02. Isaacson

2.1 Nobilitace a rodový erb

Isaacsonové jsou původně židovská rodina, která přešla na anglikánské vyznání počátkem 18. století. Rodový erb byl zaznamenán v soupisech londýnských šlechtických rodin z roku 1633 (1), popis: Štít zlatý s modrým klínem provázeným dvěma modrými růžemi ve spodní polovině štítu. V klínu je stříbrný lev s červeným jazykem. Klenotem, na kolčí přilbě se stříbrno-modrou točenicí, je rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem držící v předních tlapách modrou mušli hřebenatku.

Rakouský stav svobodných pánů spolu s predikátem "von Newfort"na základě majestátu císaře Františka Josefa I. daného ve Vídni dne 16. dubna 1878 získal Henry Isaacson, c. k. polní podmaršálek jako rytíř řádu Železné koruny II. třídy, popis: Ve zlatém štítě modrý klín se stříbrným lvem s červeným jazykem provázený dvěma modrými růžemi v dolní polovině štítu. Klenotem, na korunované turnajské přilbě s modro-stříbrnými a modro-zlatými přikrývadly, je pět pštrosích per, zlaté, modré, stříbrné, modré a zlaté. Štítonoši: vpravo zlatý lev a vlevo zlatý gryf (2).

Poslední variantu rodového erbu lze nalézt v roce 1916. 7. března zmíněného roku anglická College of Arms zaregistrovala erb Fredericka Johna Francise Wooltona Isaacsona, pána na panství Slindon v Sussexu a nejvyššího šerifa hrabství Sussex v letech 1923-24, popis: Štít zlatý s modrým klínem se stříbrným lvem držícím v předních tlapách zlatou mušli. Klín je provázen ve spodní polovině štítu dvěma modrými růžemi. Klenotem, na kolčí přilbě se zlato-modrou točenicí a modro-zlatými přikrývadly, je stříbrný rostoucí lev s červeným obojkem, držící v předních tlapách modrou mušli. Heslo: 0APΣEI (3).

 

2.2 Historie

Jméno Isaacson je anglosaského původu a bylo odvozeno od křestního jména Isaac (Izák). Nejstarší výskyt zmíněného příjmení lze nalézt v Devonu již v dávných dobách, dokonce někteří badatelé tvrdí, že pochází z doby před příchodem Normanů do Anglie. Dnes užívaný pravopis se ustálil v posledních dvou stech letech.

Předkové barona Heinricha (Henryho) Isaacsona z Newfortu pocházeli ze Sheffieldu, ale na přelomu 16. a 17. století jsou doloženi mezi drobnou londýnskou šlechtou (4). Jedná se o rodinu židovského původu, která později konvertovala ke křest’anství a z jejíchž řad vyšlo mnoho anglikánských duchovních.

 

2.2.1 Rodokmen 1.

William Isaacson, *Sheffield +?, I.oo Isobel Scales, *1527 Kelwich, Yorkshire +12. srpna 1573, dcera Williama Scalese a Isobel Morley, II.oo Elen Whaplade, dcera Thomase Whaplade z Banbury,

(1)

1. Powel (Paul) Isaacson, kř. 26. srpna 1565 Ealing Middlesex +1655, oo 11. 10. 1590 London, Katherine Peacock, dcera Marmaduka Peacocka ze Spennithorne - potomci,

1.1 Jacob Isaacson, *1596 London +3. září 1625 London,

1.2 Catherine Isaacson, *cca 1600 +cca 1668, I. oo Reverend Percival Hill, II.oo George Robson,

1.3 Prudence Isaacson, kř. 13. března 1602 London +?, oo Reverend William Walker Clerk,

1.4 Richard Isaacson,

1.5 John Richard Isaacson,

2. Richard (Robert) Isaacson, *před r. 1580 London +19. ledna 1620, Sheriff of London, I.oo Susan Bryan, dcera Thomase Bryana, II.oo Margaret Noone,

2.1 Henry Isaacson Esq., kř. 17. prosince 1581 London +7. prosince 1654 London, I.oo Elizabeth Fan/Fanshaw, *1581 +cca 1674 Fyfield, Hampshire, dcera Johna Fanna a Mary,

2.1.1 Elizabeth Isaacson, kř. 5. června 1609 London +?, oo 11. 7. 1633 London, George Henry Foye, *18. května 1606 +1646,

2.1.2 Richard Isaacson, *1610 +před r. 1655,

2.1.3 Henry Isaacson, kř. 28. října 1611 London +?, I.oo Katherine N., II.oo Mary N.,

(2)

