18. Dee

18.1 Nobilitace a rodový erb

Jak známo Dr. John Dee se narodil v rodině, která pocházela z Walesu a pyšnila se svým původem nejen od krále Jindřicha I., ale též od dávných vládců Walesu. Doktorův rodinný erb je vyobrazen spolu s portrétem či snad autoportrétem slavného alžbětinského učence, astrologa a kouzelníka. Postava je zobrazena v černém plášti a klobouku s kožešinou, držící červenou knihu a odpichovací kružítko, vedle postavy je nakreslena heraldická aliance skládající se z erbu Dee a Blayney, popis: štít polcený, pravá polovina červená se zlatým pilovitým lemem, v červeném poli zlatý lev s modrou zbrojí a modrým jazykem, na hrudi nese černý stoupající měsíček (označení druhého syna), levá polovina stříbrno-červeně čtvrcena, 1.-4. pole tři černé uříznuté kančí hlavy s červenými jazyky, v postavení 2,1. 2.-3. pole zlatý zpět hledící lev (1).

Obrázek 18.1: Dr. John Dee a jeho erb.

 

V soupisech a erbovnících anglické šlechty je možno najít zápis, který říká, že 3. července 1576 udělil Robert Cooke, Clarenceaux King of Arms, Dr. Johnu Dee, astrologovi, nový klenot, popis celého erbu (2): Štít červený se zlatým pilovitým lemem a v červeném poli zlatý lev s modrou zbrojí a modrým jazykem. Klenotem, na kolčí přilbě se zlato-červenou točenicí a červeno-zlatými přikrývadly, je zlatý sedící čelně hledící lev, držící v pravé tlapě modrý tlapatý kříž jehož spodní rameno je zahrocené a na něm stříbrná, červeně podšitá stuha s modře napsaným heslem: HIC LABOR (Tato práce). Levá lví tlapa spočívá na stříbrné pyramidě, na které je další stříbrná, červeně podšitá stuha s modrým heslem: HOC OPUS (Toto dílo).

 

18.2 Historie

John Dee, matematik, astronom, alchymista, astrolog, okultista a špion pocházel z rodiny jejíž kořeny je nutno hledat mezi vládnoucími rody ve Walesu. Byl dvořanem a rádcem krále Eduarda VI. a později vstoupil do služeb královny Alžběty I. jako poradce a agent.

Narodil se 13. července 1527 v londýnské čtvrti Tower Ward v rodině Rowlanda Dee, velšského původu a jeho manželky Johanny Wild. Otec byl obchodníkem se střižním zbožím a dvořan krále Jindřicha VIII. Díky své funkci měl na starosti dodávky oblečení pro královskou domácnost a nákupy tkanin pro krále. Matka byla dcerou Edwarda Wilda a provdala se za Johnova otce roku 1524, po třech letech od svatby se narodil jejich jediný syn John.

Jak již bylo řečeno rodina pocházela z Walesu. Příjmení "Dee"bylo odvozeno z velšského slova "du"znamenající ˇcerný. Johnův děd byl Bedo Ddu z Nant-y-groes, Pilleth, Radnorshire a Johnův otec Rowland byl obchodník, gentleman a dvořan krále Jindřicha VIII. John Dee, na základě rodokmenu, který sám sestavil, dokazoval svůj nárok na to, že byl potomkem Rhodriho Velikého, knížete Velšského. Deeova rodina se přistěhovala do Londýna po korunovaci Jindřicha Tudora na krále Jindřicha VII.

 

18.2.1 Rodokmen 1.

Llewelyn ap Iorweth, kníže celého Walesu, *1173? +11. dubna 1240, oo Joan of Wales, *? + 2. února 1237 Aber near Bangor nelegitimní dcera anglického krále Johna zv. Bezzemek, nelegitimní s Tangwystl Goch, dcera Llywarcha Gocha of Rhos, *asi 1168 +1198,

(1.)

