Toula

šlechtic Toula

- novoštítná katolická rodina z Vídně pocházející z Klatov. 

- rakouský šlechtický stav na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Karla I. ze dne 22. října 1917, diplom spolu s čestným titulem vydán 5. února 1918, pro profesora Františka Toulu, c. a k. dvorního radu.

 

Biografie

- Franz de Paula Toula se narodil 20. prosince 1845 ve Vídni-Schottenfeld v rodině diurnisty (písař za denní plat-diurnum) Franze Touly a jeho manželky Elisabeth roz. Raisze. V mládí studoval mistní reálku, v letech 1863-66 navštěvoval vídeňský polytechnický institut, kde absolvoval přednášky Ferdinanda von Hochstettera, v letech 1865-66 studoval na vídeňské univerzitě, v roce 1870 složil zkoušku, na základě které byl oprávněn učit na středních školách dějiny přírodovědy a zeměpis,

- v letech 1869-72 se stal asistentem profesora von Hochstettera na vídeňském polytechnickém institutu, roku 1872 se stal účastníkem expedice do Itálie a na Ural, ve stejném roce se stal profesorem přírodopisu a zeměpisu na reálce v Gumpendorfu, roku 1873 obhájil svou disertační práci  „Kohlenkalk-Fossilien von der Südspitze von Spitzbergen“ na univerzitě v Rostocku a stal se doktorem filozofie,

- roku 1877 habilitoval jako privátní docent z paleolontologie ve Vídni, v letech 1880-81 byl Hochstetterovým suplentem a od roku 1884 se stal řádným profesorem mineralogie a geologie na vídeňské technické univerzitě, v letech 1893-94 zastával funci rektora, v letech 1890-93, 1896-1900, 1901-04 byl děkanem chemické fakulty, roku 1917 odešel do důchodu, zemřel 3. ledna 1920 ve Vídni. ¨

 

Vyznamenání

- byl členem mnoha domácích i zahraničních vědeckých institucí,

- c. a k. dvorní rada,

- 1897 osmanský řád Medjidie,

- 1917 nobilitace

 

Erb (1918)

- štít červený se snížených stříbrným hrotem a v něm černé kladivo zkřížené s želízkem. V červeném poli dvě stříbrné lilie. 

- klenotem, na turnajské korunované přilbě s červeno-stříbrnými přikryvadly, jsou rozložená červená orlí křídla s modrým, zlatě lemovaným břevnem.

- heslo na stříbrné stuze červeně GLÜCK AUF (zdař bůh!)

 

 

Literatura

- Almanach českých šlechtických a rytířských rodů, 2013, s. 429. 

- Jan Županič, Karlovská šlechta. Rakouské a uherské nobilitace ve světle materiálů kabinetní kanceláře Karla I. (IV.), Praha, s. 104.

 

Další články nobilitace 1917

 

Banfield

Berndt

Böhm-Ermolli

Böltz

Böttner von Karstboden

Dankl von Kraśnik

Gasiecki von Wlostowiec

Glässer von Järten 1917

Goldbach von Sulittaborn

Kletter von Gromnik

Lukachich

Novak von Arienti

Petersilka von Hochbergen

Reutter von Vallone

Správka von Grimmingfels

Toula

Vogel von Franzensberg