Vogel von Franzensberg

Vogel šlechtic ze Franzensbergu

- novoštítná česká katolická rodina německé národnost pocházející z Brna. 

- rakouský šlechtický stav na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Karla I. ze dne 19. června 1917, diplom spolu s predikátem a čestným titulem “Edler von Franzensberg” vydán ve Vídni dne 2. srpna 1917 pro Albína Vogla, c. a k. plukovníka na odpočinku.

 

Biografie

- Albin franz Johann Vogel se narodil 10. října 1861 v Brně-Zábrdovicích v rodině místního státního úředníka Franze Vogla a jeho ženy Franzisky roz. Jelinek. Vstoupil do c. a k armády, 1. září 1880 se stal kadetem-důstojnickým čekatelem u 25. moravského praporu polních myslivců,

- 1. května 1882 byl povýšen na poručíka, v období 1884-85 zastával post proviantního důstojníka, v letech 1886-87 byl studentem Válečné školy ve Vídni, 1. listopadu 1887 byl povýšen do hodnosti nadporučíka, roku 1889 byl povolán do kadetní školy pěšího vojska ve Vídni, kde se stal učitelem mapování, zobrazování terénu,

- jako pedagog kadetky ve Vídni sloužil až do roku 1894, v posledních letech byly jeho předměty výuky rozšířeny o praktickou geometrii, 1. května 1894 byl povýšen na hejtmana II. třídy a po založení kadetky v Marburgu (1894) byl zařazen mezi její učitelský sbor, kde měl na starosti mapování a pořadový výcvik, zároveň se stal velitelem 2 čety,

- v roce 1896 se stal hejtmanem I. třídy a byl převelen ke 3. pluku tyroslkých císařských myslivců v Trentu, koncem devadesátých let se pluk přemístil do Vídně, u pluku působil do roku 1905,

- 1. listopadu 1906 byl povýšen do hodnosti majora a byl převelen k 1. pluku tyrolských císařských myslivců v Innsbrucku, kde pověřen funkcí velitele 3. praporu, 1. listopadu 1910 byl povýšen na podplukovníka a 5. prosince 1913 se stal plukovníkem, 

- počátek I. světové války zastihl Albina Vogla jako velitelem 100. pěšího pluku, 

- roku 1915 odešel na odpočinek, zemřel v Innsbrucku 22. listopadu 1937. 

 

Vyznamenání

- 1899 Bronzová jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc,

- 1903 Vojenský služební odznak III. třídy pro důstojníky,

- 1908 Vojenský záslužný kříž,

- 1912 rytířský kříž Řádu Františka Josefa,

- 1914 Vojenský jubilejní kříž,

 

Erb (1917)

- štít zlatý s červenou hlavou štítu se dvěma stříbrnými hvězdami. V hlavním poli zúžené červené kosmé břevno, po kterém v horní polovině štítu kráčí černý lev s mečem se zlatým jílcem, záštitou a hlavicí, ve spodní polovině štítu, v patě štítu se zelenou trávou teče řeka, nad kterou se zvedá zelený pás hor a nad nimi letí směrem doleva černý orel. 

- klenotem, na korunované turnajské přilbě s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly, je rostoucí černý jednohlavý orel s červeným jazykem.

 

 

Literatura

- Almanach českých šlechtických a rytířských rodů, 2012, s. 395. 

- Wiener Genealogisches Taschenbuch, Band V., 1933, s. 175.

 

Další články nobilitace 1917

 

Banfield

Berndt

Böhm-Ermolli

Böltz

Böttner von Karstboden

Dankl von Kraśnik

Gasiecki von Wlostowiec

Glässer von Järten 1917

Goldbach von Sulittaborn

Kletter von Gromnik

Lukachich

Novak von Arienti

Petersilka von Hochbergen

Reutter von Vallone

Správka von Grimmingfels

Toula

Vogel von Franzensberg