12. Caldwell

12.1 Nobilitace a rodový erb

Erb Huma Caldwella, rytíře Vojenského řádu Marie Terezie, neznáme, lze jej rekonstruovat podle erbu zaregistrovaného u irské heroldie při povýšení Jamese Caldwella na Baroneta z Wellsboroughu (23. června 1683), popis: Štít modrý se třemi zlatými zděnými studnami černě kvádrovanými, v postavení 2,1. Klenotem, na korunované přilbě s modro-stříbrnými přikrývadly, je rostoucí přirozené předloktí držící v dlani červený latinský kříž. Heslo: SAPERE AUDE (Odvaha být moudrým).

Zajímavá verze rodinného erbu se objevila na exlibris Sira Johna Caldwella. Jeho otec Henry Caldwell byl nejmladším synem 3. Baroneta, odstěhoval se do Kanady, kde se úspěšně uplatnil ve vojenské službě a po odchodu do civilu i jako významný hospodář a politik. Sir John Caldwell byl jediným synem svého otce, byl rovněž významným podnikatelem a politikem. Vyrůstal nedaleko Quebecu v rodinném sídle, které postavil jeho otec na pozemcích, které si pronajal od guvernéra Jamese Murraye na 99 let. Vystudoval práva a byl zvolen do Legislativní rady Dolní Kanady, kde působil až do své smrti. Roku 1830 se John Caldwell stal dědicem baronetského titulu a tím pádem i erbu, který užívali jeho příbuzní v Irsku.

Z vyobrazení se lze domnívat, že spolu s baronetským titulem si dělal nárok na titul říšského hraběte, popis: Štít čtvrcený se zlatým srdečním štítkem s černým jednohlavým orlem s červeným jazykem majícím na hrudi červený štítek se zlatým prstenem s drahým kamenem (připomínka údajného říšského hraběcího stavu a daru císařovny Marie Terezie Lady Caldwellové). 1. pole modré se třemi zlatými zděnými studněmi, Caldwell, 2. - 3, pole zelené se stříbrným lvem s červeným jazykem a červenou zbrojí, Hume, 4. pole stříbrné tři zelení papoušci s červenou zbrojí v postavení 1,2, Pepdie z Dunglasu (součást erbu rodiny Hume). Na štítě je posazena hraběcí koruna (zde vyobrazena hodnostní koruna britských hrabat). Klenotem, na korunované přilbě s modro-stříbrnými přikrývadly, je rostoucí přirozené předloktí držící v dlani červený latinský kříž. Štítonoši dva ohaři s obojkem. Heslo: SAPERE AUDE (Odvaha být moudrým).

Obrázek 12.1: Ex libris Sira Johna Caldwella.

 

Dne 4. března 1845 byl zaregistrován erb Sira Henryho Johna Caldwella, Bart., který vypustil všechny připomínky na říšský hraběcí titul i nároky na erb rodiny Hume a vrátil se k původnímu rodovému erbu Caldwellů z roku 1683.

 

12.2 Historie

Rodina Caldwell (Caldewell) není ve střední Evropě resp. v Českých zemích příliš známa. Přesto jeden její příslušník získal řád Marie Terezie a tím se stal pro naše příspěvky nepostradatelným. Caldwellové jsou rod původem z oblasti severně od Worcesteru v Anglii, kde se vyskytují již kolem roku 1300. Po roce 1500 se přestěhovali na sever do Skotska, hrabství Ayr, kde se zařadili mezi místní prominentní rodiny. Odtud se někteří příslušníci rodu koncem 16. století odstěhovali a usadili v Irsku v oblasti Fermanagh.

