rodokmen 3.,

1.1.5 Walter Dillon,

1.1.6 Nicholas Dillon,

1.2. Gerald Dillon, oo Elizabeth Barry, dcera Johna Lorda Barryho - potomci Dillonové z Clonbrocku,

1.3. Sir James Dillon,

1.4. Walter Dillon - potomci v Irsku,

1.5. Henry Dillon,

1.6. Anna Dillon, oo John Morris, syn Sira Jamese Morrise,

1.7. Elinor Dillon, oo N. O’More z Leixu,

 

20.2.3 Dillonové ve střední Evropě

První větví jejíž členové se usadili ve střední Evropě, i když jen krátce, byli Dillonové z Proudstownu a Skreenu. Zakladatelem středoevropské větve byl William Dillon, pán na Proudstownu a Kilmainhamu v hrabství Meath. Oženil se celkem třikrát, ale dědice majetku zplodil až ve třetím manželství s Mary Plunketovou. 

 

20.1.4 Rodokmen 3.

William Dillon z Proudstownu a Skreenu, *cca 1635 +cca 1730, (10), I. oo Bridget Preston, dcera Nicholase vikomta Gormanstona, II. oo N.N., dcera Betagh of Moynalty, vdova po Geraldu Cruise of Brittas, III. oo Mary Plunket, dcera Richarda Plunketa z rodiny Dunsoghly a Alicie Duomo,

(1)

1. Robert Dillon, zemřel před otcem,

(3)

2. Francis Thomas Dillon říšský svobodný pán von Skreen u. Brondston (od roku 1767) (11), *1705 +1775 London, oo 1731 London, Mary Wingfield, *cca 1710 London +20. února 1765 London, dcera Mervyna Wingfielda, 6. baroneta a Mary DAltonové, dcery Theobalda DAltona of Greenan,

2.1 Franz Dillon říšský svobodný pán von Skreen u. Brondston, *1736 London +1789 Roma, Itálie, oo Elisabeth Spendelow (Spendlove), *1741 Hamburg +1797,

2.1.1 Carl Dillon říšský svobodný pán von Skreen u. Brondston, *1766 Dublin +21. března 1832 Brno (12), oo Terezie von Csepreghy,

2.1.1.1 Carolina Dillon, *1801 +?, oo von Herring,

2.1.1.2 Anton Dillon říšský svobodný pán von Skreen u. Brondston, *1806 +? (13),

2.1.1.3 Gabriela Dillon, *1809 +?,

2.1.2 Antonia Johanna Dillon, *24. srpna 1769 Raczkeve, Mad’arsko +21. dubna 1835 Graz, oo Kaspar Graf von Coreth zu Coredo a Starkenberg, *4. dubna 1779 Innsbruck +5. ledna 1832 Wien - potomci,

2.1.3 Rosalia Dillon, *26. prosince 1776 Rackeve, Mad’arsko +8. února 1830 Dunaszentgyörgy, Mad’arsko, oo Pál Joszef Chapó de Tagyosi, *20. března 1768 Györ +8. listopadu 1820 Dunaszentgyörgy, Mad’arsko - potomci,

2.1.4 Marie Dillon, oo von Hardy, Olomouc,

2.2 John Talbot Dillon říšský svobodný pán von Skreen u. Brondston, *1744 +1782, (14)

2.3 William Mervyn Dillon říšský svobodný pán von Skreen u. Brondston, *1750 +?, oo Sophia Parke, dcera rytíře Austina Parke Goddarda z Bramptonu,

2.3.1 John Joseph Dillon říšský svobodný pán von Skreen u. Brondston,

2.3.2 Henrietta Sophia Dillon,

3. Peter Dillon,

4. James Dillon,

5. Richard Dillon, (15)

6. Mary Dillon, oo Anthony Delamar of Maynooth,

7. Catherine Dillon,

8. Bridget Dillon,

 

Obrázek 20.3: Vývod z předků barona Dillona

 

20.2.5 DILLONOVÉ z LISMULLENU

Druhou větví mohutného klanu Dillon, která se nakrátko objevila ve střední Evropě, byli příslušníci rodiny Dillon z Lismullenu. Stejně jako výše zmínění Dillonové z Proudstownu a Skreenu, byli kadety (mladší větví) hrabat z Roscommonu. Pocházeli od Sira Bartolomewa Dillona a jeho druhé manželky Elinor, dcery Lorda Killeena.