1. Helen ferch Llywelyn, *cca 1207 +1/24. října 1253, I.oo John of Scotland, Earl of Huntingdon, II.oo Sir Robert de Quincy,

2. Dafydd ap Llywelyn, kníže z Gwyneddu, první, který si nárokoval titul kníže Velšský, *cca 1208 +25. února 1246, oo Isabella de Braose, dceru Williama de Braose,

2.1 Helen of Wales, *1246 +1295, 

3. Gwladus Ddu, *cca 1206 Gwynedd, Wales +1251 Windsor, I.oo Reginald de Braose z Breconu a Abergavenny, II.oo Ralph de Mortimer z Wigmore.

(2.) nelegitimní

4. Gruffydd ap Llywelyn, *cca 1196 +1. března 1244 London, oo Senana ferch Caradog, *cca 1198 +1263,

4.1 Owain Goch, kníže z Gwyneddu, +cca 1282,

4.2 Llywelyn ap Gruffydd, *cca 1223 +11. prosince 1282 u Cilmeri, dnes předměstí Builth Wells, poslední samostatný vládce Walesu, oo Eleanor de Montfort, *1252 +19. června 1282, dcera Simona de Montfort, 6. hraběte z Leicesteru a princezny Eleanor Anglické.

4.2.1 Gwenllian ferch Llywelyn, *červen 1282 +7. června 1337.

4.3 Dafydd ap Gruffydd, *1235 +1283, kníže z Gwyneddu a kníže Velšský 1282-83, oo cca 1265, Elizabeth Ferrers, dcerou Williama de Ferrers, 5. hraběte z Derby,

4.3.1 Llywelyn ap Dafydd, *cca 1267 +1287, potenciální dědic titulu knížete z Gwyneddu,

4.3.2 Owain ap Dafydd, *cca 1275 +cca 1325, potenciální dědic titulu knížete z Gwyneddu,

4.3.3 Gwladys ferch Dafydd, +cca 1336,

4.4 Rhodri ap Gruffudd, *cca 1230 +cca 1315, bez potomků.

4.5 Gwladus ferch Gruffud, oo Rhys Fychan z Dinefwru, *? +17. srpna 1271, syn Rhyse Mechylla, Lorda of Deheubarth z dinastie Dinefwr a slečny Croft z Croft Castle.

4.5.1 Rhys Wyndod, Lord of Deheubarth, +1302,

4.5.2 Gruffudd ap Rhys,

4.5.3 Llywelyn ap Rhys,

4.5.4 Hywel ap Rhys,

4.5.5 dcera, oo Hywel ap Madog - pokračování Rodokmen 2.

5. Marared ferch Llywelyn, *cca1198 +po roce 1263, oo John de Braose of Gower (Haus Braose), II.oo Walter Clifford of Bronllys and Clifford.

6. Gwenllian ferch Llywelyn, oo William de Lacey.

7. Angharad ferch Llywelyn, oo Maelgwn Fychan, +1257 - potomci.

8. Susanna ferch Llywelyn, roku 1228 odjela jako vyjednávač do Anglie, více není známo.

9. Tegwared ap Llywelyn, oo syn Crystena.

 

Již jako chlapec vynikal John Dee nadáním, kterým převyšoval své vrstevníky. V osmi letech nastoupil na střední školu v Chelmsfordu (Chelmsford Chantry School, nově King Edward VI. Grammar School,

1535-42) a v patnácti byl přijat ke studiu na St. John’s College na univerzitě v Cambridge. Za tři roky nato absolvoval s titulem bakaláře umění (Bachelor of Arts). Roku 1546 založil král Jindřich VIII. v Cambridge Trinity College a mladý vědec byl přijat do nově se tvořícího pedagogického sboru.

