03. Jenison

3.1 Nobilitace a rodový erb

Rodový erb Jenisonů je znám z jejich původní vlasti Anglie zhruba z poloviny šestnáctého století. Ve všech soupisech erbů je tento popis: Štít modrý se zlatým kosmým břevnem provázeným dvěma stříbrnými labutěmi. Klenotem je na zlatě korunované přilbě s modro-zlatými přikrývadly modrý krk draka (1).

Při povýšení Francise Jenisona z Walworthu do říšského hraběcího stavu 17. září 1790 byl na diplomu zobrazen erb bez klenotu, jen s hraběcí korunou a na štítě místo labutí byly vykresleni dva pelikáni. Není známo jak došlo ke změně labutí na pelikány, snad chybou malíře miniatury a ani pečetě nezobrazují rodový klenot s dračím krkem (2).

Obrázek 3.1: Erb hraběte Jenisona von Walworth podle povyšovacího diplomu.

 

Pravdou však je, že veškerá anglická literatura popisuje figury ve štítu jako labutě. Z tohoto pohledu je možno říci, že erb, který je popsán v erbovníku J. B. Rietstapa (3) je správnější než výše zobrazený z povyšovacího diplomu. Popis: Štít modrý se zlatým kosmým břevnem provázeným dvěma stříbrnými vzlétajícími labutěmi s černou zbrojí. Na štítě stojí hraběcí koruna. Klenotem je na zlatě korunované turnajské přilbě s modro-zlatými přikrývadly, stříbrný dračí krk chrlící z tlamy plameny. Štítonoši: dva stříbrní draci (čtyřnozí) chrlící z tlam plameny. Heslo zlatě na modré stuze: ESPEREZ TOUJOURS (vždy doufající).

Obrázek 3.2: Erb hraběte Jenisona von Walworth.

 

3.2 Historie

Mezi rody, které se usadili v Čechách resp. na Moravě na přelomu 18. a 19. století (i když jen krátce) byli i příslušníci staroanglické rodiny Jenison. Poprvé se připomínají ve starých anglických dokumentech v 11. století.

Za panování anglického krále Jindřicha VI. žil v Yorku jistý rytíř Thomas Jenison z Yokeflete od něhož odvozuje původ větev Jenisonů z Walworthu, usazená v hrabství Durham a od 18. století přítomná rovněž ve střední Evropě.

Roku 1579 koupil jiný Thomas Jenison od Williama Ayscougha hrad Walworth Castle s panstvím a ostatním příslušenstvím, viz více http://en.wikipedia.org/wiki/Walworth_Castle. Thomas Jenison byl vrchím auditorem pro Irsko a oženil se s Elizabeth Birch, dcerou úředníka dvora krále Jindřicha VIII. Ač byl Thomas Jenison od roku 1580 sužován stále častějšími záchvaty dny ve svém úřadu vydržel až do své smrti roku 1586. 

 

Obrázek 3.3: Hrad Walworth.

zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Walworth_001.jpg

 

Po smrti manžela převzala správu panství paní Elizabeth a pokračovala v jeho stopách. Roku 1601 založila, dnes bychom řekli, střední školu v Heighingtonu. 14. května 1603 navštívil vdovu na jejím hradě král Jakub I. a strávil zde v příjemné zábavě noc a den, za což byla hostitelka bohatě obdarována a její zet’ George Freville pasován na rytíře.

Roku 1605 Elizabeth Jenisonová zemřela a ve své poslední vůli žádala, aby byla pohřbena v heighingtonském farním kostele a aby “žádná černá barva nebyla nosena“. Pozůstalost byla oceněna na bezmála 1.000 liber a dědicem se stal nejstarší syn William Jenison.

 

3.2.1 Rodokmen 1.

Thomas Jenison z Yokeflete, oo N.N.

1. Robert Jenison z Yokeflete, 1417 z Blacktofte, oo Helen Percyvall, dcera Johna Percyvalla z Ripponu,

1.1 William Jenison z Yokeflete, oo Alice Smith, dcera Johna Smithe z Foxflete,

1.1.1 Robert Jenison z Yokeflete, oo Agnes Wren, dcera Williama Wrena z Isle of Ely,

1.1.1.1 Thomas Jenison z Walworthu, oo Elizabeth Birch, pohˇrb. 30. dubna 1605, dcera Edwarda Bircha ze Sandonu, dveřníka krále Jindřicha VIII.

