21. Dormer

21.1 Nobilitace a rodový erb

V Českých zemích je erb prřslušníků rodu Dormer poměrně málo známý, i když se za celou svou existenci více méně nijak dramaticky nezměnil. Roku 1523 udělil Thomas Wriothesley, Garter King of Arms, erb Geoffreyovi Dormerovi nejstaršímu synovi Geoffreye Dormera a Alice Collingridge, popis: Štít modrý se zlatou hlavou štítu s rostoucím černým lvem, v hlavním poli deset zlatých billetů (listků) v postavení 4, 3, 2, 1.

V průběhu 16. století byli zaznamenány erby v heraldických vizitacích za hrabství Oxford a Buckingham, popis: Štít polcený, pravá polovina Dormer, levá polovina stříbrná se zlatým břevnem, nad břevnem červená růže se zlatým semeníkem, pod břevnem tři černé uříznuté hlavy vlka se zlatými obojky (1).

Popis erbu ve vizitacích Buckinghamshire: Dormer of Ascot in Wing, štít čtvrcený 1.-4. pole Dormer, 2. pole červené se stříbrnou hlavou štítu oddělenou pilovitým řezem, v hlavním poli snížená stříbrná krokev provázená 3 zlatými plovoucími rybami, 3. pole stříbrné se třemi modrými liliemi v postavení 2,1 (2).

Plný erb byl vyobrazen v knize dr. Lee (3) takto, popis: Štít čtvrcený, 1.-4. pole Dormer, 2. pole červené se zlatou hlavou štítu oddělenou pilovitým řezem se třemi červenými mušlemi vedle sebe. V hlavním poli snížená stříbrná krokev se třemi černými kachnami provázená 3 plovoucími stříbrnými jelci tloušti (Dorre alias Chobbe či Chubbe), 3. pole stříbrné se třemi modrými liliemi v postavení 2,1 (Baldington). Klenot na kolčí přilbě přirozená liška v chůzi mezi stříbrnými orlími křídly. Někdy je klenot zobrazován jen jako samotná liška v chůzi.

Roku 1615 byl Robert Dormer, třetí syn Sira Williama Dormera a jeho druhé manželky Dorothy roz. Catesby, povýšen na baroneta of Wing (někdy je psáno též Wyng nebo Wemme) a o několik týdnů později byl povýšen na Barona Dormera of Wenge. Při této příležitosti byl upraven i jeho rodový erb přidáním štítonošů a hodnostní koruny, popis: Štít Dormer (lev s červeným jazykem). Klenotem, na turnajské přilbě se zlato-modrou točenicí a modro-zlatými přikrývadly, je stříbrná sokolnická rukavice a na ní stojící stříbrný sokol připravený ke vzletu se zlatou zbrojí a zlatými rolničkami. Štítonoši dva stříbrní sokoli připravení ke vzletu se zlatou zbrojí a červenými rolničkami. Heslo: CIO CHE DIO VUOLE IO VOGLIS (Co bůh chce, chci i já) (4). Protože však John (Johann, János) Dormer, který se koncem 18. století usadil v Ostřihomi, nepožádal o uznání svého zahraničního šlechtictví, nebyl mu udělen žádný nový erb ani mu nebyl uznán jeho erb rodový. Lze tedy předpokládat, že užíval stejný erb jako Baron Dormer v Anglii, ovšem s tím rozdílem, že neměl nárok na štítonoše.

 

21.2 Historie

Jméno Dormer je prastarého původu, snad saského a lze jej nalézt i v těchto dalších variantách např. Tormer, Dormar, Dormir, Domer, Domar a další. Rodina Dormerů, která v 15. století nashromáždila značné jmění jako obchodníci s vlnou, pocházela původně z obce West Wycombe, která se nachází v hrabství Buckingham. První věrohodné zmínky jsou zaznamenány z roku 1450 za vlády krále Jindřicha VI., kdy je jmenován jistý William Dormere jako svědek na listině Johna Blakpolla, který měl demesne (5), majetek, který přiléhal ze severu k domu bývalého Stephena Dormera a řečeno moderním jazykem, na obou sousedech leželo věčné břemeno udržovat latrinu.