 

18.2.2 Rodokmen 2.

Hywel ap Madog, *1383 Llansisen, Cibwr, Glamorgan, Wales +1408 Rady, Glamorgan, Wales, oo N.N. ferch Gruffudd

1. Cadwgan ap Hywel, oo N.N.

1.1 Gruffudd ap Cadwgan, oo N.N. ferch Llewelyn, dcera Llewelyna ap Hywel, potomek krále Jindřicha I.

1.1.1 Meurig ap Gruffudd, oo Margred ferch Gruffudd,

1.1.1.1 Hywel Blaene ap Meurig, oo Mawd ferch William Thomas, dcera Sira Williama ap Thomase, The Blue Knight of Gwent, zakladatel rodiny Herbert of Pembroke,

1.1.1.1.1 Ieuan Blaene ap Hywel, *1401 +?, oo Maud Wigmore,

1.1.1.1.1.1 Efa ferch Ieuan Blaene, oo David Ddu ap John, *1470 +? - pokračování Rodokmen 3.

 

V pozdních čtyřicátých a začátcích padesátých let 16. století cestoval po Evropě. V roce 1548 dosáhl titulu Master of Art. Opustil univerzitu v Cambridge a odešel pokračovat ve studiu na univerzitách v Louvani a v Bruselu, přednášel v Paříži o Euclidovi. Studoval kartografii u Gemmy Frisia a stal se blízkým přítelem slavného vlámského kartografa Gerarda Mercatora a kartografa Abrahama Ortelia.

John Dee dále cestoval a studoval práce jiných předních kontinentálních matematiků, jako byl Federico Commandino v Itálii. Do Anglie se vrátil obohacen nejen o vědomosti, ale též o významnou sbírku matematických a astronomických přístrojů. V roce 1552 se setkal v Londýně s Gerolamem Cardanem. Během svých setkání zkoumali Perpetum mobile a drahokam, o němž se předpokládalo, že má magické vlastnosti.

Politická situace v Evropě se v první polovině 50. let začala vyhrocovat, zejména napjaté vztahy panovaly mezi Anglií a Španělskem, když král Jindřich VIII. zapudil svou první manželku Kateřinu Aragonskou, protože mu nedala syna a dědice.

Králova snaha o nový sňatek s Annou Boleynovou se u papeže rovněž minula účinkem a král v rámci odvetných opatření vyhlásil nezávislost anglické církve na Vatikánu. Po smrti své starší sestry nastoupila roku 1558 na anglický trůn královna Alžběta I. Její postavení bylo zpočátku nejisté a proto nechala vybudovat rozsáhlou sít’ agentů, mezi které byl zařazen i Dr. John Dee.

 

18.2.3 Rodokmen 3.

Llewelyn Crugeryr, oo ?,

1. Llewelyn Vychan,

1.1 Rhys,

1.2 Ieuan,

2. Davydd ap Llewelyn, oo Mawd ferch Rhys Hoby, dcera a dědička Rhyse Hoby

2.1 Stephen, oo Elizabeth ferch ap Gruffud Dwn

2.1.1 John Dwn ap Stephen, oo ?,

2.1.1.1 Lewis,

2.1.1.2 Hywel,

2.1.2 Hywel,

2.1.3 Lewis, oo Mallt ferch John Goch ap Davydd - potomci,

2.2 Rhys,

2.3 dcera, oo Davydd ap Mredydd ap Davydd ap Einion,

3. Ieuan ap Llewelyn, oo ?,

3.1 John,

3.1.1 Philip John,

3.1.1.1 Richard Jones z Presteignu,

3.1.1.1.1 John,

4. Gruffudd ap Llewelyn z Crugeryru, oo ?,

4.1 Morgan, oo Mallt ferch Mredydd ap Cradoc ap Meurig Dwppa,

4.1.1 John,

4.1.1.1 Davydd Ddu, oo Efa ferch Ieuan Blaene,

4.1.1.1.1 Bedo Ddu, Efa ferch Llewelyn Goch,

4.1.1.1.1.1 Rowland Dee, oo Jane Wilde - pokračování Rodokmen 4.

4.1.2 Davydd,

4.1.3 Thomas, oo ?,

4.1.3.1 Davydd,

4.1.3.1.1 Bedo Ddu,

4.1.3.2 dcera, oo ?,

4.1.3.2.1 Jenkin z Etterswicke, padl v bitvě na Flodden Field.

 

 Dr. John Dee byl ve své době považován za jednoho z největších učenců Evropy. V Mortlake ve svém domě shromáždil největší knihovnu v Anglii, čítala na čtyři tisíce položek. Tehdejší univerzitní knihovny disponovaly desetkrát menším množstvím knih. Zavedl v Anglii matematická znaménka +, -, x a :, zabýval se astronomií a dopomohl anglickému námořnímu zázraku svými pracemi v oblasti optiky a námořní navigace.