1.1.1.1.1 William Jenison z Walworthu, oo Jane Scurlock, dcera Barnabase Scurlocka (Irsko),

1.1.1.1.1.1 Robert Jenison

1.1.1.1.1.2 Elizabeth Jenison, oo Nicholas White z Duffrow (Irsko),

1.1.1.1.2 John Jenison z Walworthu, 1604-1614, oo Mary Gerrard, pohřb. 13. června 1601, dcera Sira Thomase Gerrarda z Brinne, rytíře,

1.1.1.1.2.1 John Jenison z Walworthu, cca 1595 +20. srpna 1666, oo Margaret Bowes, +1631 - pokračování rodokmen 2.

1.1.1.1.2.2 Thomas Jenison, pohřb. 1. srpna 1637,

1.1.1.1.2.3 Michael Jenison,

1.1.1.1.2.4 Richard Jenison,

1.1.1.1.2.5 William Jenison, obchodník v Newcastle - potomci,

1.1.1.1.2.6 Mary Jenison, oo Filkins obchodník v Londýně,

1.1.1.1.2.7 Martha Jenison,

1.1.1.1.2.8 Margaret Jenison, oo Caterick z Carletonu,

1.1.1.1.3 William Jenison, oo Frances LeStrange, dcera Thomase LeStrange (Norfolk),

1.1.1.1.3.1 Elizabeth Jenison, kř. 15. srpna 1596 +?,

1.1.1.1.3.2 Francis Jenison, pohřb. 17. ledna 1601-2,

1.1.1.1.3.3 Mary Jenison, pohřb. 4. července 1602,

1.1.1.1.3.4 William Jenison, kř. 2. ledna 1601-2 +?,

1.1.1.1.4 Thomas Jenison z Irchesteru, oo Mary Goderich, dcera Thomase Goderiche z Isle of Ely,

1.1.1.1.4.1 Ralph Jenison, oo 1619 Elizabeth Trist, dcera Richarda Trista z Maldfordu,

1.1.1.1.4.2 George Jenison, kř. 26. května 1584 +?,

1.1.1.1.4.3 Elizabeth Jenison, kř. 26. února 1597 +?, oo 14. 10. 1624 Heighington, John Calverley z Eryholme,

1.1.1.1.4.4 Mary Jenison, kř. 12. listopadu 1600 +?, oo 27. 8. 1625 Heighington, Nicholas Frevile z Hardwice,

1.1.1.1.4.5 Margaret Jenison,

1.1.1.1.5 Michael Jenison z Etwallu, oo Martha Gerrard, dcera rytíře Sira Thomase Gerrarda z Brinne,

1.1.1.1.5.1 Margaret Jenison,

1.1.1.1.6 Elizabeth Jenison, oo Sir George Frevill z Hardwicku, rytíř - potomci,

1.1.1.2 William Jenison, *cca 1531 pohřb. 6. února 1613-14 Grindon, obchodník v Newcastle-upon-Tyne, oo Barbara Carr, pohřb. 6. srpna 1618 Grindon, dcera Ralpha Carra z Newcastle, potomci,

1.1.1.2.1 William Jenison z Newcastle, I.oo Ann Claxton, vnučka a spoludědička Williama Claxtona z Winyarde, II oo Mary Widdrington,

(1)

1.1.1.2.1.1 Jane Elizabeth Jenison oo Henry Liddell z Farnacres,

(2)

1.1.1.2.1.2 Henry Jenison,

1.1.1.2.2 dcera,

1.1.1.3 Ralfe Jenison, +16. května 1597, starosta města Newcastle, oo 20. 11. 1576 Newcastle, Margaret Hunter, dcera Cuthberta Huntera, obchodníka v Newcastle, potomci Jenisonové z Elswicku,

1.2 Thomas Jenison z Burnham Westgate, I.oo Alice Lawes, dcera Thomase Lawese z Newtonu (Norfolk),

II.oo Johanna Pepys, dcera Williama Pepyse z Cottonu (Cambridge),

(1)

1.2.1 Robert Jenison z Burnham Westgate, oo Amy Calthorpe, dcera a dědička,

1.3 Helen Jenison, I.oo Thomas Lincoln, II.oo Ralph Baybrigg,

1.4 Agnes Jenison, oo Robert Frankfishe,

 

William Jenison na hradě Walworth nežil a v letech 1610 a 1612 byl uvězněn za to, že byl tajný katolík a že odmítl složit povinnou přísahu věrnosti Koruně. Jeho zásadový postoj vyvolal značné problémy jemu samému i jeho rodině.

