Správka von Grimmingfels

Správka šlechtic z Grimmingfelsu

- novoštítná česká katolická rodina pocházející z obce Kříše na Rokycansku. 

- rakouský šlechtický stav na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Karla I. ze dne 30. listopadu 1917,  diplom spolu s predikátem a čestným titulem „Edler von Grimmingfels“ vydán ve Vídni dne 22. prosince 1917, pro c. a k. plukovníka na odpočinku Ladislava Správku.

 

Biografie

- Ladislav Josef Petr Správka se narodil 6. srpna 1859 v Lochovicích 183 v rodině ředitele místní přádelny Petra Správky a jeho paní Marie roz. Doubravové. V mládí vstoupil do armády (1877) ke 42. pěšímu pluku,

- 1. srpna 1878 se stal kadetem-důstojnickým čekatelem u 21. českého pěšího pluku, 1. května 1879 byl povýšen na poručíka a se svou jednotkou se účastnil okupace Bosny a Hercegoviny,

- 20. srpna 1882 byl převelen k 55. haličskému pěšímu pluku aniž by mu byla minulá povýšení uznána, tedy opět v hodnosti kadeta-důstojnického čekatele, 1. května 1883 byl opět povýšen do hodnosti poručíka,

- roku 1885 byl postaven do dočasné výslužby (Wartegebühr) a následující roky byl povolán zpět k jednotce,

- 1. září 1888 byl povýšen na nadporučíka a stal se praporním adjutantem, 19. února 1890 byl převelen k zeměbraně, kde poté strávil celou svou vojenskou karieru, nastoupil ke 33. pěšímu praporu zeměbrany v Mladé Boleslavi, 16. února 1891 byl přidělen na ministerstvo zeměbrany, do vojenského Departementu IV.,

- zde pracoval jako konceptní důstojník, který byl redaktorem zeměbraneckých tiskovin (Landwehr-Verordnungsblattes) a zeměbraneckého schématismu, roku 1895 byl v rámci reorganizace převelen k 10. zeměbraneckému pěšímu pluku v Mladé Boleslavi a 1. listopadu 1894 byl povýšen na hejtmana II. třídy, roku 1897 se stal hejtmanem I. třídy, 

- roku 1904 na ministerstvu přestoupil do vojenské sekce I. Departementu I., kde dál zastával svou pozici redaktora, roku 1906 se stal členem ministerské presidiální kanceláře,  1. listopadu 1909 byl povýšen do hodnosti majora a 1. listopadu 1913 na podplukovníka,

- 1. června 1915 se stal velitelem zeměbraneckého etapního praporu č. 505, 1. listopadu 1915 byl povýšen na plukovníka a 31. března 1916 byl odeslán na odpočinek, 

- 13. října 1916 byl reaktivován a přidělen k etapnímu zeměbraneckému praporu č. 493, kde sloužil do 28. února 1917, kdy byl definitivně odeslán do důchodu, který trávil v městečku Irdning ve Štýrsku,

 

Vyznamenání

- 1899 Bronzová jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc,

- 1900 Válečná medaile,

- 1904 Vojenský služební odznak III. třídy pro důstojníky,

- 1906 Bronzová vojenská záslužná medaile na červené stuze,

- 1909 Vojenský jubilejní kříž,

- 1914 Vojenský služební odznak II. třídy pro důstojníky,

- 1916 rytířský kříž Řádu Františka Josefa s válečnou dekorací.

 

Erb (1917)

- štít černo-zlatě polcený, v černém poli na zeleném trávníku stojí stříbrná stavba kaple v byzantském stylu zakončená kopulí na jejímž vrcholu je řecký kříž. Ve zlatém poli modré břevno, nad ním tři modré hvězdy v postavení 1-2, pod břevnem ze zeleného trávníku vyrůstá stříbrný částečně zelený kopec.  

- klenotem, na korunované turnajský přilbě s černo-stříbrnými a modrozlatými přikryvadly, jsou tři pštrosí pera, černé, zlaté a modré.

 

 

Literatura

- Almanach českých šlechtických a rytířských rodů, 2011, s. 403. 

- Jan Županič, Karlovská šlechta. Rakouské a uherské nobilitace ve světle materiálů kabinetní kanceláře Karla I. (IV.), Praha, s. 97.

- Wiener Genealogisches Taschenbuch, Band 2., 1927/29, s. 283.

 

Další články nobilitace 1917

 

Banfield

Berndt

Böhm-Ermolli

Böltz

Böttner von Karstboden

Dankl von Kraśnik

Gasiecki von Wlostowiec

Glässer von Järten 1917

Goldbach von Sulittaborn

Kletter von Gromnik

Lukachich

Novak von Arienti

Petersilka von Hochbergen

Reutter von Vallone

Správka von Grimmingfels

Toula

Vogel von Franzensberg