02. Armstrong

2.1 Nobilitace a rodový erb

Heraldika klanu Armstrong je zajímavá tím, že původní erb skotských předků je popisován jako stříbrný štít se třemi modrými kůly. Klenotem, na přilbě s modro-stříbrnou točenicí a modro-stříbrnými přikrývadly, je rostoucí červené nahé rameno, mírně pokrčené, se zat’atou pěstí. Heslo: INVICTUS MANEO (vždy neohrožený) (1).

Po emigraci některých členů klanu do Irska koncem 16. století došlo ke změně erbu. Noví osadníci opustili původní erb, snad z důvodů diferenciace, a začali užívat červený štít se třemi obrněnými rameny nad sebou, mírně pokrčené v lokti, s dlaněmi sevřenými v pěst.

Obrázek 2.1: Armstrong tartan moderní.

 

John Heaton-Armstrong, na základě královského povolení z roku 1890, převzal dodatečné příjmení a erb rodiny Heaton v souladu s podmínkami dědovi poslední vůle. Od roku 1890 všichni potomci jmenovaného užívali a dodnes užívají čtvrcený erb, popis: Štít červeno-zeleně čtvrcený, 1.-4. pole, tři pravá stříbrná obrněná ramena nad sebou zlatě zdobená, mírně pokrčená v lokti, s dlaněmi sevřenými v pěst přirozené tinktury (Armstrong). 2.-3. pole stříbrný lev s modrou zbrojí (Heaton). Klenoty dva na kolčích přilbách. 1. stříbrno-červená točenice, pravé rostoucí stříbrné obrněné rameno zlatě zdobené, mírně v lokti pokrčené svírá v dlani přirozené tinktury ut’atou stříbrnou obrněnou nohu zlatě zdobenou, se zlatou ostruhou, pokrčenou v koleni z níž kape přirozená krev (Armstrong). 2. točenice stříbrno-zelená, korunovaný lev s obojkem z něhož visí řetěz obtáčející lví tělo, vše přirozených tinktur. Heslo: VI ET ARMIS (silou a zbraněmi) (2).

Protože v heraldice anglicky mluvících zemích se málokdy uvádí popisy přikrývadel, je možno odhadnout nepopsané barvy takto: Armstrong červeno-stříbrná přikrývadla a Heaton bud’ zeleno-stříbrná nebo také červeno-stříbrná přikrývadla. U irských rodin se používají vždy červeno-stříbrná přikrývadla, pokud není v erbovním listu stanoveno jinak (3).

Roku 1940 získal Sir John Heaton-Armstrong badge, popis: Pravá paže ve stříbrném brnění s navlečenou zlatou astrální korunou, drží v přirozené dlani vodorovně červený meč se zlatým jílcem a záštitou.

Obrázek 2.2: Erb Johna Heaton-Armstronga.

 

 2.2 Historie

V seznamech důstojníků c.k. jezdectva v 19. století je uveden i John Heaton-Armstrong pocházející z irské oblasti Roscrea. Předky Johna Heaton-Armstronga musíme hledat v hraniční oblasti Skotska, kde se stýkají hrabství Westmoreland, Cumberland a Northumberland. Armstrongové dodnes tvoří skotský klan z nížiny jejichž domovem bylo území poblíž hranic Skotska a Anglie. Klan v současné době nemá náčelníka, který by byl uznaný a registrovaný úřadem skotského krále erbů (The Court of the Lord Lyon) Lorda Lyona a proto je považován za tzv. Armigerous clan (4). Vzhledem k tomu, že tzv. armigerous klany nemají své náčelníky nejsou považovány za šlechtické komunity a nemají tak žádný legální statut podle skotského práva (5).

Podle legendy a tradice byl zakladatelem klanu Armstrong Viking Siward Beorn (Siward válečný meč), známý též pod jménem Siward Digry (Siward silná paže s mečem). Řečený Siward je dodnes považován za posledního anglo-dánského hraběte z Northumberlandu (6) a synovce dánského krále Anglie Knuta Velikého (vládl 1016-35) (7).