 

20.2.6 Rodokmen 4.

James Dillon z Riverstownu, *cca 1426 +?, oo Elizabeth Bathe,

1. Bartholomew Dillon z Riverstonu, *1478 +1533, I. oo Elizabeth Barnewall, dcera Thomase Barnewalla z Iristitownu, druhého syna Lorda Trimlestona, II. oo Elinor Plunket, dcera Edmonda 4. Lorda Killeena,

(1)

1.1 Patrick Dillon,

1.2 Catherine Dillon, oo Bartholomew Dillon z Keppochu,

1.3 Frances Dillon, oo Patrick Cusack,

1.4 Elizabeth Dillon, oo Oliver Plunket of the Clone,

1.5 Elinor Dillon, oo George Plunket z Bewleye,

(2)

1.6 Thomas Dillon, *cca 1520 Riverstown +?, oo Anna Luttrell,

1.6.1 Robert Dillon, soudce v Connaughtu 15. června 1569, +27. července 1597, I. oo Eleanor Allen, dcera Thomase Allena z Kilheelu, II. oo Catherine Sarsfield, dcara Sira Williama Sarsfielda z Lucanu,

(1)

1.6.1.1 syn,

(2) (celkem 5. synů a 9 dcer),

1.6.1.2 Bartolomew Dillon, *cca 1560 +6. března 1633 Dublin, oo Catherine Fillon,

1.6.1.3 Thomas Dillon, *cca 1560 Riverstown +?, (16), oo N.N.,

1.6.1.3.1 Arthur Dillon, *cca 1590 Riverstown +1685 Lismullen, oo N. Cusack z Lismullenu,

1.6.1.3.1.1 Arthur Dillon, *cca 1630 Lismullen +?, I. oo Lettice St. George, II. oo Marie Caufield,

(1)

1.6.1.3.1.1.1 Elizabeth Dillon, oo Walter Pollard z Castle Pollard,

(2)

1.6.1.3.1.1.2 dcera Dillon, oo Dillon of Newman,

1.6.1.3.1.1.3 Sir John Dillon, *cca 1665 Lismullen +21. července 1708, I. oo 1684 Mary Boyle, II. oo 2. 1702 Grace Tilson,

(1)

1.6.1.3.1.1.3.1 dcera,

(2)

1.6.1.3.1.1.3.2 Thomas Dillon, *1704 Lismullen +? Irsko,

1.6.1.3.1.1.3.3 Arthur Dillon, *1705 Lismullen +1745 Irsko, oo 11. 6. 1730 Elizabeth Lambert, kř. 28. července 1703 +21. února 1756, 