Panství chátralo, narůstaly dluhy a hrad se začal pomalu měnit v ruinu. William Jenison zemřel roku 1634 a jeho dědicem se stal bratr John. I v dalších letech měla rodina Jenisonů velké problémy se svým katolickým vyznáním.

Roku 1678 byl zatčen nejstarší syn Johna Jenisona Thomas v londýnském domě Sira Philipa Tyrwhitta a byl obviněn ze spiknutí proti králi Karlu II. Roku 1681 bylo panství rozděleno mezi syny majitele, tři pětiny dostal syn z prvního manželství Robert a dvě pětiny John, syn z druhého manželství.

Roku 1687 koupil Ralph Jenison Robetovy tři pětiny za částku 6.205 liber a spojil opět panství v jeden celek. Roku 1689 byl zámek Walworth, jako jeden z mnoha katolických domů hrabství Durham preventivně hlídán, aby se předešlo rebelii proti králi Williamovi a královně Marii.

Roku 1704 zdědil panství se zámkem Ralph mladší Jenison, tehdy asi desetiletý chlapec. V letech 1727 a 1734 byl Ralph poslancem parlamentu za Northumberland, je velmi pravděpodobné, že vnitřní výzdoba a vybavení dochovaným mobiliářem některých místností dnešního zámeckého hotelu vznikly právě za Ralpha mladšího.

Roku 1759 Ralph mladší Jenison zemřel. Jeho pozůstalá manželka pod tíží dluhů, které nadělal její zesnulý manžel nejen svým životním stylem, ale i nákladnou renovací hradu na pohodlný moderní zámek, musela panství prodat. Roku 1759 koupil zadlužené panství se zámkem Matthew Stephenson, obchodník s vínem z Newcastle za 16.000 liber.

Po ztrátě majetku došlo k neodvratnému sociálnímu poklesu rodiny a někteří členové se rozhodli pro emigraci do Kanady a na kontinent, kde v Německu a později i v Rakousku založili svou novou existenci především ve státních službách.

 

3.2.2 Rodokmen 2.

John Jenison z Walworthu, *cca 1592 +po roce 1666, oo Margaret Bowes *cca 1596 Ellerbeck +20. října 1631, dcera Williama Bowese z Ellerbecku,

1. Francis Jenison, *cca 1619 Walworth pohřb. 31. října 1639,

2. Margaret Jenison, *cca 1621 Walworth +?, oo Henry Cockerell ze Stakesby,

3. John Jenison z Walworthu, *1623 High Walworth +1680, I.oo Catherine, dcera Williama Ironmongera z Eccleshallu, II.oo Elizabeth Pierson, *cca 1637 Newcastle +23. července 1674, dcera Thomase Piersona,

(1)

3.1 Thomas Jenison *1644 +27. září 1679, vězeň v Newgate,

3.2 Robert Jenison z Walworthu, *1649 +?,

3.3 Mary Jenison, kř. 6. listopadu 1650 Heighington +?,

3.4 Elizabeth Jenison, kř. 20. ledna 1651 Heighington +?,

3.5 William Jenison *4. května 1653 Heighington +?,

3.6 Michael Jenison *1656 +1666,

3.7 Catherine Jenison,

3.8 Frances Jenison,

(2)

3.9. John Jenison z Heighingtonu, z Low Walworthu, *2. října 1667 Low Walworth +23. srpna 1739, oo Sarah Williams, *cca 1670 +15. května 1742 Heighington,

3.9.1. John Jenison z Walworthu, *1701 Walworth +9. srpna 1759 Heighington, oo Elizabeth Sandford, +1773, dcera Richarda Sandforda ze Sandfordu,

3.9.1.1 John Jenison, *30. července 1729 Heighington +1775, kněz,

3.9.1.2 Augustin Jenison, *cca 1731 Heighington +?,

3.9.1.3 Francis Jenison – pokračování, rodokmen 3,

3.9.1.4 Thomas Jenison, *cca 1734 Heighington pohřb. 16. května 1745,

3.9.1.5 James Jenison, *cca 1736 Heighington +?,

3.9.1.6 Anna-Elizabeth Jenison, *1739 Heighington +24. června 1747 Heighington,

3.9.2 Mary Jenison, *cca 1693 Heighington +?, oo Francis Hutton z Woodhamu,

3.9.3 Elizabeth Jenison, *cca 1695 Heighington +?, oo John Hutton (bratr Francise Huttona z Woodhamu,)

3.9.4 Monica Jenison, *cca 1697 pohřb. 10. května 1745 Heighington,

3.9.5 Anne Jenison, *1699 Heighington +?,

3.9.6 Augustine Jenison z Newcastle-upon-Tyne, *cca 1703 Newcastle +?, oo 4. 9. 1735, Jane Hancock, dcera Stephena Hancocka z Newcaste-upon-Tyne,