Až do roku 1556 rytíř William Dormer a jeho syn Robert patřili mezi příjemce nájemného ze svého majetku, který se nazýval Antelope ve Wycombe. Společenský i mohutný majetkový vzestup nastal díky velmi výhodnému sňatku Geoffreye Dormera (+1503) s Judith, dcerou a dědičkou Roberta Baldingtona, který v pramenech bývá uváděn jako majitel panství Thame (Lord of Thame). Skutečnost však byla trochu jiná nebot’ ve skutečnosti v rámci panství Thame vlastnil pouze usedlost Baldington’s Court (6).

Stále rostoucí bohatství jednotlivých členů rodiny se projevilo zejména v 16. a 17. století v nákupech pozemků a jednotlivých panství. Tyto investice nakonec vyústily ve vytvoření pozemkové domény o velikosti 30.000 akrů půdy se sídlem v obci Wing, ležící mezi Aylesbury a Leighton Buzzard.

21.2.1 Rodokmen 1.

Geoffrey (Geffrey) Dormer, *cca 1352 West Wycombe, Buckinghamshire +cca 1420, oo cca 1378, Eleanor Dorre, *cca 1357 +1388, dcera Thomase Dorre alias Chubbe,

1. Geoffrey (Geffrey) Dormer z West Wycombe, *cca 1385 West Wycombe, Buckinghamshire +1450 West Wycombe, Buckinghamshire, oo cca 1407, Judith Baldington, *1389 Thame +cca 1410 West Wycombe,

dcera Roberta Baldingtona z Boldington’s Courtu a Agnes Bamvere,

1.1 Geoffrey Dormer, *cca 1408WestWycombe, Buckinghamshire +9. března 1503 Wycombe, Buckinghamshire, merchant of the Staple of Calais (7), I.oo Margery N., II.oo Alice (Ursula) Collingridge, *1430 - West Wycombe, Buckinghamshire +1454 Thame, Oxfordshire, dcera a dˇediˇcka Bartholomewa Colligridge z Towersey a Alice FitzAlan,

(1)

1.1.1 Geoffrey Dormer, roku 1523 získal erb,

(2)

1.1.2 William Dormer z Thame a West Wycombe, +3.listopadu 1506 Buckinghamshire - potomci rodokmen 2.

1.1.3 Sir Michael Dormer, Lord Mayor of London - potomci,

1.1.4 Edward Dormer, +před 12. lednem 1540, oo N.N.,

1.1.4.1 Elizabeth Dormer, I.oo William Plumbe, II.oo Sir John Gresham, rytíř,

1.1.5 Alice Dormer, *cca 1478 Hook Norton, Oxfordshire +1566, oo Thomas Croker, *cca 1474 Hook Norton, Oxfordshire +po roce 1502 Faringdon, Oxfordshire - potomci,

1.1.6 Thomas Dormer,

1.1.7 Peter Dormer z Lee Grange, +1. dubna 1555 Newbottle Manor, Newbottle, - potomci,

1.1.8 Margaret Dormer, oo Richard Cowley,

1.1.9 Elizabeth Dormer, oo N. Towley,

1.2 Agnes Dormer, *1418 West Wycombe, Buckinghamshire +1465, oo John Baldwin - potomci.

 

21.2.2 Dormerové ve střední Evropě.

Počátkem 16. století se genealogie rodu Dormerů stala značně nepřehlednou. Nás budou zajímat zejména potomci Williama Dormera z Thame a West Wycombe, +1506 Buckinghamshire, kteří se na krátký čas usadili ve střední Evropě a jejichž rodokmen lze sledovat až do dnešních dnů.

V první polovině 16. století žili různé skupiny Dormerovských rodin, přinejmenším zčásti, v hrabství Buckingham v obci Wing. Dormerové byli přísného katolického vyznání a proto museli mít vlastního kněze, který bydlel v jejich domácnosti. Jeho hlavním posláním, kromě pastorace, byla starost o křty a poskytování svátosti manželství v rámci rodiny. Nicméně křty mnoha dětí byly rovněž zaznamenány ve farních registrech místního kostel Všech svatých.