Prvním věrohodným náčelníkem klanu Armstrongů byl Alexander, 1. Laird z Margentonu, který žil koncem 13. století v oblasti Liddesdale.

2.2.1 Rodokmen 1.

Alexander Armstrong, 1. Laird z Margentonu, *cca 1225 Falde, Skotsko +cca 1320 Falde, Skotsko, oo Marguerite de Dampierre, *cca 1265 +cca 1331, dcera hraběte z Namuru, Guye de Dampierre a Mathilde de Bethune,

1. Alexander Armstrong, 2. Laird z Margentonu, zv. The Young Laird, *cca 1320 Mangerton Castle, Dumphrieshire, Skotsko +cca 1398 Hermitage Castle, Lindores, Skotsko, oo N.N.,

1.1 Alexander Armstrong, 3. Laird z Margentonu, *cca 1350 Mangerton Castle, Dumphrieshire, Skotsko +cca 1398 Mangerton Castle, Dumphrieshire, Skotsko, oo Wanda Senn,

1.1.1 David Archibald Armstrong, *1370 Mangerton Castle, Dumphrieshire, Skotsko +1445 Skotsko, oo Lori Elred,

1.1.1.1 Thomas Armstrong, 5. Laird z Margentonu, *cca 1425 Mangerton Castle, Dumphrieshire, Skotsko +1498 Skotsko, oo N.N.,

1.1.1.1.1 Sir Alexander Armstrong, 6. Laird z Margentonu, *1445 Dumfries, Dumfries and Galloway, Skotsko +1510 Skotsko, oo Maria Sumac,

1.1.1.1.1.1 Sir John Armstrong z Gilknockie, *cca 1480 House Gilnockie Hall, The Borders of Scotland +8. června 1530 Caerlanrig, Scotland, oo Elizabeth Graham, *cca 1495 Blackford, Perthshire, Scotland +1600 Perth, Perthshire, Scotland, dcera Sira Williama Grahama, 1. hraběte z Montrose a Jane Edmondstone,

1.1.1.1.1.1.1 Simon Armstrong, *cca 1500 Caerlanrig, Whithaugh, Scotland +cca 1536 Harribee, Scotland,

1.1.1.1.1.1.2 David Armstrong, *cca 1510 Copshaw, Scotland +1600 Scotland,

1.1.1.1.1.1.3 Martin Armstrong, *cca 1513 Whithaugh, Scotland +?,

1.1.1.1.1.1.4 Christopher Armstrong 7. Laird z Mangertonu, *1526 Barngleish, Dumfrieshire, Scotland +22. září 1606 Barngleish, Dumfrieshire, Scotland, zavražděn Johnem Musgravem, oo Catherina Graham, *1539 +1575, dcera Williama Grahama a Margaret Armstrong - pokračování,

1.1.1.1.1.1.5 Thomas Armstrong,

1.1.1.1.1.1.6 William Armstrong z Chingils, *1523 +22. září 1606,

1.1.1.1.1.1.7 William Armstrong,

1.1.1.1.1.1.8 Walter Drummond Armstrong,

1.1.1.1.2 George Armstrong, *cca 1447 +?,

1.1.1.1.3 William Armstrong, *cca 1449 House of Ghengills, Scotland +1530,

1.1.1.1.4 John Armstrong, *cca 1451 Caerlanrig, Whithaugh, Scotland +8. ledna 1528 Alnwick, Scotland,

1.1.2 Geffrey Armstrong, *cca 1372 Mangerton Castle +?, oo N.N.,

1.1.3 Rouland Armstrong, *cca 1374 Mangerton Castle +?,

1.1.4 Archibald Armstrong, *cca 1376 Mangerton Castle +1432 Scotland, oo N.N.- potomci,

1.1.1.2 David Armstrong, *cca 1427 Ewesdale, Scotland +?

1.2 John Armstrong, *cca 1352 Mangerton Castle +19. srpna 1388 Otterburne, Scotland,

1.3 Gilbert Armstrong, *cca 1353 Mangerton Castle +cca 1384 Scotland,

1.4 Adam Armstrong, *1354 +?,

 

2.2.2 Armstrongové of Farney Castle.

Zakladatelem rodiny, která se v 19. století na krátký čas usadila v Rakousko-Uhersku, byl Sir Thomas Armstrong, který se narodil kolem roku 1603 ve Skotsku v Gilnockie. Sir Thomas byl horlivým monarchistou a vojákem, který bojoval ve 30tých letech 17. století v Nizozemsku.

