22. Dundas

22.1 Nobilitace a rodový erb

Základní erb klanu Dundas vychází z erbu Dunbarů, ze kterých genealogicky členové klanu pocházejí, popis erbu náčelníka: Štít stříbrný s červeným lvem s modrou zbrojí a modrým jazykem. Klenotem, na kolčí přilbě se stříbrno-červenou točenicí a červeno-stříbrnými přikrývadly, je čelně hledící hlava lva skrz dubové křoví, vše v přirozených tinkturách. Štítonoši: dva červení lvi, pod štítem na podloží leží salamandr v plameni. Heslo: ESSAYEZ (Snažit se). (1)

Počátkem 16. století se oddělila od hlavní linie náčelníků klanu Dundas kadetská (mladší) větev Dundasů z Duddingstounu a Manouru. Představitel nové rodiny diferencoval svůj erb vůči erbu svého staršího bratra, 16. Lairda z Dundasu, tím, že přidal do předních tlap svého lva červené srdce a změnil klenot, popis: Štít stříbrný s červeným lvem s modrou zbrojí a modrým jazykem držícím v předních tlapách červené srdce. Klenotem, na přilbě se stříbrno-červenou točenicí a červeno-stříbrnými přikrývadly, je vztyčená ruka v dlani držící modrou pětihrotou hvězdu. Heslo: ESSAYEZ.

Po smrti Agnes Dundasové přijal její syn John Hamilton-Dundas nový erb, který byl složen z erbů svého otce i matky. Protože se stal novým představitelem rodu Dundasů z Duddingstounu upravil svůj otcovský erb tak, aby se matčin erb dostal do prvního a čtvrtého pole. Touto úpravou dal veřejnosti najevo, že se stal na základě dědictví po své matce reprezentantem jejího rodu. Popis erbu Hamilton-Dundas: Štít čtvrcený, 1.-4. pole Dundas z Duddindstounu, 2.-3. pole s lemem tvořeným červeno-stříbrnou berličkovou popelčinou a contra berličkovou popelčinou, hlavní pole červené se třemi hermelínovými proraženými pětilisty, Hamilton z Westburnu, (erb byl zaregistrován roku 1672). Klenoty dva se stříbrno-červenými točenicemi a červeno-stříbrnými přikrývadly, 1. levé vztyčené přirozené předloktí držící v dlani pětihrotou modrou hvězdu, Dundas, heslo nad klenotem: ESSAYEZ (Snažit se). 2. levé vztyčené přirozené předloktí držící šikmo v dlani dřevec, vše přirozených tinktur, Hamilton, heslo nad klenotem: ET ARMA ET VIRTUS (Zbraní a silou). (2)

Obrázek 22.1: Erb Dundase of that Ilk, náčelníka klanu, ex libris.

 

22.2 Historie

V první polovině 19. století bylo v oblibě u šlechty pocházející z Britských ostrovů sloužit u c. k. jezdectva, zejména 6. pluk kyrysníků se vyznačoval velkým množstvím důstojníků britského původu (3). Od roku 1834 byl v důstojnickém sboru 6. moravského kyrysnického pluku registrován i Gabriel Hamilton Dundas, který pocházel z prastarého skotského klanu Dundasů. Rodový původ klanových náčelníků se tradičně odvozuje od Heliase, syna Utreda (někdy psáno Hucthred či Huctred), který byl vnukem Gospatricka, hraběte z Northumberlandu. (4)

Zdá se, že výše zmíněný hrabě Gospatrick měl s milenkou neznámého jména stejnojmenného syna Gospatricka II., který dle pozdějších zápisů přijal pozemky od skotského krále Malcolma III. (5) Ve zmiňované době držel Gospatrick II. majetky získané jak od skotského krále Davida I., tak i od anglického krále Jindřicha I. a proto jej nelze nazývat ani Skotem ani Angličanem.

