04. Barry

4.1 Nobilitace a rodový erb

Původně irská rodina přišlá do střední Evropy v 18. století odvozovala původ od větve Barryroe a psala se podle statku Leamlara. Rodinný erb vychází z původního znaku rodu de Barri, popis: Štít stříbrný se třemi břevny, každé z nich je červeno-stříbrno-červeně dělené (1). Rodina Barry z Leamlary, jejíž někteří členové se objevili v polovině 18. století v Bavorsku, Francii a Rakousku, užívala erb naprosto shodný s erbem hrabat z Barrymore (2), samozřejmě bez štítonošů, na které měli právo jen příslušníci vyšších stavů, popis: Štít stříbrný se třemi břevny, každé z nich je červeno-stříbrno-červeně dělené (three bars gemels). Klenotem, na kolčí přilbě se stříbrno-červenou točenicí a červeno-stříbrnými přikrývadly, je stříbrný hrad se dvěma válcovými nárožními věžemi, vše zakončeno cimbuřím a na něm černá hlava vlka s červeným jazykem. Heslo: BOUTEZ EN AVANT (stále vpřed) (3).

Z Velké Británie se přestěhovala v 19. století do střední Evropy původně irská rodina římsko-katolického vyznání Barry pocházející z Leicesteru. Rakouský rytířský stav na základě majestátu císaře Františka Josefa I. daného dne 9. dubna 1878 ve Vídni pro Alfreda Barryho, c. k. kontraadmirála jako rytíře Leopoldova řádu.

Popis erbu (1878): Štít čtvrcený, 1. a 4. pole modré s přirozeným mořem s kolmo postavenou stříbrnou kotvou s dřevěným příčným břevnem a kruhem, kolem kotvy se několikrát obtáčí zlaté lano, 2. a 3. pole je zlaté s černým krkem koně. Klenoty dva na korunovaných turnajských přilbách, 1. klenot s modro-stříbrnými přikryvadly, vyrůstající obrněné rameno držící kotvu bez příčného břevna, 2. klenot s černo-zlatými přikrývadly je rostoucí černý kůň. Heslo: EISERNE WEHR BEWAHRT DAS MEER (železná zbraň chrání moře).

Rakouský rytířský stav na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Františka Josefa I. ze dne 14. prosince 1882, diplom vydán ve Vídni dne 5. března 1883 pro vdovu a děti po zemřelém (+1866) c. k. kapitánovi řadové lodi Richardu Barrym jako rytíři řádu Železné koruny III. třídy. Popis erbu (1883): Štít dělený, horní pole modré s přirozeným mořem a s trojstěžníkem s červenými trojúhelníkovými vlaječkami a černo-zlatou vlajkou, dolní pole zlaté s kolmo postavenou železnou kotvou mající příčné břevno s kruhem, kterou obtáčí přirozené lano a skříženým kosmo položeným dřevěným pádlem a šikmo položenou železnou pětihrotou harpunou. Klenoty dva na korunovaných přilbách s modro-zlatými přikrývadly, dva zlaté krky gryfa proti sobě s červenými jazyky (4).

Obrázek 4.1: rytíř Barry (1878).

 

4.2 Historie

Jméno Barry se objevuje ve střední Evropě především v 19. století, kdy jednotliví příslušníci rodiny dosáhli významných úspěchů především v císařsko-královském námořnictvu. Rodina de Barry je v současnosti považována za mohutný rozrod cambro-normandského původu. Zakladatelem rodu byl normandský rytíř Odo, jehož otec Vilém byl účastníkem tažení Viléma zv. Dobyvatel roku 1066 do Anglie. Zde se údajně oženil s vdovou po jistém saském bojovníkovi, který byl zabit v osudné bitvě u Hastingsu.

Jeho syn Odo se roku 1090 připojil k válečné kampani Waltera FitzHamona do Walesu a jako odměnu za svou vojenskou pomoc získal pozemky v hrabství Pembroke v okolí Barry, včetně ostrůvku Barry v ústí řeky Severn. Odův vnuk Gerald of Wales, též zv. Giraldus Cambrensis žijící ve 12. století se stal slavným kronikářem anglo-normandského výboje do Irska. Ve své kronice „Itinerarium Cambiae“ roku 1191 uvádí: “. . .Kousek od Caerdyfu je malý ostrůvek nacházející se v blízkosti ústí řeky Severn nazývaný Barri podle svatého Baruca (5) (nachází se sedm mil jihozápadně od Cardiffu). . . ” . V té době šlechtická rodina vlastnící ostrov a přilehlé pozemky přijala jméno de Barri.“ Ve skutečnosti je nutno hledat původ rodiny v dnešní Belgii v provincii Henegau-Hainault.