 

21.2.3 Rodokmen 2.

William Dormer z Thame a West Wycombe, +3. listopadu 1506 Buckinghamshire,

1. Sir Robert Dormer z Wing, *cca 1486 asi West Wycombe, Buckinghamshire +8. července 1552 Ascott House, poslanec za oblast Wycombe, 1537 pasován na rytíře, oo Jane Newdigate, *18. srpna 1496 Harefield, Middlesex +7. července 1571, dcera Johna Newdigatea, Sergeant-at-law,

1.1 Sir William Dormer, *cca 1503 asi Eythrope, Waddesdon Buckinghamshire +17. května 1575, I.oo Mary Sidney, +10. února 1541/2, II.oo Dorothy Catesby, +30. září 1613 Eythrope, Waddesdon Buckinghamshire, dcera Anthonyho Catesbyho z Whistonu, Northamptonshire,

(1)

1.1.1 Jane Dormer, *6. ledna 1538/9 Eythrope, Waddesdon Buckinghamshire +13. ledna 1612/3 Madrid, Španělsko, oo 29. 12. 1558, Gómez Suárez de Figueroa y Córdoba, 1. vévoda de Feria

1.1.2 Anne Dormer,

1.1.3 Thomas Dormer, + v dětství,

1.1.4 Robert Dormer, + v dětství,

(2)

1.1.5 Robert Dormer, 1. Baron Dormer z Wing, kř. 26. ledna 1551/2 Wing +8. listopadu 1616, oo Elizabeth Browne, +1630, pohřbena 16. září 1630 Wing, dcera Anthonyho Browne, 1. Vikomta Montagu, rodokmen 3.

1.1.6 Mary Dormer, kř. 20. srpna 1553 Wing,

1.1.7 Grisell Dormer, kř. 13. prosince 1554 Wing +?, pohřbena 24. ledna 1554/5 Wing,

1.1.8 Katherine Dormer,

1.1.9 Francis Dormer, + v dětství,

1.1.10 Omphelis Dormer, + v dětství,

1.1.11 Margaret Dormer, kř. 15. srpna 1562 Wing +?,

 

Praotcem současného rodu Dormerů z Wing se stal Robert Dormer, 1. Baron Dormer z Wing. Narodil se 26. ledna 1551/2 jako třetí syn (nejstarší přeživší) Sira Williama Dormera a jeho druhé manželky Dorothy Catesby. V mládí studoval na univerzitě v Oxfordu (kolej Gray’s Inn), kde roku 1569 dosáhl titulu bakaláře, roku 1575 zdědil po otci významný majetek, zejména v hrabství Buckingham, který podle odhadu španělského vyslance dosahoval částky 100.000 dukátů.

Roku 1577 se stal smírčím soudcem, v letech 1584-5 zastával funkci nejvyššího šerifa (High Sheriff of Buckinghamshire) hrabství Buckingham, roku 1591 byl pasován na rytíře, kolem roku 1600 zastával dvorskou funkci maršála a správce chovu královských sokolů (marshal and master of the King’s hawks) (8), roku 1615 dne 10. června byl povýšen na Baroneta a 30. června téhož roku na Barona Dormera of Wing.

Zajímavý je i původ Barona Dormera z pohledu víry. Robertova babička Jane Newdigate byla sestrou kartuziánského mučedníka Sebastiana Newtigatea (9), ale i přes tento politický škraloup je velmi pravděpodobné, že sám Robert i jeho otec se bezezbytku podřídili nový poměrům panujícím v tehdejší Anglii.

Zdá se, že Baron Dormer i přes svůj konformismus projevoval silné katolické sympatie, jeho nevlastní sestra Jane byla dvorní dámou a velmi intimní přítelkyní katolické královny Marie a provdala se za španělského vyslance v Anglii vévodu de Feria. Snad jen díky přátelství sira Williama Dormera s extrémně puritánským magnátem, vlivným Francisem Russellem, hrabětem z Bedfordu, který držel ochrannou ruku nad zmíněným Williamem i Robertem, do jisté míry chránila rodinu před všudypřítomným dohledem královských úředníků.

Tento dohled musel být nepříjemný zvláště, když si uvědomíme, že Robertův sňatek, který se snažil hrabě Bedford zprostředkovat, diky rodinným obstrukcím nevyšel a když se Robert nakonec oženil s dívkou ze známé katolické rodiny Montague. Lord Dormer zemřel v listopadu 1616, stár 65 let a jeho tituly a majetek zdědil vnuk Robert, který byl roku 1628 povýšen na hraběte Carnarvona (Earl of Carnarvon).