3.9.6.1 John Jenison, odstěhoval se do Kanady, Quebec,

3.9.6.2 Thomas Jenison, odstěhoval se do Flander, Douay,

3.10 Joseph Jenison, *22. května 1669 Heighington +29. března 1672 Heighington,

3.11 Margaret Jenison, *4. července 1670 Heighington +?,

3.12 Francis Jenison, *22. prosince 1671 Heighington +?,

3.13 Monica Jenison, kř. 4. května 1673 Heighington +? ,

3.14 Augustin Jenison, kř. 21. července 1674 Heighington +?,

3.15 Robert Jenison,

4. Michael Jenison, *cca 1625 Walworth +?,

5. Georgie Jenison, *cca 1627 Walworth pohřb. 6. září 1655 Heighington,

6. Thomas Jenison, *1630 Walworth pohřb. 1. srpna 1637,

 

3.2.3 FRANCIS JENISON z Walworthu.

Zakladatel větve rodu Jenisonů, která se usadila v Evropě na kontinentě se stal mladší z bratrů Francis. Narodil se 20. ledna 1732, byl smírčím soudcem pro hrabství Durham, sloužil jako důstojník anglických dragounů a po hospodářském zhroucení rodiny v šedesátých letech 18. století se odstěhoval na kontinent a usadil se v Heidelbergu.

Oženil se v roce 1758 s Charlotte Smith, dcerou generála Alexandra Smithe, se kterou měl celkem šestnáct dětí. Vstoupil do služeb bavorských vévodů, kde zastával úřad komořího a kurfiřt Karel Theodor Falcký a Bavorský jako říšský vikář jej 17. září 1790 v Mnichově povýšil do říšského a bavorského hraběcího stavu. Hrabě Francis Jenison zemřel 30. června 1799 v Heidelbergu.

 

3.2.4 Rodokmen 3.

Francis hrabě von Jenison-Walworth, *20. ledna 1732 Walworth +30. června 1799 Heidelberg, oo 16. 9. 1758 Edinburgh, Charlotte Smith, *7. června 1744 London +12. února 1803 Heidelberg, dcera generála Alexandra Smithe,

1. Charlotte Jenison-Walworth, *29. června 1759 Barnard Castle +19. března 1822 Neapol, dvorní dáma, oo Alexander, 2. hrabě von Zimmermann, *1763 +1829, generál v neapolských službách – potomci,

2. Francis Jenison-Walworth, *13. srpna 1760 Barnard Castle +?,

3. Henry Jenison-Walworth, *13. srpna 1760 Barnard Castle +?,

4. Harriet Jenison-Walwort, *2. srpna 1761 Barnard Castle +1792, dvorní dáma u velkovédkyně Hessenské,

5. Charles Jenison-Walworth, *září 1762 Barnard Castle +?,

6. Franz hrabě von Jenison-Walworth, *8. února 1764 Heighington +28. dubna 1824 Heidelberg, I.oo (rozv.), Charlotte svobodná paní von Cornet, *1766 +11. září 1846, II. oo 29. 6. 1797 Heidelberg, Mary Day Beauclerk, *29. června 1765 London +2. července 1851 Neuenheim bei Heidelberg, dcera Tophama Beauclerka a Lady Diany Spencer,

(1)

6.1 Franz Olivier hrabě von Jenison-Walworth, *9. června 1787 Heidelberg +20. května 1869 Florencie, oo 1824 (rozv.), Amalie hraběnka Batthyányi, *1805 +1866, dcera hraběte Josefa Batthyány a Barbary Skerlecz von Loronicza,

6.1.1 Maria von Jenison-Walworth, *8. ledna 1828 +?,

(2)

6.2 William von Jenison, *1796, žil v Londýně,

6.3 Mary Caroline von Jenison-Walworth, *23. března 1799 +?,

6.4 Louise Diana von Jenison-Walworth, *19. dubna 1800 +11. října 1853,

6.5 Charlotta Sophia Rosa von Jenison-Walworth, *14. dubna 1803 Dresden +?,

6.6 Charlotte Christine von Jenison-Walworth, *14. dubna 1804 Dresden,

6.7 Amalie Christiane Marie Emily von Jenison-Walworth, *11. ledna 1806 Cannstadt +2. dubna 1880 Leipzig, oo 15. 1. 1824 Heidelberg, Karl Heinrich Alban hrabě von Schönburg-Forderglauchau, *18. listopadu 1804 Dresden +23. března 1864 Dresden – potomci,