Hned od počátku dobývání Irska hrála rodina významnou roli v oblasti východního Corku, kde se stali jedním z těch velkých usedlých rodů jejichž příslušníci se postupem času zcela poirštili. Splynutí s místním prostředím dokazují i jména tří základních rodových linií, Barry Mór, Barry Óg a Barry Roe.

 Obrázek 4.2: rytíř Barry (1883).

 

Tato gaelská jména se dostala i do titulů baronií, které rodina držela, např. Barrymore či Barryroe. Kromě toho se v Corku usadilo ještě několik dalších mladších větví, které se psali po svých statcích např. Barry z Kilbarry, z Rathbarry a Buttevantu (jméno Buttevant vzniklo z rodového hesla, které znělo původně starofrancouzsky Boutez en avant). Dnes je jméno Barry v Irsku velmi časté, přes padesát procent všech osob nesoucích jméno Barry žije v Corku a zbytek v Munsteru.

 

4.2.1 Rodokmen 1.

Odo de Barry, oo ?,

1. William FitzOdo de Barry *před r. 1140 +?, oo Angharad de Windsor, dcera Geralda de Windsor a Nesty ferch Rhys, jediné legitimní dcery Rhyse ap Tewdwr, posledního krále Deheubarthu v jižním Walesu,

1.1 Robert de Barry +1185 v bitvě u Lismore (účastnil se společně se svým nevlastním strýcem Robertem Fitz-Stephenem tažení do Irska),

1.2 Philip de Barry *1137/44 +1199/1200, pán na Manobier Castle, podílel se na kolonisaci irského království Desmond a je praotcem všech rodových větví usedlých v irském hrabství Cork, oo N FitzTancred, dcera Richarda FitzTancred, castellan of Haverford-west,

1.2.1 Robert de Barry *cca 1160,

1.2.2 William de Barry *cca 1170 +?, 8. listopadu 1207 potvrdil anglický král Jan veškerá irská rodová jmění pro Williama a jeho potomky - potomci,

1.2.3 Gerald de Barry *cca 1175 +?, arciděkan v Breconu, kde nahradil svého strýce Geralda,

1.2.4 N. de Barry, oo Walter Mancenell,

1.3 Walter,

1.4 Gerald (Giraldus Cambrensis) *cca 1146 +cca 1223, arciděkan Breconský,

Obrázek 4.3: Manobier Castle v jižním Walesu.

zdroj:http://www.ecastles.co.uk/manorbier.html

 

Potomci těchto prvních osadníků se časem rozdělili do tří hlavních linií a mnoha dalších vedlejších větví. Nejvýznamnější a nejstarší linie držela titul hrabat z Barrymore a vymřela roku 1823. Je zajímavé, že jednotlivé rodiny nosící jméno Barry usazené v Corku ještě v 19. století udržovaly zdání původního klanového-rodového systému, který platil v prvních stoletích po normandské invazi. V průběhu velkých emigračních vln koncem 17. století a v 18. století se mnoho příslušníků rodu Barry vystěhovalo do Španělska, Francie, severní Ameriky, Afriky a také do střední Evropy.

4.2.2 Barry a střední Evropa.

Genealogie rodin se jménem Barry či Parry nebo Pary je zvláště v 17. a 18. století velmi složitá. Rodina Barry z Leamlary (Lamlara) odvozovala svůj původ z linie Barryroe, potažmo z rodiny vikomtů Buttevant. V bavorských službách se kolem roku 1705 v hodnosti podplukovníka objevil jistý Garreth Barry, psáno Parry, který se narodil v hrabství Cork. Již po roce služby, 20. prosince 1705 byl však ze služby propuštěn, nebot’ se účastnil zakázaného souboje. Krátce nato jej nacházíme jako kapitána jízdy.

Roku 1716 se epizodně účastnil tažení jako člen francouzské armády, ale v témže roce byl opět přijat do svazku bavorských ozbrojených sil. Roku 1717 se účastnil jako kapitán granátníků války s Turky. Garreth Barry byl ženat se svou vzdálenou příbuznou, s Alicí Barry z Leamlary, která pocházela rovněž z hrabství Cork. Z manželství se narodil syn James, který šel v otcových stopách a později sloužil jako podplukovník rovněž v bavorských službách. I jeho syn Garreth se dal na vojenskou dráhu a roku 1770 byl jmenován kapitánem pluku Royal Bavariére ve francouzské armádě (6).