 

21.2.4 Rodokmen 3.

Robert Dormer, 1. Baron Dormer z Wing, kř. 26. ledna 1551/2 Wing +8. listopadu 1616, oo Elizabeth Browne, +1630, pohřbena 16. září 1630 Wing, dcera Anthonyho Browne, 1. Vikomta Montagu,

1. Dorothy Dormer, kř. 20. května 1577 Wing +?, oo Sir Henry Huddleston ze Sawstonu, +1617, první syn a dědic Sira Edmunda Huddlestona ze Sawstonu a Dorothy Beconsall - potomci,

2. Magdalen Dormer, kř. 12. listopadu 1579 Wing +?, oo Sir John Curzon z Waterperry, první syn a dědic Sira Francise Curzona z Waterperry a Anne Southcote - potomci,

3. William Dormer, kř. 10. září 1580 Wing +1580, pohřben 14. září 1580 Wing,

4. John Dormer, kř. 20. ledna 1581/2 Wing +1581/2, pohřben v lednu 1581/2 Wing,

5. Mary Dormer, kř. 29. června 1583 Wing +?, oo Sir John Caryll z Hartingu, Sussex - potomci,

6. Sir William Dormer, kř. 26. května 1586 Wing +1616, pohřben 22. října 1616 Wing, oo 21. 2. 1609/10, Alice Molyneux, +1643, pohřbena 11. června 1643 Wing, dcera Sira Richarda Molyneux, 1. Baroneta a Frances Gerard,

6.1 Robert Dormer, 1. hrabě z Carnarvonu, kř. 11. prosince 1610 Wing +20. září 1643, zabit v první bitvě u Newbury, oo Anne Sophia Herbert, +1650, pohřbena 3. července 1650 Wing, dcera Philipa Herberta, 4. hraběte z Pembroke a lady Susan de Vere,

6.1.1 Charles Dormer, 2. hrabě z Carnarvonu, 2. vikomt Ascott, 3. Baron Dormer z Wing a 3. Baronet, *25. října 1632 Wing +29. listopadu 1709 Ascott House, I.oo cca 1653, Elizabeth Capel, dcera Arthura Capella, 1. Barona Capella z Hadhamu a Elizabeth Morrison, II.oo lady Mary Bertie, *1655 +1709, dcera Montagu Bertieho, 2. hraběte z Lindsey a Bridget Wray, Baronky Norris,

6.1.1.1 Charles Dormer, 3. vikomt Ascott, *25. června 1652 +před r. 1673. Imatriculace na Christ Church, Oxford University, 22. dubna 1664. Absolvoval na Merton College, Oxford University, 8. září 1665 jako Master of Arts (10),

6.1.1.2 Elizabeth Dormer, *13. ˇcervence 1653 Wing +24. října 1677, oo Philip Stanhope, 2. hrabě z Chesterfieldu, *1634 +28. ledna 1714 - potomci,

6.1.1.3 Ann Dormer, *29. srpna 1654 Wing +1654, pohřbena 1. září 1654 Wing,

6.1.1.4 Anna Sophia Dormer, kř. 13. prosince 1655 Wing +1656, pohřbena 20.6 1656 Wing,

6.1.1.5 Isabella Dormer, *27. srpna 1663 Covent Garden, London, oo Charles Coote, 3. hrabě z Mountrathu,

6.1.1.6 William Dormer, *4. listopadu 1666 Covent Garden, London +1668/9, pohřben 10 dubna 1668/9 Wing,

6.1.1.7 Robert Dormer, kř. 20. ledna 1668/9 Covent Garden, London +1668/9, pohřben 3. března 1668/9 Wing,

6.1.1.8 Anna Sophia Dormer, *24. prosince 1671 Covent Garden, London +1694, pohřbena 5. února 1694 Wing,

6.2 William Dormer, kř. 7. června 1612 Wing,

6.3 Richard Dormer, *7. června 1613 Wing +,

6.4 Elizabeth Dormer, *15. října 1614 Wing +31. května 1635, oo 1628, Edward Somerset, 2. markýz z Worcesteru, potomci,

6.5 Francis Dormer, kř.7. listopadu 1615 Wing +1641, pohřben 20. května 1641 Wing,

7. Henry Dormer, kř. 12. července 1587 Wing +1587, pohřben 14. července 1587 Wing,

8. Anthony Dormer z Grove Parku, Warwick, kř. 13. července 1589 Wing +?, oo Margaret Terringham, dcera Sira Henryho Terringhama z Terringhamu, Buckingham,