Počátek 80 let byl pro Johna Dee obdobím nespokojenosti s malým pokrokem ve studiu tajemství přírody a poklesem vážnosti jeho osoby v soudních kruzích, jím navrhovaná revize kalendáře nedosáhla přijetí, průzkumy severní Ameriky nepřinesly očekávané výsledky (3). Tato nesplněná přání a tužby jej vedly ke studiu nadpřirozena jako prostředku k získání nových znalostí.

Jeho snaha o spojení s duchem, který by byl prostředníkem mezi vědcem a anděli, skrze křišt’álovou kouli (4) zv. "scryer". První pokusy nebyly úspěšné, ale roku 1582 se setkal s Edwardem Kelleyem, který jej uchvátil svými schopnostmi.

Rozhovory s anděli "doporučily"Johnu Dee, aby přijal pozvání polského šlechtice Alberta (polsky Olbrachta) Laského, herbu Korab, a roku 1583 (21. září) společně nastoupili na lod’ a odjeli do Polska. Laského finance byly v té době ve velmi neuspokojivém stavu a proto od obou Angličanů očekával transmutaci písku na zlato. Neuspěli a tak se v květnu 1585 uchýlili spolu s Edwardem Kelleym do Prahy, kde se stal dvorním alchymistou císaře Rudolfa II., kterému věnoval zázračné zrcadlo. Později ale upadl v nemilost, takže musel opustit zem. Pobýval v Sasku, poté se tajně vrátil do Čech a působil jako alchymista u dvora předposledního Rožmberka, Viléma v Třeboni.

 

18.2.4 Rodokmen 4.

Rowland Dee, oo Jane Wilde

1. John Dee, *13. července 1527 Tower Ward, Londýn +1608 Mortlake, Surrey, I.oo 1565, Katherine Constable +1574, II.oo 1575, N.N. +1576, III.oo 5. 2. 1578, Jane Fromond, *22. dubna 1555 +1604/5, dcera Bartholomewa Fromonda (Fromonds) Esq. z East Cheam, Surrey,

1.1 Arthur Dee, *13 července 1579 Mortlake +září 1651 Norwich, lékař, oo Isabella Prestwich, *cca 1.ledna 1573 Holme, Cumbria +24. července 1634 Norwich, Norfolk, dcera Edwarda Prestwyche z Holme,

1.1.1 Margaret Dee, kř. 6. dubna 1603, oo Abraham Ashe, obchodník s Ruskem,

1.1.2 Jane Dee, kř. 4. dubna 1605,

1.1.3 John Dee, kř. 2. července 1606 London,

1.1.4 Arthur Dee, *16. března 1608, obchodník, oo ?,

1.1.5 Edmund Dee, kř. 20. března 1609/10 London,

1.1.6 Maria Dee, *24. února 1612,

1.1.7 Rowlad Dee, *8. září 1613 Manchester +1687, obchodník, oo Jane N.,

1.1.7.1 Rowland Dee, *14. prosince 1644 St. Martin Ongar, London +12. června 1645,

1.1.7.2 Rowland Dee, *25. března 1646 St. Martin Ongar, London +1698, obchodník, oo 10. 1675, Elizabeth Gardiner z Aldersgate, +září 1698,

