34. Harold

34.1 Nobilitace a rodový erb

Irská šlechtická rodina katolického vyznání, která se přestěhovala do Bavorska. Prvním členem rodu usazeným na kontinentě byl Edmund von Harold, bavorský generálmajor. Imatrikulace mezi bavorskou šlechtu v rytířské třídě 7. července 1813 pro Jacoba von Harolda, syna předešlého jako rytíře bavorského civilního záslužného řádu.

Imatrikulace do třídy svobodných pánů (na základě dostatečného majetku odpovídajícího třídě bavorských svobodných pánů) dne 29. října 1820 pro výše jmenovaného, královského bavorského tajného radu a jeho bratra Adama von Harolda, královského bavorského nadporučíka granátnického gardového pluku.

Popis erbu: Štít červený se stříbrným volný vidlicovým křížem tvořeným třemi tyčemi zakončenými liliemi. Mezi jednotlivými rameny jsou tři stříbrné kotouče s červenými pětihrotými hvězdami. Klenotem, na turnajské přilbě s červeno-stříbrnou točenicí a červeno-stříbrnými přikrývadly, je rostoucí červeně oděný anděl se sepjatýma rukama. Heslo: FIRMITAS IN COELO (Pevnost v nebi) (1).

Obrázek 34.1: Erb svobodného pána von Harold.

 

34.2 Historie

Jak již bylo řečeno výše, předkové bavorských svobodných pánů pocházeli z Irska. Ostrovní badatelé (2) předpokládají původ Haroldů v Norsku a jejich sídla jsou zaznamenány v hrabství Limerick resp. v oblasti Dublinu, kde se nachází tzv. Harolds Cross (3). V současné době se objevují i jiné formy jména, příkladem jsou Harrold nebo Haroid.

Zakladatelem bavorské rodové větve byl Edmund Harold, který se odstěhoval na kontinent, kde vstoupil do služeb bavorských Wittelsbachů. Byl jedním z irských vyhnanců, kteří v 18. století vydávali svá literární díla na evropském kontinentě. Připojil se k tzv. "Wild Geese"a jako mnozí další dosáhl v nové vlasti vysokého vojenského postavení, ale kromě toho byl ve své době značně oceňovaným literárním autorem (4).

Narodil se 1737 v Limericku, jako mladík však opustil Irsko a vstoupil do služeb Pfalz-Zweibrückenských vévodů. Velmi brzy po svém příchodu do Düsseldorfu vydal německý překlad Ossianových zpěvů, které postupně vydával od roku 1760 skotský básník James Macpherson (5).

Kromě toho napsal a publikoval řadu podobných prací v němčině a jednu dokonce v angličtině. Jeho spisy silně připomínaly zmíněného Macphersona a měly i určitý úspěch nebot’ velmi dobře hověly duchu doby, romantismu a módní vlně zájmu o gaelskou minulost.

 

34.2.1 Rodokmen 1.

N. Harold, oo N.N.,

1. Richard Harold,

2. John Harold, oo Eliza Seymour,

2.1 Thomas Harold, šerif a starosta města Limerick, byl jedním z představitelů města v parlamentu, oo N. Morony, dcera Edmonda Moronyho Esq.,

2.1.1 Martin Harold,

2.1.2 Edmond Harold,

2.2 John Harold, oo Barbara Barhou, dcera Theobalda Barhou Esq.

2.2.1 John Harold, komoří velkovévody Toskánského a rýnského falckrabí, oo Gertrude Hickman, dcera Thomase Hickmana,

2.2.1.1 Stephen Harold,

2.2.2 Richard Harold, oo Mary Fitzgerald, dcera Christophera Fitzgeralda,

2.2.2.1 Patrick Harold, zabit v bitvě u Aughrimu,

2.2.2.2 Stephen Harold, několikrát zraněn v bitvě u Aughrimu, kde velel vlastní jednotce, oo Elizabeth Brereton, dcera Samuela Breretona,

