Čenský von Činov

Čenský šlechtic z Činova

- novoštítná česká katolická rodina pocházející z Čechtic. 

- rakouský šlechtický stav spolu s predikátem a čestným titulem “Edler von Činov” na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Karla I. ze dne 7. srpna 1918, diplom vydán ve Vídni dne 21. listopadu 1918, pro vdovu po c.k. majoru Ferdinandu Antonínu Čenském, Adolfínu a jejího syna Jaroslava Čenského, c. a k. majora.

 

Biografie

- Ferdinand Antonín Čenský (Czensky) se narodil 29. května 1829 v Čechticích v rodině místníko obchodníka a starosty Johanna Czenského a jeho manželky Christiny roz. Novákové V mládí studoval na gymnáziích v Praze na Starém Městě a v Německém Brodě (dnes Havlíčkův Brod), posléze vystudoval filosofii na pražské univerzitě, zpočátku pracoval jako redaktor do roku 1851, kdy byl zatčen a byl nucen ztrávit osm měsíců ve vyšetřovaci vazbě, následně byl nuceně odveden jako prostý vojín k 11. pěšímu pluku v Písku, 

- roku 1853 byl povýšen na desátníka a o rok později na šikovatele, v letech 1858-59 zastával funkci důstojníka, který měl v referátu kancelářské a finanční záležitosti pluku, se kterým se účastnil bojů v Itálii, mimo jiné též bitvy u Solferina, po prohrané válce proti Garibaldimu byla jednotka přesunuta do Lince a roku 1868 již jako nadporučík byl jmenován učitelem češtiny a české literatury na vojenské akademii ve Vídeńském Novém městě, později vyučoval též vojenskou administraci,

- 1. listopadu 1870 byl povýšen na hejtmana II. třídy, od roku 1875 byl hejtmanem I. třídy, soukromě vyučoval syny arcivévody Karla Ludvíka. Františka Ferdinanda d´Este a Ottu, roku 1885 byl převelen k 10. haličskému pěšímu pluku se sídlem ve Vídni a o rok později byl penzionován s hodností c. k. majora, zemřel nečekaně po krátké nemoci na Královských Vinohradech 30. ledna 1887. 

 

Vyznamenání

- 1885 rytířský kříž řádu Františka Josefa 

 

Erb (1918)

- štít stříbrno-červeně dělený cimbuřovým řezem o sedni stínkách. V horním poli rostoucí červený lev bez viditelného ocasu, v dolním poli dva zkřížené meče se zlatými jílci, záštitami a hlavicemi, na křížení je položena zlatá hvězda. 

- klenotem, na korunované turnajské přilbě s červeno-stříbrnými přikryvdly, jsou složená orlí křídla dělená jako štít, mezi nimi vyrůstají tři zlaté žitné klasy.

 

Literatura

- Almanach českých šlechtických a rytířských rodů, 2008, s. 69.

 

Další články nobilitace 1918

 

Czerweny von Arland , Czibulka , Danzer , DaublebskyGednorožec , Herzmansky von San , HrašovecJanotta , RollingerWaněk , Weeger, Čenský