37. Houison-Craufurd

37.1 Nobilitace a rodový erb

Rodový erb Houison-Craufurdů je ve střední Evropě takřka neznámý a jeho vývoj do současné podoby byl poměrně velmi složitý. Jak již napovídá jméno rodu, erb se skládá ze dvou spojených znaků a to rodu Craufurdů z Craufurdlandu v hrabství Ayr, Skotsko a rodu Houisonů z Breadheadu v hrabství Midlothian, kteří jsou potomky Johna Houisona, měšt’ana edinburského žijícího kolem roku 14501.

Roku 1673 byl u úřadu Lorda Lyona zaregistrován erb Johna Craufurda z Craufurdlandu, popis: Štít červený s břevnem potaženým hermelínem. Klenotem, na kolčí přilbě se stříbrno-červenou točenicí a červeno-stříbrnými přikrývadly, je stojící mramorový sloup a na jeho hlavici je červené srdce. Heslo: STANT INNIXA DEO (2)(Stojí díky boží podpoře).

Erb Houisonů (někdy je psáno Howison) z Breadheadu Lord Lyon zaregistroval v této podobě: Štít stříbrný s modrou hlavou štítu se třemi zlatými liliemi vedle sebe, v hlavním poli červené srdce. Klenotem, na kolčí přilbě se stříbrno-červenou točenicí a červeno-stříbrnými přikrývadly, je vztyčená levá dlaň přirozených tinktur. Heslo: SURSUM CORDA (3)(Srdce vzhůru).

18. července 1938 byl nově zaregistrován erb Johna Douglase Houisona-Craufurda z Craufurdlandu v následující podobě, popis: Štít čtvrcený, 1.-4. pole Craufurd, 2.-3. pole Houison. Klenoty dva na kolčích přilbách se stříbrno-červenými točenicemi a červeno-stříbrnými přikrývadly. 1. Craufurd, 2. Houison. Štítonoši jsou dva farmáři v obleku kolem roku 1400, pravý drží láhev a levý drží umyvadlo a ubrousek. Hesla: Craufurd a Houison nad klenoty.

 

37.2 Historie

Mezi důstojníky 6. moravského pluku kyrysníků byl zaznamenán ve třicátých letech 19. století i John (psáno Johann) Reginald Houison-Craufurd (psáno Craufurd-Howison). Původ zmíněného c.k. důstojníka není tak jednoduchý jak se první pohled zdá.

John Reginald Houison-Craufurd ve své osobě spojil celkem tři skotské rodiny, z nichž pravděpodobně nejvýznamnější byli Craufurdové z Craufurdlandu. Pocházeli z významného skotského klanu usazeného v Nížině v jehož genech se spojil skandinávská a anglický původ (4). V současnosti je klan skotskou heroldií veden jako tzv. an armigerous clan, klan nemající náčelníka, protože poslední oficiálně uznaný náčelník byl Hugh Ronald George Craufurd. Ten prodal svůj majetek (Auchenames, Crosbie a další statky) a emigroval roku 1904 do Kanady. Zde zemřel v Calgary roku 1942 aniž by zanechal mužské potomky.

Prvním doložitelným předkem Johna Reginalda byl Sir Reginald Crawford, který byl roku 1296 jmenován šerifem hrabství Ayr. Jeho sestra se provdala za Wallaceho z Elderslie a byla matkou skotského vlastence Williama Wallaceho. Crawfordové se shromáždili po boku svého bratrance během válek za skotskou nezávislost proti Angličanům. Rodina šerifa z Ayru se později rozdělila na dvě hlavní větve klanu: Crawfordy z Auchinamu a Crawfordy z Craufurdlandu.

 

37.2.1 Rodokmen 1.

Thor Sweynsson of Crawford, *? +?, oo Ingibiorg of Mercia, *1061 Northumberland + 25. září 1086 Tamworth, Staffordshire,

1. Sweyn (Swane) Thorgilsson, oo ?,

1.1 Galfridus Swaneson, prapředek klanu Crawfurd, oo ?,

1.1.1 Hugh Crawford, oo ?,

1.1.1.1 Galfridus de Crawford, oo ?,

1.1.1.1.1 Reginald de Crawford, oo ?,

1.1.1.1.1.1 Sir John Crawford, *? +1248, oo ?,

1.1.1.1.1.1.1 Margaret Crawford, oo Archibald Douglas - potomci tzv. Černí Douglasové, The Black Douglas.

1.1.1.1.1.1.2 N. Crawford, oo David de Lindsay of Wauchopedale - potomci všichni Lindsayové ve Skotsku.

1.1.2 Reginaldus

1.1.2.1 John Craufurd z Crawfordjohnu, oo ?,

1.1.2.1.1 Dominus Galfridus de Craufurd, žil za vlády krále Malcolma IV., oo ?,

1.1.2.1.1.1 Hugh de Craufurd, oo ?,

1.1.2.1.1.1.1 Sir Reginald de Craufurd, 1. Sheriff of Ayr, *cca 1165 +1229, oo Margaret Loudon, *1190 Loudoun, Ayrshire +?, dcera a dědička Sira Jamese de Loudon,

1.1.2.1.1.1.1.1 Hugh de Craufurd - potomci Craufurdové z Crosbie, z Kerse Camlarg, z Bailandu, z Ardmillanu, z Auchinames (linie držící klanové náčelnictví) a další.

