08. Kyd

8.1 Nobilitace a rodový erb

Rodový erb skotských Kydů je ve střední Evropě takřka neznámý, jeho základními figurami jsou strom a lovecká trubka, popis: Ve stříbrném štítě, s modrou hlavou štítu se třemi stříbrnými pětihrotými hvězdami vedle sebe, je vykořenělý zelený strom mající na větvi zavěšenou zlatou loveckou trubku. Klenotem je na kolčí přilbě se červeno-stříbrnými přikrývadly stoupající stříbrný půlměsíc (někdy byl půlměsíc natočený hroty vpravo) (1), heslo: DONEC IMPLEAT ORBEM (Dokud nenaplním svět).

Kromě výše popsaného erbu byly v 17. století zaregistrovány u úřadu skotského Lorda Lyona i dvě další verze, erby Kydů z Craigie a Kydů z Woodhillu, popis erbu linie Craigie: Štít stříbrný, strom je konkretizován jako borovice mající na větvi zavěšenou zlatou loveckou trubku na červené stuze. Heslo QUEM NON TORRET HIEMS (2).

Mladší větev Kydů z Woodhillu diferencovala svůj erb takto, popis: Ve stříbrném štítě, s modrou hlavou štítu se třemi zlatými pětihrotými hvězdami vedle sebe, je vykořenělá přirozená borovice mající na větvi zavěšenou zlatou loveckou trubku na červené stuze. Klenotem je na kolčí přilbě se červeno-stříbrnými přikrývadly lovecká trubka (3), heslo: DONEC IMPLEAT ORBEM (Dokud nenaplním svět).

Erb rodiny Kydů, která se v polovině 19. století usadila v Rakousku-Uhersku je popsán takto: Štít stříbrný s modrou hlavou štítu se třemi zlatými pětihrotými hvězdami vedle sebe, okolo štítu je hermelínový vlnitý lem. V hlavním poli je přirozená vykořeněná borovice na jejíž větvi je zavěšena zlatá lovecká trubka na červené stuze a nad borovicí je znamení diference malý modrý stoupající půlměsíc. Klenotem, na kolčí přilbě se stříbrno-zelenou točenicí se zeleno-stříbrnými přikrývadly, je rostoucí přirozené předloktí držící v dlani tři zlaté klasy obilí, před paží je zlatý půlměsíc natočený hroty vpravo a přes něj a přes paži je položeno hermelínové vlnité šikmé břevno. Heslo: QUEM NON TORRET HYEMS (Ten, kterého zima nespálí) (4).

Není jasné proč žádný ze členů rodiny nepožádal ve Vídni o uznání svého skotského šlechtictví, snad proto, že výše popsaný erb registrovaný u úřadu Lorda Lyona svým lemem naznačuje nelegitimní původ některého z předků, kteří pocházeli z větve Kydů z Woodhillu (5).

Krátce před zánikem monarchie došlo k přenesení rakouského šlechtického stavu spolu s predikátem a čestným titulem "Edler von Rebenburg" na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Karla I. daného ve Vídni dne 18. ledna 1918 od zemřelého statkáře v Grazu (Štýrský Hradec) Johanna Händla von Rebenburg na svého adoptivního syna Alexandra Kyda-Rebenburga, c. a k. rittmistra na odpočinku (6).

 

8.2 Historie

Kyd je prastaré skotské příjmení, které se poprvé objevilo v oblasti Strathclyde na anglicko-skotské hranici. Jeho původní nositelé žili v hrabství Angus v Dundee a Arbroath, starý pravopis vykazuje množství variant např. Kid, Kidd, Kyd, Kydd nebo též Cydd či Cyddi, s největší pravděpodobností se jedná o zdrobnělinu jména Christopher (7).

V 17. století se rodina rozdělila na dvě větve na Kydy z Creigie a Kydy z Woodhillu. Počátkem 19. století se jistý Alexander Kyd usadil na kontinentě a podle erbu, který je zaregistrován u úřadu Lorda Lyona ve Skotsku pocházel z větve Woodhill, s největší pravděpodobností byl on sám nebo některý z jeho předků nemaželského původu.

 

8.2.1 Rodokmen

Alexander Kyd, *1812 +?, oo 13. 5. 1829 Norwich, Emma Beevor, *1800 +?