Hrabě Gospatrick II. zemřel (6) v bitvě u Cowton Moor nedaleko Northallertonu 22. srpna 1138. Zakladatel klanu Dundas byl syn Gospatricka II. Utred (Huctred), který držel pozemky v západním Lothianu na jižním břehu the Firth of Forth. Žil za vlády krále Davida I. v letech 1124-53, s manželkou neznámého jména měl výše zmíněného syna Heliase, který zemřel po roce 1165.

 

22.2.1 Rodokmen 1.

Gospatrick de Dunbar, 2. hrabě z Dunbaru, hrabě z Lothianu, *cca 1062 +22. srpna 1138, oo ?,

1. Utred (Huctred) de Dundas, *? +?, oo ?,

1.1 Helias de Dundas, *cca 1130 +po roce 1165, oo ?,

1.1.1 Serle de Dundas, 3. Laird z Dundasu, *cca 1157 +po roce 1215, oo ?,

1.1.1.1 Helias de Dundas, 4. Laird z Dundasu, *cca 1183 +cca 1240, oo ?,

1.1.1.1.1 Radulphus de Dundas, 5. Laird z Dundasu, *pˇred rokem 1240 +?, oo ?, (7)

1.1.1.1.1.1 Serle (Saer) de Dundas, 6. Laird z Dundasu, +před rokem 1300, roku 1296 přísahal věrnost anglickému králi Edwardu I., je uveden v tzv. Ragmann Roll (8) , oo ?,

1.1.1.1.1.1.1 Sir Hugh Dundas, 7. Laird z Dundasu, *cca 1270 +cca 1329, rytíř, bojoval po boku Williama Wallace proti Angličanům, oo ?,

1.1.1.1.1.1.1.1 Sir George Dundas, 8. Laird z Dundasu, +11. srpna 1332 v bitvě u Dupplin Moor, založil roku 1330 opatství ve Queensferry, oo Agnes Forrester, *1308 +?, dcera Adama Forrestera a Margaret,

1.1.1.1.1.1.1.1.1 James Dundas, 9. Laird z Dundasu, +cca 1364, oo ?,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 John Dundas, 10. Laird z Dundasu, oo Joan Douglas, *cca 1365 Douglas Castle, Lanarkshire +před rokem 1391, dcera Archibalda Douglase, 3. hraběte Douglase a Joan Moray,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Agnes Dundas, oo Sir Adam Forrester, +1405,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 James Dundas, 11. Laird z Dundasu, *Dundas, West Lothian +listopad 1451 West Lothian, 1424 postavil hrad Dundas, I.oo Euphemia Oliphant, bez potomků, II.oo Christian Stewart, *cca 1377 Lorn, Argyllshire +1459, dcera Sira Johna Stewarta z Innermeath, Lorda z Lornu a Isabel Dougall,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1 James Dundas, 12. Laird z Dundasu and Fingasku, *cca 1400 +18. května 1452 v bitvě u Brechinu, oo 1431, Elizabeth (Euffame) Livingston, dcera Sira Alexandra Livingstona z Callenderu,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1 Alexander Dundas z Fingasku,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2 James Dundas,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3 Elizabeth Dundas, oo Sir David Guthrie, Lord Treasurer krále Jakuba III.,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4 Margaret Dundas, oo Alexander Cockburn z Langtonu,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5 Janet Dundas, oo Robert Bruce z Pithlethy,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2 Robert Dundas,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3 Archibald Dundas, 13. Laird z Dundasu, Sheriff of Linlithgowshire, +1479, oo 1452, Agnes Borthwick, dcera Williama 1. Lorda Borthwicka,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.1 John Dundas, 14. Laird z Dundasu, *1460 Stirling +1495 Sauchieburn, oo Christian N.,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.1.1 William Dundas, 15. Laird z Dundasu, *1485 South Queensferry +9. září 1513 v bitvě u Flodden, oo Margaret Wauchope, dcera Archibalda Wauchope z Niddrie,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.1.1.1 James Dundas, 16. Laird z Dundasu - potomci až do dnešní doby.

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.1.1.2 William Dundas z Priestinche, potomci Dundasové z Duddingstounu a Manouru - rodokmen 2.