6.8 Heinrich hrabě von Jenison-Walworth, *1807 +1814,

6.9 Karl hrabě von Jenison-Walworth, *28. srpna 1809 Stuttgart +11. června 1870, I.oo 15. 10. 1838, Jeromia Katherine hraběnka von Schönburg-Wechselburg, *28. září 1809 +15. listopadu 1843, II. oo 9. 1. 1849, Elen FitzMitchell, *10. února 1825 +20. srpna 1883 Neuenheim bei Heidelberg,

6.9.1 Duncan von Jenison-Walworth, *18. února 1850,

6.9.2 Anna Frances von Jenison-Walworth, *4. března 1851 Heidelberg +4. března 1851 Heidelberg,

6.9.3 Emil hrabě von Jenison-Walworth, *13. září 1853 Heidelberg +10. ledna 1910 Nice, oo 4. 8. 1900 London, Gizella Maria Theresia Mikos de Tarrodháza, *1. února 1846 Széplak +1. dubna 1921 Graz, dcera barona Eduarda Johanna Nep. Mikos de Tarrodháza a Theresie Marie Antonie Gludovacz de Petoház,

6.9.4 Mary Jeromia von Jenison-Walworth, *1. října 1854 Heidelberg +1. října 1854 Heidelberg,

6.9.5 Louise Alfriede von Jenison-Walworth, *23. října 1856 Heidelberg +23. října 1856 Heidelberg,

6.9.6 Emilie von Jenison-Walworth, *30. března 1858,

6.9.7 Elisabeth Olga von Jenison-Walworth, *18. srpna 1861 Heidelberg +5, listopadu 1930 Freiburg in Breisgau, oo 21. 9. 1886, Heinrich svobodný pán von Seckendorff, *9. května 1846 Köln +25. března 1918 Villingen,

6.9.7.1 Eleonore von Seckendorff, *2. listopadu 1887 Konstanz +13. března 1970 Bernau, oo 10. 3. 1917 (rozv. 1927), Freiburg in Breisgau, Clemens Sommer, *16. srpna 1891 Cottbus +?,

7. Johann von Jenison-Walworth, *13. ledna 1765 Walworth +? v Banátu na horečku,

8. Wilhelmina-Octavia von Jenison-Walworth, *28. dubna 1766 Walworth +?, dvorní dáma, oo Francois baron van Zuylen van Nyrbelt,

9. Winifred von Jenison-Walworth, *10. října 1767 Walworth +1825, dvorní dáma princezny Thurn-Taxis, oo Alexander Ferdinand hrabě von Westerholt, *1763 +1827, potomci,

10. Henry (Heinrich) von Jenison-Walworth, *29. května 1768 Durham +?,

11. Susanna von Jenison-Walworth, *21. ledna 1770 +?, I. oo Salis hrabě Spreti, II.oo 13. 12. 1791, William Robert Spencer, *9. ledna 1769 +23. října 1834 – potomci,

12. Frances Clementina von Jenison-Walworth, *13. dubna 1772 +1822, neprovdaná,

13. Catherine von Jenison-Walworth, *8. listopadu 1773 Durham +?,

14. Rudolf hrabě von Jenison-Walworth, *2. dubna 1776 Brusel +1. listopadu 1835, oo Henriette svobodná paní von Speth-Marchthal, *3. června 1778,

14.1 Alexander hrabě von Jenison-Walworth, *13. listopadu 1804 Uttenweiler +18. listopadu 1857 Erlangen,

14.2 Wilhelmine von Jenison-Walworth, *21. června 1810, oo Alexander baron van Zuylen van Nyrbelt,

14.3 Carl Heinrich Friedrich hrabě von Jenison-Walworth, *19. října 1812 Uttenweiler +3. listopadu 1859 zámek Taxis,

14.4 Mathilde von Jenison-Walworth, *1. října 1812, oo 7. 5. 1834 Maximilian baron von Speth-Zwiefalten, *1785 +1856 – potomci,

14.5 Theresie von Jenison-Walworth, *14. května 1820 +8. února 1858,

15. Karl Friedrich hrabě von Jenison-Walworth, *ˇcerven 1777 Heidelberg +4. března 1843 Wien, oo Katherine von Wernhardt,

