31. Grainger

31.1 Nobilitace a rodový erb

Irská šlechtická rodina katolického vyznání, která se počátkem 19. století usadila v Bavorsku. Imatrikulace mezi bavorskou šlechtu ve šlechtické třídě 10. ledna 1825 pro Roberta Edwarda von Grainger, královského bavorského komoří a nadporučík "a la suite" (1) a 20. listopadu 1828 pro Waltera von Grainger.

Popis erbu: Štít modrý se zlatým břevnem a na něm dvě červené padací mříže s černými řetězy vedle sebe. Nad a pod břevnem po jednom zlatém granátovém jablku. Klenotem, na korunované turnajské přilbě s modro-zlatými přikrývadly, je rostoucí modře oblečené rameno se stříbrnou manžetou držící v dlani padací mříž za oba řetězy (2).

Obrázek 31.1: Erb rodiny von Grainger.

 

Bavorský stav svobodných pánů na základě majestátu daného v Mnichově 21. ledna 1839 pro Edwarda von Grainger, hejtmana, imatrikulace mezi bavorskou šlechtu ve třídě svobodných pánů 7. května 1839 pro téhož.

Popis erbu (1839): Štít čtvrcený, 1. pole zlaté se dvěma červenými padacími mřížemi s černými řetězy. 2. pole modré dvě zlatá granátová jablka na jednom zlatém stonku se třemi zlatými listy. 3. pole modré se třemi stříbrnými třmeny v postavení 1,2. 4. pole červené se zlatým dvouocasým lvem. Na štítu koruna svobodných pánů. Klenoty dva na turnajských přilbách. 1. červeno-stříbrná točenice s modro-stříbrnými přikrývadly, rostoucí obněné rameno držící v dlani padací mříž za oba řetězy. 2. modro-stříbrná točenice s červeno-zlatými přikrývadly, lev ze štítu (3).

Obrázek 31.2: Erb svobodných pánů von Grainger.

 

Původní rodinný erb byl registrován v Irsku roku 1716 pro Johna Graingera, správce státní pokladny, který byl synem Richarda Graingera z Waterfordu, roku 1780 Ulsterský král heroldů Hawkins zaregistroval shodný erb Williama Graingera of Liege, prasynovci jmenovaného Johna Gaingera. Popis erbu: Štít modrý se zlatým břevnem se dvěma červenými padacími mřížemi se zlatými řetězy. Nad břevnem a pod břevnem po jednom zlatém granátovém jablku. Klenotem rostoucí levá, v lokti prohnutá, paže v modrém rukávu se stříbrnou manžetou držící v dlani červenou padací mříž za oba zlaté řetězy (4).

Zajímavá situace nastala roku 1864, kdy na základě královského výnosu došlo ke spojení jmen a erbů rodin Grainger a Parry (5). Královna Viktorie udělila toto povolení nejen Edwardu Williamu Graingerovi a jeho potomkům, ale též jeho strýcům Robertu Edwardovi, Waltheru Josephovi a Charlesi Johnovi a tetám Elize Rose Mary a Adele.

Přesto, že výše citovaný královský majestát jednoznačně určuje, kteří členové rodiny mají právo na změnu jména a erbu, bavorské resp. německé genealogické knihy uvádějí změnu jména jen u Charlese Johna Graingera, který je nově jmenován Parry-Grainger. Popis erbu neuvádějí vůbec (6). Popis erbu: Štít červený se stříbrným lvem s modrou zbrojí a modrým jazykem. Klenotem, na kolčí přilbě s stříbrno-červenou točenicí a červeno-stříbrnými přikrývaldy, je rostoucí stříbrný lev ze štítu s červenou zbrojí a červeným jazykem a červeným křížem na hrudi. Heslo: SI DEUS NOBISCUM (když je bůh s námi).

Obrázek 31.3: Erb Parry-Grainger.

 

31.2 Historie

Rodina Grainger, v některých dokumentech se uvádí pod jménem Gainger, je irského původu, která díky sňatku získala počátkem 19. století statek Tywysog, Henllan, Dinbych ve Walesu a zároveň se její členové usadili v Bavorsku. Na kontinentě vstoupili do služeb falckého resp. bavorského kurfiřta a později i bavorského krále, stali se příslušníky bavorských ozbrojených sil a někteří přijali místo v rámci státních úřadů.

Předkem bavorské větve se stal William Grainger Esq. of Causestown (7), který se oženil s Margaret Meares, dcerou Edwarda Mearese. Z manželství se narodili nejméně dva synové. První John Meares Grainger zdědil po otci majetek se sídlem zv. Causestown House, který se nachází v blízkosti Stackallen (8).

