Augustin von Zaluže

Augustin šlechtic ze Zaluže

- rodina římsko-katolického vyznání pocházející z Moravy, 

- rakouský šlechtický stav na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Karla I. ze dne 12. června 1917, diplom spolu s predikátem a čestným titulem “Edler von Zaluže” vydán ve Vídni dne 15. prosince 1917 pro Karla Ernsta Augustina, c. a k. plukovníka 70. pěšího pluku.

- Augustin Edler von Zaluze, Karl Ernst (*10. 6. 1859 Wien +?), 1. 8. 1917 (19. 8. 1917) generálmajor, 1. 1. 1919 penzionován

 

Biografie

- Karl Ernst Augustin se narodil 10. června 1859 ve Vídni. Do řad c.k. armády vstoupil roku 1877, 1. září 1879 se stal kadetem u 18. českého praporu polních myslivců, roku 1880 se stal důstojnickým čekatelem, 1. května 1882 byl povýšen na poručíka, od roku 1884 zastával funkci proviantního důstojníka,

- 1. listopadu 1887 byl povýšen na nadporučíka a dál sloužil jako proviantní důstojník, 1. listopadu 1893 byl povýšen na hejtmana II. třídu a roku 1896 se stal hejmanem I. třídy, v roce 1895 byl převelen k 6. českému praporu polních myslivců,

- roku 1905 byl jmenován velitelem rezervistů svého pluku, v následující rok byl převelen do Budapesti ke 44. uherskému pěšímu pluku, kde se stal velitelem 4. praporu, 1. listopadu byl povýšen na majora,

- 1. listopadu 1910 dosáhl hodnosti podplukovníka a 24. listopadu 1913 se stal plukovníkem, začátkem roku 1915 byl jmenován velitelem 70. petrovaradínského pěšího pluku, se kterým bojoval ve Slavónii a následně v Haliči,

- v období září 1915-srpen 1917 velel 37. pěší brigádě, 19. srpna 1917 byl povýšen do hodnosti generálmajora, 1. ledna 1919 byyl penzionován. 

 

Vyznamenání

- 1899 bronzová Jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc, 

- 1901 Vojenský služební odznak III. třídy pro důstojníky,

- 1903 Vojenský záslužný kříž,

- 1908 Vojenský jubilejní kříž,  

- 1909 Bosensko-hercegovinská pamětní medaile,

- 1912 rytířský kříž Řádu Františka Josefa,

- 1913 Pamětní kříž 1912/13,

- 1913 Vojenský služební odznak II. třídy pro důstojníky,

- v době I. světové války získal další vyznamenání: rytířský kříž Leopoldova řádu s válečnou dekorací (později s meči), Řád Železné koruny III. třídy s válečnou dekorací (později s meči), Vojenský záslužný kříž III. třídy s válečnou dekorací (později s meči),  a další. 

 

Erb (1917)

- štít rozdělený zlatým zúženým břevnem, horní pole modré pod zlatou hvězdou dvě zlatá křídla. Dolní pole červené s obrněným ramenem mávající mečem. 

- klenotem jsou na zlatě korunované turnajské přilbě s modro-zlatými a červeno-zelenými přikrývadly modro-červená rozložená orlí křídla rozdělená zúženým zlatým břevnem.

 

 

Literatura

- Almanach českých šlechtických a rytířských rodů, 2008, s. 27.

- FRANK-DÖFERING, Peter - Adelslexikon des Österreichischen Kaisertums 1804-1918, Herden 1989, S. 230 (Rz 235).

- GHdA-Adelslexikon Band 1 (53), 1972.

- Schmidt-Brentano Antonio, Die k. k. bzw. k. u. k. Generalität 1816-1918, Österreichisches Staatsarchiv, 2007, s. 6.

- Wiener Genealogisches Taschenbuch, Band I., 1926, s. 13.

- Županič Jan, Karlovská šlechta. Rakouské a uherské nobilitace ve světle materiálů kabinetní kanceláře Karla I. (IV.), Praha, s. 27,

 

 

Další články nobilitace 1917

Augustin von Zaluže

Banfield

Berndt

Böhm-Ermolli

Böltz

Böttner von Karstboden

Dankl von Kraśnik

Fasser von Karstwall

Gasiecki von Wlostowiec

Glässer von Järten 1917

Goldbach von Sulittaborn

Hospodarž

Kletter von Gromnik

Lukachich

Novak von Arienti

Petersilka von Hochbergen

Reutter von Vallone

Správka von Grimmingfels

Toula

Vogel von Franzensberg