2.1.3.1 Elizabeth Isaacson, *únor 1663 Willingale, Essex +?,

2.1.3.2 John Isaacson, *9. října 1668 Roxwell, Essex +?,

2.1.3.3 Elizabeth Isaacson, *14. února 1674 Roxwell, Essex +?,

2.1.3.4 Thomas Isaacson, *6. března 1675 Roxwell, Essex +?,

2.1.3.5 George Isaacson, *14. listopadu 1685 Roxwell, Essex +?,

2.1.4 William Isaacson, kř. 19. února 1614 London +?,

2.1.5 John Isaacson, *před r. 1616 +cca 1664, oo 13. 1. 1634 London, Eleanor Aylett, *29. října 1616 Essex +?, dcera Thomase Ayletta of Roothing Aythrop a Ellinor Bernard,

2.1.5.1 Elizabeth Isaacson, *září 1636 +?,

2.1.5.2 Henry Isaacson, *8. srpna 1637 Magdalen Laver, Essex +?,

2.1.5.3 Ellen Isaacson,

2.1.6 Jacob Isaacson, kř. 19. května 1616 London +1656,

2.1.7 Susan Isaacson, kř. 27. července 1617 London +?, oo John Clarke - potomci,

2.1.8 Ann Isaacson, kř. 3. prosince 1618 London +?,

2.1.9 Jerome Isaacson, kř. 16. ledna 1621 London +?,

2.1.10 Rebecca Isaacson, kř. 20. března 1622 London +?,

2.1.11 Francis Isaacson, *červen 1624 Fyfield, Essex +?, oo 30. 9. 1653, Mary Bothby - potomci,

2.1.12 Anthony Isaacson, *6. listopadu 1626 Fyfield +15. června 1693 Newcastle, oo 27. 4. 1665 Newcastle, Jane Lawson, dcera Johna Lawsona of Newcastle,

2.1.13 Martha Isaacson, kř. 8. května 1628 +?, oo Obediah Smith - potomci,

2.1.14 Lucia Isaacson, *srpen 1633 Fyfield +13. září 1633,

2.1.15 Randolph Isaacson, *? +záˇrí 1688, oo Margarett Shaw -potomci,

2.1.16 Mary (Marie) Isaacson, oo 1. 1. 1637 London, John Gent, +leden 1650, Rector of Birdbrook - potomci,

2.1.17 Margarett Isaacson, oo N. Palmer - potomci,

2.1.18 Magdalen Isaacson, oo John Sanford - potomci,

2.2 William Isaacson, +1645, oo Abigail Perkins, dcera Williama Perkinse z Cambridge,

2.2.1 Richard Isaacson,

2.2.2 William Isaacson,

2.2.3 Susan Isaacson,

2.3 Margaret Isaacson, +1667, oo John Potkyn - potomci,

2.4 Magdalen Isaacson, +22. července 1671 Holborn, London, oo Randolph Greene - potomci,

2.5 Durson Isaacson,

2.6 Drewe Isaacson,

3. Joan Isaacson, oo N. Darr,

4. Isabell Isaacson, oo 22. 5. 1581 London, John Chawkell,

5. Bryan Isaacson,

6. Margaret Isaacson, oo N. Turner,

 

2.2.2 HEINRICH ISAACSON von Newfort.

Baron Heinrich (Henry) Isaacson von Newfort byl c. a k. důstojník, velitel 34. pěší divize a vojenský velitel Temešváru. Narodil se v rodině anglikánského kněze Charlese Stutevilla Isaacsona Esq. a jeho paní Victoire St. Quentin a jako mladík vstoupil spolu se svým bratrem Percym (5) do služby c.k. armády. Roku 1838 byl poručíkem a brigádním adjutantem u 1. pluku dragounů.

Roku 1846 byl povýšen na rittmistra II. třídy a roku 1847 byl rittmistrem I. třídy, 1854 byl převelen ke 2. dragounskému pluku, kde se stal majorem, roku 1858 byl povýšen na podplukovníka a byl opět převelen, tentokrát ke 2. pluku kyrysníků, roku 1860 se stal plukovníkem a velitelem 15. husarského pluku.

Roku 1864 byl jmenován velitelem 10. pluku kyrisníků, během války s Pruskem se účastnil bitvy u Hradce Králové (1866), kde byl spolu se svým plukem součástí tzv. severní armády v rámci 3. rezervní jízdní divize. Na základě prokázané statečnosti ve výše jmenované bitvě byl roku 1867 odměněn Vojenským záslužným křížem s válečnou dekorací, byl povýšen na generálmajora (12. listopadu 1867 (6) a pověřen velením 3. brigády v rámci 16. divize dislokované v rumunském Sibiu.