Dům byl postaven 1748 a rekonstruován roku 1845 jako viktoriánské sídlo ve tvarosloví tudorovské gotiky. Roku 1822 je majetek připomínán v držení Johna Mearese Graingera Esq. (9). Druhým synem byl Edward Francis Grainger, který se po sňatku Rose Parry odstěhoval do Bavorska, kde vstoupil do státní služby. Majetek rodiny Parry zv. Tywysog ležící ve Walesu zůstal v rukou potomků Edwarda a Rosy nejméně do roku 1841, kdy je záznam finanční správy, že byl pronajat Robertu Jonesovi a jeho manželce Margaret (10). Rovněž záznamy v bavorských genealogických seznamech zpočátku rodinu vedou pod heslem Grainger-Ty’wysog (11), později přídomek podle velšského statku byl vypuštěn.

 

31.2.1 Rodokmen 1.

William Grainger z Causestownu, oo Margaret Meares, dcera Edwarda Meares,

1. John Meares Grainger (Granger), oo Jane Corbally,

1.1 William Edward Grainger z Causestownu, Navan, Meath, soudce, +červenec 1870, oo 4. 4. 1842 (katolický kostel), Anne Maria Eyre, *28. února 1814 Yorkshire + 7. srpna 1897, dcera Johna Lewise Eyre a Sarah Parker,

1.1.1 John Grainger z Causestownu, *1845 +1898,

1.1.2 Philomena Jane Grainger, *23. května 1847 Causestown +24. května 1904 klášter Tiefenthal im Rheingau, Hessensko.

2. Edward Francis svobodný pán von Grainger, *19. července 1768 Dublin +11. srpna 1841 München, svobodný pán od 21. ledna 1839, bavorský král Ludvík I., oo 25. 3. 1794, Rose Parry, *26. července 1770 Tywysog, Wales +8. června 1815 Düsseldorf, dcera a spoludědička Petera Parry Esq. a Rose Giffard,

2.1 Edward William Grainger of Tywysog a. Pistyll, svobodný pán von Grainger, *19. září 1797 Hannover +31. srpna 1864 Notzing, oo 15. 10. 1827, Elisabeth von Lodron-Laterano, *1. září 1795 Haag, Oberbayern +11. ledna 1855 Notzing,

2.1.1 Robert von Grainger, *1828 +?,

2.1.2 Maria von Grainger, *17. srpna 1829 +?, oo 28. 12. 1857, Ludwig svobodný pán Mandl von Dentenhofen auf Tüssling,

2.1.3 Edward Walter William Grainger z Tywysogu a Pistyllu, svobodný pán von Grainger (od roku 1864 Parry-Grainger), *29. června 1833 Notzing +4. září 1911 Nizza, I. oo 1857 Bruggy, Belgie, Julia Mary Stainforth, *21. května 1839 Bruggy +16. ledna 1914 Elzemvalle, Belgie, dcera Richarda Johna Stainfortha a Juliany Marie Eyre, II. oo 11. 10. 1883, Fanny Godfrey,

2.1.3.1 Walter Fabio Eduard svobodný pán von Grainger (Parry-Grainger), pán na zámku Notzing, *12. prosince 1858 Notzing +15. října 1946 London,

2.1.3.2 Robert Eduard William Maria svobodný pán von Grainger (Parry-Grainger), *22. května 1862 Notzing +3. září 1935 München, I.oo 6. 10. 1888 Baden-Baden, rozvod 1912, Eugenie Malwine Kaulla, *11. června 1852 Stuttgart +19. listopadu 1922 Freilassing, II.oo 3. 6. 1914 München, Elisabeth hraběnka von Montgelas, *3. ledna 1873 St. Veit +31. května 1945 München,

2.1.3.2.1 Johanna Rose Eugenie Julie von Grainger (Parry-Grainger), *21. října 1889 München +?, I.oo 15. 1. 1912 Salzburghofen, Hermann Rauchenbichler von Rauhenbühl, *13. března 1879 Salzburghofen +21. května 1931 Salzburg, II.oo 9. 3. 1933 Neapol, Maurice George Lee, *12. listopadu 1880 Chistchurch, Nový Zéland +před r. 1990,

2.1.3.2.2 Maryrose Adele Elisbeth von Grainger (Parry-Grainger), *1. září 1892 München +?, I.oo Dietrich von Weber, +8. srpna 1930 München, II.oo 3. 7. 1918 Salzburghofen, Heinz von Kusserow, *16. července 1891 Altona +?, III.oo 18. 8. 1948 Major James Gerard Edgar Drogo Montagu, syn Cecila Edgara Montagu a Alice Ethel Critchley,

2.1.3.3 Adele von Grainger (Parry-Grainger), *31. ledna 1865 Heiligblut, Erding +1. dubna 1952 Kammerberg, oo 8. 10. 1887 München, Richard Johann Theodor svobodný pán von Vequel-Westernach, *21. prosince 1850 Hohenkammer +13. ledna 1925 Kammerberg - potomci,

2.2 Robert Edward Grainger Esq., svobodný pán von Grainger (Parry-Grainger), *cca 1797 +26. června 1869, bavorský komoří a pán hofmarky Jellenkofen, I.oo 1823 Julia svobodná paní von Trauner, *1805 +184812, II.oo 1855, Mary Anne Sankey, dcera Charlese Sankeye of Plas Nant a. Holywell,