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.2 Sir George Dundas, skotský převor řádu Sv. Jana Jeruzalémského,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.3 Beatrix Dundas, oo John Moncrieff,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.4 Janet Dundas, oo Sir David Guthrie, 2. Laird z Kincaldrumu a 1. Laird z Guthrie,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.5 Andrew Dundas, oo Janet Bennet,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.4 Duncan Dundas, Lord Lyon of Arms, potomci Dundas of Newliston,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.5 Alexander Dundas, potomci Dundasové na Orkneyích a pravděpodobně též Dundasové z Fingasku,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.6 Thomas Dundas,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.7 Elizabeth Dundas, oo Philip Mowbray,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8 Christian Dundas, oo Sir John Sandilands,

1.1.1.1.1.1.2 Duncan Dundas,

1.1.1.1.1.1.3 Helias Dundas,

1.1.1.1.1.1.4 dcera, oo Sir John Scott ze Strathernu,

 

22.2.2 DUNDASOVÉ z DUDDINSTOUNU a MANOURU.

Výše zmíněný důstojník c.k. armády Gabriel Hamilton Dundas pocházel z vedlejší větve klanu Dundas. Tuto kadetskou větev založil mladší syn Williama Dundase, 15. náčelníka klanu, pokřtěný rovněž William.

Zmíněný William žil na přelomu 15. a 16. století. Není známo, kdy se oženil s Marjory Lindsay, dědičkou statku Duddindstoun, na kterém jejich potomci seděli následujících bezmála třista let. Z manželství se narodily nejméně čtyři děti, dva synové William a David a dvě dcery, starší Margaret, která se provdala za Jamese Donaldsona a mladší Grisel. Starší ze synů William se odstěhoval a oženil do Švédska, kde zemřel bez potomků. Dědicem majetku se po bratrově smrti stal David Dundas, který byl šerifem a zástupcem v Linlithgow.

Mnoho zpráv se o Davidově životě nedochovalo, ale přesto lze říci, že byl vznětlivý a netrpěl nedostatkem sebevědomí. Ze 2. března 1582 se dochovala žaloba, která Davida Dundase z Priestinche viní z udržování incestního vztahu s Jeane Hammiltoune, Countas of Eglintoune a to po celých deset let. (9) Kromě toho řečený David žaloval na bratry Clauda a Alexandera, syny James Hamiltona z Livigstone, že spolu s několika kumpány barbarsky napadli a zmrzačili Davidův dobytek, poté společně se svým starším bratrem Patrickem zničili Davidův pronajatý mlýn a zapálili stodolu u Duddinstounu. (10)

David Dundas z Priestinche se oženil s Marjory Hamilton a zplodili spolu dva syny, starší James se stal dědicem majetku a mladší George Dundas se roku 1628 usadil na panství King’s Power and Manour. Stal se právníkem a získal díky svým schopnostem prominentní postavení v branži, kromě toho získal značný další majetek a stal se praotcem větve Dundasů z Manouru.

Ačkoliv by se zdálo, že podle rodokmenu č. 2 byla rodina Dundasů z Duddingstounu bohatá na děti, pravdou je, že se od přelomu 17. a 18. století pomalu schylovalo k biologickému kolapsu, který vyvrcholil vymřením této rodové větve po meči.

Po smrti George Dundase zdědil statek jeho nejstarší syn John, který zemřel roku 1778 bez mužských potomků. Na základě rodové posloupnosti majetek na pár let získal David Dundas z Newhalls a po jeho smrti se vrátil do rukou Johnovy sestry Agnes, která se provdala za Gabriela Hamiltona a založila novou rodinu majitelů statku Duddingstoun.