1.1.2.1.1.1.1.2 William,

1.1.2.1.1.1.1.3 John de Craufurd - potomci rodokmen č. 2,

1.1.2.1.1.1.1.4 Adam de Craufurd,

1.1.2.1.1.2 Reginald de Craufurd - potomci Craufurdové z Crawfordjohnu, z Kilbirnie a Greenocku.

1.1.2.2 Gregan - potomci Crawfordové z Dronganu, z Drumsoy, z Dalleagles, z Liffnorrisu a Crawfordové z Terringzeanu.

2. William,

 

37.2.2 Craufurdové z Craufurdlandu

Tento velmi starobylý dům si po dlouhou dobu udržel své původní pozemky, více než jakákoli jiná větev velkého klanu Crawfordů. Zdá se, že zakladatelem rodové moci byl Sir Reginald de Craufurd, který se počátkem 13. století oženil s dědičkou rodu Loudon. Z manželství se narodili čtyři synové, z nichž třetí John de Craufurd se stal praotcem Craufurdů z Craufurdlandu.

Tento John získal od svého otce velké množství pozemků v Clydesdale a díky svému sňatku s Alicí de Dallsalloch držel podstatnou část vyženěné baronie. Prvním držitelem statku Ardoch či jinak Craufurdland se stal Johnův stejnojmenný druhorozený syn John. Ten žil za časů vlády krále Alexandra II. (1214-49) a majetek předal svému nástupci a dědicovi, nejstaršímu synovi Johnovi, 2. Lairdovi z Craufurdlandu. John Craufurd, 3. Laird z Craufurdlandu žil za vlády skotského krále Alexandra III. (1249-85) a jeho nástupcem se stal nejstarší syn James.

4. Laird z Craufurdlandu James Craufurd převzal majetek po svém otci a zároveň byl podporovatelem svého bratrance Sira Williama Wallaceho. Jamesova teta z otcovy strany Margaret se provdala za Sira Malcolma Wallaceho z Ellerslie a stala se matkou skotského národního hrdiny.

James Craufurd byl ženat s dívkou neznámého původu a zanechal po sobě potomky. Bohužel se jméno pátého lairda a Jamesova dědice nedochovalo, zdá se však, že se jmenoval John. Podrobnosti jeho života jsou prakticky neznámé, lze se domnívat, že oba jak otec tak i syn zůstali idejím Williama Wallaceho věrni, protože byli zaznamenáni mezi účastníky bitvy u Bannockburnu, kde se podíleli na vítězství Skotů nad Angličany (5).

Nejstarší syn John Craufurd, 6. Laird z Craufurdlandu nastoupil vládu nad rodovým majetkem po smrti svého otce. Roku 1391 získal potvrzení na svůj zděděný majetek od krále Roberta III. O vládě 6. Lairda není známo mnoho informací, pouze to, že měl tři syny a byl nahrazen svým nejstarším synem a dědicem jehož jméno se do současnosti nedochovalo.

Třetí syn John získal z otcovského dědictví území zv. Giffordland a stal se zakladatelem kadetské větve Craufurdů z Giffordlandu, od které se později oddělili Craufurdové z Birkheadu. Výše zmíněný 7. Laird neznámého křestního jména zemřel bez potomků a jako 8. Laird jej následoval jeho mladší bratr William.

William Craufurd, 8. Laird z Craufurdlandu byl loyálním poddaným nekorunovaného krále Jakuba I., který jej na pamět’ účasti při tažení ve Francii pasoval roku 1423 na rytíře. V Burgundsku při bojových operacích byl Sir William těžce zraněn a upadl do zajetí. Do Skotska se vrátil následující rok spolu se svým králem, který byl propuštěn z anglického zajetí.

Novým vládcem rodového majetku se stal Williamův syn Rankine Craufurd, 9. Laird z Craufurlandu. O životních osudech 9. Lairda je minimum zpráv. Byl ženat s dívkou dnes již neznámého jména, se kterou měl nejméně tři syny, Williama budoucího dědice, Roberta a Andrewa.

Jako 10. Laird nastoupil vládu nad rodinnými statky nejstarší syn William, který žil v období vlády krále Jakuba II. Oženil se s Janet Hamiltonovou, dcerou Hamiltona z Bardowie. Z manželství se narodili tři synové, z nichž nástupcem a dědicem svého otce se stal Archibald Craufurd.