8.1 Robert Dormer z Grove Parku, Warwick, oo Anne Eyre, dcera plukovníka Rowlanda Eyrea z Hassopu a Ann Smith, sestry Charlese Smitha, 1. vikomta Carringtona,

8.1.1 Rowland Dormer, 4. Baron Dormer z Wing, *cca 1651 +1712, bez potomků.

8.1.2 Anne Dormer, +12. října 1746, I.oo Edmond Powell ze Sandfordu, II.oo Sir John Curzon, 2. Baronet z Waterperry,

9. Robert Dormer z Peterley, kř. 10. října 1590 Wing +1651 - pokračování rodokmen 4.

 

Z výše zobrazeného rodokmenu jednoznačně vyplývá, že starší linie Dormerů z Wing, která byla povýšena do hraběcího stavu vymřela roku 1709 smrtí 2. hraběte v Ascott House. Dle zákonů platných v Anglickém království titul hraběte z Carnarvonu je po tomto datu považován za zaniklý a dědičný titul Barona Dormera of Wing zdědili potomci Anthonyho Dormera z Grove Parku a po roce 1712 potomci Roberta Dormera z Peterley.

Roku 1712 se stal dědicem majetku a baronského titulu Robert Dormer z Peterley, který se narodil roku 1668. Byl celkem dvakrát ženat, poprvé vstoupil do svazku manželského s Katherine Fettiplace, se kterou měl dva syny, kteří po sobě nastoupili jako dědicové baronského titulu. Podruhé pojal za manželku 7. června 1694 Elizabeth Biddulph, z tohoto sňatku se narodilo celkem 13 dětí z nichž se však dožily dospělosti pouze dvě, syn James Dormer, budoucí prodejce koloniálních produktů, uměleckých děl a diamantů v Holandsku (usadil se po krátkém pobytu v Ostende roku 1735 v Antverpách), zakladatel císařské a královské pojišt’ovací komory v Nizozemsku. Dcera se jmenovala Frances a byla od roku 1726 provdaná za katolíka Williama Plowdena z Plowden a Astonu. Charles, 5. Baron Dormer zesnul ve věku 60 let 2. července 1728.

 

21.2.5 Rodokmen 4.

Robert Dormer z Peterley, kř. 10. října 1590 Wing +23. října 1651, oo May Banester, +11. listopadu 1679, dcera Edwarda Banestera of Ilsworth, Hampshire,

1. Charles Dormer z Peterley, co. Buckingham, +1677, oo Mary Cellier,

1.1 Charles Dormer, 5. Baron Dormer z Wing, *22. dubna 1668 +2. července 1728, I.oo Catherine Fettiplace, dcera a dědička Edmonda Fettiplace z Swincombe, Oxford, II.oo 7. 6. 1694, Elizabeth Biddulph, +29. října 1739, dcera Richarda Biddulpha z Biddulph Castle a Ann Goring,

(1)

1.1.1 Charles Dormer, 6. Baron Dormer z Wing, *? +7. března 1761,

1.1.2 John Dormer, 7. Baron Dormer z Wing, *2. června 1691 +7. ˇríjna 1785, oo 1719 Mary Bishopp, *1704 +29. října 1739, dcera Cecila Bishoppa a Elizabeth Dunch - pokračování rodokmen 5.

(2)

1.1.3 James Dormer z Antwerp, Holland,

1.1.4 Frances Dormer, oo William Plowden z Plowden, +27. srpna 1754 - potomci,

2. Anne Dormer, oo 1644 George Eyston z East Hendred, *1636 +1691 - potomci,

 

Ve střední Evropě se v druhé polovině 18. století objevil John Dormer, druhý syn 7. Barona Dormera. Narodil se roku 1730 v Peterley a později vstoupil do služeb c. k. armády, kde to dotáhl na majora. 13. května 1755 se jako kapitán (hejtman) oženil s Erzsébet Judit Buttlar, dcerou Gábora Rudolfa Jakaba hraběte Buttlara a Erzsebet Buttlar.