2.3 Stephen Harold, oo Mary Phillips, dcera Sira Thomase Phillipse,

2.3.1 Richard Harold, *? +4. července 1725 Pennywell, Limerick, oo Catherine Galway, dcerou Jamese Galwaye Esq.,

2.3.1.1 Stephen Harold,

2.3.1.2 Richard Harold Esq., *Pennywell, Limerick +25. dubna 1757, oo Jane Nihil, *? +květen 1757, dcera Laurence Nihila,

2.3.1.2.1 Richard Harold Esq., *? +červenec 1767 Cork, pivovarník, oo 1760, Mary Ryan, dcera Daniela Ryana,

2.3.1.2.1.1 Elizabeth Harold, *cca 1765 Pennywell, Limerick +6. února 1845 Tours, Francie, oo 1797, John Otter, *3. srpna 1760 - Cuckney, Nottinghamshire +4. června 1833 Tours, major a syn Edwarda Ottera a Dorothy Wright - potomci,

2.3.1.2.1.2 Jane Harold, *Pennywell, Limerick +19 února 1830 Paříž, Francie, I. oo 22. 4. 1789 Pennywell, William Grady z Rahanu, II. oo 9. 1794 M. Cotter - potomci,

2.3.1.2.1.3 Richard Harold Esq., pivovarník, oo 10. 1788 Limerick, Mary Barry, dcera a spoludědička Johna Barryho z Ballinvoleru,

2.3.1.2.1.3.1 John Harold,

2.3.1.2.2 Edmund Harold, *1734-1737 Limerick +26. června 1808 Düsseldorf, generálmajor, I.oo Maria Magdalena Schmitz, II. oo 1766 Düsseldorf, Maria Terezie Cordula Hagen(s),

(1)

2.3.1.2.2.1 Jacob Ludwig Josef svobodný pán von Harold, *26. července 1766 Düsseldorf +9. srpna 1850 München, oo 9. 10. 1794 Diepholz, Ernestine Carolina Cordmann, *22. prosince 1761 Hameln +27. ledna 1836 München, dcera Georga Albrechta Cordmanna a Marie Caroliny Laake,

2.3.1.2.2.1.1 Friedrich August Heinrich Carl svobodný pán von Harold, *22. března 1799 München +1. června 1862 Trostberg, oo 5. 10. 1824 München, Mariatheresia Carolina Antonia von Reigersberg, *27. června 1804 Wetzlar +25. července 1871 München, dcera Heinricha Aloyse hraběte von Reigersberg a Marie Terezie von Lodron-Laterano,

2.3.1.2.2.1.1.1 Adelbert Heinrich Jakob Richard Franz Stephan svobodný pán von Harold, *26. prosince 1830 Griesbach +20. listopadu 1884 München, oo 4. 10. 1870 Landau, Emma Margaretha Maria Louise Bastian, *31. května 1851 Waldfischbach, Rheinpfalz +3. ledna 1935 München, dcera Ludwiga Bastiana a Reginy Luise Weicht,

2.3.1.2.2.1.1.1.1 Emma Louise Therese von Harold, *31. října 1871 Landau +17. května 1926 München, oo 18. 5. 1893 München, Otto Richard Josef svobodný pán Voith von Voithenberg - potomci,

2.3.1.2.2.1.1.1.2 Theresa Antonia Carolina von Harold, *24. ledna 1873 Landau +30. dubna 1905 Obereuerheim, oo 16. 3. 1897 München, Philipp von Hessberg,

2.3.1.2.2.1.1.2 Egbert svobodný pán von Harold. *11. března 1839 +?,

2.3.1.2.2.1.1.3 Maria Antonie Jakobine von Harold, *31. ledna 1847 +září 1884 Kennenburg,

(2)