Do Irska přišel kolem roku 1639 a v roce 1644 jej vévoda z Ormonde pasoval na rytíře. V roce 1647 zasedal v irském parlamentu a díky královské velkorysosti získal půdu v dublinském hrabství. Kolem roku 1650 však byl zpět v Anglii, kde se účastnil royalistických spiknutí za což byl několikrát zatčen a dvakrát uvězněn v londýnském Toweru. Po restauraci monarchie byl roku 1660 jmenován plukovníkem královské jízdy, ze své funkce se však neradoval dlouho nebot’ záhy nato zemřel.

Jeho dva synové se rozhodli následovat svého otce a stali se královskými důstojníky. Starší z bratrů, stejnojmenný sir Thomas Armstrong, rytíř (*1633 Nijmegen +20. června 1684 Londýn) byl významným stoupencem krále Karla II. , zejména během "Interregna" (8) a od roku 1672 sloužil jako armádní důstojník spolu s mladým vévodou z Monmouthu (9) ve Francii.

Sir Thomas byl velmi horkokrevný muž, který se zapletl roku 1675 do souboje v londýnském divadle a svého soupeře zabil. Nakonec byl Armstrong pardonován, protože se prokázalo, že jeho soupeř zaútočil první. V roce 1683 byl obviněn z velezrady, podle žaloby byl zapleten do spiknutí zv. The Rye House Plot, plánu jak zabít krále Karla II. a jeho bratra, vévodu z Yorku. Obžalovaný nelenil a utekl do Holandska. Osud uprchlíka se naplnil v Leidenu, kde byl zajat a přiveden zpět do Anglie k soudu. Soudce George Jefferys jej uznal vinným a odsoudil k trestu smrti oběšením, k rozpárání břicha a rozčtvrcení. Poprava byla provedena roce 1684, jeho hlava byla vystavena ve Westmister Hall, tři čtvrtě v Londýně a poslední ve Staffordu. Popravený Sir Thomas byl později králem Vilémem III. plně rehabilitován (10).

Mladší z bratří Armstrongů, William, od roku 1669 zastával úřad komisaře pro výběr daně z hlavy, pokračoval ve stopách svého otce a sloužil jako kapitán jezdectva v královském vojsku (milice hrabství Tipperary). Po návratu Karla II. na trůn získal roku 1660 kapitán Armstrong zámek a panství Farney Castle, roku 1666 panství Bohercarron a další majetek v Limericku a roku 1677 své územní zisky doplnil o majetek a budovy opatství Holy Cross v kraji Tipperary.

William Armstrong se oženil s Alicí Deane, dcerou Sira Thomase Deaneho a spolu se usadili na zámku Farney. Z manželství se narodili nejméně dva synové, starší John, dědic majetku a mladší Thomas Armstrong, který založil větev píšící se „of Mealiffe and Chaffpool“.

John Armstrong z Farney Castle se ujal dědictví roku 1695 po smrti svého otce a ve stejném roce pojal za manželku Julianu Carew, dcerou Roberta Carewa z Balliboro. Z manželství se narodili čtyři synové, nejstarší William vstoupil do armády a dosáhl hodnosti plukovníka, později byl zvolen poslancem irského parlamentu.

Jeho mladší bratr John Armstrong založil novou rodovou větev, která se důsledně psala „of Farney Castle“. Plukovník William Armstrong se 6. března 1731 oženil s Mary Heaton, dcerou a spoludědičkou Francise Heatona z Mount Heatonu, se kterou získal i panství jejího otce. Zámek Mount Heaton se stal novou rodinnou rezidencí. Z manželství se narodily dvě děti, syn John dědic panství Mount Heaton a dcera Mary, která se provdala za reverenda George Thomase. John Armstrong of Mount Heaton, který byl bohatý dědic majetku po svých rodičích, vstoupil i do politiky a byl zvolen poslancem irského parlamentu. Z manželství vzešel syn William Henry, který panství roku 1817 prodal do rodiny Hutchinson a prakticky celý život prožil ve Francii, byl rovněž poslancem irského parlamentu.