 

22.2.3 Rodokmen 2.

William Dundas z Priestinche, oo Marjory Lindsay, dědička statku Duddingstoun,

1. William Dundas, +ve Švédsku, oo ?, bez potomků,

2. David Dundas z Priestinche, oo cca 1600, Marjory Hamilton, dcera Johna Hamiltona, 3. Lairda z Orbistonu,

2.1 James Dundas z Duddingstounu, oo Isabella Maule, dcera Williama Maule,

2.1.1 George Dundas z Duddingstounu, *1612 +1684, oo 1636, Catherine Moneypenny, +1694, dcera Johna Moneypenny z Pitmilly,

2.1.1.1 Isobel Dundas, *1639 +1694, oo 1664 Joseph Brodie, +1682,

2.1.1.2 Katherine Dundas, *1640 Abercorn, oo James Cornwall z Bonhardu, +1687,

2.1.1.3 John Dundas z Duddingstounu, *15. března 1641 Abercorn +?, oo 17. 2. 1670 Anne or Agnes Carmichael, +1711, dcera Sira Davida Carmichaela, 8. Lairda z Balmedie,

2.1.1.3.1 Christian Dundas, *1671 Abercorn +?,

2.1.1.3.2 Katherine Dundas, *1671 Abercorn +?,

2.1.1.3.3 George Dundas z Duddinstounu, *1672 Abercorn +?, oo 26. 12. 1706 Abercorn, Magdalen Lindsay-Crawford, dcera Patricka Lindsaye-Crawforda z Kilbirnie,

2.1.1.3.3.1 John Dundas z Duddinstounu, *1708 Abercorn +1778, oo 20. 9. 1745 Lady Margaret Hope, +1778 Edinburgh, dcera Charlese, 1. hraběte z Hopetounu,

2.1.1.3.3.1.1 Henrietta Dundas, *1747 +1749,

2.1.1.3.3.2 David Dundas, *1709 Abercorn +?,

2.1.1.3.3.3 Agnes Dundas z Duddingstounu, *1710 Abercorn +?, oo Gabriel Hamilton - rodokmen č. 3,

2.1.1.3.3.4 Margaret Dundas, *1712 Abercorn +?,

2.1.1.3.3.5 Grahame Christian Dundas, *1714 Abercorn +?, oo 1744 Abercorn, Michael Potter,

2.1.1.3.3.6 Elizabeth Dundas, *1716 Abercorn +?,

2.1.1.3.4 David Dundas, *1673 +? svobodný, advokát and úředník the General Assembly,

2.1.1.3.5 James Dundas, *1675 Abercorn +?, oo 14. 12. 1698 Katherine Carmichael,

2.1.1.3.5.1 James Dundas, *1700 Abercorn +?,

2.1.1.3.5.2 William Dundas, *1702 Abercorn +?,

2.1.1.3.5.3 John Dundas, *1704 Abercorn +?,

2.1.1.3.5.4 Magdalen Dundas, *1708 Abercorn +?,

2.1.1.3.5.5 George Dundas, *1711 Abercorn +?,

2.1.1.3.5.6 Margaret Dundas, *1714 Abercorn +?,

2.1.1.3.5.7 David Dundas, *1716 Abercorn +?,

2.1.1.3.6 William Dundas, *1676 Abercorn +?, oo Margaret Forsyth,

2.1.1.3.6.1 William Dundas, *1728 Abercorn +?,

2.1.1.3.6.2 John Dundas, *1730 Abercorn +?,

2.1.1.3.6.3 William Dundas, *1732 Abercorn +?,

2.1.1.3.6.4 George Dundas, *1734 Abercorn +?,

2.1.1.3.6.5 James Dundas, *1737 Abercorn +?,

2.1.1.3.6.6 Margaret Dundas, *1739 Abercorn +?,

2.1.1.3.6.7 Grahame Christian Dundas, *1742 Abercorn +?,

2.1.1.3.6.8 Janet Dundas, *1744 Abercorn +?,

2.1.1.3.6.9 Katherine Dundas, *1747 Abercorn +?,

2.1.1.3.7 Anna Dundas, *1677 Abercorn +1723, oo 1703 David Moncrieff z Rhynd,

2.1.1.3.8 Daniel Dundas, *1678 Abercorn +?,

2.1.1.3.9 Isabella Dundas, *1680 Abercorn +1724, oo 25. 3. 1709 Abercorn,William Binning z Wallingfordu,

2.1.1.3.10 John Dundas z Newhalls, *1682 +1769, Lyon Depute 1728-1744, oo 30. 4. 1711 Christian Mure,

2.1.1.3.10.1 Isobell Dundas, *1727 +?,

2.1.1.3.10.2 David Dundas z Newhalls a Duddingstounu, Dalmeny, zdědil majetek po svém bratranci Johnu Dundasovi z Duddingstounu, zemřel svobodný.

