Myrdacz

von Myrdacz

- novoštítná rodina evangelického vyznání pocházející z Konské u Třince.

- rakouský šlechtický stav na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Karla I. ze dne 4. dubna 1917, diplom vydán 21. srpna 1917 pro MUDr. Paula Myrdacze, vojenského lékaře.

 

Biografie

- Paul (někdy je psáno Pawel) Myrdacz se narodil 4. května 1847 v Konské, dnes součást Třince v rodině evangelického vyznání. Roku 1866 maturoval na evangelickém gymnaziu v Těšíně a poté studoval na Medicínsko-chirurgické Josefově akademii ve Vídni, kterou úspěšně absolvoval a roku 1871 získal doktorát,

- roku 1872 nastoupil vojenskou službu jako Oberarzt (nadlékař, měl pravomoc velet v útvarových nemocnicích a na marodkách) u pěšího pluku č. 49, roku 1874 byl převelen k pěšímu pluku č. 39 a následující rok se stal lékařev u posádkové nemocnice č. 2 ve Vídni,

- roku 1878 (1. května) se stal plukovním lékařem II. třídy a roku 1883 byl převelen do posádkové nemocnice č. 1 ve Vídni, zároveň byl přidělen k technickému a administrativnímu vojenskému výboru a stal se řádným členem vojenského sanitárního výboru, roku 1885 byl plukovním lékařem I. třídy,

- roku 1887 byl převelen k haličskému pěšímu pluku č. 55 a roku 1888 se stal opět lékařem plukovní nemocnice č. 2 ve Vídni, 13. května 1895 byl jmenován štábním lékařem II. třídy v plukovní nemocnici č. 1 ve Vídni, 17. května 1899 byl povýšen na vrchního štábního lékaře a následující rok byl jmenován pedagogem na 11. vojenské lékařské aplikační škole (Militär-ärztliche Applicationsschule) ve Vídni,

- roku 1902 se stal velitelem 26. plukovní nemocnice v Mostaru jako vrchní štábní lékař I. třídy (od 1. listopadu 1902), roku 1905 byl jmenován velitelem zdravotnictva 4. armádního sboru ve Vídni, 26. dubna 1908 by povýšen na generálního štábního lékaře a roku 1911 odešel do důchodu, zemřel 7. července 1930 ve Štýrském Hradci (Graz).    

 

Vyznamenání 

-1895 rytířský kříž řádu Františka Josefa,

- 1899 Bronzová jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc,

- 1906 rytířský kříž řádu Železné koruny III. třídy, 

 

 

Erb (1917)

- štít černo-zeleně polcený. Na poltící linii položen vztyčený meč se zlatým jílcem, záštitou a hlavicí, který třikrát obtáčí zlatý had s hlavou otočenou doprava a s červeným jazykem. Uprostřed štítu vpravo od meče zlatá hvězda, vlevo od meče stříbrná hvězda.

- klenotem, na korunované turnajské přilbě s černo-zlatými a zeleno-stříbrnými přikrývadly. je rostoucí černý jednohlavý orel se zlatou zbrojí a červeným jazykem a na hrudi nese zlatou lilii.

 

 

Literatura

- Almanach českých šlechtických a rytířských rodů, 2023, s. 293.

- Županič Jan, Karlovská šlechta. Rakouské a uherské nobilitace ve světle materiálů kabinetní kanceláře Karla I. (IV.), Praha, s. 77. 

 

 

Další články nobilitace 1917

 

Aljančič , Amann von GhellersbergAugustin von Zaluže , Banfield , Berndt , BonkaBöhm-Ermolli , Böltz , Böttner von Karstboden , Dankl von Kraśnik , Ellison von Nidlef , Fasser von Karstwall , Gasiecki von Wlostowiec , Glässer von Järten 1917 , Goldbach von Sulittaborn , Hlaváček , Holub , Hospodarž , Chiari , Kandler , Kletter von Gromnik , Lukachich , Martiny , MyrdaczNovak von Arienti , Petersilka von Hochbergen , Reutter von Vallone , Schemua , Schischka , Správka von Grimmingfels , Stuchlý von Marsfelsen , Toula , Vogel von Franzensberg , Zwierzina