Po smrti Williama Craufurda se Archibald ujal vlády nad rodovými statky v době vlády krále Jakuba III. Sir Archibald byl celkem dvakrát ženat, poprvé s Jean Kennedy, dcerou Gilberta Kennedyho, 2. Lairda z Bargenny, z manželství se narodil syn Robert, který se později psal z Auchencairnu. Podruhé pojal za manželku Lady Pokelly, dceru Archibalda Boyda z Bonshawu a vdovu po Hughovi Muirovi z Pokelly. Z druhého manželství se narodili další dva synové a jedna dcera  (6).

Nástupcem 11. Lairda z Craufurdlandu se stal vnuk John Craufurd (prvorozený syn Roberta Craufurda z Auchencairnu). John Craufurd z Craufurdlandu se stal hlavním rozhodčím ve sporu mezi klany Boydů a Montgomeryů, který díky svým diplomatickým schopnostem nakonec úspěšně urovnal. Oženil se s Janet Montgomery, pocházející z rodiny Montgomery z Giffenu. Z manželství se narodili dva synové, John, nástupce a dědic svého otce a Archibald narozený až po smrti svého otce. Laird z Craufurdlandu padl 9. září 1513 v bitvě u Flodden (7).

John Craufurd z Craufurdlandu se oženil s Margaret Blair, dcerou Johna Blaira of that Ilk, se kterou splodil tři syny a pět dcer: nejstarší syn a dědic byl John, mladší bratři byli Thomas a Robert, který zemřel bez potomků. Nejstarší dcera byla Janet provdaná za James Auchencrosse, dále Agnes, která se provdala za Hugha Montgomeryho ze Smithsonu, Elizabeth, manželka Alexandra Arnota, sestra dnes již neznámého jména a nakonec Marion.

John Craufurd 12. Laird z Craufurdlandu získal 27. března 1576 od krále Jakuba IV. listinu pod Velkou pečetí, kterou panovník daroval Johnovi statky zv. Giffordland (terrarium de Giffordland) v hrabství Ayr. John Craufurd zemřel roku 1583 a byl vystřídán ve funkci vladaře domu Craufurdů z Craufurdlandu svým nejstarším stejnojmenným synem Johnem.

John Craufurd 13.Laird z Craufurdlandu se oženil s Margaret Wallace z Cairnhillu, se kterou měl čtyři syny a tři dcery: Johna, svého dědice, Hugha, který získal část z majetku zv. Rutherglen, Roberta z Howatu, který zemřel svobodný, dále Archibalda, zastávajícího úřad Constable of Dumbarton Castle a dcery Janet, Elizabeth a Marion. 12. února 1581 po rezignaci svého otce na vládu nad rodovou doménou získal listinu pod Velkou pečetí, ve které je jmenován "Johanni Craufurd juniori de Craufurdland"a kterou získal darem církevní majetek Kilbryde v hrabství Ayr. Kromě toho získal pravděpodobně díky vlivu svého strýce Archibalda Craufurda od královny Marie darem území nanzvané Reidhall původně patřící ke Stewartry of Annandale.

John zemřel ve věku 70 let v roce 1603, následován jeho nejstarším synem. 17. století začalo pod vládou Johna Craufurda 14. Lairda z Craufurdlandu a nic nenasvědčovalo tomu, že biologická existence rodiny během příštího jednoho sta let zanikne. John se oženil dvakrát a z obou manželství zanechal potomky. Poprvé si vzal roku 1590 Helen Chalmers, dceru James Chalmerse z Gadgirtu, se kterou měl kromě tří dcer i syna Johna, svého dědice.

Podruhé vstoupil do manželství s Christian Wallace, dcerou Lairda z Auchans. Z manželství se narodila dcera Catherine a další syn Robert, který získal z majetku svého otce panství Monkland a stal se zakladatelem nové rodové větve. Bohužel druhý majitel Moklandu syn John zemřel bez potomků a panství se vrátilo zpět do původní rodové domény. 14. Laird zemřel nečekaně roku 1612 ve věku 42 let a protože jeho nejstarší syn zemřel ve stejném roce nástupcem a dědicem se stal vnuk rovněž pojmenovaný John.

Mladičký nástupce se narodil roku 1611 a hned následující rok se stal po smrti svého otce a děda dědicem rodové domény jako 15. Laird z Craufurdlandu. Roku 1630 se oženil s Janet Cunningham z Craigends a na svět přivedli úctyhodných sedm synů a pět dcer. Zdálo se, že existence rodiny je zajištěna. Kromě svého prvního sňatku John uzavřel ještě další dvě manželství, ze kterých se již žádné děti nenarodily. 15. Laird zemřel roku 1686 ve věku 75 let.

