Porm

šlechtic Porm

- česká německy mluvící novoštítná rodina římsko-katolického vyznání, původně pocházející z Pilníkova. 

-rakouský šlechtický stav na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Karla I. ze dne 25. června 1918, diplom vydán spolu s čestným titulem "Edler von"ve Vídni dne 9. listopadu 1918 pro Adolfa Porma, c. a k. dvorního radu a zástupce policejního prezidenta ve Vídni, při příležitosti jeho odchodu na odpočinek.

 

Biografie

- Adolf Josef Hubert Porm se narodil 2. listopadu 1855 v Hostinném v rodině místního měšťana Adolfa Porma a jeho paní Marie Pormové. Od roku 1883 byl členem policejního ředitelství ve Vídni, roku 1891 byl policejním komisařem, který se roku 1896 stal vedoucím policejní expozitury na nádraží v Salzburgu,

- od roku 1901 sloužil opět ve Vídni, v roce 1904 byl jmenován policejním radou a roku 1909 se stal vrchním policejním radou, roku 1917 byl jmenován dvorním radou a stal se zástupcem vídeňského policejního ředitele, roku 1918 byl penzionován, zemřel 10. března 1932 ve Vídni.

 

  Vyznamenání

- 1899 Bronzová jubilejní pamětní medaile pro civilní státní zaměstnance,

- 1901 rytířský kříž řádu Františka Josefa,

- 1902 pruská královský řád koruny IV. třídy,

- 1903 císařský ruský řád svaté Anny III. třídy,

- 1903 královský saský Albrechtův řád I. třídy,

- 1904 komturský kříž španělskéko královského řádu Isabely Katolické,

- 1904 důstojník IV. třídy řádu thajské (Siam) koruny,

- 1909 Jubilejní kříž pro civilní státní službu,

- 1914 rytířský kříž řádu železné koruny III. třídy a další.

 

Erb (1918)

- štít zlato-červeně dělený, v horním poli rostoucí černý jednohlavý orel s červeným jazykem, ve spodním poli stříbrný kůl s modrou lilií, provázený po obou stranách zlatým oboustranně cimbuřovým břevnem.

- klenotem, na turnajské korunované přilbě s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly, jsou složená orlí křídla, přední červené se zlatým oboustranně cimbuřovým břevnem, zadní křídlo zlato-černě dělené. 

 

Literatura

- Almanach českých šlechtických a rytířských rodů, 2022, s. 351.

- Županič Jan, Karlovská šlechta. Rakouské a uherské nobilitace ve světle materiálů kabinetní kanceláře Karla I. (IV.), Praha 2011, s. 85.