1.6.1.3.1.1.3.3.1 Sir John Talbot Dillon, 1. Baronet z Lismullenu, říšský svobodný pán, *cca 1739 +17. července 1805 Dublin, oo 23. 6. 1767 Milicent Drake, *1746 +1788, dcera Rogera Drakea z Fernhillu,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.1 John Dillon, +1790,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.2 Sir Charles Drake, 2. Baronet a říšský svobodný pán, 8. června 1770 Lismullen Park +16. ledna 1840 Lismullen Park, I. oo 29. září 1792 Hamilton, Skotsko, Charlotte Eliza Hamilton, *18. listopadu 1776 Hamilton +23. června 1793 Dublin, dcera Johna Williama Hamiltona Esq. a Mary Anne St. George, II. oo 10. 1828, Sarah Paget, kř. 1. dubna 1777 +27. ledna 1853 Jullenstown, Cavan, Irsko, dcera Williama Pageta a Hannah Carlett,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.3 Sir Arthur Richard Drake, 3. Baronet a říšský svobodný pán, *1772 +1845, oo 1814, Lettitia Elizabeth Knox,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.4 William Dillon 4. Baronet a říšský svobodný pán, *1. července 1774 +31. března 1851 oo 22. 6. 1813, Ellen Webb z Hiltounu,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.4.1 Sir Arthur-Henry Dillon, 5. Baronet a říšský svobodný pán, *7. ledna 1828 +30. prosince 1852,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.4.2 Ellen-Susanna Dillon, oo 2. 3. 1848, Richard Denis Kelly Esq.,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.4.3 Louisa-Wilhelmina Dillon, oo 7. 9. 1857, John Prevost Battersby, generálmajor,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.5 Ralph Dillon říšský svobodný pán, rector of Kilconnel, +1779 +duben 1834, oo Jane Corry,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.5.1 John Dillon, 6. Baronet a říšský svobodný pán, *1806 +1875, oo 1840, Fanny Fox, dcera Thomase Foxe Esq. z Beaminsteru,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.5.1.1 John Fox Dillon, 7. Baronet a říšský svobodný pán, *1843 +1. listopadu 1925, oo 18. 11. 1879, Marion Louisa Dykes, dcera Roberta Stewarta Dykese,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.5.1.1.1 Milicent Dillon, *15. července 1895 +?,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.5.1.2 Frederick Baines Dillon říšský svobodný pán, *1846 +18. dubna 1901,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.5.1.3 Arthur Steuart Corry Dillon říšský svobodný pán, *1852 +1874,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.5.2 Charles Dillon říšský svobodný pán,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.5.3 dcera,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.5.4 dcera,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.6 Robert Dillon říšský svobodný pán, oo Elizabeth Swenney,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.6.1 Robert Dillon říšský svobodný pán, *6. října 1818 +20. ledna 1916, oo 17. 6. 1862, Minerva Margaretta Mills, +10. února 1924, dcera Samuela Millse,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.6.1.1 Robert Arthur Dillon říšský svobodný pán, *3. července 1865 +6. října 1925, oo 21. 5. 1913, Laura Maud Reese,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.6.1.1.1 Robert William Charlier Dillon, 8. Baronet a říšský svobodný pán, *17. ledna 1914 +25. prosince 1982, oo 18. 2. 1947, Synolda Clarke, dcera Cholmondeleye Butlera Clarke,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.6.1.1.2 Laura Maude Dillon, operativně se změnila na Laurence Michael Dillon, *1. května 1915 +15. května 1962 Dalhousie, Indie

1.6.1.3.1.1.3.3.1.6.1.2 Grace Minnie Dillon, +11. února 1939, oo 19. 4. 1888 Charles Edward Bonner,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.6.1.3 Katharine Welden Dillon, +13. ledna 1938, oo 1886, Richard J. Crookes of Raithby House +25. srpna 1899,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.6.1.4 Melita Edith Almeria Dillon,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.6.1.5 Minna Marquerite Dillon,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.6.1.6 Evelyn Drake Dillon, oo 3. 11. 1916, Lancelot Joseph Hicks,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.6.1.7 Alice Maude Dillon,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.6.2 dcera,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.6.3 dcera,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.6.4 dcera,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.7 Elizabeth Dillon, oo William Mills Esq.,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.8 Anne-Grace Dillon, oo Thomas Charles Stuart Corry,

1.6.1.3.1.1.3.3.1.9 Sarah-Milicent Dillon,*1786 Lismullen Park +3. dubna 1867, oo 1815, Thomas Corneck - potomci,

1.6.1.3.1.1.3.3.2 Susanna Dillon,

1.6.1.3.1.1.3.3.3 Alice Dillon, oo Nathaniel Preston ze Swainstownu,

1.6.1.3.1.1.4 Arthur Dillon of Quartertown, +1693,

1.6.1.3.1.1.5 George Dillon, +1676,

1.7 Anna Dillon, oo Nicholas Kent z Davidstownu,

1.8 Ismay Dillon, oo John Fleming z Stephenstownu,

2. Gerald Dillon of Skryne a. Balyeith - potomci,

3. Sir Robert Dillon of Newtown - potomci hrabata z Roscommonu,

 