Vlády na rodovou doménou se ujal nejstarší ze synů John Craufurd 16. Laird z Craufurdlandu. Roku 1667 se oženil s Annou Stewart, dcerou Alexandra Stewarta z Castlemilku, z manželství se narodili tři synové a čtyři dcery, které se však nedožily dospělosti. Roku 1691 byl John Caufurd uvězněn pro podezření z účasti na vzpouře presbyteriánských Covenanterů a účasti v bitvě Bothwell Bridge (Brig) (8), zemřel roku 1693.

Roku 1693 se ujal vlády na Craufurdlandem nejstarší syn John, 17. Laird z Craufurdlandu. Oženil se Elizabeth Kerr, dcerou Marka Kerra z Moriestonu. Z manželství se narodilo celkem přt synů a tři dcery. Nejstarší syn John se tradičně stal dědicem a byl jediný z bratří, který po sobě zanechal dědice. Druhá dcera Elizabeth se nakonec stala dědičkou svého synovce a zachránila rodový majetek.

18. Lairdem z Craufurdlandu se stal jediný syn John Craufurd, který se narodil roku 1694. Oženil se s Robinou Walkinshaw, dcerou a dědičkou Johna Walkinshawa of that Ilk a Lairda z Bishoptounu. Na základě svého sňatku John Craufurd přijal jméno a erb rodiny své manželky k erbu a jménu svému, Walkinshaw-Craufurd. Z manželství se narodil jediný syn John a ačkoliv uzavřel ještě další sňatek více dětí se nedočkal. Zemřel v Newcastlu 10. ledna 1763.

Posledním mužským potomkem Craufurdů z Craufurdlandu byl 19. Laird John Walkinshaw. Jako mladík vstoupil do armády jako praporčík (ensign) 24. ledna 1741/42, krátce nato byl převelen ke 2. dragounskému pluku (později Royal Scots Greys), jehož velitelem byl vévoda z Argyllu. V následujícím roce 1743 se John Walkinshaw Craufurd mladší účastnil se svým plukem vítězství u Dettingenu a také u Fontenoy roku 1745.

Měsíc po bitvě u Cullodenu rezignoval na vojenskou službu a když se dozvěděl, že jeho přítel z dětství Johna Boyd, hrabě z Kilmarnocku, byl odsouzen k trestu smrti, vrátil se do Londýna. Svého nešt’astného přítele doprovodil k popravčímu lešení. Po exekuci obdržel odtrženou hlavu hraběte a v zastoupení rodiny Boydů se postaral o slavnostní pohřeb. Tento skutek dobročinnosti měl za následek přeřazení jeho jména až na samý konec seznamu armádních důstojníků.

Nicméně v následujících letech opět sloužil v armádě u 78. pˇešího pluku, kde byl v lednu 1757 povýšena kapitán-poručíka a byl pověřen velením jednotky Simona Frasera. V červnu 1758 byl povýšen na plnohodnotného kapitána, během zimy 1758/59 onemocněl kurdějemi a zůstal v New Yorku, když byl zbytek pluku odvelen do Quebecku.

Po návratu do Skotska byl roku 1761 byl jmenován královským sokolníkem s půsbností ve Skotsku. 19. října 1761 byl jmenován velitelem nového horalského praporu o šesti kompaniích (rotách), byl povýšen na majora a stal se velitelem 115. pěšího pluku (Royal Scotch Lowlanders). 9. března 1763 byl zařazen mezi tzv. half-pay (9) a roku 1772 byl povýšen na podplukovníka.

Zemřel v únoru roku 1793 v Eddinburghu svobodný a ve své poslední vůli nechal celý svůj majetek významnému bankéři siru Thomasovi Couttsovi. Tento čin však napadla Elizabeth Craufurd spolu s její dcerou, rovněž Elizabeth. Případ, který se táhl více než deset let, nakonec Sněmovna lordů v roce 1806 rozhodla ve prospěch žalobkyně. Elizabeth Craufurdová se vítězství nedožila, zemřela roku 1802.

 

37.2.3 Rodokmen 2.

John de Craufurd, oo ?,

1. John de Craufurd, 2. Laird z Craufurdlandu, oo ?,

1.1 John de Craufurd, 3. Laird z Craufurdlandu, oo ?,

1.1.1 James de Craufurd, 4. Laird z Craufurdlandu, +po roce 1297, oo ?,

1.1.1.1 N. Craufurd, 5. Laird z Craufurdlandu, oo ?,

1.1.1.1.1 John Craufurd, 6. Laird z Craufurdlandu, +po roce 1391, oo ?,

1.1.1.1.1.1 Sir William Craufurd, 7. Laird z Craufurdlandu, +po roce 1423,

1.1.1.1.1.1.1 Rankine Craufurd, 8. Laird z Craufurdlandu, oo ?,

1.1.1.1.1.1.1.1 William Craufurd, 9. Laird z Craufurdlandu, oo Janet Hamilton z Baldowie,

1.1.1.1.1.1.1.1.1 Archibald Craufurd, 10. Laird z Craufurdlandu, I.oo Jean Kennedy z Bargenny, II.oo po 14. 12. 1493, N. Boyd, dcera Archibalda Boyda z Bonshaw a Naristonu a Christian Mure,