Kolem roku 1600 nastává pravé stěhování „národů“, protože část rodinných emigrantů se neusadila v Irsku. Pokračovali dále do Nového světa, severní Ameriky. Tito kolonisté se usadili především v oblastech Bostonu, New Yorku a New Jersey. Prvním Caldwellem, který odešel do Irska byl Willam Caldwell ze Strattonu a získal nový domov ve městě Enniskillen, v oblasti Fermanagh. Jeho manželka byla jistá Elizabeth Wallace, se kterou se mu v novém bydlišti narodili tři synové, Joseph, David a John Caldwellové. Pokračování rodu v Irsku zajistil nejmladší John Caldwell, narozený 6. června 1603 v oblasti Donegal. Oženil se roku 1627 s Mary Sweetinham, místní rodačkou (*červen 1605), se kterou měl celkem sedm dětí.

 

12.2.1 Rodokmen.

1. Thomas Caldwell, *1548 Ayr, +po roce 1580 Firth, Orkney, Skotsko oo 1577, Elize Muir, *1558 Glasgow +?,

1.1 Thomas Caldwell, *1580 Ayr,

1.2 William Caldwell, *1577 Straton, Ayrshire, Skotsko +1603 Enniskillen, oo 1601, Elizabeth Wallace, *1580 +1608, dcera Williama Wallace a Catherina Crawford

1.2.1 John Caldwell, *6. června 1603 +19. února 1639 v Londonderry, Severní Irsko, I. oo 1627 Donegal, Mary Sweetenham, *ˇcerven 1605 Donegal, dcera Athnonyho Sweetenhama ze Shadwicku, Cheshire a jeho manželky Elizabeth, dcery Johna Hocknella z Hocknell Plottu, Cheshire, II. oo Janet Grier,

(1)

1.2.1.1 William Caldwell, kř.10. května 1628 Londonderry +20. října 1698 Glendermott, oo 27. 5. 1652 Londonderry, Elizabeth Ann Huston,

1.2.1.1.1 John Caldwell, kř. 19. srpna 1653 Londonderry,

1.2.1.1.2 Robert Caldwell, kř. 3. listopadu 1657 Londonderry,

1.2.1.1.3 Thomas Caldwell, kř. 10. ˇcervna 1658, Londonderry,

1.2.1.1.4 Alexander Caldwell, kř. 23. záˇrí 1659, Londonderry,

1.2.1.1.5 Jean Caldwell, kř. 2. září 1661, Londonderry,

1.2.1.2 John Caldwell, kř. 16. září 1630 Londonderry +18. listopadu 1692 Ballyloughan, Donegal, I.oo 11. 6. 1651 Margaret Porter, +1653-bez potomků, II.oo 6. 6. 1654 Mary Holmes, dcera Jamese Holmese a Jane Jennings hrabství Derry,

1.2.1.2.1 Margaret Caldwell, kř. 19. srpna 1655 Londonderry,

1.2.1.2.2 Joseph Alexander Caldwell, kř. 9. ledna 1657 Londonderry +3. září 1730 Ballycogan, oo 8. 4. 1682, Jane McGhie, potomci odešli do severní Ameriky.

1.2.1.2.3 John Caldwell, kř. 10. června 1659 Londonderry,

1.2.1.2.4 Mary Jane Caldwell, kř. 8. října 1660 Londonderry,

1.2.1.2.5 William Caldwell, kř. 20. dubna 1662 Londonderry +před 20. října 1725, oo 2. října 1697 Elizabeth Porter – potomci odešli do Severní Ameriky,

1.2.1.2.6 Andrew Caldwell, kř. 8. září 1664 Londonderry,

1.2.1.3 Mary Caldwell, kř. 20. září 1632 Londonderry +1654, oo 9. 1. 1654, William Eiffield

(2)

1.2.1.4 Sir James Caldwell z Wellsboroughu, kř. 1634 Londonderry +před 13. února 1716, 1. baronet (23.6.1683) z Wellsboroughu, Sheriff hrabství Fermanagh, I. oo Catherine Campbell, +před 15. březnem 1688, dcera Charlese Campbella z Ikeldenu a Newtown Montgomery,