 

4.2.3 Rodokmen 2.

James de Barry, 17. Baron Barry a 4. Vikomt Buttevant (od 27. dubna 1561), *cca 1520 +10. dubna 1581, oo Eleonora MacCarthy Reagh, nelegitimní dcera Cormacka na Haoine MacCarthy Reagh, 10. knížete z Carbery,

1. Richard Fitz-James de Barry, +24. dubna 1622, narodil se hluchoněmý a tak byl vyřazen z nástupnictví po svém otci,

2. David de Barry, 5. Vikomt Buttevant, +10. dubna 1617 - potomci hrabata z Barrymore, kteří vymřeli 1823 smrtí 8. hraběte,

3. William Barry z Barry Roe, +cca 11. dubna 1594, oo Shely (Julia) MacCarthy Reagh, dcera Sira Finina MacCarthy Reagh, tato rodiná větev si nárokovala tituly barona a vikomta.

4. Edmund Barry Esq, oo Eleonora Butler, dcera Jamese Butlera, Barona Dunboyne,

4.1 John Barry z Leamlary, oo Isabella Nagle, dcera Davida Nagleho z Monehanemy,

4.1.1 Garrett Barry z Leamlary, oo Ellena MacCarthy, dcera Denise MacCarthyho z Tuadrumunu,

4.1.1.1 Laurence Barry z Ballyvotty, oo Mary Roche, dcera Alexandera Roche Esq., z domu Fermoy,

4.1.1.1.1 James Barry Esq., oo Catherine McSwiney, dcera Rogera McSwineye z Downiskie,

4.1.1.1.1.1 Garrett Barry, důstojník v bavorských službách, oo Alice Barry,

4.1.1.1.1.1.1 James Barry, podplukovník v císařské armádě, oo ?,

4.1.1.1.1.1.1.1 Garrett Barry, kapitán pluku Royal Bavariére ve Francii.

4.1.1.2 John Barry z Leamlary, oo Eleonora Nagle, dcera Garretta Nagleho z Monehanemy,

4.1.1.2.1 Garrett Barry Esq., oo Eleonora O’Cahill, dcera Daniela O’Cahilla z Ballyvodagh,

4.1.1.2.1.1 Alice Barry, oo Garrett Barry,

5. John Barry, +31. ledna 1627,

6. Joan Barry,

7. Honora Barry,

8. Eleanor Barry,

9. Ilane Barry,

 

Do Rakouska se přestěhovali příslušníci větve, která se již od poloviny 17. století vyskytovala v hrabství Leicester, později v Londýně a jejíž někteří členové se počátkem 19. století usadili dokonce v jižní Africe, kde je lze dohledat prakticky dodnes.

 

4.2.4 Rodokmen 3.

Thomas Barry *cca 1645 Leicester +?, oo Anna N.,

1. Richard Barry *31. srpna 1679 Leicester +10. dubna 1729 Upton, oo Stockton, Elizabeth N. *1679 Leicester +?,

1.1 Jonathan Barry,

1.2 Richard Barry *1706 Leicester +15. ˇcervna 1797 Leicester, oo 16. 7. 1740 Leicester, Elizabeth Willoughby, *1711 Leicester +27. prosince 1761 Leicester,

1.2.1 Elizabeth Barry *28. července 1741 Leicester +1. dubna 1766 London,

1.2.2 Richard Barry *12. září 1743 Evington +28. srpna 1809 Hitchin, Hertfordshire, England, oo 17. 1. 1771 Evington, Elizabeth Stretton, *2. května 1750 London +1812

1.2.2.1 Richard Barry *10. října 1771 Shilton Parsonage, Leicestershire +1821, oo Charlotte Dorothy Charleton,

1.2.2.1.1 Jane Barry *5. července 1798 +?, oo srpen 1823, George Chatfield +1826,

1.2.2.1.2 Chas Barry *1. února 1804 +3. června 1883, I. oo Emelia Matilda Dodd +24. listopadu 1845, II. oo 21. 7. 1857, Emma Percival, *11. května 1828 +1900

(1)