2.1.1.4 Euphame Dundas, *1644 +?,

2.1.1.5 Elizabeth Dundas, *1645 Abercorn +?,

2.1.1.6 Anna Dundas, *1646 Abercorn +?,

2.1.1.7 Christiane Dundas, *1647 +?,

2.1.1.8 Walter Dundas, *1649 Abercorn +?,

2.1.1.9 sedm dalších dětí,

2.1.2 David Dundas, *1610 Abercorn +?,

2.1.3 William Dundas, +1673 Kingston upon Thames,

2.1.4 Margaret Dundas, *1610 Abercorn +?, oo 1655 William Monteath,

2.1.5 Bethia Dundas, *1614 Abercorn +?, oo James Hume, spávce statků hraběte Murraye.

2.1.6 Isobel Dundas, *1617 Abercorn +?,

2.1.7 Elspet Dundas, *1622 Abercorn +?,

2.2 George Dundas - potomci Dundasové z Manouru,

3. Margaret Dundas, oo James Donaldson,

4. Grizel Dundas.

 

22.2.4 GABRIEL HAMILTON-DUNDAS

Důstojník c.k. armády Gabriel Hamilton Dundas pocházel po svém dědovi z rodiny Hamiltonů z Westburnu a po bábě z výše zmíněných Dundasů z Duddinstounu. Jak již jsem se zmínil původní majitelé statku Duddinstoun vymřeli po meči a díky sňatku Agnes Dundasové s Gabrielem Hamiltonem vznikl nový rod.

Šestý syn Gabriela a Agnes John Hamilton, přijal jméno a erb po své matce a založil nový rod Hamilton-Dundas z Duddingstonu a. Westburnu a spojil oba statky v jeden celek, (11) sloužil jako Vice Lieutenant hrabství Linlithgow. Bohužel díky velkým dluhům, které John zanechal svým dětem, jeho dědic a syn Gabriel musel začít prodávat jednotlivé statky. Duddingston a Westburn prodal v roce 1826, v roce 1835 musel prodat i sídlo Ruchill House v Glasgowě, který Gabriel získal díky svému sňatku.

Gabrielův stejnojmenný syn, který se narodil roku 1814 v Abercornu jako čtvrtý syn neměl žádnou šanci na zajištění své budoucnosti na základě rodinného majetku. Rozhodl se pro dráhu kariérního důstojníka stejně jako bratři.

Roku 1834 vstoupil jako kadet do c.k. armády a stal se členem 6. moravského kyrysnického pluku, roku 1841 byl povýšen na poručíka a roku 1846 do hodnosti nadporučíka. U svého pluku sloužil až do roku 1852, kdy odešel do důchodu jako titulární major (major charakter ad honores), poté se usadil ve Spišské Nové Vsi, kde zemřel 26. listopadu 1885. Majorovi dvě dcery se provdaly za příslušníky místní mad’arské šlechty a jejich potomky lze sledovat až do dnešní doby. Syn zemřel krátce po narození.

 

22.2.5 Rodokmen 3.

Gabriel Hamilton z Westburnu, oo 30. 4. 1731 Abercorn, Agnes Dundas z Duddingstounu, *1710 Abercorn +?,

1. Gabriel Hamilton, *1736 Westburn House, Cambuslang, Lanarkshire +cca 1763 v akci Havana, Cuba, kapitán britské armády.