2.3.1.2.2.2 Edmund Friedrich Stephan Joseph Harold, *31. října 1767 Düsseldorf +?,

2.3.1.2.2.3 Johann Ludwig Joseph Harold, kř. 1769 Düsseldorf +?,

2.3.1.2.2.4 Karl Erasmus Franz Agilolphus Harold, kř. 1770 Düsseldorf +?,

2.3.1.2.2.5 Anton Bertram Harold, kř. 1771 Düsseldorf +?,

2.3.1.2.2.6 Ludovica Harold, kř. 1775 Düsseldorf +?,

2.3.1.2.2.7 Anton Heinrich Joseph Harold, kř. 1776 Düsseldorf +?,

2.3.1.2.2.8 Clara Maria Terezie Harold, kř. 21. prosince 1777 Düsseldorf +?,

2.3.1.2.2.9 Gottfried Adolf Jakob Harold, kř. 1780 Düsseldorf +?,

2.3.1.2.2.10 Elisabeth josepha Harold. kř. 25. června 1783 Düsseldorf +?,

2.3.1.2.2.11 Karl Heinrich Joseph Harold, kř. 1785 Düsseldorf +?,

2.3.1.2.2.12 Adam Alexander Ignaz August svobodný pán von Harold, kř. 19. ledna 1794 Düsseldorf +1860, oo 22. 2. 1804, Franziska Charlotte von Krauss, *26. února 1804 +?,

2.3.1.2.2.12.1 Edwin svobodný pán von Harold,

2.3.1.2.2.12.2 Edgar svobodný pán von Harold, * 30. května 1830 München +1. srpna 1886,

2.3.1.3 Mary Harold, oo Thomas Ryan,

2.3.1.4 Catherine Harold, oo Malachy Ryan - potomci.

 

34.2.2 EDGAR svobodný pán von HAROLD.

Jedním z velmi významných členů původně irské rodiny Harold byl Baron Edgar. Narodil se v Mnichově, základní vzdělání získal u dvora bavorského krále. Roku 1848 byl přijat za člena královské gardy, jejímž příslušníkem zůstal až do roku 1869, kdy v hodnosti hejtmana I. třídy odešel do civilu.

Následující rok využil k cestám po Španělsku a Maroku. Po návratu do Evropy odcestoval do Paříže, Londýna a navštívil ještě několik dalších významných evropských metropolí. Roku 1870 byl reaktivován a účastnil se Prusko-francouzské války (19. července 1870 – 10. května 1871), kde byla bavorská armáda členem koalice německých států pod vedením Pruska.

Po skončení bojů se vrátil do civilu a naplno se začal věnovat entomologii. Byl redaktorem několika odborných časopisů a rovněž ve spolupráci s Maxem Gemmingerem vydal první díl katalogu "Catalogus coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus".

V letech 1877-1880 byl kurátorem Entomologické sekce Berlínského muzea. V posledních letech života se mu výrazně zhoršil zrak v důsledku vážného onemocnění, které mu znemožnilo další pracovní úsilí. Zemřel 1. srpna 1886 po dlouhém boji s rakovinou žaludku.

 

 

_____________________________________________________________

1. Genealogisches Handbuch des Adels-Adelslexikon, Band IV., G-Har, (Band 67), Limburg an der Lahn 1978, s. 446, heslo: Harold.

2. M. C. O’Laughlin, The Book of Irish Families Great & Small, Volume I., Third Edition, 2002, s. 139, heslo: Harold.

3. Dnes čtvrt’ v Dublinu, více: https://en.wikipedia.org/wiki/Harold%27s_Cross

4. Podrobněji in: Diarmaid Ó Catháin, General Baron Edmund Harold (1737-1808): A "Celtic"Writer in Germany, Studia Hibernica No. 30 (1998/1999), s. 119-153, https://www.jstor.org/stable/20495092seq=1#page_scan_tab_contents.

5. Ossian je vypravěč a domnělý autor cyklu epických básní, které byly údajně přeloženy z gaelštiny a stroirštiny. https://cs.wikipedia.org/wiki/Ossianovy_zp%C4%9Bvy.