1.2.2.1.2.1 Charles Ainslie Barry *10. června 1830 +?,

1.2.2.1.2.2 Richard Edwin Barry *9. května 1835 +?,

(2)

1.2.2.1.2.3 Eleanor Maud Barry *23. července 1858 +?,

1.2.2.1.2.4 John Edgar Barry *26. června 1861 +1892, oo Kathleen Annie French +1892,

1.2.2.1.2.4.1 N. Barry +1892,

1.2.2.1.2.5 Agnes Mary Barry *28. srpna 1863 +?,

1.2.2.2 Thomas Barry *8. ledna 1774 Hitchin, Hertfordshire +20. října 1828, obchodník s vínem London, oo Leicester, Elizabeth Ball *1774 +?,

1.2.2.3 William Barry *30. září 1775 Hitchin, Hertfordshire +leden 1776,

1.2.2.4 George Plummer Barry *7. ledna 1777 Hitchin, Hertfordshire +1804, oo Elizabeth N. +1804,

1.2.2.4.1 Elizabeth Barry *3. září 1800 +?, oo Charles Marshall,

1.2.2.4.2 Margaret Barry,

1.2.2.4.3 George Barry +1816,

1.2.2.5 John Barry *10. července 1778 Hitchin, Hertfordshire +15. listopadu 1814, oo 1798 Elizabeth Mary Kershaw +1811,

1.2.2.5.1 Thomas Barry *8. srpna 1801 London – Rodokmen Jižní Afrika, (7).

1.2.2.5.2 Mary Ann Barry *8. října 1802 London +30. července 1841, oo 23. 6. 1823 George Cuthbert Pratt *18. února 1799 +30. července 1841 - potomci,

1.2.2.5.3 John Barry *8. března 1807 London – Rodokmen Jižní Afrika II., (8),

1.2.2.5.4 Charles Lee Barry +1811,

1.2.2.6 Elizabeth Barry *29. října 1779 +květen 1800,

1.2.2.7 William Barry *24. srpna 1781 + září 1782,

1.2.2.8 Willoughby Barry *16. listopadu 1783 +1791,

1.2.2.9 Mary Ann Barry *19. června 1785 +1. ledna 1858, oo 25. 5. 1811, Parker Cass +1822 - potomci,

1.2.2.10 Sarah Barry *19. listopadu 1786 +?, oo Daniel Times *1765 +24. září 1834 – potomci v Anglii,

1.2.2.11 William Plummer Barry *5. května 1788 +září 1788,

1.2.2.12 James Barry *26. června 1789 Hitchin, Hertfordshire +7. března 1842, I. oo Ann Cundell, II. oo 18. 7. 1813 Sarah Breeds *1796 Hastings +30. září 1819,

(2)

1.1.1.12.1 Elizabeth Barry *31. října 1817 +16. února 1874, oo 1843, C. J. Moll,

1.1.1.12.2 James Charles Barry *6. května 1819 +7. června 1851 odešel do Jižní Afriky, oo Elizabeth Tilson,

1.1.1.12.2.1 James Michael Barry *19. února 1846 +2. července 1916 New Hanover, Kwazulu-Natal, oo 8. 10. 1873, Johanna Philipina Kunhardt *23. března 1849 +8. května 1932,

1.2.2.13 Charles Frisby Barry *12. září 1790 Hitchin, Hertfordshire - pokračování rodokmen 3.

1.2.2.14 Robert Field Dunn Barry *17. srpna 1792 Hitchin, Hertfordshire,

1.2.2.15 Michael Barry *30. března 1794 Hitchin, Hertfordshire,

1.2.2.16 Joseph Barry *1. dubna 1796 Hitchin, Hertfordshire – Rodokmen Jižní Afrika III (9),

1.2.3 Thomas Barry *6. května 1745 +8. dubna 1803, oo 30. 1. 1780 Jane Beal,

1.2.4 Mary Barry *1. října 1746 +?,

1.2.5 Margaret Barry *duben 1749 +31. května 1749,

1.2.6 Sarah Barry *21. července 1750 +?, oo Joseph Battram,

1.2.7 Laetitia Barry *24. dubna 1752 +1754,

1.3 Elizabeth Barry *1707 Leicester +15. června 1797, oo David Kingwell,

1.4 Thomas Barry *1719 Leicester +?,

1.5 Hanna Barry oo N. Benson,

1.6 William Barry,

1.7 Jonathan Barry,

1.8 Dorothy Barry kř. 30. prosince 1717 +?, oo 20. 10. 1736 Humphrey Swain,

2. William Barry *cca 1708 Leicester +?,

3. Mary Barry *cca 1712 Leicester +?,

4. Thomas Barry *cca 1714 Leicester +?,

5. Grace Barry *cca 1716 Leicester +?,

6. Edward Barry *cca 1718 Leicester +?, 

 

