Kornberger

šlechtic Kornberger

- rodina římsko-katolického vyznání pocházející z Uher odkud se v 19. století přestěhovala do Haliče, 

- rakouský šlechtický stav na základě majestátu císaře Františka Josefa I. ze dne 14. června 1916, pro Adrienne, vdovu po zemřelém Hugovi Kornbergerovi, c. a k. plukovníkovi a jejich synům Hugovi, Heinrichovi, Richardovi a Victorovi, diplom spolu s čestným titulem “Edler von” vydán ve Vídni dne 3. srpna 1917 pro výše uvedené.

 

Biografie

- Hugo Viktor Kornberger se narodil 31. března 1861 v Tarnowě, v rodině Ludwiga Kornbergera předsedy odvolacího soudu v Krakově a jeho manželky Klementiny roz. Medwey. Na cestu karierního důstojníka se vydal 1. září 1879, kdy se stal kadetem - důstojnickým čekatelem u 30. haličského pěšího pluku v Lembergu (dnes Lvov, Ukrajina),

- 1. listopadu 1880 byl povýšen na poručíka, 1. května 1886 byl povýšen do hodnosti nadporučíka, 1. listopadu 1892 se stal hejtmanem II. třídy a roku 1894 byl převelen k 18. českému pěšímu pluku do Trenta a později do Terezína,

- roku 1896 byl hejtmanem I. třídy a se svým plukem se přestěhoval do Olomouce, 1. května 1905 se stal majorem a byl pověřen velitením 4. praporu, 1. května  1909 byl povýšen na podplukovníka a se svým plukem se přestěhoval do Brunecku,

- 1. července 1912 byl povýšen do hodnosti plukovníka a byl ustanoven velitelem 102. českého pěšího pluku "Potiorek", v čele své jednotky se účastnil prvních bojových operací I. světové války na srbské frontě, 6. září 1914 převzal velení 18. pěší brigády, které velel do prosince roku 1914, poté se stal velitelem 73. pěšího pluku a v jeho čele zůstal do 5. února 1915,

- v bojích byl několikrát zraněn, byl převezen do nemocnice v Užhorodu, kde 21. května 1915 na utrpěná zranění zemřel

 

Vyznamenání

- 1899 Bronzová jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc,

- 1904 Vojenský služební odznak III. třídy pro důstojníky, 

- 1904 Vojenský záslužná medaile na červené stuze, 

- 1909 Vojenský jubilejní kříž, 

- 1913 Vojenský záslužný kříž

 

Erb (1917)

- štít modrý, na zlatém trojvrší, z prostředního vrchu, vyrůstá pět zlatých klasů, z nichž prostřední je zlomený, nad prostředním je zlatá růže. 

- klenotem, na korunované turnajské přilbě s modro-zlatými přikrývadly, je vztyčený meč se zlatým jílcem, záštitou a hlavicí mezi modrými rozloženými orlími křídly. 

- heslo na zlaté stuze modře: PFLICHTTREU UND WAHR (povinnost a pravda).

 

Literatura

- Frank-Döfering, Peter (Hg.) – Adelslexikon des Österreichischen Kaisertums 1804-1918, s. 372 [Rz. 4490].

- GHdA-Adelslexikon Band 17 (144), 2008, s. 381.

- Kornberger, Heinrich – Chronik der Familie von Kornberger, Bludenz 1989.

 

Další články nobilitace 1916

Brehm

Frank 1916

Goglia 

Janečka

Kornberger

Neuwirth von Sanbrück