Neuwirth von Sanbrück

Neuwirt šlechtic ze Sanbrücku

- novoštítná česká katolická rodina německé národnost pocházející z Hostouně na Domažlicku.. 

- rakouský šlechtický stav spolu s predikátem a čestným titulem „Edler von Sanbrück“ na základě majestátu císaře Františka Josefa I., daného ve Vídni dne 3. ledna 1916, pro Johanna Ferdinanda Neuwirtha, c. a k. plukovníka.

 

Biografie

- Johann Ferdinand Neuwirth se narodil 11. března 1866 v Hostouni č. 11 (okr. Domažlice) v rodině místního komisaře c.k. finanční stráže Ignatze Neuwirtha a jeho ženy Marie roz. Bauriedl. Vstoupil do c. a k armády, 1. září 1884 se stal kadetem-důstojnickým čekatelem u 24. haličsko-bukovinského pěšího pluku ve Vídni,

- 1. května 1888 byl povýšen na poručíka, v letech 1891-92 zastával funkci praporního adjutanta, 1. listopadu 1891 dosáhl hodnosti nadporučíka, jako nadporučík sloužil u svého pluku bezmála deset let, 1. května 1900 byl povýšen na hejtmana II. třídy, 

- v roce 1902 se stal hejtmanem I. třídy a se svým plukum se přesunul do Haliče, do Stanislawowa, roku 1903 byl převelen k 75. českému pěšímu pluku do Jindřichova Hradce, 

- 1. listopadu 1911 byl povýšen do hodnosti majora a pověřen funkckí velitele 4. praporu, roku 1913 byl převelen k 59. pěšímu pluku "Arcivévoda Reiner" do Bregenz, začátek I. světové války zastihl Johanna Neuwirtha jako člena důstojnického sboru 47. pěšího pluku, 1. listopadu 1914 byl povýšen na podplukovníka,

- roku 1916 odešel na odpočinek, zemřel v Salzburgu 10. února 1940. 

 

Vyznamenání

- 1899 Bronzová jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc,

- 1908 Vojenský služební odznak III. třídy pro důstojníky,

- 1909 Vojenská záslužná medaile na červené stuze,

- 1909 Vojenský jubilejní kříž,

- v době I. světové války získal Vojenský záslužný kříž III. třídy s válečnou dekorací.

 

Erb (1916)

- štít modrý dělený zúženým zlatým břevnem. V horní polovině stojí na zeleném trávníku stříbrný kostel s červenou střechou, v lodi jsou tři černá okna, vpravo přistavěna věž s černým oknem, zakončená zlatým křížem. V levém horním rohu štítu přirozený květ protěže. V dolním poli v patě štítu vede přes řeku se zelenými břehy dřevěný most na třech pontonech, v levém horním rohu zlatá hvězda. 

- klenotem, na korunované turnajské přilbě s modro-zlatými přikrývadly, jsou otevřená modrá orlí křídla, na pravém zlatá hvězda na levém květ protěže.

 

Literatura

- Almanach českých šlechtických a rytířských rodů, 2012, s. 305. 

- Wiener Genealogisches Taschenbuch, Band I., 1926, s. 210.

 

Další články nobilitace 1916

Brehm

Frank 1916

Goglia

Janečka

Kornberger

Koschatsky von Girawa-Darewo

Kroupa

Maedl von Bughardt

Neuwirth von Sanbrück

Zdeněk