(1)

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Robert Craufurd z Auchencairnu, +1487, oo Elizabeth Muir, dcera Lairda z Polkelly,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 John Craufurd 11. Laird z Craufurdlandu, +9. září 1513 v bitvě u Flodden, oo Janet Montgomery, dcera Johna Montgomeryho barona Giffina,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 John Craufurd, 12. Laird z Craufurdlandu, +1583, oo Margaret Blair, dcera Sira Johna Blaira a Lady Elizabeth Montgomery,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 John Craufurd, 13. Laird z Craufurdlandu, *před rokem 1533 +1603, oo Margaret Wallace, dcera Hugha Wallace z Cairnhillu,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 John Craufurd, 14. Laird z Craufurdlandu, *před rokem 1570 +1612, I.oo 1590, Helen Chalmers, dcera Jamese Chalmerse z Gadgirtu, II.oo Christian Wallace, dcera Lairda z Auchans,

(1)

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 John Craufurd, mladší (younger) z Craufurdlandu, *před rokem 1591 +1612, oo 1610, Elizabeth Cunningham, dcera Alexandra Cunninghama z Corsehillu,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 John Craufurd, 15. Laird z Craufurdlandu, *1611 +1686, oo 1630, Janet Cunningham, dcera Lairda z Craigends,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 John Craufurd, 16. Laird z Craufurdlandu, +1693, oo 1667, Anna Stewart, dcera Sira Archibalda Stewarta z Castlemilku,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 John Craufurd, 17. Laird z Craufurdlandu, +1744, oo Elizabeth Kerr, dcera Marka Kerra z Morriestonu,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 John Craufurd, později Walkinshaw-Craufurd, 18. Laird z Craufurdlandu, *1694 +10. ledna 1763 Newcastle, I.oo 1719, Robina Walkinshaw, dcera a dědička Johna Walkinshawa of that Ilk, Lairda z Bishoptounu, II.oo Elenora, dcera Sira Thomase Nicolsona z Carnocku,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 John Walkinshaw-Craufurd, 19. Laird z Craufurdlandu, královský sokolník, *1721 +únor 1793 Edinburgh.

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Elizabeth Craufurd, 20. Laird z Craufurdlandu - poračování rodokmen č. 3,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Alexander Craufurd z Fergushillu, I.oo Elizabeth Maxwell, II.oo Isabel Henderson,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3 James Craufurd,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4 Archibald Craufurd,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5 Robert Craufurd,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6 Thomas Craufurd,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7 Agnes Craufurd, oo John Campbell z Kingincleugh,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8 Janet Craufurd, oo William Craufurd z Dalleaglesu,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9 William Craufurd, obchodník a měšt’an ve městě Glasgow, *1642 +21. června 1703, oo 1680, Martha Miller, *1664 Kilmarnock, Ayrshire, +29. července 1708, Glasgow,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.1 Anthony Crawford,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2 Matthew Craufurd ze Scotstounu, I.oo Agnes Stuart, dcera Alexandra Stuarta z Torrence, II.oo Esther Fletcher, spoludědička Fletcherů z Cranstonu,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.1 Agnes Craufurd, +před rokem 1721 +13. října 1755, oo 1726, Sir William Dalrymple z Couslandu, 3. Baronet, *23. září 1704 +26. února 1771 Cranston, Midlothian - potomci,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.2 John Craufurd, lékař, oo Janet, dcera Johna Orra z Barrowfieldu a Grugaru,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.2.1 John Craufurd, oo Mary Johnston, z New Yorku,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.2.2 Esther Craufurd, oo James Whyte z Newmains - potomci,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.3 John Craufurd,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.4 James Craufurd,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.5 Agnes Crawfurd, *1687 +1. června 1758 Glasgow, oo 1. 11. 1708, John Cross, *26. srpna 1671 Glasgow +3. února 1732, Glasgow - potomci,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Elizabeth Craufurd, oo Sir John Hamilton z Grange - potomci,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Janet Craufurd, oo Alexander Cunningham z Watersonu a Carlungu,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3 Agnes Craufurd, oo Thomas Craufurd z Walstonu,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4 Helen Craufurd, oo William Rankine ze Shielu,

(2)

