Glässer von Järten 1917

Glässer šlechtic z Järten

- rodina římsko-katolického vyznání pocházející z Horního Jiřetína (Obergeorgenthal), 

- rakouský šlechtický stav na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Karla I. ze dne 22. května 1917, diplom spolu s predikátem a čestným titulem “Edler von Järten” vydán ve Vídni dne 23. června 1917, pro Heinricha Antona Glässera, c. a k. plukovníka na odpočinku, predikát udělen se souhlasem rodiny staršího bratra Karla Glässera von Järten.

 

Biografie

- Heinrich Anton Glässer se narodil 5. dubna 1859 v Horním Jiřetíně, v rodině místního obchodníka Josefa Glässera a a jeho manželky Magdaleny, rozené Harmlich, starší bratr Karl Josef Glässer byl povýšen do šlechtického stavu se stejným predikátem roku 1906. Do řad c.k. armády vstoupil roku 1876, roku 1878 se stal kadetem - důstojnickým čekatelem u 30. haličského praporu polních myslivců,

- 15. září 1878 byl povýšen na poručíka, roku 1880 byl pověřen funkcí praporního adjutanta, 1. listopadu 1883 byl povýšen do hodnosti nadporučíka a s touto hodností sloužil až do roku 1890, kdy byl 1. května 1890 povýšen na hejtmana II. třídy a zároveň byl převelen k 9. haličskému pěšímu pluku do Jaroslawi,

- roku 1894 se stal hejtmanem I. třídy. 1. listopadu 1902 by povýšen na majora a byl přeložen k 73. pěšímu pluku v Praze, kde se stal velitelem 2. praporu, v následujícím roce převzal velení 3. praporu, 1. listopadu 1907 se stal podplukovníkem a byl přidělen k velitelství doplňovacího okresu Cheb,

- 30. dubna 1909 odešel na odpočinek. k 31. lednu 1911 se stal titulárním plukovníkem, počátkem I. světové války byl povolán opět do aktivní služby (30. srpna 1914) a stal se  velitelem záložního praporu 91. pěšího pluku "Freiherr von Czibulka" se sídlem v Praze, se svými muži se účastnil srbského tažení, účastnil se bojů u Vrbovace a Bogosavace, 

- v roce 1915 byl přidělen k týlové službě s tím, že 1. listopadu 1915 byl povýšen na skutečného plukovníka.

 

Vyznamenání

- 1899 bronzová Jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc, 

- 1900 Vojenská záslužná medaile na červené stuze,

- 1901 Vojenský služební odznak III. třídy pro důstojníky,

- 1908 Vojenský jubilejní kříž,

- 1909 Vojenský záslužný kříž,

- 1911 rytířský kříž Řádu Františka Josefa,

- 1911 Válečná medaile,

 

Erb (1917)

- štít černý s červenou hlavou štítu se třemi zlatými hvězdami vedle sebe oddělenou od hlavního pole stříbrným zúženým břevnem. V hlavním poli štítu zkřížené meče se zlatými jílci, záštitami a hlavicemi, na křížení je položeno zlaté ozubené kolo. 

- klenotem, na korunované turnajské přilbě s černo-zlatými a červeno-stříbrnými příkrývadly, jsou rozložená orlí křídla, vpravo černé vlevo červené na jejich krajních letkách jsou zavěšen zlatý řetěm s zlatou váhou.

 

 

Literatura

- GHdA-Adelslexikon Band 4 (67), 1978, s. 136, (heslo von Glässer),

- Jan Županič, Karlovská šlechta. Rakouské a uherské nobilitace ve světle materiálů kabinetní kanceláře Karla I. (IV.), Praha, s. 47,

- Wiener Genealogisches Taschenbuch, Band 5., 1933, s. 52f.

 

Další články nobilitace 1917

 

Banfield

Berndt

Böhm-Ermolli

Böltz

Böttner von Karstboden

Dankl von Kraśnik

Gasiecki von Wlostowiec

Glässer 1917

Goldbach von Sulittaborn

Kletter von Gromnik

Lukachich

Novak von Arienti

Petersilka von Hochbergen

Reutter von Vallone

Správka von Grimmingfels

Toula

Vogel von Franzensberg