2. Archibald Hamilton, *1743 Westburn House, Cambuslang, Lanarkshire +?,

3. John Hamilton-Dundas, *1745 Edinburgh, Midlothian, +říjen 1820 Duddingston, Vice Lieutenant hrabství Linlithgow, oo Grizel Hamilton, +1822 Edinburgh, dcera Johna Hamiltona z Barnsu,

3.1 David Dundas-Hamilton, *16. listopadu 1783 +27. října 1805 Arcot, poručík Madrasské armády,

3.2 Marion Hamilton-Dundas, *1785 +1871,

3.3 Margaret Hamilton-Dundas,*1787 +1869 Edinburgh,

3.4 James Hamilton-Dundas,*1. února 1789 +1805 utopil se ve Weymouth, Abergavanney,

3.5 Magdalen Elizabeth Hamilton-Dundas, *1790 +1874 Edinburgh,

3.6 Gabriel Hamilton-Dundas, *? +27. ˇcervna 1854 Ardincaple Inn, kapitán 26. pěšího pluku, oo 30. 9. 1804 Cardross, Dunbartonshire, Isabella Bryson Dennistoun *1788 +1822, dcera Jamese Dennistouna z Colgrain a Margaret Dreghorn,

3.6.1 John Hamilton-Dundas, *25. srpna 1805 Abercorn +23. prosince 1867 Summerville, Nenagh, Irsko, Major 15. husarského pluku, kurátor farnosti Nenagh, smírčí soudce pro Limerick, oo 1844 Dublin, Mary Augusta Holmes, roz. Postie, +1903 Cornwall.

3.6.2 James Hamilton-Dundas, *16. září 1806 +1851, spisovatel (Writer to the Signet).

3.6.3 Margaret Hamilton-Dundas, *8. prosince 1807 Abercorn +8. srpna 1887 Dumbartonshire.

3.6.4 Grace Hamilton-Dundas, *16. září 1808 Abercorn +26. května 1852 Ardincaple, svobodná,

3.6.5 Janet Hamilton-Dundas, *1810 +?,

3.6.6 Jessie Hamilton-Dundas, *1811 +?,

3.6.7 David Hamilton-Dundas, *21. srpna 1812 +1833 Madras na chorelu,

3.6.8 Gabriel Hamilton-Dundas, *4. srpna 1814 Abercorn +26. listopadu 1885 Spišská Nová Ves, titulární major c.a k. jezdectva, oo 3. 7. 1844, Spišská Nová Ves, Ida Lidia Aurora Palczmann,*22. listopadu 1817 Spišská Nová Ves +24. října 1894 Košice, dcera Jánose Györgyho Paltzmanna a Eszter Kováts,

3.6.8.1 Laura Hamilton-Dundas, *1843 Spišská Nová Ves +18. listopadu 1846 Spišská Nová Ves,

3.6.8.2 Elizabeth Mary Hamilton-Dundas, *28. března 1845 Spišská Nová Ves +?, oo 19. 11. 1867 Spišská Nová Ves, Ernest Arthúr Prihradny de Brezno, *24. února 1843 Spišská Nová Ves +16. ledna 1898 Naguida, Abaúj, syn Adolpha Ernesta Prihradnyho a Sidonie Johanny Eleonory Kolbenheyer - potomci,

3.6.8.3 Lydia Hamilton-Dundas, *15. září 1846 Spišská Nová Ves +?, oo 30. 7. 1869 Spišská Nová Ves, Imre Bobory de Szent-Tornya, *1839 +13. června 1899, důstojník 3. husarského pluku - potomci,

3.6.8.4 syn *1868 +1868,

3.6.9 Marion Hamilton-Dundas, *16. června 1817 Abercorn +8. listopadu 1896 Dumbartonshire,

3.6.10 Robert Hamilton-Dundas, *27. srpna 1818 +?, námořní důstojník.

3.6.11 George Hamilton-Dundas, *1821 +1883 Devon, obchodník na Ceylonu a poručík 5. pluku of Durham Militia, Victoria County, Ontario (1839), oo 1868 Jane Breadalbane Maclean, +1920 Torquay,