1.2.1.4.1 Mary Caldwell, oo Matthew Cathcart z Tullyscanlanu,

1.2.1.4.2 Elizabeth Caldwell, +v mládí,

1.2.1.4.3 Frances Caldwell, oo Edward Archdale z Castle Archdale,

1.2.1.4.4 Jane Caldwell, oo James Johnston z Magheramena,

1.2.1.4.5 Edith Caldwell, oo Charles Newcomen, plukovník,

1.2.1.4.6 John Caldwell, +v mládí za vlády Karla II. v Londýně,

1.2.1.4.7 Charles Caldwell z Ballyshannonu, +po roce 1702, podplukovník, neženat a bez pototmků,

1.2.1.4.8 Sir Henry Caldwell z Castle Caldwell, +před 5. listopadem 1726, 2. Baronet, sheriff hrabství Fermanagh, I.oo Catherine Hume, dcera Sira Johna Hume, 2. Baroneta z Castle Hume a Sidney Hamilton, II.oo po 14. 7. 1722 N.N.,

(1)

1.2.1.4.8.1 Sir Henry Caldwell z Castle Cadwell, +únor 1743/4, 3. Baronet, sheriff hrabství Fermanagh, oo 11. 7. 1719, Mary Anne Trench, dcera Johna Trenche, děkana v Raphoe a Anny Walburton,

1.2.1.4.8.1.1 Sir James Caldwell z Castle Caldwell, *cca 1722 +únor 1784, 4. Baronet, sheriff hrabství Fermanagh, říšský hrabě (milánský hrabě 15. 3. 1749), oo 18. 12. 1753 Elizabeth Hort, kř. 26. prosince 1729 +11. září 1778, dcera Josiaha Horta, Lorda arcibiskupa z Tuamu a Elizabeth Fitzmaurice, sestry Sira Johna Fitzmaurice, 1. Baroneta,

1.2.1.4.8.1.1.1 Sir John Caldwell z Castle Caldwell, *16. srpna 1756 +17. června 1830, 5. Baronet, sheriff hrabství Fermanagh, říšský hrabě, oo 16. 5. 1769, Harriett Maynell, dcera Godfreye Maynella z Yeldersley a. Bradley a Frances Dealtry,

1.2.1.4.8.1.1.1.1 Frances Arabella Caldwell, +březen 1790 +1872, oo 11. 6. 1817, John Colpoys Bloomfield z Redwoodu, major - jejich syn zdědil zámek Castle Caldwell,

1.2.1.4.8.1.1.1.2 Harriett Caldwell, +v mládí,

1.2.1.4.8.1.1.1.3 Louisa Georgina Caldwell, oo 31. 3. 1823 Sir Josiah William Hort z Hortlandu, 2. Baronet

1.2.1.4.8.1.1.2 Fitzmaurice Caldwell, + 16. března 1830, oo Hannah Saunders, +21. března 1840, dcera Morleye Saunderse ze Saunders Grove,

1.2.1.4.8.1.1.3 Josiah John Caldwell, +v mládí,

1.2.1.4.8.1.1.4 Mary Anne Caldwell, +14. prosince 1841, oo Armour hrabě z Belmore,

1.2.1.4.8.1.1.5 Emily Caldwell, +1840,

1.2.1.4.8.1.1.6 Elizabeth Frances Caldwell, +1845, neprovdaná,

1.2.1.4.8.1.1.7 Arabella Caldwell,

1.2.1.4.8.1.2 John Caldwell, +31. prosince 1762 Niagara, podplukovník 8. pěšího pluku,

1.2.1.4.8.1.3 Hume Caldwell *1733 +19.8.1762, plukovník a rytíř Vojenského řádu Marie Terezie,

1.2.1.4.8.1.4 Henry Caldwell z Caldwell Manor (Quebec), *cca 1735 +28. května 1810 Belmont, Quebec, kapitán 36. pluku v Quebecu, úspěšný podnikatel a člen Legislativní rady Dolní Kanady (Legislative Council of Lower Canada), oo Anne Hamilton, +1804, dcera Alexandra Hamiltona z Knock a Hamptonu,