15.1 Louise von Jenison-Walworth, *9. června 1806 Uhersko +4. března 1873 Teplice, oo 26. 8. 1830 Písek, Karel hrabě Kokoržowecz z Kokoržowa, *23. listopadu 1799 +15. března 1872, – potomci,

15.2 Rudolf hrabě von Jenison-Walworth, *17. srpna 1811 Uhersko +8. dubna 1865 Graz, I.oo 13. 10. 1840 Mostkovice u Prostějova, Hermine von Friedrichsthal, +1. listopadu 1850, II.oo 2. 8. 1852, Gabrielle svobodná paní von Zois-Edelstein, *5. února 1818 +4. dubna 1898 Lussingrande,

(1)

15.2.1 Friedrich hrabě von Jenison-Walworth, *24. prosince 1842 Mostkovice u Prostějova +9. října 1914 Uhřice, pán na Uhřicích, oo N.N.

15.2.1.1 Irma Marie von Jenison-Walworth, *1870 +1935,

15.2.2 Karl hrabě von Jenison-Walworth, *16. května 1845 +18. srpna 1870,

15.2.3 Louise von Jenison-Walworth, *7. září 1847 +před rokem 1870,

(2)

15.2.4 Mary von Jenison-Walworth, 31. srpna 1854 +29. ledna 1873 Teplice,

15.2.5 Rudolph Stephan hrabě von Jenison-Walworth, *19. října 1856 +před rokem 1885,

16. Karl-Theodor von Jenison-Walworth, *1779 Heidelberg +?, sloužil v císařské armádě v boji proti Napoleonovi.

 

 Jak již bylo řečeno měl hrabě Francis Jenison se svou paní Charlottou Smith celkem šestnáct dětí. Dcery se jmenovaly Charlotte, Harriet, Wilhelmina-Octavia, Winifred, Susanna, Frances Clementina a Catherine. Nejstarší z dcer Charlotte von Jenison-Walworth se provdala za maltského šlechtice, generála armády království Obojí Sicílie Alexandra 2. hraběte von Zimmermann (*1763 +1829, jejich potomky držící titul hraběte von Zimmermann lze nalézt na Maltě dodnes).

Další z dcer Susanna se provdala 13. prosince 1791 za Williama Roberta Spencera (*9. ledna 1769 +23. října 1834) pocházejícího z rodu vévodů z Marlborough a rovněž jejich potomky můžeme sledovat do dnešních dnů.

Synové hraběte Francise vytvořili tři větve, které však velmi záhy vyhasly. Nejstarší z přeživších synů hrabě Franz založil větev, která se v Německu dožila 20. století. Franz von Jenison-Walworth se narodil se 8. února 1764 v Heighingtonu, hrabství Durham, v Anglii. Spolu se svými rodiči odešel do Evropy a vstoupil do württemberské armády, kde sloužil jako plukovník. Později přešel do císařských služeb a stal komořim a císařským radou. Byl celkem dvakrát ženat, poprvé s Charlottou svobodnou paní von Cornet (*1766 +11. září 1846).

Z manželství se narodil jediný syn Franz Olivier hrabě von Jenison-Walworth (*1787 +1869), bavorský diplomat v Berlíně, St. Petěrburgu, Neapoli, Londýně, Vídni a Athénách. Oženil se s mad’arskou hraběnkou Amálií Batthyány (*1815 +1866), ale děti spolu neměli, vlastnil panství Vyšetice u Votic (4).

Podruhé uzavřel sňatek hrabě Franz Jenison-Walworth 29. července 1797 v Heidelbergu s Mary Day Beauclerk, pocházející z anglického domu vévodů ze St. Albans, potomků krále Karla II. a jeho milenky Eleanor Gwynn (5). Z manželství se narodilo celkem pět dětí. Nejstarším dítětem byla dcera Mary Caroline (*23. března 1799 +?), druhá dcera byla Louise (*1802 Dresden +?), pak následovala další dcera Charlotte Christine (*1804 Dresden +?) a do čtvrtice rovněž dcera Amalie Christiane Maria (*11. ledna 1806 Cannstadt +2. dubna 1880 Leipzig). Jako jediná ze všech sester se hraběnka Amalie provdala 15. 1. 1824 v Heidelbergu za hraběte Karla Heinricha Albana von Schönburg-Forderglauchau (*18. listopadu 1804 Dresden +23. března 1864 Dresden) a stala se tak pramátí dnešní hraběcí linie Schönburg-Forderglauchau jejíž příslušníky můžeme sledovat do dnešní doby a jsou tedy členy databáze potomků českých panovníků. Z manželství se narodilo celkem osm dětí.

