Daublebsky von Eichhain

Daublebsky z Eichhainu

- rodina římsko-katolického vyznání pocházející z Českých Budějovic, jejíž zakladatel Maximilian Daublebsky legitimovaný nemanželský syn admirála Maximiliana, svobodného pána Daublebského ze Sternecku. 

- rakouský šlechtický stav na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Karla I. ze dne 16. října 1918, diplom nevydán, pro Maximiliána Daublebského, viceadmirála c. a k. námořnictva, nemanželského později legitimovaného syna admirála Maximiliána svobodného pána Daublebského a Amálie Pabstové. 

- Daublebsky von Eichhain, Maximilian Lothar Maria (*17. 1. 1865 Wien +28. 8. 1939 Wildenegg, Krajina, dnes Belnik, Slovinsko), 1. 5. 1917 (14. 5. 1917) kontraadmirál, 1. 8. 1918 titulární viceadmirál a penzionován.

 

Biografie

- Maximilian Daublebsky se narodil 17.1.1865 ve Vídni jako nemaželský syn admirála Miximiliána Daublebského ze Sternecku a Amálie Pabstové, později se otec ke svému synovi věřejně přiznal a byl legitimován, mladík šel se stopách svého otce a byl odveden 1. července 1883 jako námořní kadet a stal se posluchačem Námořní akademie, 

- v roce 1885 byl již kadetem I. třídy (24. prosince) 1. května 1888 byl povýšen na námořního fendrycha (Linienschiff-Fähnrich), 1. května 1894 postoupil v hodnostech na poručíka řadové námořní lodi II. třídy (Linienschiff-Lieutenant), poručíkem I. třídy byl jmenován 1. května 1898, 

- poměrně rychle postupoval v námořních hodnostech a 1. května 1907 byl povýšen na korvetního kapitána a o dva roky později, 1. listopadu 1909 se stal fregatním kapitánem a kapitánem řadové lodi 1. května 1912,

- od 15. srpna 1913 zastával funkci velitele bitevní lodi Zrinyi, se kterou se zapojil do bojů na moři při I. světové válce, v průběhu bojů v roce 1916 se podílel na obraně přístavu Pula, 1. května 1917 byl povýšen na kontraadmirála, roku 1917 byl pověřen velením V. námořní divize složené z poměrně zastaralých bitevníků třídy Monarch, 

- 1. srpna 1918 se stal titulárním viceadmirálem spolu s odchodem do penze, 28. srpna 1939 zemřel ve Wildeneggu, Krajina (dnes Belnik, Slovinsko).

  

Vyznamenání

- 1901 Bronzová Jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc,

- 1908 Vojenský služební odznak III. třídy pro důstojníky, 

- 1908 Vojenský jubilejní kříž,

- 1910 Bronzová vojenská záslužná medaile na červené stuze,

 

Erb (1918, podle žádosti o nobilitaci) 

- štít modrý na zeleném trojvrší dub o třech korunách v přirozených barvách obklopený třemi stříbrnými hvězdami. 

- klenotem, na korunované turnajské přilbě s modro-stříbrnými přikryvadly, jsou rozložená stříbrno-modře dělená orlí křídla a mezi nimi zelená větvička dubu o třech listech.

 

 

Literatura

- Almanach českých šlechtických a rytířských rodů, 2007, s. 73.

- GHdA-Adelslexikon Band 2 (58), 1974, S. 425.

- Schmidt-Brentano Antonio, Die k. k. bzw. k. u. k. Generalität 1816-1918, Österreichisches Staatsarchiv, 2007, s. 33.

- Wiener Genealogisches Taschenbuch Band II., 1927/28, s. 54. 

- Županič Jan, Karlovská šlechta. Rakouské a uherské nobilitace ve světle materiálů kabinetní kanceláře Karla I. (IV.), Praha, s. 38.

 

 

Další články nobilitace 1918

 

Czerweny von Arland , Czibulka von BuchlandČenský von ČinovDanzer , Daublebsky von EichhainGednorožec , Herzmansky von San , Hrašovec von HomannsgültJanotta  , Waněk , Weeger