2.3 Walter Joseph Grainger Esq., svobodný pán von Grainger (Parry-Grainger), *28. října 1798 Hildesheim +28. ledna 1875, oo 1822, Franziska svobodná paní von Widmann, *11. června 1806 +?,

2.4 Francis William Grainger Esq., *1799 Hildesheim +1829,

2.5 Charles Friedrich Johann Parry-Grainger, svobodný pán von Grainger, 30. srpna 1803 Düsseldorf +21. února 1890 Neapol, oo 7. 7. 1858 Bruggy, Frumence Catherine Jeanne Deroo Van Wambeke, *24. března 1825 Bruggy +29. června 1895 Neapol, dcera Caroluse Josepha Deroo Gilliodts a Joanny Marie Liviny Van Wambeke

2.5.1 Rosa Parry-Grainger. *7. listopadu 1864 +?, I.oo Marchse di Spredi, II.oo 1894 conte di Palormo,

2.5.2 Walther Parry-Grainger, *17. dubna 1866 +?,

2.5.3 Gwendoline Parry-Grainger, *13. listopadu 1868 +?, oo 5. 1. 1890 Nicola conte della Torre,

2.6 Alfred Augustus Joseph Grainger Esq., *? +1838, oo Elizabet Roskell, dcera George Roskella of Flint,

2.6.1 Alfreda Mary Jane Grainger, *? +1838,

2.7 Eliza Mary Rose Parry-Grainger, *1807 +1869, I.oo 1833, hrabě Ivan Potěmkin, vyslanec ruského cara v Bavorsku, *1778 +1849, II.oo Giovanni Baptisti Albertini, Principe di Cimitile, *1794 +1866, III.oo Sebastiano Marcilli, Duc d'Ascoli, *1783 +1866,

2.8 Adela Mary Parry-Grainger,

2.9 tři další děti. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________

1. A la suite je termín používaný v armádě pro označení osob, které byly způsobilé nosit uniformu pluku, ale které jinak byly bez postu.

2. Genealogisches Handbuch des Adels-Adelslexikon, Band IV., G-Har,(Band 67), Limburg an der Lahn 1978, s. 232, heslo: Grainger, J. B. Rietstap, Armorial Général ..., Tome I., Gouda, s. 814, heslo: Grainger-Ty’wysog — Bav. (Conf. de nob., 10 janv. 1825.)

3. Genealogisches Handbuch des Adels-Adelslexikon, Band IV., G-Har, (Band 67), Limburg an der Lahn 1978, s. 232, heslo: Grainger, J. B. Rietstap, Armorial Général ..., Tome I., Gouda, s. 814, heslo: Grainger-Ty’wysog — Bav. (Barons, 21 janv. 1839.)

4. Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 418, heslo Grainger (co. Waterford ...).

5. Genealogical Office Manuscripts Collection, National Library of Ireland, Department of Manuscrips, Grants and Confirmations of Arms, Vol. G, 1863-1880, s. 71, http://catalogue.nli.ie/Search/Results?lookfor=%22+Heraldry+Ireland%22&type=Subject&filter%5B%5D=format%3A%22Manuscript%22&filter%5B%5D=digitised%3A%22Digitised%22&filter%5B%5D=topic_facet%3A%22Heraldry%22&sort=year+asc&page=4&view=list, cituji: ...Her Majesty has been graciously pleased to give and grant unto EDWARD WILLIAM GRAINGER Esquire now resident in the Kingdom of Bavaria only son and heir of the late Edward William Grainger who was eldest son and heir of Edward Francis Grainger and grandson of William Grainger of Causestown in the Country Meath both also deceased. Her Majesty’s Royal Licence and authority that he the said Edward William Grainger and his issue, and the other descendats of this grandfather Edward Francis Grainger by Rose Parry his wife. Viz-his the said Edward Williams Grainger’s three Uncles, Robert Edward Grainger, Walther Joseph Grainger and Charles John Grainger and his two Aunts Eliza Rose Mary and Adele, make take and henceforth use the surname and Arms of Parry instead of Grainger provided that Her Majesty’s concession and declaration be recorded in the Oficce of Ulster of Arms of Ireland...

6. Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Freiherrlichen Häuser 1884, Justus Perthes Gotha 1883, s. 294.

7. Genealogical Office Manuscripts Collection, National Library of Ireland, Department of Manuscrips, Registered Pedigrees, Vol. 17, ca. 1851-1832, s. 16.

8. Stackallen je farnost ve stejnojmenné vesnici v baronii Upper Slane, hrabství Meath. Causestown House je jedním z místních panských sídel.

9. http://www.navanhistory.ie/index.php?page=stackallen

10. Tywysog, Henllan, Dinbych, researched and written by Gill. Jones and Ann Morgan 2016, Discovering Old Welsh Houses Group [North West Wales Dendrochronology Project].

11. Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Freiherrlichen Häuser 1870, Justus Perthes Gotha 1869, s. 285.

12. Gentlemans Magazine and Historical Chronicle, Volume XCIII., Sylvanus Urban, Gent., London 1823, s. 1822.