Lismullen je farnost v baronii Skryne v hrabství Meath. William Mallone, irský papeženec, vlastnil Lismullen v roce 1640, ale během konfiskací za Cromwellovského režimu přišel o veškerý majetek skládající se z panství Lismullen a 172 akrů půdy v Clonarden v sousední farnosti Templekeran. Konfiskát byl následně přidělen Arturovi Dillonovi.

Arthurův syn, John, přidal další pozemky ke stávajícímu panství z konfiskátů za krále Williama III. Oranžského. Sir John Dillon byl blízkým přítelem 2. vévody z Ormondu, velkého podporovatele krále Williama, což může být příčinou, že král William po vítězné bitvě u Boyne strávil noc v Lismullenu.

Johnovým dědicem se stal jeho vnuk John Talbot Dillon, rytíř, poslanec parlamentu hrabství Meath. Jako poslanec za volební okrsek Wicklow Borough (1771-76) a Blessington (1776-83) představil roku 1782 úspěšný návrh zákona, který zmírnil trestní zákony namířené proti irským katolíkům.

Po většinu výše zmíněného období však byl v zahraničí, cestoval po Itálii a po Španělsku nebo pobýval ve Vídni, kde se těšil přízni císaře Josefa II. Ten jej za zásluhy o katolickou víru 22. února 1783 povýšil do stavu říšského svobodného pána, což bylo potvrzeno diplomem daným ve Vídni 4. července 1783 (17).

Později (22. února 1784) britský král Jiří III. potvrdil platnost říšského titulu svobodného pána i pro Britskou říši a 31. července 1801 byl John Talbot Dillon povýšen na Baroneta z Lismullenu. Sir John Talbot Dillon zemřel v Dublinu v srpnu 1805.

Sir John Talbot Dillon měl se svou manželkou Milicent Drake celkem šest synů a tři dcery (18). Nejstarší syn zemřel před svým otcem. Tři zbývající starší synové, Charles Drake, Arthur Richard a William, se po smrti svého otce postupně vystřídali v držení titulu baroneta.

Pátý syn, Rev. Ralph Dillon, zanechal v roce 1852 syna Johna, který po smrti svého bratrance zdědil titul baroneta. Tento John byl otcem sira Johna Foxe Dillona, který se oženil s Marion Louisou Dykes. Manželství bylo požehnáno pouze jediným dítětem, dcerou Millicent. Sir John byl vášnivým milovníkem lovu a byl členem loveckého spolku v hrabství Meath a loveckého spolku v Norfolku. Sir John daroval pozemek pro stavbu nového kostela v Lismullenu a přispěl velkorysým finančním darem na jeho výstavbu.

Na počátku roku 1923 došlo v oblasti kolem Lismullen k nebývalé vlně násilí. Navzdory svým vojenským zkušenostem, nebyl Sir John připraven na útok žhářů na svůj majetek. Dne 5. dubna 1923 napadla skupina mužů rodové sídlo v Lismullenu, založila požár, který prakticky celý dům zničil. Po této tragické události se rodina rozhodla opustit Irsko a zakoupila novou nemovitost zv. Longworth Hall, v Anglii.

Sir John Dillon zemřel náhle 1. listopadu 1925 v své nové rezidenci v Longworth Hall ve věku 82 let. Protože neměl syna, dědicem titule baroneta se stal jeho vzdálený bratranec, Robert William Charlier Dillon. Robertův otec, Robert Arthur Dillon, zemřel 6. října 1925, jen měsíc před smrtí sira Johna, takže sir Robert zdědil majetek a titul v pouhých jedenácti letech.

