Bachrach

šlechtic Bachrach

- rodina moravského původu, hebrejského, později konvertovala k římsko-katolickému vyznání. 

- přenesení rakouského šlechtického stavu a erbu na základě nejvyššího listu císaře Karla I. ze dne 15. března 1918 z Adolfa šlechtice Bachracha na svého synovce Dr. Franze Karla Bachracha, c. a k. poručíka v záloze 113. pluku  polního dělostřelectva zeměbrany a držitele stříbrné Medaile za statečnost II. třídy, Karlova vojenského kříže a pruské královské Válečné záslužné medaile, diplom vydán ve Vídni dne 29. dubna 1918.

 

Biografie

- Franz Karl Bachrach se narodil 24. října 1898 ve Vídni v rodině Dr. Daniela Bachracha, původem z Kojetína a Vilmy roz. Raditz. V letech 1908-16 vystudoval reálné gymnazium ve Vídní a po maturitě úspěšně složil přijímací zkoušky na univerzitě, přihlásil se jako jednoroční dobrovolník do c. a k. armády a byl zařazen ke 113. pluku polních houfnic zeměbrany, roku 1918 byl povýšen na poručíka,

- po skončení světové války se věnoval tradičnímu rodinnému povolání, stal se právníkem ve Vídni, po anšlusu Rakouska vycestovan i s rodinou do Velké Británie, kde se usadil a pravděpodobně i zemřel.

 

Vyznamenání 

- 1918 stříbrná medaile za statečnost II. třídy,

- 1918 Karlův vojenský kříž,

- pruská královská Válečná záslužná medaile.

 

Erb (1915, 1918) 

- štít modro-červeně polcený. V pravém poli zlato-červeně šachované břevno o třech řadách a šesti sloupcích, přes které je položen svisle zlatý, černě převázaný liktorský svazek, se zlatou ostřím ven otočenou sekerou. V levém poli tři kosmá stříbrná břevna,

- klenotem, na korunované turnajské přílbě s modro-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly, je rostoucí černý jednohlavý orel se zlatou zbrojí a červeným jazykem.

 

 

Literatura

- Almanach českých šlechtických a rytířských rodů, 2011, s. 35.

- GHdA-Adelslexikon Band 1 (53), 1972, s. 172,

- Wiener Genealogisches Taschenbuch, Band 1., 1926, s. 15 a 1937,

- Županič Jan, Židovská šlechta podunajské monarchie, Praha 2012, s. 121.

 

Další články nobilitace 1918

 

 

BachrachConrad von Hötzendorf , Czerweny von Arland , Czibulka , Danzer , Daublebsky , Gednorožec , Herzmansky von San , Hrašovec , Janotta , Neureiter , Porm Rittner , RollingerWaněk , WeegerZeiss , Zieritz Čenský