Z předchozího rodokmenu jasně vyplývá, že značná část rodiny se začala počátkem 19. století stěhovat do jižní Afriky, kde založila novou a úspěšnou existenci. Je zajímavé, že zcela jinou cestou se vydal Charles Frisby Barry. Narodil se v Hitchinu v hrabství Hereford. Stal se, lze říci tradičně, obchodníkem s vínem a před rokem 1825 se přestěhoval do Janova, kde se začal věnovat finančnictví (mimo jiné byl vedoucím pobočky společnosti Webb et Gower a stal bankéřem Lorda Byrona) a poté do tehdy rakouského přístavu Terst, kde 28. ledna 1833 sepsal závět’ (10) a v prosinci téhož roku zemřel v poměrně mladém věku. Jeho potomci se prosadili především v císařském námořnictvu.

 

4.2.5 Rodokmen 4 – rakousko-uherská linie.

Charles Frisby Barry *12. září 1790 Hitchin, Hertfordshire +1. prosince 1832 Terst, I. oo 1815 Grantham, Louisa Sharpe *1792 +1821, II. oo 1. 9. 1821 Westminster, London, Mathilda-Rose Laurie *1804 +1833 Pula

(1)

1. Louisa Barry *1815 +1820,

(2)

2. Richard Barry *14. června 1825 Genua +16. března 1866 Terst, oo Marie Glenk *20. října 1832 +20. října 1926, paní na panství Klein Jänowitz ve Slezsku,

2.1 Emily Barry *17. listopadu 1852 + červenec 1935, oo 20. 10. 1868, Friedrich von Stecher *20. listopadu 1837/9 + 12. srpna 1899 Terst, námořní důstojník a velitel námořního Arsenalu v Pule – potomci,

2.2 Friedrich Alexander rytíř Barry *23. únor 1855 +?, oo 29. 5. 1882, Valerie von Schiniller *16. června 1862 +?,

2.2.1 Melanie von Barry *2. června 1884 +?, oo N. Martinovich,

2.3 Olga von Barry *24. srpna 1856 +?, oo 11. 7. 1880 Graz, Joseph Liebe, Edler von Kreutzner *2. dubna 1830 +17. října 1897 Graz – potomci, 

2.4 Alice von Barry *26. července 1858 +?, oo 20. 3. 1883, Heinrich Sterz - potomci,

2.5 Wilhelm Richard rytíř Barry *23. ledna 1861 +19. října 1937, oo 12. 3. 1893, Paula von Hagen *26. června 1872 +?,

2.5.1 Harry rytíř Barry *1. dubna 1894 +1936,

2.6 Alfred rytíř Barry *7. května 1866 +?, oo 30. 12. 1893, Bertha Kesel *27. září 1868 Terst +1957,

2.6.1 Norbert rytíř Barry *5. ˇríjna 1894 +?,

2.6.2 Friedrich Alfred rytíř Barry *17. května 1897 +?,

2.6.3 Richard rytíř Barry *30. ledna 1899 +?,

3. Rose Barry *1826 +1826,

4. Alice Barry *19. července 1827 +1847,

5. Emily Barry *20. června 1828 +1835,

6. Alfred D’Orsay rytíř Barry *7. května 1830 +2. července 1907 Gmunden, oo 14. 2. 1854, Virginia Lambert, *10. září 1831 +13. listopadu 1900,

6.1 Charles rytíř Barry *2. listopadu 1854 +?, oo Marianne Hoch *28. října 1863 +?,

6.1.1 Alice von Barry *25. ledna 1884 +?, oo N. Goutard,

6.1.2 Marianne von Barry *24. dubna 1885 +31. května 1892,

6.1.3 Alfred rytíř Barry *19. května 1887 +1959,

6.1.4 Virginia von Barry *12. listopadu 1890 +?,

7. Caroline Fanny Barry *5. září 1832 Terst +21. dubna 1862 Terst, oo Heinrich von Littrow *26. ledna 1820 Wien +25. dubna 1895 Abbazia (Opatija) - potomci, mimo jiné i významná chorvatská malířka-krajinářka Leontine von Littrow (1855 Terst-1925 Opatija).