1.1.7.3 Jeane Dee, kř. 16. března 1648 London,

1.1.7.4 Arthur Dee, kř. 4. listopadu 1649 London,

1.1.7.5 Mary Dee, kř. 12. ledna 1651 London +?, oo Thomas Flowerdew, *1646 +? - potomci,

1.1.7.6 Alexander Dee, *29. listopadu 1653 London,

1.1.7.7 Duncan Dee, *3. listopadu 1657 London +24. března 1720 London, oo Mary Everard, *? +24. března 1728 London

1.1.7.7.1 Rowland Dee,

1.1.7.7.2 Duncan Dee,

1.1.7.7.3 Henry Dee, *? +1725, oo Sarah Hill, +1725,

1.1.7.7.3.1 Arthur Dee, *1697 Belgie +?, oo Lora N.,

1.1.7.7.3.1.1 Francis Dee, žil v letech 1702-50, Francie, oo ?,

1.1.7.7.3.1.1.1 Charles Dee, *1751 Tralee, Kerry +?, oo ?,

1.1.7.7.3.1.1.1.1 Denis Dee, *1781 Tralee, Kerry *?, oo Mary Lyons - potomci v USA,

1.1.7.7.3.2 Sarah Dee,

1.1.7.7.4 Charles Dee,

1.1.7.7.5 Jane Dee,

1.1.8 Isabel Dee, *5. září 1614,

1.1.9 Frances Dee, *25. října 1615,

1.1.10 William Dee, *27. srpna 1617, obchodník s Ruskem,

1.1.11 John Dee, kř. 11. dubna 1619 London, obchodník s Ruskem

1.1.12 Edmund Dee, kř. 27. srpna 1620 +září 1621,

1.1.13 Anna Dee, kř. 18. října 1621,

1.2 Catherine Dee, *7. června 1581,

1.3 Rowland Dee, kř. 2. února 1582/3 +?,

1.4 Michael Dee, *21. listopadu 1583 +13. července 1594,

1.5 Mary Dee,

1.6 Theodore Dee, *28. února 1587/8 Třeboň +1601 Manchester,

1.7 Madinia Dee, kř. 5. března 1589/90 Mortlake,

1.8 Frances Dee, *1. ledna 1591/2,

1.9 Margaret Dee, kř. 27. srpna 1595,

1.10 Anthony Dee,

1.11 Nicholas Dee,

2. Joan Dee, *1530 +4. června 1601 Binfield, Berkshire, I.oo John Miller, +20. prosince 1562, II.oo William Swayne, *1532 Binfield, Berkshire +20. ledna 1610 Binfield, Berkshire - potomci.

 

V roce 1589 se vrátil do Anglie, kde našel svou slavnou knihovnu v Mortlake zničenou, mnoho jeho knih a nástrojů bylo za jeho nepřítomnosti ukradeno. Požádal o podporu Alžbětu I.. Královna jej v roce 1592 jmenovala rektorem Kristovy koleje v Manchesteru (Christ’s College). Nicméně Dee s pověstí černokněžníka ztratil svůj bývalý vliv a společenskou vážnost.

Po smrti královny Alžběty a po nástupu Jakuba I. na trůn se politické poměry v Anglii zhoršily natolik, že žádost o podporu z roku 1604 byla okamžitě odmítnuta. Poslední roky svého života Dr. John Dee strávil v chudobě a zemřel koncem roku 1608 nebo počátkem roku 1609 v Mortlake. Dodnes není přesné datum známo, protože zápis o smrti slavného učence a jeho hrob jsou v současnosti ztraceny (5).

 _____________________________________________________________

1. Nad postavou Dr. Johna Dee a erbovní aliancí jsou dva kroužky se jmény Eva Blayney a David Dee, prarodičů slavného astrologa, viz: Sir S. Rush Meyrick, Heraldic Visitations of Wales and Part of the Marches: Between the Years 1586 and 1613, Under the Authority of Clarencieux and Norroy, Two Kings at Arms, Volume 1., Llandovery 1846, s. 268.

2. The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 273, heslo: Dee (Mortlake, Co Surrey...).

3. John Dee získal od královny Alžběty I. práva na správu všech území, které slavný korzár Francis Drake objeví severně od 50. rovnoběžky.

4. Křišt’álová koule, také známá jako orbuculum, je hladká koule obvykle vyrobená z křišt’álu nebo skla. Jsou jí přisuzovány věštecké schopnosti.

5. Charlotte Fell Smith, John Dee (1527-1608), London 1909.