Manželé se usadili v Ostřihomi, kde roku 1785 koupili dům na dnešní Bottyán János ucta č.5, později zvaný Meszéna-ház 11. John (Johann, János) Dormer zemřel ve svém domě v Ostřihomi 17. listopadu 1796, jeho paní žila v domě až do roku 1824 (zemřela 6. dubna 1824).

Obrázek 21.1: Dům Johna Dormera v Ostřihomi.

 

Manželé měli nejméně dvě děti, syna Josepha Thaddeuse narozeného roku 1790 v Ostřihomi, budoucího 11. barona Dormera a dceru Antonii, která se roku 1802 provdala v Ostřihomi za c.k. generála Johna (Johann, János) O’Briena s nímž měla dceru Euphemii a jejíž potomci žijí v Mad’arsku dodnes.

 

21.2.6 Rodokmen 5.

John Dormer, 7. Baron Dormer of Wing, *2. června 1691 +7. října 1785, oo 1719 Mary Bishopp, *1704 +29. října 1739, dcera Cecila Bishoppa a Elizabeth Dunch,

1. Elizabeth Dormer, *15. května 1724 +11. srpna 1809, oo 21. 11. 1743, George Talbot, 14. hrabě ze Shrewsbury,

2. Charles Dormer, 8. Baron Dormer of Wing, *30. dubna 1725 +30. března 1804, I.oo 9. 8. 1749, Mary Talbot, druhá dcera George Talbota a Mary Fitzwilliam, II.oo 23. 1. 1768 Elizabeth Mordaunt, +15. září 1797, vdova po Johnu Mordauntovi, který byl bratrem Charlese, 4. hraběte z Peterborough, a dcera Samuela Hamiltona,

(1)

2.1 Charles Dormer, 9. Baron Dormer of Wing, *10. ledna 1753 +2. dubna 1819,

(2)

2.2 John Evelyn Pierrepont Dormer, 10. Baron Dormer of Wing, *březen 1771, +9. prosince 1826, oo 20. 11. 1795 Lady Elizabeth Kerr, *2. září 1765 +13. srpna 1822, první dcera Williama Johna Kerra, 5. markýze z Lothianu a Elizabeth Fortescue, jediné dcery Chichestera Fortescue of Dromisken, hr. Louth,

2.2.1 Anne Dormer, +2. února 1832, oo 12. 12. 1792 Edward Thoroton Gould z Mansfieldu-Woodhouse, hr. Nottingham, +15. února 1830,

2.2.2 Elizabeth Lucy Dormer, +31. května 1848, oo 1. 5. 1793 Henry Berkeley Portman, první syn Henryho Williama Portmana z Bryanstonu, hr. Dorset,

2.2.3 Frances Dormer, +18. prosince 1842, oo 12. 6. 1791 Robert Knight z Barrels, hr. Warwick, 

3. John Dormer, *18. února 1730 Peterley +17. listopadu 1795 Ostřihom, oo 13. 5. 1755, Erzsébet Judit Buttlar-Pardanyi, dcerou Gábora Rudolfa Jakaba hraběte Buttlara-Pardanyi a Erzsebet Buttlar,

3.1 Joseph Thaddeus Dormer, 11. Baron Dormer of Wing, *1. června 1790 Esztergom, Mad’arsko +5. července 1871 Grove Park, Warwick, oo 5. 5. 1829, Titchborne, Hampshire, Elizabeth Anne Tichborne, *28. května 1807 Tichborne, Hampshire +4. července 1883 London,

3.1.1 John Baptist Joseph, 12. Baron Dormer of Wing, *22. května 1830 - Budbrooke, Warwickshire +22. prosince 1900 - Winchcomb, Gloucestershire,

3.1.2 Sir James Charlemagne Dormer, *26. ledna 1834 Mnichov, Bavorsko +3. května 1893 - Madras, Indie (12), oo 08.10.1861, Edinburgh, Ella Frances Catherine Alison, *1832 Edinburgh +2. června 1906 Christchurch, Hampshire, dcera Sira Archibalda Alisona, 1. Baroneta a Elizabeth Glencairn Tytler,