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5 Robert Craufurd z Monklandu,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6 Catherine Craufurd, oo Robert Stewart z Backskimmingu,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Janet Crawfurd, *před rokem 1558 +po roce 1591, I.oo George Campbell ze Stevensonu, II.oo Mungo Campbell ze Cowfaldshawu, III.oo John Darleith z Darleithu,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3 Hugh Craufurd, portioner (zeman) z Rutherglenu,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4 Archibald Craufurd, Constable Baillie z Dunbartonu,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5 Elizabeth Craufurd, oo Robert Fergushiii of that Ilk,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6 Marion Craufurd, oo William Shaw z Mainholmu,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Thomas Craufurd, oo Margaret Craufurd, dědička Giffordlandu,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3 Janet Craufurd, oo James Auchencross of that Ilk,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4 Agnes Craufurd, oo Hugh Montgomery ze Smithsonu, baillie z Kilwinningu,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5 Elisabeth Crawfurd, oo Alexander Arnot, 8. Laird z Lochrigu - potomci,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6 N. Craufurd, oo Archibald Dunlop z Auchkenskeithu,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7 Marion Craufurd, oo John Currie,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Archibald Craufurd, *před rokem 1513 +po roce 1567, kněz,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 William Craufurd z Walstonu, oo N. Mowat z Busbie,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1 John Craufurd z Walstonu, oo Isabel Craufurd, dědička Giffordlandu,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1 Margaret Craufurd, dědička Giffordlandu, oo Thomas Craufurd,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2 Thomas Craufurd z Walstonu,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2 William Craufurd z Beanscroftu,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3 James Craufurd,

(2)

1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Thomas Craufurd - potomci Craufurdové z Classlochie a Powmillu,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.3 William Craufurd, sekretář hraběte z Mortonu, potomci Craufurdové z Tweeddale,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.4 Jean Craufurd, oo Cathcart z Waterhead,

1.1.1.1.1.1.1.1.2 William Craufurd, oo N. Nisbet z Cultness - potomci Craufurdové z Dean,

1.1.1.1.1.1.1.1.3 Thomas Craufurd z Amlairdu,

1.1.1.1.1.1.1.2 Robert Craufurd, kněz,

1.1.1.1.1.1.1.3 Andrew Craufurd,

1.1.1.1.1.2 John Craufurd z Giffordlandu, oo ?,

1.1.1.1.1.2.1 John Craufurd z Giffordlandu, +po roce 1480, oo ?,

1.1.1.1.1.2.1.1 John Craufurd z Giffordlandu, +9. září 1513 v bitvě u Flodden, oo ?,

1.1.1.1.1.2.1.1.1 Isabel Craufurd, dědička Giffordlandu, oo John Craufurd z Walstonu - potomci,

1.1.1.1.1.2.1.2 Thomas Craufurd z Birkheidu - potomci,

 

37.2.4 Houison

Původně měšt’anská rodina z Edinburghu, kde se roku 1450 připomíná John zv. Jock Houison. Jeho nástupcem a dědicem se stal syn James, který je roku 1465 zapsán jako majitel statku Cramond-Regis. Jeho syn George Houison byl předvolán k soudu jako svědek vraždy Sira Johna Moubraye z Colcairny svým strýcem Williamem Moubrayem.

Dědicem se stal Georgův syn Andrew Houison, připomínaný v listině ze dne 10.února 1555, která potvrzovala jeho vlastnictví statku Cramond-Regis. Oženil se s Elizabeth Bathgate a s níž měl syna a nástupce Johna. John Houison z Braeheadu se uvázal v dědictví po svém otce a 13. prosince 1575 si nechal potvrdit svůj majetek královskou listinou. Oženil se s Janet Moubray, dcerou Alexandra Moubraye, pána na Dalmeny. Z manželství se narodil syn Alexander, Johnův nástupce a dcera Elizabeth. John Houison zemřel roku 1618 a dědictví převzal zmíněný syn Alexander.

Zdá se, že biologická schopnost reprodukce v rodině během 17. století postupně klesala až se Alexandrův potomek ve čtvrté generaci William Houison z Braeheadu oženil s Margaret Mitchel z Alderstone. Manželé zplodili sedm dětí, ale dospělosti se tradičně dožil pouze nejstarší syn a jedna dcera. William zemřel v roce 1729 ve věku 63 let a jeho dědicem se stal zmíněný nejstarší syn John Houison z Braeheadu.

John Houison se narodil kolem roku 1713, 3. června 1744 se oženil s dědičkou starobylého rodu Craufurdů Elizabeth. Tímto sňatkem se spojily dva prastaré skotské rody, ale zároveň vyvrcholila krize fertility obou rodin. Z manželství se narodila dcera Elizabeth, která se stala jedinou reprezentantkou a dědičkou majetku Craufurdů i Houisonů. V únoru 1793, ve věku 72 let zemřel 19. Laird z Craufurdlandu a svůj majetek na smrtelném lůžku odkázal Thomasovi Couttsovi Esq., bankéři. Proti poslední vůli vznesla odpor jeho teta Elizabeth spolu se svou dcerou a další dědičkou Elizabeth. Obě ženy podaly žalobu a po zdlouhavých a vleklých soudních jednáních, které byly zakončeny výnosem Sněmovny lordů v roce 1806, se staré rodové majetky vrátily k právoplatným dědicům.