3.6.11.1 Breadalbane Isabella Hamilton-Dundas, *18. října 1872 +28. listopadu 1926 East Sussex.

3.6.12 Elizabeth Mary Hamilton-Dundas, *1824 Ruchill +1. dubna 1916 Dumbartonshire.

3.7 Eleanor Hamilton-Dundas, *1793 +1875 Dunbarton,

3.8 Agnes Hamilton-Dundas, +22. března 1854, oo 1835, James Cadell, 

3.9 John Hamilton-Dundas, +1804 Dover, Royal Staff Corps,

3.10 George Hamilton-Dundas, +1812 Java, námořník,

4. Christian Hamilton, +1814, oo Charles Napier, námořní kapitán - potomci,

5. Mary Anne Hamilton, +1809, oo 1799, Robert Gray - potomci,

6. Margaret Hamilton, +1792, oo 1788, John Lockhart Nasmith, námořní kapitán,

7. Magdalen Elizabeth Hamilton,

8. Agnes Hamilton,

9. Hope Archibald Hamilton, *1748 +?,

10. Graham Christian Hamilton,

11. David Hamilton, *1752 +?,

12. George Hamilton,

 

 

_____________________________________________________________

1. Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 306, heslo Dundas of Dundas.

2. Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 306, heslo Dundas (now Hamilton-Dundas, Duddingston, Co. Edinburgh).

3. Např. Militärschematismus des Österreichischen Kaiserthumes, Wien 1850, s. 371-72, uvádí u jmenovaného pluku tyto důstojníky: major Lucius Cary, MVK, rytmistr I. třídy Gabriel Hamilton Dundas, rytmistr II. třídy, Evan Murray-MacGregor, rytmistr II. třídy, Friedrich Yates, nadporučík, August Yates, nadporučík,  Victor rytíř (chevalier) Martyn, nadporučík Octavius Skinner Burton a kadet Carl Gordon.

4. Gospatric or Cospatric (jméno je odvozeno z Kambrického označení "Servant of Saint Patrick"(služebník svatého Patricka), viz G. W. T. Ormond,  The Arniston Memoirs, Three Centuries of a Scottish House, 1571-1838, Edinburgh 1887, s. XXV., A. Orr Anderson, Early sources of Scottish history, Ad 500 to 1286, Volume I., Volume II., Edinburgh 1922, zemřel po roce 1073, byl hrabětem Northumbrie (Earl of Northumbria), či jinak Bernicie a později se stal lordem rozsáhlých majetků v okolí Dunbaru. Zatímco jeho původ po meči je nespolehlivý, jeho potomci drželi hrabství Dunbar, později známé též jako hrabství March (the Earldom of March) v jihovýchodním Skotsku až do roku 1435.

5. V letech 1120-34 není v dochovaných záznamech titulovaný jako hrabě, ale pouze jako "brother of Dolfin", bratr Dolfina, což je doloženo i tím, že používal vlastní pečet’. Později užíval titul hraběte z Lothianu, Earl of Lothhian, spojený s územím, které možná dostal od svého otce a král Malcolm III. mu otcovo darování pouze potvrdil.

6. A. Orr Anderson, Early sources of Scottish history, Ad 500 to 1286, Volume II., Edinburgh 1922, s. 37-41.

7. 26. května 1240 král Alexander II. konfirmoval donaci Richarda de Baird pro klášter v Kelso, kterou spolupečetili Rudulf de Dundas a Walter, syn Alana, justiciara Skotska. W. N. Fraser, Account of the Surname of Baird, Edinbugh, s. 2, zdroj:https: //digital.nls.uk/histories-of-scottish-families/archive/95409699?mode=transcription

8. T. Thomson, Instrumenta Publica Sive Processus Super Fidelitatibus et Homagiis Scotorum, Domino Regi Anglicae Factis A.D. MCCXCI-MCCXCVI, Edinburgh 1834, s. 137, 146, 167.

9. R. Pitcairn Esq., Ancient Criminal Trial in Scotland ..., Volume First-Part Second, Edinburgh 1833, s. 100.

10. R. Chambers, Domestic Annals of Scotland, Third Edition, Volume I., Edinburgh-London 1874, Reign of James VI. 1591 - 1603 Part B, 1594 Nov.

11. J. Anderson, Historical and genealogical Memoirs of the House of Hamilton ..., Edinburgh 1825, s. 442-44.