Sir Robert zemřel roku 1982 jako poslední držitel baronetského titulu. Měl mladší sestru Lauru Maud, která vystudovala lékařství na Oxfordské univerzitě. V současnosti je považována za první ženu na světě, která podstoupila faloplastiku (19). Nežádoucí tisková pozornost související se změnou pohlaví, donutila Lauru, nově Michaela Dillona k emigraci do Indie, věnoval se studiu budhismu a stal se mnichem. Zemřel v nemocnici v Dalhousie v Indii dne 15. května 1962 ve věku 47 let na celkové selhání organismu.

 

_____________________________________________________________

 

1. Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 286, heslo Dillon (Ireland,...).

2. Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 286, heslo Dillon (Proudstown and Riverston)

3. Marquis de Ruvigny, The Nobilities of Europe, London 1909, s. 228, 22. srpna 1763 rytířský titul pro Francise Dillona of Proudstown.

4. Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 286, heslo Dillon (Skryne, co. Meath, and Proudstown) - v popisu erbu je uvedeno chybné datum udělení povýšení a přilba je korunována zlatou markýzskou korunou, J. B. Rietstap, Armorial Général ..., Tome I., Gouda, s. 541, heslo: Dillon von Skreen und Brandstone (Chevaliers) Aut. - chybně uvedený predikát.

5. Marquis de Ruvigny, The Nobilities of Europe, London 1909, s. 228, 22. srpna 1767 titul svobodných pánů pro Francise Dillona of Proudstown.

6. J. B. Rietstap, Armorial Général ..., Tome I., Gouda, s. 541, heslo: Dillon von Skreen und Brandstone (Barons).

7. Marquis de Ruvigny, The Nobilities of Europe, London 1909, s. 229, J. G. Megerle von Mühlfeld, Österreichisches Adels-Lexikon ..., Wien 1822, s. 45-6, J. Ch. von Hellbach, Adels-Lexikon oder Handbuch ..., Erster Band A bis K, Ilmenau 1825, s. 280, heslo: Dillon., E. H. Kneschke, Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexikon ..., Zweiter Band, Leipzig 1860, s. 501, heslo: Dillon - autor uvádí stav svobodných pánů v Rakousku a dědičných zemích.

8. J. B. Rietstap, Armorial Général ..., Tome I., Gouda, s. 541, heslo: Dillon de Lismullen - Irl. (Baron du st. Empire ...), autor zde neuvádí tinktury přikrývadel.

9. Burke’s genealogical and heraldic History of the Peerage, Baronetage and Knightage ..., 99th Edition, London 1949, s. 605, heslo: Dillon. 

10. William Dillon zemřel v požehnaném věku 102 let díky pádu z koně, John D’Alton Esq., Illustrations, historical and genealogical or King James’s Irish Army List 1689, Vol. II., London 1861, s. 255.

11. Francis Thomas Dillon roku 1730 prodal dědictví po otci a odstěhoval se do Anglie do Londýna, kde se oženil. Později se vystěhoval do Vídně.

12. Senftenegger Monatsblatt III., 1956, 7-8. sešit, s. 200. Carl Dillon sloužil v c.k. vojsku jako rittmistr a později velel v hodnosti majora moravsko-slezskému vozatajstvu (1820-32).

13. Hejtman 46. pěšího pluku, Ch. Duffy, Feldmarschall Browne, Wien-München, Herold 1966, s. 364.

14. Po několika letech života ve Vídni se vrátil zpět do Londýna.

15. Richardův dům v Londýně byl roku 1780 při výtržnostech demolován. 

16. Thomas byl třetí syn v pořadí, který zdědil rodové panství po svých starších bratrech.

17. Marquis de Ruvigny, The Nobilities of Europe, London 1909, s. 229.

18. J. Burke, A General and Heraldic Dictionary of the Peerage and Baronetage of the British Empire, Vol. I., London 1832, s. 368.

19. Faloplastika je operativní rekonstrukce penisu, viz více: https://en.wikipedia.org/wiki/Phalloplasty .