 

Charles Frisby Barry měl se svou druhou manželkou čtyři dcery a dva syny, kteří se postarali o vznik dvou rodových větví, jejich příslušníci byli v druhé polovině 19. století postupně nobilitováni. Richard Barry vstoupil do císařsko-královského námořnictva, stal se fregatním kapitánem a velitelem lodi “Dandolo” a později roku 1864 s hodností kapitán řadové lodi velel i fregatě “Novara”, která vezla arcivévodu Ferdinanda Maxmiliana do Mexika.

Obrázek 4.4: Kapitán Richard Barry.

 

Hned po příjezdu mladého císaře do Mexika nastaly potíže. Místo nadšeného přijetí se nový panovník dočkal nepřátelství a otevřeného ozbrojeného odporu. Kapitán Barry okamžitě pochopil vážnost situace a doporučil císaři okamžitý odjezd zpět do Rakouska. Tento návrh panovník odmítl. Paradoxně kapitánovy obavy se naplnily o rok později, kdy Napoleon III. (ten, který vlastně Maxmiliána na mexický trůn dosadil) pod tlakem USA své jednotky z Mexika stáhl, císař padl do zajetí revolučního prezidenta Juareze a 19. června 1867 byl zastřelen popravčí četou. Kapitán Barry se vrátil se svou lodí do Evropy, ale díky nákaze tyfem skonal v Terstu v březnu roku 1866.

Kapitánovy zásluhy o císařský dům a o nešt’astného císařova bratra, mexického panovníka (Ferdinanda) Maxmiliana, nebyly zapomenuty a císař je ocenil ve Vídni 5. března 1883 diplomem, kterým byla Richardova vdova a jeho děti povýšeny do rakouského rytířského stavu, při té příležitosti jim byl udělen erb.

Pokračovatelem otcovy námořnické slávy se stal jeho starší syn Wilhelm Richard. Narodil se roku 1861 a stejně jako otec vstoupil do řad rakouského námořnictva, byl významným a úspěšným polárním badatelem. 1. července 1879 se stal námořním kadetem, 1. května 1884 byl povýšen na podporučíka řadové lodi, v letech 1885-86 byl jako nadpočetný na dovolené.

1. května 1890 byl povýšen do hodnosti poručíka řadové lodi II. třídy, od roku 1894 byl poručíkem I. třídy a roku 1897 byl jmenován instruktorem na námořní akademii ve Rijece. Prvního listopadu 1901 se stal korvetním kapitánem a byl přidělen k námořnímu velitelství v Terstu, kde zastával funkci představeného vojenského oddělení.

1. listopadu 1905 byl povýšen na fregatního kapitána a od roku 1904 byl povolán na ministerstvo války, kde byl jmenován vedoucím 1. oddělení I. obchodní skupiny (Geschäftsgruppe). 2. prosince 1908 byl povýšen na kapitána řadové lodi a roku 1910 se stal zástupcem velitele námořního Arsenalu v Pule. 6. prosince 1912 byl povýšen na kontraadmirála a byl jmenován velitelem námořní akademie ve Rijece. Od roku 1915 byl poslán do dočasné výslužby (wartegebühr) a od 1. září 1916 byl penzionován, 10. srpna 1917 byl poctěn hodností titulárního viceadmirála a znovu povolán do aktivní služby, 1. května se stal skutečným viceadmirálem (11).

Obrázek 4.5: Kontraadmirál Wilhelm Richard von Barry.

 

Po skončení války se usadil na důchod v obci Velden am Wörtersee, kde pro rodinu koupil dům zvaný Villa am Stein a na severním břehu jezera kolem 24.000 m2 pozemků. Zde starý námořník trávil poslední léta svého úspěšného života, se svou jachtou "Maiko"se projížděl po jezeře. Roku 1931 musela rodina prodat zhruba polovinu svého velkého majetku. Ztráty Villy am Stein se viceadmirál již nedožil, zemřel ve svém domě 19. října 1937. Jeho potomci dům prodali roku 1951 a na zbytku majetku dnes stojí resort Seehotel Barry-Memle, který drží admirálovi potomci.

Jediný admirálův syn Harry se stal pokračovatelem rodinné námořní tradice. 1. července 1912 se stal námořním kadetem. V letech 1916-1918 sloužil u dunajské flotily, která byla složena ze slavných lodí Monitorů. Zemřel roku 1936 před svým otcem.

