Gednorožec

von Gednorožec

- pražská katolická původně měšťanská rodina. 

- rakouský šlechtický stav na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Karla I. daného Wien 31. března 1918, diplom vydán ve Vídni dne 7. 5. 1918, pro vdovu po c. a k. podplukovníkovi Janu Gednorožcovi Marii Karolínu roz. Lypertovou a jejich syna Jana Julia.

 

Biografie

- Jan Křtitel Alois Gednorožec se narodil 23. ledna 1866 v Praze (sv. Havel) v rodině pražského měšťana a kavárníka Jana Gednorožce a jeho manželky Anny roz. Hlavaté. Do c. a k armády vstoupil 4. února 1883 k 81. pěšímu pluku, v letech 1885-86 sloužil jako poddůstojník u pěšího pluku č. 88, 1. září 1886 se stal kadetem-důstojnickým čekatelem u 46. pěšího zeměbraneckého praporu v Táboře,

- 1. května 1889 byl povýšen na poručíka a v následujícím roce byl převelen k 53. pěšímu zeměbraneckému pluku v Tarnówě, zde sloužil do roku 1893, kdy byl převelen zpět do Tábora ke 46. pěšímu zeměbraneckému praporu, 1. května 1893 dosáhl hodnosti nadporučíka a v roce 1885 se přesunul zpět do Prahy k 8. pěšímu zemebraneckému pluku,

- v roce 1896 zastával u svého pluku funkci praporního adjutanta a v roce 1898 byl proviantním důstojníkem u 3. polního praporu, 1. listopadu 1900 byl povýšen na hejtmana II. třídy a roku 1904 byl přeložen ke 20. pěšímu pluku zeměbrany do Stanislawowa jako  hejtman I. třídy (1. květen 1903), 1. května 1908 byl převelen k 9. pěšímu pluku zeměbrany do Litoměřic, kde sloužil až do roku 1912,

- 1. listopadu 1912 byl povýšen do hodnosti majora a převelen k 6. pěšímu pluku zeměbrany do Chebu, kde velel 2. praporu, 1. května 1914 se přesunul k 10. pěšímu zeměbraneckému pluku a 10 září 1914 byl jmenován velitelem zeměbraneckého pochodového praporu č. 21 s nímž se v zimních měsících roku 1914 účastnil bojů v okolí Krakova, 

- 1. května 1915 byl povýšen do hodnosti podplukovníka a se svou jednotkou se podílel na pozičních bojích (únor 1915-květen 1915) na řece Dunajec, v květnu se se svou jednotkou přesunul k Tarnowu, kde se účastnil bitvy u Zaczarnie, v období květen 1915 až leden 1916 byl velitelem pochodového praporu s úkolem obsadit Tarnów a následně byl pověřen úkolem chránit předmostí u Jaroslawi,

- od ledna do července 1916 byl se svou jednotkou zařazen do sestavy X. armády v Korutanech a zároveň byl pověřen velením armádního odřadu, v polovině roku 1916 byl ze zdravotních důvodů odvolán z fronty (bolesti žaludku) a podrobil se těžké operaci, po rekonvalescenci byl 17. ledna 1917 jmenován velitelem 15. střeleckého pluku, zemřel ve Vídni 24. července 1917 v posádkové nemocnici č.1.

 

Vyznamenání

- 1900 Bronzová jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc,

- 1909 Vojenský služební odznak III. třídy pro důstojníky,

- 1909 Vojenská záslužná medaile na červené stuze,

- 1909 Vojenský jubilejní kříž,

- 1910 rytířský kříž Řádu Železné koruny III. třídy,

- v době I. světové války získal Vojenský záslužný kříž III. třídy s válečnou dekocí.

 

Erb (1918)

- štít dělený vlnitým řezem stříbrno-červeně, v horní polovině z dělící linie rostoucí červený jednorožec, v dolním poli zlaté trojvrší. 

- klenotem, na korunované turnajské přilbě s červeno-stříbrnými přikryvadly, je rostoucí jednorožec ze štítu.

 

Literatura

- Almanach českých šlechtických a rytířských rodů, 2013, s. 237.

Jan Županič, Karlovská šlechta. Rakouské a uherské nobilitace ve světle materiálů kabinetní kanceláře Karla I. (IV.), Praha, s. 47. 

 

Další články nobilitace 1918

 

Czerweny von Arland , Danzer , Gednorožec , Herzmansky von SanJanotta , Waněk , Weeger