 

Obrázek 2.3: Farney Castle dnes.

 

2.2.3 Rodokmen 2.

Christopher Armstrong 7. Laird z Mangertonu, *1526 Barngleish, Dumfrieshire, Scotland +22. září 1606 Barngleish, Dumfrieshire, Scotland, zavražděn Johnem Musgravem, oo Catherina Graham, *1539 +1575, dcera Williama Grahama a Margaret Armstrong,

1. William Armstrong, *1565 Gilnockie, Dumfries, Scotland +1649 Fermanagh Co., Ulster, Ireland, plukovník, oo 1600 Scotland, Margaret Elliott,

1.1 William Armstrong, *1600 Gilnockie, Dumfries, Scotland +1643 Fermanagh Co., Ulster, Ireland, potomci Armstrongové z Terwinney,

1.2 Sir Thomas Armstrong, *1603 Gilnockie, Scotland +listopad 1662 Ireland, oo Anna Anderson,

1.2.1 Sir Thomas Armstrong, *27. prosince 1633 Nijmegen, Holland +20. června 1684 popraven, oo 1656/7, Catherine Pollexfen, +1693, dcera Jamese Pollexfena z Stansteadu,

1.2.1.1 Jane Armstrong, oo Admiral Mathew, +1685,

1.2.1.2 Catherine Armstrong,

1.2.1.3 Mary Armstrong, oo D. Pollexfen,

1.2.2 William Armstrong, *cca 1635 +1690, kapitán jízdy, oo cca 1669, Alice Deane, dcera Sira Thomase Deane,

1.2.2.1 John Armstrong z Farney Castle, *? +16. května 1707 (11), oo 1695, Juliana Carew, *cca 1676 +27. listopadu 1737, druhá dcera Roberta Carewa z Bally Boro, Wexford,

1.2.2.1.1 William Armstrong,*1. června 1698? +1. ledna 1767, High Sheriff of Tipperary od roku 1738 a plukovník milice v Tipperary, oo 6. 3. 1731, Mary Heaton, třetí dcera a spoludědička Francise Heatona z Mount Heatonu, Offaly a dříve z Moorhouse, Yorkshire - pokračování rodokmen 3.

1.2.2.1.2 Robert Armstrong, žil ještě roku 1731,

1.2.2.1.3 John Armstrong z Farney Castle (12), obchodník v Corku, žil v letech 1731-55, oo 1740 Anne Blunt, jediná dcera Anthonyho Blunta, radního (alderman) v Kilkenny - potomci,

1.2.2.1.4 Rev. James William Armstrong z Clasbakeny, *cca 1706, žil ještě roku 1731, oo Sarah Nicholson, dceru Williama Nicholsona z Turtoly, Tipperary, - potomci,

1.2.2.2 Thomas Armstrong,*1671 +1741 - potomci Armstrongové z Moyaliffe a Chaffpoolu,

1.2.3 Susannah Armstrong,

1.3 Edward Armstrong, *1604 Gilnockie, Dumfrieshire, Scotland +1650 Ederney, Terwinney, Ulster, Northern Ireland, oo Mary Margaret Maguire, *1604 Brookboro, Fermanagh Co., Ulster +1680 Ederney, Terwinney, Ireland, - potomci,

1.4 John L. Armstrong,

1.5 Christopher Armstrong z Aughingli,

1.6 Alexander Armstrong z Carrickmagugan, *1606 Gilnockie, Dumfrieshire, Scotland +cca 1721 Kilmore, Leitrim Co., Ireland

1.7 Simon Armstrong, *1608 +1609,

1.8 Robert Armstrong, *1610 +1611,

1.9 Mary Armstrong, *1613 Ireland +?,

1.10 David Armstrong, *1614 +1614, 

 