1.2.1.4.8.1.4.1 Sir John Caldwell z Belmontu (Canada), kř. 25. února 1775 +26. října 1842 Fremont House, Boston, Massachusetts, USA, 6. Baronet, Treasurer General of Canada oo 21. 8. 1800, Jane Davidson, *cca 1781 +1805, dcera Jamese Davidsona,

1.2.1.4.8.1.4.1.1 Sir Henry John Caldwell, *22. října 1801 Quebec +13 října 1858, 7. Baronet, zdědil po svém dědovi seigneurii Lauzon, kterou však musel prodat a výnos použít na úhradu otcových dluhů, oo 18. 2. 1839, Sophia Louisa Paynter, *25. listopadu 1818 +22. září 1884, dcera Davida Runwase Payntera z Dale Castle a Catherine Price z Berthlewyddu,

1.2.1.4.8.1.4.2 Anne Caldwell, *srpen 1805 +listopad 1841, oo srpen 1829, John Eden, *cca 1789 +6. října 1864, generálmajor,

1.2.1.4.8.1.5 Charles Caldwell, +1776, aide-de-camp generála Wolfea,

1.2.1.4.8.1.6 Frederick Caldwell, generál v portugalských službách, oženil se a usadil v Brazílii,

1.2.1.4.8.1.7 Anne Caldwell, oo Francois de Valangin,

1.2.1.4.8.1.8 Catherine Caldwell, *1728/32 +19. července 1801, oo 25. 3. 1751, Samuel Bagshawe z Ford Hallu, plukovník,

1.2.1.4.9 Hugh Caldwell, +1710 padl v bitvě u Monsu, I. oo Catherine White, rozená Shee, II. m Anne Hume,

1.2.1.5 Margaret Caldwell, kř. 24. května 1636 Londonderry, oo 8. 4. 1660, Hugh Delop,

1.2.1.6 Joseph Caldwell, kř. 6. dubna 1638 Londonderry, +01. června 1682 hr. Donegal, Irsko,

1.2.1.7 Alexander Caldwell, kř. 4. září 1639 Londonderry + Dublin, oo Ann Caldwell,

1.2.1.7.1 Jane Caldwell, kř. 26. ledna 1661 Londonderry,

1.2.1.7.2 John Caldwell, kř. 3. února 1662 Londonderry,

1.2.1.7.3 Agnes Caldwell, kř. 18. července 1665 Londonderry,

1.2.1.7.4 David Caldwell, kř. červenec 1667 Londonderry,

1.2.1.7.5 William Caldwell, kř. 11. ledna 1669 Londonderry,

1.2.1.7.6 Henry Caldwell, kř. 2. září 1671 Londonderry,

1.2.2 David Caldwell, *1601,

1.2.3 William Caldwell, *1603 Ayr, Skotsko.

1.2.4 James Caldwell, *1606 Ayr, Skotsko.

1.2.5 Joseph Caldwell, *Enniskillen, Fermanagh?, Irsko.

1.2.6 Alexander Caldwell,

1.2.7 Daniel Caldwell,

1.2.8 Andrew Caldwell,

1.2.8.1 Ann Caldwell.

 

12.2.2 Sir JAMES CALDWELL

James Caldwell se narodil svým rodičům jako čtvrté dítě. Byl pokřtěn v katedrále v Londonderry 30. listopadu 1634. V dospělosti se stal obchodníkem v Enniskillen a zastával funkci “High Sheriff”, roku 1683 byl jmenován Baronetem. Roku 1660 si pronajal od Francise Blennerhassetta zámek zvaný Hassett’s Fort a přejmenoval ho na Castle Caldwell a roku 1671 si koupil panství Wellsborough nedaleko dnešního Belleeku, hrabství Fermanagh (1). Roku 1689 byl zvolen do irského parlamentu krále Jakuba II. Byl plukovníkem pěšího pluku. Sir James zemřel na svém panství roku 1716. Se svou manželkou Catherine Hume měl několik dětí, dědicem se stal jeho syn Henry, 2. Baronet. Byl obchodníkem a šerifem hrabství Fermanagh.