Obrázek 3.4: Franz Olivier hrabě von Jenison-Walworth, malba Franze Xavera Winterhaltera, 1837.

 

Nejstarším dítětem byl syn William, který žil v Londýně. Po něm se narodily dcery Mary Caroline (*23.března 1799 +?), Louise (*1800 +1853), která zemřela neprovdaná, pak následovala další dcera Charlotta Rosa a o rok pozdšji Charlotte Christine (*1804 Dresden +?). I další dítě byla dcera Amalie Christiane Maria (*11.ledna 1806 Cannstadt +2. dubna 1880 Leipzig).

Jako jediná ze všech sester se hraběnka Amalie provdala 15. 1. 1824 v Heidelbergu za hraběte Karla Heinricha Albana von Schönburg-Forderglauchau (*18. listopadu 1804 Dresden +23. března 1864 Dresden) a stala se tak pramátí dnešní hraběcí linie Schönburg-Forderglauchau jejíž příslušníky můžeme sledovat do současnosti a jsou tedy členy databáze potomků českých panovníků.

Posledním z dětí hraběte Franze a Mary Day Beauclerk byl syn Karl (*28. srpna 1809 Stuttgart +11. června 1870). Na rozdíl od svého otce vstoupil Karl von Jenison-Walworth do císařské armády a dotáhl to až na majora. Oženil se celkem dvakrát, poprvé 15. října 1838 s hraběnkou Jeromiou Katherine von Schöngurg-Wechselburg (*28. září 1809 +15. listopadu 1843), manželství však zůstalo bezdětné.

Druhý sňatek uzavřel hrabě Karl roku 1849 s Elen FitzMitchell (*10. února 1825 +20. srpna 1883 Neuenheim bei Heidelberg). Toto manželství již bylo bohaté na děti, přesto však nepřineslo kýžený úspěch nebot’ většina dcer zemřela hned po narození a syn Emil, který sice založil rodinu nakonec zemřel bezdětný.

Nejstarším dítětem byl prvorozený syn Duncan (*18. února 1850 +?), následovala dcera Anna (*4. března 1851 Heidelberg +4. března 1851 Heidelberg), která zemřela hned po porodu. Třetím byl syn Emil, jediná a poslední ratolest této větve starobylého rodu Jenison-Walworth (*13. září 1853 +10. ledna 1910 Nice).

Hrabě Emil sice uzavřel sňatek v Londýně 4. srpna 1900, bohužel již ve značně vysokém věku s Gizelou Mikos de Tarrodháza (*1. února 1846 Szeplak +1. dubna 1921 Graz) a proto se z manželství nenarodily žádné děti (6). Smrtí hraběte Emila vymřela starší linie rodu hrabat von Jenison-Walworth.

Tři mladší sestry hraběte Emila se narodily v Heidelbergu v rozmezí let 1854-58 a zemřely hned po narození. Poslední dítě byla opět dívka, Elizabeth (*18. srpna 1861 +5. listopadu 1930 Freiburg in Breisgau), vdala se 21. září 1886 za Heinricha svobodného pána von Seckendorff (*9. května 1846 +25. března 1918 Villingen) s nímž měla dceru Eleonoru von Seckendorff, která zemřela roku 1970 bezdětná.

Rudolf hrabě von Jenison-Walworth se usadil v Bavorsku, kde se později oženil s Henriette baronkou von Speth-Marchthal a stal se bavorským komorníkem. Zemřel 1. listopadu 1835, z manželství se narodilo celkem pět dětí, nejstaršího syna Alexandra (*1804 +1854), následovala sestra Wilhelmine (*21. června 1810 +?), která se provdala za Alexandra Barona van Zuylen van Nyrbelt.

Dalšími dětmi byla dvojčata, syn Heinrich (*1. října 1812 +?) o němž není zpráv, že by se kdy oženil a dcera Mathilde (*1. října 1812 +?), která se roku 1834 provdala za Maximiliana barona von Speth-Zwiefalten a jejichž potomci žijí v Bavorsku dodnes. Poslední z dětí byla dcera Theresie (*14. května 1820 +?), která zemřela svobodná.