2.2.4 Armstrongové z Mount Heatonu.

Větev Armstrongů z Mount Heatonu založil syn Johna Armstronga z Farney Castle, William. Narodil se pravděpodobně 1698, stal se nejvyšším šerifem hrabství Tiperrary a plukovníkem místní milice. Roku 1731 se oženil s Mary Heaton, dcerou a spoludědičkou Francise Heatona z Mount Heatonu, Offaly. Díky tomuto výhodnému sňatku přenechal své otcovské dědictví Farney Castle mladšímu bratru Johnovi, který rodové sídlo zušlechtil přístavbou tzv. georgiánského křídla a jehož potomci panství drželi až do počátku 19. století.

William Armstrong se se svou rodinou usadil v novém sídle na Mount Heaton, který po plukovníkově smrti zdědil jeho syn John. John Armstrong byl poslancem irského parlamentu a financoval jízdní jednotku královské armády. Díky těmto zásluhám o korunu mu byl dvakrát nabídnut titul baroneta, který však odmítl.

Roku 1790 byl vyzván k přijetí titulu Barona Dunamace v rámci irských peerů (13). Bohužel John Armstrong zemřel náhle roku 1791, dříve než byl proces povýšení dokončen a diplom mohl být stvrzen královskou majestátní pečetí.

John Armstrong byl evidentně prvním členem rodiny, který se intenzivně zajímal o evropské záležitosti. Jeho syn a dědic William Henry Armstrong se narodil ve Francii, v Toulouse. Když dosáhl dospělosti byl rovněž jako jeho otec zvolen do irského parlamentu, kde se roku 1800 postavil zásadně proti unii mezi Anglií a Irskem, navzdory tomu, že mu byl nabídnut titul barona, který díku úmrtí nezískal jeho otec.

Zdá se, že William Henry Armstrong byl, v moderním názvosloví, patologický hráč - gambler. V roce 1817 musel prodat panství Mount Heaton, aby z jeho výnosu zaplatil své dluhy z hazardních her. Zbytek jeho majetku byl prodán roku 1834. Po prodeji svého sídla se rozhodl odstěhovat i s rodinou na kontinent. Zdržoval se převážně ve Francii, v jistých obdobích byl též v Itálii a v Rakousku.

 

2.2.5 Rodokmen 3.

William Armstrong,*1. června 1698? +1. ledna 1767, High Sheriff of Tipperary od roku 1738 a plukovník milice v Tipperary, oo 6. 3. 1731, Mary Heaton, třetí dcera a spoludědička Francise Heatona z Mount Heatonu, Offaly a dříve z Moorhouse, Yorkshire,

1. Rt. Hon. John Armstrong, *1732 +12. září 1791 Mount Heaton, oo 17. 7. 1770, Letitia Greene, *cca 1745 +28. ledna 1820 Sidmouth, Devon, dcera a spoludědička Abrahama Greena z Ballymacreece, Limerick,

1.1 Elizabeth Mary Armstrong, *20. ledna 1773, +26. února 1780,

1.2 William Henry Armstrong, *21/26. června 1774 Toulouse, Francie +21. září 1835 Passy u Paříže, Francie, oo 7. 4. 1809, Bridget Macdonnell, *1790 +20. října 1860, jediná dcera plukovníka Charlese Macdonnella, poslance za New Hall, Clare,

1.2.1 Letitia Mary Armstrong *11. února 1810 +11. července 1811,

1.2.2 Letitia Charlotte Armstrong, *21. 2. 1811/2 +28. června 1872 Dublin, amatérská herečka, oo 1 June 1841 St. Peter, Dublin, Charles William Hamilton z Hamwoodu, Dunboyne, Meath *1802 +1880 - potomci,

1.2.3 Gertrude Catherine Armstrong, *22. 7. 1813 Roscrea +4. října 1874 Dublin, oo 17. 10. 1839 Florencie, John Bayly z Debsborough, Tiperrary, *1805 +1865 - potomci,

1.2.4 Bridget Armstrong, *21. února 1814 Mount Heaton +4. dubna 1880 St. Helier, Jersey, oo 23. 3. 1849 Janov, James Bonamy Dobrée z Rock Lodge, Devon, *1790 +1868 - potomci,