Obrázek 2.1: Generál Heinrich Isaacson svobodný pán von Newfort.

zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Heinrich_Isaacson_Freiherr_von_Newfort.png

 

27. dubna 1873 byl povýšen do hodnosti polního podmaršálka a jmenován velitelem 34. divize v Temešváru a zároveň i vojenským velitelem města. Ve funkci se udržel až do svého odchodu na odpočinek 1. února 1878. Po konverzi na římsko-katolickou víru byl 16. dubna 1878 povýšen do stavu svobodných pánů císařem Františkem Josefem I. s predikátem "von Newfort". Za své vojenské úspěchy byl dále odměněn řádem Železné koruny II. třídy a komturským křížem královského bavorského záslužného řádu svatého Michala.

Baron Heinrich zemřel 3. září 1896 v Temešváru a se svou manželkou Elizabeth Mary zanechal jedinou dceru Elizabeth Charlottu, která se provdala za Williama Breyshawa. Jejich potomky lze sledovat do dnešní doby. 

 

2.2.3 Rodokmen 2.

William Isaacson, oo 1640 N.N.

1. William Isaacson, I.oo Frances de Stuteville, *1730 +1781, dcera Thomase de Stuteville, II.oo Elizabeth Braham,

(1)

1.1 William Isaacson, +1803, oo Frances Ewell, *1744 +1819,

1.1.1 Woolton Isaacson, +1863, oo Elizabeth Taltersall,

1.1.1.1 Elizabeth Mary Isaacson, +9. dubna 1871 Uhry, oo Henry (Heinrich) Isaacson von Newfort, *10. dubna 1813 Warlington, Suffolk +3. září 1896 Temešvár - potomci,

1.1.1.2 Edward Isaacson, oo Elizabeth Travers,

1.1.1.3 George Isaacson, oo Harriet Hull,

1.1.1.4 Woolton Isaacson, Elizabeth Ward - potomci,

1.1.2 Stuteville Isaacson, +1848, oo 1808, Victoire Bigot de Saint Quentin, *22. července 1786 +1861, dcera hraběte Francoise Bigota de Saint Quentin a Elise Victoire,

1.1.2.1 Elizabeth Isaacson, *1809 +1822,

1.1.2.2 Henry (Heinrich) Isaacson von Newfort, *10. dubna 1813 Warlington, Suffolk +3. září 1896 Temešvár, oo Elizabeth Mary Isaacson, +9. dubna 1871 Uhry,

1.1.2.2.1 Elizabeth Charlotte Isaacson, oo Rev. William Brayshaw - potomci,

1.1.2.3 Martha Victoire Isaacson, *1816 +1822,

1.1.2.4 Rev. Stuteville Isaacson, *1818 +14. června 1867 - potomci,

 

 

 

_____________________________________________________________

1. The Visitation of London, Anno Domini 1633, 1634 and 1635, Voluma II., London 1883, s. 3-4, Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 532, heslo: Isaacson (Fyfield, co. Essex).

2. Genealogisches Handbuch des Adels - Adelslexikon, Band V., Has-I, 1984, s. 467, heslo: Isaacson v. Newfort.

3. A. CH. Fox-Davies, Armorial Families, Seventh Edition, London 1929, s. 1032. 

4. The Visitation of London, Anno Domini 1633, 1634 and 1635, Voluma II., London 1883.

5. Percy Isaacson byl roku 1838 přijat jako kadet ke 3. haličskému dragounskému pluku, v následující rok byl povýšen na poručíka a roku 1844 se stal nadporučíkem a adjutantem 2. majitele pluku, roku 1847 byl povýšen na rittmistra II. třídy a za statečnost v boji byl vyznamenán Vojenským záslužným křížem, roku 1853 byl rittmistrem I. třídy a následující rok byl povýšen na majora sloužícího u 5. dragounského pluku.

6. Dr. Antonio Schmidt-Brentano, Die k. k. bzw. k. u. k. Generalität 1816-1918, Österreichisches Staatsarchiv 2007, s. 77, Isaacson von Newfort, Heinrich Freiherr (*10. dubna 1813 Warlington, Suffolk +3. září 1896 Temesvár), 9. 11. 1867 (12. 11. 1867) generálmajor, 23. 4. 1873 (27. 4. 1873) polní podmaršálek, 1. 2. 1878 pensionován.