17. Darcy

17.1 Nobilitace a rodový erb

19. srpna 1715 byl diplomem daným ve Vídni přiznán stav starožitných českých svobodných pánů (1) Tomáši von Darcy, císařskému rittmistrovi, a zároveň mu byl polepšen jeho prastarý rodový erb, popis: Štít červený se stříbrným křížkovým křížem provázeným čtyřmi malými křížkovými křížky, v hlavě štítu na křížích stojí tři kosi se zlatou zbrojí. Na štítě koruna svobodných pánů. Klenoty jsou na dvou korunovaných turnajských přilbách. 1. přikrývadla červeno-stříbrná, rozložená orlí křídla, červeno-stříbrně a stříbrno-červeně dělená, s iniciálou C střídavých tinktur korunovanou císařskou korunou na pravém křídle a číslicí VI střídavých tinktur na levém křídle a mezi nimi obrněná paže svírající v dlaní meč se zlatým jílcem, záštitou a hlavicí. 2. přikrývadla černo-stříbrná, stříbrný kříž ze štítu mezi zelenou ratolestí vavřínu s červenými plody a palmovou ratolestí. Štítonoši jsou dva černí býci se zelenou zbrojí chrlící z tlamy oheň. Heslo: EX CRUCE DECUS (2) (Skrze kříž ke slávě).

Obrázek 17.1: Erb Tomáše von Darcy uložený v České dvorské kanceláři.

 

17.2 Historie

V 18. století byl mezi českou šlechtu přijat jistý Tomáš von Darcy, císařský důstojník. Jméno Darcy se v historických dobách psalo různě např. D’Arcy, Tarcy, O’Dorcey nebo MacDarcy. Dnes žije na Britských ostrovech několik rodů, kteří užívají jméno Darcy nebo D’Arcy, ale jsou různého původu. Mezi nejznámější patří potomci normanských nájezdníků jejichž předek se psal D’Arci podle městečka Arci v Normandii. Tato rodina přišla do Irska na počátku 14. století a její členové se usadili v jihovýchodních oblastech země.

Kromě těchto příchozích Darcyů však dodnes žijí v Irsku potomci původních obyvatel především ve východní části oblasti Galway, kteří jsou vedlejší větví klanu Ui Máine a mají tedy stejný původ s rodinami např. O’Neillů či O’Donnellů. Výše zmíněný Tomáš von Darcy, císařský rittmistr, pocházel z rodu Darcy z hrabství Galway, což dokazuje především jemu potvrzený resp. polepšený rodinný erb. Rodina Tomáše Darcyho žila údajně ve Vratislavi ještě dalších sto let, v záznamech lze dohledat, že do roku 1809 byla vratislavskou měšt’ankou vdova von Darci (Tarci), rozená svobodná paní von Langnickel.

_____________________________________________________________

1. Saalbücher sv. 129, str. 354v. (A. von Doerr, Der Adel der böhmischen Kronländer..., Prag 1900, s. 199), J. Ch. von Hellbach, Adels-Lexikon oder Handbuch..., Erster Band, Ilmenau 1825, s. 262, heslo: Darcy, E. H. Kneschke, Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon, II., Leipzig 1860, s. 421-422, A. Ritter Král von Dobrá Voda, Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien, Prag 1904, s. 41, heslo: de Darcy, G. Megerle von Mühlfeld, Österreichisches Adels-Lexikon, Wien 1822, s. 51, A. Schimon, Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien, Böhm. Leipa 1859, s. 26, L. Freiherrn von Zedlitz-Neukirch, Neues preussisches Adels-Lexicon..., Erster Band, Leipzig 1836, s. 398.

2. Roku 1636 zemřel jistý Martin Darcy Esq. z hrabství Galway, který měl u irského erbovního krále zaregistrován tento erb, popis: Štít stříbrný s černým berličkovým křížem a 4 stejnými malými křížky. Klenotem bylo rameno v kroužkovém brnění mávající dýkou. Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 263, hesla Darcy, Darcy alias Darsie (Galway).