Obrázek 4.6: Alfred rytíř Barry.

 

Mladší rodovou větev založil Richardův bratr Alfréd D’Orsay Barry. Narodil se roku 1830 a stejně jako bratr Richard vstoupil do c. k. námořnictva. V letech 1860-61 sloužil v hodnosti fregatního kapitána, roku 1863 se stal velitelem korvety Erzherzog Friedrich. Roku 1864 se jako mladý námořní důstojník účastnil poslední námořní bitvy dřevěných lodí proti Dánsku u Helgolandu. 27. dubna 1866 byl povýšen do hodnosti kapitána řadové lodi a stal se velitelem prvního rakouského pancéřovaného křižníku “Prinz Eugen” v bitvě mezi Rakouskem a Itálií u ostrova Vis (it. Lissa) v Jaderském moři. Alfréd Barry byl od roku 1866 nositelem rytířského stupně Leopoldova rakouského vojenského řádu. Roku 1871 byl jmenován velitelem námořního okresu Terst a 4. listopadu 1871 byl povýšen na kontraadmirála. 1872 se stal velitelem Arsenalu v Pule.

Ke konci své vojenské kariéry velel fregatě “Radetzky” a roku 1878 byl jmenován velitelem eskadry. Roku 1879 byl jmenován velitelem námořního přístavu v Pule a 1. května 1884 byl povýšen při příležitosti odchodu na odpočinek čestným viceadmirálem, zemřel 2. července 1907 v Kaltenbachu u Ischlu.

Alfrédův stejnojmenný vnuk se narodil roku 1887, i když vstoupil do c. a k. armády nestal se námořníkem. 1. září 1908 byl dragounským fähnrichem. 1. listopadu 1910 byl povýšen na poručíka a stal se členem dragounského pluku č. 2. Roku 1914 sloužil jako poručík u 4. husarského pluku. Počátkem I. světové války byl povýšen do hodnosti nadporučíka (1. srpna 1914) a 1. srpna 1917 do hodnosti rittmistra. V průběhu své vojenské služby získal několik medailí a vyznamenání např.: Vojenský záslužný kříž III. třídy s válečnou dekorací a s meči, Karlův vojenský kříž (Karl-Truppenkreuz), bronzovou a stříbrnou vojenskou záslužnou medaili na stuze, pamětní kříž 1912-13 a další. Zemřel roku 1959.

 

Obrázek 4.7: Bitva u Lissy, obraz Eduarda Nezbedy, 1911.

 

_____________________________________________________________

1. Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 54, heslo Barry.

2. Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 54, heslo Barry(Lemlara, co. Cork).

3. Sir B. Burke, A Genealogical and heraldic History of landed Gentry of Ireland, London 1912, s. 27, heslo Barry of Leamlara.

4. GHdA Adelslexikon, Band I: A–Bon, 1972, Band 53, s. 227, Genealogisches Taschenbuch der Ritter- und Adels-Geschlechter, Brünn 1885, 1890.

5. Svatý Baruc, známý též jako Barruc, Barrog či Barry, byl velšský světec žijící v 6. století. Svatý Baruc byl žákem svatého Cadoca, utopil se v Bristolském kanále. Byl pohřben na ostrově Barry ve Vale of Glamorgan ve Walesu. Zřícenina kaple postavené na jeho počest, je k vidění na Friars Road, Barry Island. Jeho svátek se světí 27. září.

6. Rev. E. Barry, Barrymore, Records of the Barrys of County Cork, Cork 1902, s. 105, L. Schmid, Irská emigrace do střední Evropy v 17. a 18. Století, Sborník historický ČSAV č. 32, Praha 1985.

7. zde:https://www.blogger.com/blogger.g?rinli=1&pli=1&blogID=953473678540688044#editor/target=post;postID=4020729808814011339;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=10;src=postname

8. zde:https://www.blogger.com/blogger.g?rinli=1&pli=1&blogID=953473678540688044#editor/target=post;postID=4020729808814011339;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=10;src=postname

9. zde:https://www.blogger.com/blogger.g?rinli=1&pli=1&blogID=953473678540688044#editor/target=post;postID=4020729808814011339;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=10;src=postname.

10. zde:http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/D259527

11. A. Schmidt-Brentano, Die k. k. bzw. k. u. k. Generalität 1816-1918, Östereichisches Archiv 2007, s. 9.