Elizabeth Houison-Craufurd z Braedheadu a Craufurdlandu se roku 1777 provdala za reverenda Jamese Moodieho, který na základě svého sňatku přidal ke svému příjmení i příjmení obou rodin své manželky Houison a Craufurd. Reverend James Houison Moodie Craufurd přinesl do rodiny čerstvou krev a se svou manželkou měl celkem sedm dětí, tři syny a čtyři dcery. Synové John a Alexander zemřeli mladí a tak se dědicem stal třetí syn William. Dcery byly čtyři, první Elizabeth Beatrix zemřela v dětství, další sestry Margaret a druhá Elizabeth rovněž zemřely v dětství, poslední byla Isabella. Elizabeth, dědička majetku, zemřela 1. dubna 1823 a byla následována svým synem Williamem.

William Houison-Craufurd, 21. Laird z Craufurdlandu a Braeheadu se narodil 29. listopadu 1781, 14. června 1808 uzavřel sňatek s Jane-Esther, jedinou dcerou Johna Whyte z Newmains, byl jmenován soudcem a zástupcem Lorda-poručíka (Deputy-lieutenant) (10) v hrabství Ayr. V roce 1823 byl uveden jako majitel statků po své matce, z manželství zanechal tři děti, syna Johna Reginalda a dvě dcery, zemřel 5. prosince 1870 (11).

 

37.2.5 Rodokmen 3.

Elizabeth Craufurd, 20. Laird z Craufurdlandu, *cca 1705 +1802, I.oo William Fairlie of that Ilk, dcera zemřelá jako kojenec, II.oo 3. 6. 1744, John Houison z Braeheadu, *před rokem 1713 +12. května 1787,

1. Elizabeth Houison-Craufurd, paní na Braeheadu a Craufurdlandu, 1. dubna 1823, oo 1777, James Moodie, později Houison-Moodie-Craufurd, +1831,

1.1 John Caufurd Houison, +v dětství,

1.2 Alexander Moodie, *1780 +1796,

1.3 William Houison-Craufurd, 21. Laird z Craufurdlandu a Braeheadu, *29. listopadu 1781 +5. prosince 1870, oo 14. 6. 1808, Janet Esther Whyte, dcera Jamese Whyte z Newmains,

1.3.1 Elizabeth Constantia Houison-Craufurd, oo James Ogilvie Fairlie z Coodhamu, *10. října 1809, Kalkata, Západní Bengálsko, +5. prosince 1870, plukovník - potomci,

1.3.2 John Reginald Houison-Craufurd, 22. Laird z Craufurdlandu a Braeheadu, *30. srpna 1811 Kilmarnock +2. října 1887, důstojník c.k. armády, oo 20. 4. 1847, Mary Dundas Hamilton, dcera Johna Hamiltona ze Sundrumu,

1.3.2.1 William Reginald Houison-Craufurd, *8. února 1849, oo Emily Maud Hassard,

1.3.2.2 John Archibald Houison-Craufurd, *10. května 1862 +27. července 1933, oo 27. 8. 1903, Eleanor Louisa Dalrymple-Hay, +15. prosince 1950, dcera Jamese Francise Dalrymple-Haye a Ellen Douglas Johnston-Stewart,

1.3.2.2.1 John Douglas Houison Craufurd, *4. června 1904 +4. září 1906,

1.3.2.2.2 James Alexander Houison Craufurd,

1.3.2.3 Caroline Dundas Houison-Craufurd, *13. února 1848 +?,

1.3.2.4 Jane Beatrice Houison-Craufurd,

1.3.2.5 Constance Mary Houison-Craufurd, *12. dubna 1856 +?,

1.3.3 Janet Winifred Houison-Craufurd,

1.4 Elizabeth Beatrix Moodie, +v dětství,

1.5 Margaret Moodie, +v dětství,

1.6 Elizabeth Moodie, +v dětství,

1.7 Isabella Houison-Moodie-Craufurd,

 

37.2.6 JOHN REGINALD HOUISON-CRAUFURD

John Reginald Houison (někdy se píše Howison nebo Hawison) Craufurd se narodil svým rodičům 30. srpna 1811. Jako dvacetiletý mladík vstoupil do císařsko-královské armády, roku 1832 se stal kadetem u 6. kyrysnického pluku, od dva roky později byl povýšen na poručíka a v roce 1840 se stal nadporučíkem, roku 1841 odešel na dovolenou a absolvoval přezkumné řízení ke zjištění schopnosti nebo neschopnosti vykonávat vojenskou službu, v roce 1846 požádal o vystoupení ze svazku c.k. armády a byl vyřazen.

Po návratu do vlasti se v dubnu 1847 oženil s Mary Dundas Hamiltonovou, dcerou Johna Hamiltona ze Sundrumu, se kterou měl dva syna a tři dcery. Stal se členem jízdního pluku "Ayrshire yeomanry cavalry", kde jako bývalý důstojník císařsko-královského jezdectva uplatnil své vojenské zkušenosti, roku 1842 byl přijat do řad yeomanry jako kornet, 1845 byl poručíkem, 1857 kapitánem, od roku 1867 zastával hodnost majora a v sedmdesátých letech byl podplukovníkem (12). 