1. Alexander Kyd, *13. května 1832 Neapol, Itálie +14. ledna 1910, oo 28. 7. 1860 Graz (Nanebevzetí panny Marie) (8), Marie von Rebenburg, *18. září 1838 Vordernberg, Štýrsko +22. května 1919, dcera Ludwiga Händla von Rebenburg a Kathariny von Schragl,

1.1 Alexander Ludwig Ernest Johann Gottfried Kyd von Rebenburg (od 18. ledna 1918), *27. dubna 1861 Graz (Nanebevzetí panny Marie) (9) +3. ledna 1947 Graz (sv. Leonhard), oo Zsofia Julia hraběnka Mikes de Zabola, *12. dubna 1867 Zabola +10. března 1925 Zabola, dcera hraběte Benedeka Mikese de Zabola a Zsofie Moser,

1.1.1 Alexander Johann Benedict Kyd von Rebenburg, *17. července 1888 Weidenbach (dnes Ghimbav, Rumunsko) +29. listopadu 1964 Salzburg, oo 19. 6. 1920 Wien, Bianca Maria Emma Virginie hraběnka Marenzi von Tagliuno u. Talgate, *20. listopadu 1890 Wien +21. října 1979 Wien,

1.1.1.1 Alexander Patrick Robert Franz von Assisi Maria Kyd-Rebenburg, * 6. dubna 1921 Wien +12. července 2002 Wien,

1.1.1.2 Ludwig Eugen Georg Robert Maria Kyd-Rebenburg, *24. února 1923 Wien +27. listopadu 1991, oo Isolde von Mack,

1.1.1.2.1 Beatrice Margaret Edita Maria Kyd-Rebenburg, *4. srpna 1950 Graz, oo 23. 3. 1979 Nairobi, Kenya, princ Alfred Eduard Friedrich Vinzenz Martin Maria von Auersperg, *20. července 1936 Salzburg +19. června 1992 Salzburg - potomci,

1.1.1.2.2 Bianca Kyd-Rebenburg, *24. března 1953 Graz, oo 8. 8. 1980 Las Vegas, Nevada, USA, kníže Friedrich Wilhelm Heinrich Antonius von Hanau-Horowitz, *28. února 1956 Wien - potomci,

1.1.1.2.3 Alexander Kyd-Rebenburg, *11. prosince 1957 Buenos Aires, Argentina, oo 3. 7. 1987 Wien, Claudia Maria Ehrentraud Johanna Franziska Hartig, *8. ledna 1962 Wien, dcera hraběte Johannese Hartiga a Lotte Marietty Kratochwil,

1.1.1.2.4 Patrick Kyd-Rebenburg, *2. října 1961 Buenos Aires, Argentina, I.oo 3. 6. 1989 Wien, Caroline Theresia Ilse Maria Antonia Hartig, *Wien 23.3.1961, dcera hraběte Otty Hartiga a Ingrid Friesz, II.oo 1996 New York Lesley Simmons, - potomci,

1.1.2 Theodora Kyd von Rebenburg, *15. července 1890 Kronstadt (dnes Brasov, Rumunsko) +6. ledna 1976 Balatonszemes, Mad’arsko, oo 22. 9. 1915 Répceszentgyörgy, Károly Mária Keresztély Géza hrabě von Wenckheim, *13. prosince 1876 Gerla +30. června 1926 Csorvás - potomci,

1.1.3 Jane Kyd von Rebenburg, *? +?, oo Gyula van Royen,

1.2 Maria Katharina Ema Ana Therese Kyd, *27. dubna 1861 Graz (Nanebevzetí panny Marie) (10) +3. ledna 1947 Graz, oo 28. 7. 1883 Graz (sv. Leonhard) (11), Adelbert Alfons markrabě Pallavicini, *22. prosince 1858 Sopron +25. ledna 1938 Wien, syn Oswalda markraběte Pallaviciniho a hraběnky Helene Zichy-potomci,

2. Emma Sandly Kyd, kř. 13. března 1836 Melcombe-Regis, Dorset +?,

3. Fernande Therese Miltitz Kyd, *4. června 1841 Frankfurt am Main +?, 30. dubna 1863, Adolf von Baselli,

4. Ernest Henry Temple Kyd, *21. října 1842 +1. října 1872,

5. Marie Kyd, *21. června 1845 Lindau, Bavorsko +30. května 1865 Florencie, oo 16. 5. 1865 Graz, Franz Seraph Wilhelm Heinrich rytíř von Dornberg, *4. října 1827 Wien +?,