Jeho nástupcem se stal Sir John Caldwell, 3. Baronet, který po sobě s manželkou Annou Trench zanechal pět synů a dvě dcery. James Caldwell narozený v Irsku v hrabství Tyrone roku 1724 se oženil s Elizabeth Alexander a roku 1769 emigroval do Ameriky, kde zemřel roku 1800 ve Wheelingu v Západní Virginii.

Obrázek 12.2: Ruiny zámku Caldwell Castle.

 

12.2.3 HUME (Thomas) CALDWELL

Třetím ze synů 3. Baroneta byl Hume (ve středoevropské literatuře je často uváděn pod jménem Thomas) rytíř Caldwell, který se narodil roku 1733 v Irsku. Svými rodiči byl předurčen ke studiu na univerzitě. Již v dětství pod dohledem domácího učitele studoval řečtinu a latinu, ve věku 14. let prý vykazoval značné znalosti. Začal studovat na Francouzské akademii v Dublinu, kde se učil moderním jazykům a matematice. Jeho bratr James se vyznamenal ve službách císařské armády a stal se pro mladšího bratra následování hodným příkladem. 

V roce 1750 se po uzavření míru vrátil James Caldwell do Londýna kam přijel i mladý Hume. Vybaven doporučujícími dopisy pro polního maršála Königsegga a úvěrem od barona Aquilara (1000 a 300 liber) vyrazil mladík do Vídně. Po příjezdu do císařského hlavního města byl přijat rodinou polního maršála téměř jako syn. Dobrodinec mu zprostředkoval audience u císařovny Marie Terezie. Mladý Caldwell požádal panovnici plynnou francouzštinou o přijetí do řad ozbrojených sil.

Za pobytu vojska v Praze došlo Caldwellovou neopatrností k požáru, při kterém vyhořel celý jeho byt. Majitel nechal obstavit jeho plat, aby získal náhradu za utrpěnou škodu. Pomoci v nouzi se mu nečekaně dostalo od pražského irského františkánského kláštera. Caldwell úspěšně sloužil po celou dobu tzv. Sedmileté války. Ve funkci velitele batalionu granátníků se roku 1758 vyznamenal při hájení města Olomouce a následně byl vyznamenán rytířským křížem řádu Marie Terezie. V kampani roku 1760 byl jmenován velitelem dvou praporů o 400 Chorvatech a švadrony husarů, kteří tvořili předvoj bitevní formace u Landshutu, za statečnost byl povýšen na podplukovníka. Již jako plukovník byl 13. srpna 1762 u Svídnice dvakrát těžce zraněn, bohužel za šest dní nato svým zraněním podlehl. Zemřel bez potomků a neženatý (2).

Císařovna Marie Terezie nezapoměla na plukovníkovy vojenské uspěchy a na pamět’ jeho oběti povýšila (údajně) staršího bratra Sira Jamese Caldwella, bart. do stavu hrabat římské říše a roku 1766 darovala jeho matce vzácný nádherně smaltovaný zlatý šperk.

 

_____________________________________________________________

1. Zámek Castle Caldwell drželi potomci Sira Jamese Caldwella až do počátku 19. století, kdy se Frances, dcera Sira Johna Caldwella, 5th of Castle Caldwell provdala roku 1817 za Johna Bloomfielda, od konce 19. století je zámek v ruinách.

2Ch. Duffy, Feldmarschall Browne (The Wild goose and the eagle), Wien-München, Herold 1966, s. 369, A. Wrede, Geschichte der K. und K. Wehrmacht, Wien 1901.