3.1.2.1 Roland John Dormer, 13. Baron Dormer of Wing, *24. listopadu 1862 +9. února 1920, oo 16. 8. 1897 Marie Hanem Eywaz z Káhiry, Egypt,

3.1.2.1.1 Rosa Mary Victoria Eugenie Dormer, *30. července 1912 +1913,

3.1.2.2 Charles Joseph Thaddeus Dormer, 14. Baron Dormer of Wing, MBE, *24. února 1864 +4. května 1922, oo 17.2. 1903 Caroline May Clifford, +18. března 1951, třetí dcera a spoludědička plukovníka Sira Robert Cavendishe Spencera Clifforda, 3. Baroneta of Westfield, Ryde, Isle of Wight, a Emmeliny Lowe, - potomci dodnes.

3.1.2.3 Gwendoline Mary Dormer, (13) *11. července 1865 +16. září 1942, oo 16. 10. 1883, Montagu Arthur Bertie, 7. hrabě of Abingdon, - potomci rodokmen č. 6,

3.1.2.4 Eveline Mary Dormer, (14) *30. července 1866 +23. října 1929, oo 18. 5. 1892, James Logan Stewart, +29. června 1898, první syn Jamese Stewarta Alltyrodyn, Cardigan, potomci,

3.1.2.5 Mary Catherine Dormer, (15) *13. října 1867 +30. května 1943, oo 9. 9. 1891 Sir John David Rees, 1. Baronet KCIE, CVO, MP, potomci,

3.1.2.6 Ethel Mary Dormer, (16) *31. května 1870 +7. července 1949,

3.1.2.7 Leonie Mary Dormer, (17) *2. listopadu 1872 +?,

3.1.2.8 Constance Mary Dormer, (18) *1. prosince 1874 +5. března 1955,

3.1.3 Hubert Francis Dormer, *4. listopadu 1837 Budbrook, Warwickshire +16. dubna 1913 Bradfield, Berkshire,

3.1.4 Mary Isabel Lucy Dormer, *cca 1842 Leamington, Warwickshire +9. března 1932 Stone, Staffordshire, jeptiška,

3.1.5 Henry Edward Dormer, *29. listopadu 1844 Grove Park, Warwickshire +2. října 1866 London, Ontario, Kanada,

3.2 Antonia Dormer, +1805), oo 1802 Ostřihom John O’Brien, c.k. generálmajor - potomci,

4. James Dormer, *27. května 1735 +1817, oo Mary Purcil, +10. srpna 1797, dcera Patricka Purcila of Cadiz, Spain, potomci,

4. Barbara Dormer,

 

Z výše uvedeného rodokmenu je jasné, že John (Johann, János) Dormer, který zemřel roku 1795 v Ostřihomi, se stal praotcem dodnes existující anglické linie Baronů Dormerů of Wing. Zároveň lze dovodit, že jmenovaný John Dormer, mladší bratr 8. Barona Dormera neměl pražádnou šanci na získání dědičného titulu a majetku a proto se uchýlil na kontinent do služeb císařsko-královské armády. 

Protože však Johnovi synovci zemřeli bez mužských potomků stal se roku 1826 dědicem titulu a majetku Johnův syn Joseph Thaddeus jako 11. Baron Dormer of Wing a přestěhoval se zpět do Anglie. Genealogickou zajímavostí je, že 11. Baron narozený v Ostřihomi se stal předkem frá Andrewa Bertie 78. knížete a velmistra Suverénního vojenského a hospitálního řádu sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě, který byl prvním Angličanem v tak vysoké duchovní funkci.