John Reginald zemřel 2. října 1887 a jeho nástupcem se stal starší ze synů William Reginald, 23. Laird z Craufurdlandu a Braeheadu, který se oženil s Emily Maud Hassard, se kterou však neměl žádné děti a po Reginaldově smrti přešla panství na jeho synovce Johna Douglase, syna Reginaldova mladšího bratra Archibalda a jeho manželky Nelly Dalrymple-Hay. Potomci Johna Douglase drží panství dodnes.

 

_____________________________________________________________

1. Sir B. Burke, A genealogical and heraldic history of the landed gentry of Great Britain Ireland, 6th ed. London 1879, Vol. I., s. 383.

2. Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 240, heslo Crawfurd or Craufurd, R. R. Stodart, Scottish arms: being a collection of armorial bearings, A.D. 1370-1678, reproduced in facsimile from contemporary manuscripts, with heraldic and genealogical notes, Volume I., Edinburgh 1881, tab. 10.

3. Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 513, heslo Howison, R. R. Stodart, Scottish arms: being a collection of armorial bearings, A.D. 1370-1678, reproduced in facsimile from contemporary manuscripts, with heraldic and genealogical notes, Volume I., Edinburgh 1881, tab. 57.

4. G. Robertson, A Genealogical Account of the Principal Families in Ayrshire ..., Vol. I., Edinburgh 1823, s. 159.

5. Ve dnech 23.-24. června 1314 se odehrála bitva, která definitivně ukončila snažení anglických králů Edwarda I. a jeho syna Edwarda II. o ovládnutí Skotska a učinila Roberta Bruce nezávislým skotským králem. Podrobněji viz: J. Kovařík, Rytířská krev (1208-1346): rytířské bitvy a osudy II., 1. vydání Praha 2006, s. 225-265.

6. Archibaldova švagrová, Margaret Boyd, někdy zvaná Margot či Marion, mladší sestra jeho manželky, byla ve svém mládí milenkou krále Jakuba IV. Z tohoto mimomanželského vztahu se narodily tři děti: Alexander Stewart, arcibiskup ze St. Andrews, James, který zemřel v dětství a Catherine (Jean), později provdaná hraběnka z Mortonu.

7. Bitva u Floddenu, jinak Flodden Field nebo též Branxton (Brainston Moor) bylo vojenské střetnutí mezi královstvím Anglie a královstvím Skotska. Bitva byla vybojována v Branxtonu v hrabství Northumberland v severní Anglii 9. září 1513, mezi intervenční skotskou armádou pod vedením krále Jakuba IV. a anglickou armádou, které velel hrabě ze Surrey. V bitvě, ve které zvítězli Angličané, padl výkvět tehdejšího skotského rytířstva, co do počtu vojáků, šlo o největší bitvu mezi oběma královstvími. Jakub IV. byl zabit v průběhu boje a stal se posledním panovníkem vládnoucím územím na britských ostrovech, který zemřel v boji.

8. Bitva u Bothwell Bridge či jinak Brig se odehrála 22. června 1679. U mostu přes řeku Clyde v Hamiltonu v jižním Lanarkshire poblíž města Bothwell se střetly vládní jednotky s ozbrojenými Presbyterian Covenanters, jejich porážka znamenala i konec jejich povstání. Bitvu popsal Sir Walter Scott v románu Old Mortality z roku 1816, ačkoliv v románu vystupují smyšlené postavy, je popis střetnutí považován za velmi přesný.

9. Half-pay byl termín používaný v britské armádě a královském námořnictvu od 18.až do počátku 20. století k označení platu nebo příspěvku, který důstojník obdržel, když byl v důchodu nebo nebyl v aktivní službě.

10. Lord-poručík, Lord-Lieutenant, je britským monarchou jmenovaný osobní zástupce koruny v každém kraji Spojeného království.

11. J. Burke, A Genealogical and Heraldic History of the Commoners of Great Britain and Ireland, Vol. II., London 1835, s. 230, G. Robertson, Topographical Description of Ayrshire; more particularly of Cunninghame, Irvine 1820, s. 335, Sir B. Burke, A genealogical and heraldic History of the Landed Gentry, London 1879, s. 383.

12. W. S. Cooper, A history of the Ayrshire yeomanry cavalry, Edinburgh 1881, s. 85.

13. https://www.televizeseznam.cz/video/zachrana-venkovskych-sidel/zachrana-venkovskych-sidel-hrad-craufurdland-64054051?dopab = 331440dopsourcezoneid = 1dopreqid = 6Dz0Cxv3t6G 􀀀 202004190735utmsource =www:seznam:czutmmedium = z􀀀boxikuutmcampaign =v ar