Zwierzina

šlechtic Zwierzina

- česká novoštítná rodina pocházející z Čáslavi. Rakouský šlechtický stav na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Karla I. ze dne 25. září 1917, diplom spolu s čestným titulem "Edler von" vydán ve Vídni dne 25. října 1917 pro Roberta Zwierzinu, ministerského radu na c. a k. ministerstvu financí, 

 

Biografie

- Robert Zwierzina (původně psáno Zwieržina) se narodil 22.5.1867 v Praze v rodině ing. Josefa Zwieržiny, arcibiskupského rady a jeho manželky Marie, roz. Glaser. 25. listopadu 1886 nastoupil jako jednoroční dobrovolník k 8. dělostřeleckému pluku, po studiu práv nastoupil roku 1894 jako koncipista na Ministerstvo financí do české finanční prokuratury a následujícího roku byl převeden do moravsko-slezské finanční prokuratury, 

- 1898 byl povýšen na ministerského vicesekretáře, 1900 postoupil  do funkce ministerského sekretáře a roku 1906 byl jmenován sekčním radou, rovněž byl pověřen funkcí náměstka vídeňské banky k.k. priv. Allgemeine Österreichische Boden-Credit-Anstalt, která mimo jiné spravovala majetek členů císařského arcidomu a vysoké šlechty, roku 1910 se stal ministerským radou a roku 1912 byl jmenován v bance provičním komisařem,   

- roku 1915 byl jmenován burzovním komisařem na Vídeňské burze a byl gelegován ministerstvem financí do komise pro záležitosti združení a spolků, na ministerstvu financí vydržel až do konce monarchie a 1. ledna 1920 byl penzionován, poté nastoupil do soukrového sektoru, zemřel ve Vídni 18. listopadu 1944 

 

Vyznamenání

- 1896 zlatý záslužný kříž (dekorace s korunou),

- 1898 rytířský kříž řádu Františka Josefa,

- 1907 řád Železné koruny III. třídy,

- 1909 Jubilejní kříž za civilní státní službu,

- 1910 Jubilejní pamětní medaile pro civilní státní službu,

- 1910 řecká zlatá medaile,

- 1913 rytířský kříž Leopoldova řádu,

- 1915 komturský kříž řádu Františka Josefa.

 

Erb (1917)

- štít zlato-červeně polcený. V pravém poli vyniká z dělící linie černý jednohlavý orel s červeným jazykem. V levém poli stříbrné zúžené břevno provázené zlatou včelou nahoře a stříbrnou hvězdou dole.

- klenotem, na korunované turnajské korunované přilbě s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly, jsou rozložená orlí křídla, pravé zlato-černě dělené, levé stříbrno-červeně dělené a mezi nimi je červená růže se zlatzým semeníkem a zelenými kališními lístky.

 

Literatura

- Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2021, Praha 

- Jan Županič, Karlovská šlechta. Rakouské a uherské nobilitace ve světle materiálů kabinetní kanceláře Karla I. (IV.), Praha, s. 111.