 

21.2.7 Rodokmen 6.

Gwendoline Mary Dormer, *11. července 1865 +16. září 1942, oo 16. 10. 1883 římsko-katolická katedrála v Portsmouthu, Montagu Arthur Bertie, 7. hrabě of Abingdon, *13. květen 1836 Mayfair, London +14. březen 1928 Oaken Holt, Cumnor, Abingdon, Berkshire,

1. Gwendoline Theresa Mary Bertie, *20. listopadu 1885 Abingdon, Berkshire +7. července 1941 Princess Christians Nursing Home, Windsor,

2. Elizabeth Constance Mary Bertie, *12. března 1895 Tamil Nadu, India +29. července 1987 Merton, Surrey, OBE,

3. James Willoughby Bertie, *22. září 1901 Abingdon, Berkshire +11. května 1966 London, námořní nadporučík, oo Jean Crichton-Stuart, *28. října 1908 +23. října 1995,

3.1 Frá Andrew Willoughby Ninian BERTIE, *15. května 1929 +7. února 2008, Prince and Grand Master of the Sovereign Military Order of Malta (1988-2008), (19)

4. Alice Josephine Bertie,

5. Mary Caroline Bertie,

6. Arthur Michael Cosmo Bertie, *29. září 1886 St. George Hanover Square, London +2. února 1957 Crepping Hall, Stutton, Samford, Suffolk, major,

7. Montagu Charles Francis Bertie, 1920.

 

_____________________________________________________________

1. The Visitation of the County of Oxford taken in the years 1566 ...., London 1871, s. 33.

2. The Visitation of Buckinghamshire in 1566 ...., Exeter 1883, s. 11.

3. Rev. Frederick George Lee, The history, description and antiquities of the prebendal church of the Blessed Virgin Mary of Thame, in the county and diocese of Oxford ..., London 1883, s. 504.

 

4. Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 293, heslo Dormer (Baron Dormer).

5. Za feudalismu termín demesne označoval veškerou půdu, kterou si vrchnost ponechala pro vlastní potřebu či obživu a kterou provozovala ve vlastní režii. Encyclopædia Britannica, Vol.7 (11th edition). Cambridge University Press 1910-11, s. 980, heslo: Demesne.

6. Rev. Frederick George Lee, The history, description and antiquities of the prebendal church of the Blessed Virgin Mary of Thame, in the county and diocese of Oxford ..., London 1883, s. 503.

7. Geoffrey Dormer byl ˇclenem spoleˇcnosti obchodník°u (the Merchants of the Staple) s vlnou, kůžemi, olovem a cínem ve městě Calais.

8. R. Virgoe, Dormer, Robert (1551-1616), of Wing, Bucks., in: The History of Parliament: the House of Commons 1558-1603, ed. P. W. Hasler, 1981.

9. Sebastian Newdigate, O.Cart., zpočátku byl soudním úředníkem a později vstoupil jako mnich do řádu kartuziánů. 19. června 1535 byl popraven za zradu, protože odmítl přijmout tezi Jindřicha VIII. o nadřazenosti státu na církví v Anglii. Jeho smrt byla považována za mučednictví a katolickou církví byl blahoslaven.

10. Master of Arts je akademický titul, který bývá většinou udělován v oblasti humanitních věd a též v oblasti společenských věd.

11. Dům byl pojmenován podle pozdějších majitelů, Ference Meszényho právníka a jeho bratra Jánose Meszényho.

12. Sir James Charlemagne Dormer KCB byl důstojníkem britské armády. Sir James byl mladším synem 11. Barona Dormera. Roku 1882 se stal náčelníkem štábu okupační armády v Egyptě, roku 1885 byl pobočníkem generála pro pomocné síly a v roce 1886 byl jmenován velícím generálem v oblasti Dublinu. Roku 1888 se vrátil do Egypta a roku 1891 se stal velitelem armády dislokované v Madrasu v Indii, zároveň byl jmenován členem rady guvernéra ve Fort St George. Zemřel po napadení tygrem v průběhu velení svým mužům.

13. Královským výnosem z roku 1901 jí byla udělena důstojnost dcery barona.

14. Královským výnosem z roku 1901 jí byla udělena důstojnost dcery barona.

15. Královským výnosem z roku 1901 jí byla udělena důstojnost dcery barona.

16. Královským výnosem z roku 1901 jí byla udělena důstojnost dcery barona.

17. Královským výnosem z roku 1901 jí byla udělena důstojnost dcery barona.

18. Královským výnosem z roku 1901 jí byla udělena důstojnost dcery barona.

19. 20. ledna 2015 bylo v Římě zahájeno formální šetření v souvislosti s beatifikací a kanonizací Frá Bertieho.