Nejmladší větev zvanou katolickou založil Karl Friedrich hrabě von Jenison-Walworth, který se původně usadil v Hessensku, kde se stal komorníkem a nakonec přesídlil do Čech, kde získal statek Uhersko. Oženil se Katherine von Wernhardt, se kterou měl dvě děti, dceru Louisu a syna Rudolfa. Starší ze sourozenců Louisa von Jenison-Walworth se narodila 9. června 1806 již v Uhersku. 26. srpna 1830 se provdala za příslušníka starobylého českého panského rodu Karla Kokoržowcze z Kokoržowa. Z manželství se jim narodil jediný syn Ludvík Prokop Karel Bedřich, který zemřel roku 1878 ve Žluticích jako poslední svého rodu po meči.

Syn Rudolf se narodil 17. srpna 1811, vstoupil do císařské armády. Byl celkem dvakrát ženat, poprvé od roku 1840 s Hermínou von Friedrichsthal a podruhé od roku 1852 s Gabrielou baronkou von Zois-Edestein. Hrabě Rudolf zemřel 8. dubna 1865.

Z prvního manželství po sobě zanechal dva syny a dceru Louisu (*7. září 1847 +?). Mladší syn Karel (*16. května 1845 +1870) se neoženil a starší z bratrů Friedrich (*24. prosince 1842 +1914) sice pravděpodobně uzavřel sňatek, ale jeho smrtí se uzavřela existence rodiny po meči.

Hrabě Friedrich se usadil na Moravě, když roku 1853 získal dědictvím po rodině své matky statek se zámkem Uhřice. Vystudoval práva a hospodářství. Intenzivně a s úspěchem se věnoval svému statku, byl poměrně častým cestovatelem. V letech 1873-79 byl členem říšské rady. Později byl celkem pětkrát zvolen do Moravského zemského sněmu (7). Jedinou dědičkou svého otce, hraběte Friedricha, byla dcera Irma Marie, které patřil majetek až do její smrti roku 1935 (8), kdy se uzavřela biologická existence rodu v Československé republice.

 

 

 

 

_____________________________________________________________

1. Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 539, hesla Jenison, W. C. Metcalfe, The Visitations of Northamptonshire, made in 1564 and 1618-19, London 1887, s. 101, J. Foster, Pedigrees Recorded at the Visitations of the County Palatine of Durham, London 1887, s. 188.

2. M. Gritzner, A. M. Hildebrandt, Wappenalbum der Gräflichen Familien Deutschlands und Oesterreich-Ungarns ..., E-K, Leipzíg 1887, s. LXXXVI, tab. 261.

3. J. B. Rietstap, Armorial Général..., Tome I., Gouda, s. 1041, heslo: Jenison comtes de Walworth, A. M. Hildebrandt, J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch, Vierten Bande Achten Abtheilung Der Kärntner Adel, Nürnberg 1879, s. 36, tab. 4, zobrazuje pouze štít se vzlétajícími labutěmi a modrou stuhu se zlatým heslem, klenot a štítonoše neuvádí, M. C. W. von Wölkern auf Kalchreuth, Beschreibungen aller Wappen ..., Erste Abtheilung, Nürnberg 1821, s. 121, správný popis s labutěmi, Deutsche Grafen-Haeuser..., Erster band A-K, Leipzig 1852, s. 406-8, správný popis s labutěmi včetně klenotu, štítonošů a hesla, H. KADICH, C. BLAŽEK, Der mährische Adel, in Siebmacher’s großes Wappenbuch, Bd. IV, 10. Abteilung, Bauer Raspe, Nürnberg 1899, s. 52, tab. 38, zobrazuje pouze štít s nevzlétajícími labutěmi.

4. E. H. Kneschke, Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon, IV., Leipzig 1863, s. 560, heslo Jenison-Walworth, K.H. von Lang, Adelsbuch des Königreich Baiern, München 1815, s. 37, Deutsche Grafen-Haeuser..., Erster band A-K, Leipzig 1852, s. 406-8.

5. Král Karel II. Stuart byl potomkem českých královských dynastií Habsburků, Lucemburků, Jagellonců a Přemyslovců, tudíž i potomkům hraběte Jenisona a jeho paní Mary Day Beauclerk kolovala v žilách krev českých králů.

6. Nevěsta hraběte Emila pocházela z rodu mexických císařů, z rodu de Itúrbide.

7. M. Navrátil: Almanach sněmu Markrabství Moravského (1896 - 1902). Praha: vydal JUDr. Michal Navrátil, 1900.

8. K. J. Demuth, Geschichte der Landtafel im Markgrafthume Mähren, Brünn 1857, s. 339.