6. Olga Jane Miltitz Kyd, *26. prosince 1847 +?,

 

Jak z výše uvedeného rodokmenu vyplývá, že rodina Alexandra Kyda se přestěhovala na kontinent v první polovině 19. století. Oba bratři Alexander a Ernest vstoupili do služeb císařské armády. Straší Alexander se stal roku 1850 poručíkem u pluku kyrysníků č. 2 ve Vídni. Roku 1851 se se svým plukem přestěhoval do Šoproně, kde se stal roku 1853 nadporučíkem. Roku 1858 odešel do civilu.

Mladší bratr Ernest se stal roku 1860 kadetem u praporu č. 1 polních myslivců v Čechách v Kadani. Následující rok byl převelen jako kadet k hulánskému pluku č. 8. Roku 1862 byl povýšen na poručíka, poté odešel do civilu a roku 1872 zemřel svobodný.

Alexandrův prvorozený syn, též Alexander, vstoupil rpvněž do služeb c.k. armády a 1. listopadu 1883 byl zařazen s hodností poručíka ke 2. husarskému pluku, který byl dislokován v Kronstadtu (dnes Brašov v Rumunsku). 1. listopadu 1888 byl povýšen na nadporučíka a v následujících třech letech zastával funkci proviantního důstojníka, roku 1891 byl převelen k 8. husarskému pluku do Klagenfurtu. Roku 1895 (1. května) byl povýšen na rittmistra II. třídy a roku 1898 již byl rittmistrem I. třídy. V následujícím roce byl znovu převelen do Maria-Theresiopelu (dnes Subotica, Srbsko) k doplňovacímu velitelství.

Roku 1903 se vrátil ke svému domovskému 8. husarskému pluku, se kterým se přestěhoval do Kecskemétu. V roce 1905 byl odeslán na dovolenou s čekacím platem (Wartegebühr) a o rok později odešel do civilu. Usadil se ve Štýrském Hradci, kde zemřel roku počátkem roku 1947. Jeho potomky lze dohledat dodnes.

 

 

 

_____________________________________________________________

1. Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 574, heslo: Kyd (Scotland).

2. V anglické heraldické literatuře jsou popisy erbu uvedeny bez hlavy štítu: Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 574, heslo: Kyd (Craigie, Scotland), T. Robson, The British herald or Cabinet..., Vol. II., Sunderland 1830, heslo: Kyd (Craigie, Scotland) uvádí klenot loveckou trubku a heslo DONEC IMPLEAT ORBEM.

3. Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 575, heslo: Kyd (Woodhill), T. Robson, The British herald or Cabinet..., Vol. II., Sunderland 1830, heslo: Kyd (Woodhill).

4. A. Ch. Fox-Davies, Armorial Families ..., Seventh Edition, London 1929, s. 1117.

5. A. Ch. Fox-Davies, A Complete Guide to Heraldry, London 1909, s. 139.

6. P. Frank-Döfering, Adelslexikon des Österreichischen Kaisertums 1804-1918, s. 383 [Rz. 4868], L. Schiviz von Schivizhoffen, Der Adel in den Matriken der Stadt Graz, Graz 1909, J. Županič, Karlovská šlechta, Rakouské a uherské nobilitace ve světle materiálů kabinetní kanceláře Karla I. (IV.), in: Sborník archivních prací, vol. LXI., Praha 2011, s. 51-52, Genealogisches Handbuch des Adels-Adelslexikon, Band VII., Kre-Lod, 1989, s. 110, v popisu erbu je uveden k roku 1918 erb Händlů von Rebenburg.

7. G. F. Black, The surnames of Scotland, their origin meaning and history, New York 1946, s. 396.

8. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/graz-seckau/graz-mariae-himmelfahrt/1736/?pg=97, 

9. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/graz-seckau/graz-mariae-himmelfahrt/1522/?pg=40

10. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/graz-seckau/graz-mariae-himmelfahrt/1522/?pg=41

11. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/graz-seckau/graz-st-leonhard/502/?pg=355