Cookies - veškeré informace najdete zde

Zdroj : http://www.shopping-net-praha.com/

Podmínky společnosti Shopping net Praha s.r.o Strojírenská 47 Praha 5, 15521 na používání souborů cookies a dále ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory. 

  • Ustanoveními Směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ustanoveními Směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích, dále i v souladu s obsahem stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Co jsou tedy soubory cookies a jejich použití ?

  • Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení či paměti zařízení uživatelů webových stránek a jejich zákazníků. 
  • Tyto soubory neobsahují osobní údaje kupujících nebo uživatelů webových stránek prodávajícího.
  • V případě, kdy zákazník údaje společnosti Shopping net Praha s.r.o v souvislosti s uzavřením právního vztahu, kupní smlouvy k nákupu zboží, které poskytne zákazník, můžou být takové osobní údaje zařazeny k informacím uloženým v příslušných souborech cookies.
  • Společnost Shopping net Praha s.r.o respektuje veškeré soukromí všech jednotlivců, kteří navštíví naše internetové stránky a veškeré informace shromážděné o našich uživatelích nebo kupujících budou použity pouze pro nákup zboží. 
  • Společnost Shopping net Praha s.r.o využívá technologii souborů cookies výhradně za účelem zpracování objednávek zákazníků.
  • Kupující uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím souhlasí s ukládáním souborů cookies na jeho koncové zařízení ze strany společnosti Shopping net Praha s.r.o. 
  • Dále tím dává souhlas k spojení jeho osobních údajů, které v souladu s našimi obchodními podmínkami za účelem naplnění kupní smlouvy prodávajícímu poskytl.
  • Kupující tímto prohlašuje, že souhlas nám dává dobrovolně, je si vědom všech informací, zejména výše uvedených údajů, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat. 

 

Souhlas kupující poskytuje až do doby jeho odvolání.

Uživatel našich stránek Shopping net Praha s.r.o. je informován o případném uložení souboru cookies na jeho koncové zařízení.

 

Kupující i uživatelé mohou tento souhlas odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení prohlížení v prohlížeči, které jejich koncové zařízení využívá, např. manuálním smazáním všech jednotlivých souborů cookies, které jsou v jejich koncovém zařízení uloženy.

Společnost Shopping net Praha s.r.o. si vyhrazuje právo zpřístupnit vybraný obsah svých stránek jen těm kupujícím nebo uživatelům, kteří poskytli souhlas s ukládáním souborů cookies do jejich koncového zařízení.

 

Shopping net Praha s.r.o. je registrován u úřadu pro ochranu osobních údajů

Reg. číslo subjektu:00059027

Číslo evidence: 001 

Pro případ jakýchkoliv dotazů se kupující nebo uživatelé mohou obrátit přímo na společnost Shopping net Praha s.r.o.

 

Email : shoppingnet@seznam.cz 

 

Nastavení pro prohlížeče na práci s cookies najdete na těchto adresách:

Mozilla: https: //support.mozilla.org/cs/kb/Povolen%C3%AD%20a%20zak%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD%20cookies

Google: https: //support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

Opera: http: //help.opera.com/Mac/8.5/cs/cookies.html

Safari: https: //support.apple.com/kb/PH17191?locale=cs_CZ

Explorer: http: //windows.microsoft.com/cs-cz/windows-vista/block-or-allow-cookies

 

Pokud používáte prohlížeč google můžete velmi jednoduše použít anonymního režimu k zachování soukromí při prohlížení.

Viz informace odkaz zde https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=cs

 

Pokud hledáte odbornější popis cookies naleznete ho zde na wikipedia https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Hezký den přeje tým Shopping net Praha s.r.o.

 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported License.

Autor : Shopping net Praha s.r.o

Zdroj : http://www.shopping-net-praha.com/