1.2.5 John Armstrong, později Heaton-Armstrong, *1815 +1891 - pokračování rodokmen 4.,

1.2.6 Mary Armstrong, *16. července 1816 London +8. března 1885, oo 12. 7. 1842 St. George, Dublin, Ven. John Evans Johnson, arciděkan z Ferns - potomci,

1.2.7 Emily Dorothea Armstrong, *21. prosince 1817 +5. února 1838 Paříž,

1.2.8 Charles William Armstrong, *19. dubna 1819 Abeville +31. května 1819 Abeville, Francie,

1.2.9 Louisa Armstrong z Ballykeale House, Holywood, Down, *22. října 1821 Paříž +14. listopadu 1891, oo 21. 12. 1861 St. Mary, Dublin, Rev. Francis Henry Hall *1820 +80, rektor z Drumcullinu, Down,

1.2.10 William Edward Armstrong, později Armstrong-Macdonnell z New Hallu, Ennis, Clare, *10. května 1826 Paříž +11. listopadu 1883 Dublin, oo 20. 7. 1858 Killnasoolagh, Clare, Hon. Juliana Cecilia O’Brien, *1837 +1925, nejstarší dcera Luciuse O’Briena, 13. Barona Inchiquina - potomci,

1.2.11 Charles Armstrong, později Heaton-Armstrong z Larch Hillu a Southville, *7. května 1830 Florencie +18. února 1906, roku 1884 přijal příjmení Heaton, oo 26/29. 3. 1856 St. Anne, Dublin, Georgina Maria Stacpoole, *1826 +1905, nejstarší dcera Richarda Johna de la Zouche Stacpoole z Eden Vale, Clare - potomci,

2. Mary Armstrong, *? +1795, oo 12. 9. 1755, Very Rev. George Thomas, - potomci,

 

2.2.6 Heaton-Armstrongové v Rakousku.

John Armstrong, nejstarší syn Williama Henryho Armstronga, se přestěhoval do Rakouska. Vstoupil do řad císařsko-královské armády, kde sloužil v letech 1831-39 jako poručík u 6. haličského pluku švališerů, sídlem v Grodku v Haliči. Dle rodinné tradice údajně odmítl povýšení do rakouského hraběcího stavu a titul c. k. komoří. Rok 1840 strávil cestováním po Austrálii a Jižní Americe. Po návratu do Evropy se spolu se s manželkou usadil na zámku Schloss Weyer v Gmundenu. Po její smrti roku 1856 opět propadl cestovní horečce.

Roku 1884, přijal příjmení a erb rodu Heaton. O Johnu Armstrongovi se tvrdí, že byl velmi lingvisticky nadaný, údajně mluvil 13 jazyky. Johnů mladší syn William Charles Heaton-Armstrong byl pozoruhodným mužem. Již ve 14 letech zběhl ze školy a nechal se najmout do obchodního námořnictva. Sloužil v královském lod’stvu do roku 1881, kdy byl již kapitánem. Po odchodu z britského námořnictva vstoupil do služeb tureckého a poté chilského válečného lod’stva.

Po odchodu do civilu se stal podnikatelem, vydělal mnoho peněz zejména jako stavitel železnic v Kanadě a jako dovozce německého piva. Na památku bylo pojmenováno město Armstrong v Britské Kolumbii jeho jménem.

Poté se vrátil zpět do Anglie, kde se vrhl na politiku a v letech 1906-10 byl poslancem za volební okrsek Sudbury. Založil banku, která však za první světové válka zkrachovala. Přesto však do roku 1917 všechny své závazky splatil.

V roce 1885 se oženil s baronkou Bertou von Zois-Edelstein, se kterou měl dva syny a dceru jejichž potomci žijí dodnes.

 

Obrázek 2.4: Erb Heaton-Armstrong, Genealogical Office of Ireland.

 

2.2.7 Rodokmen 4.

John Armstrong, později Heaton-Armstrong (14), *1. května 1815 +29. dubna 1891 Gorizia, oo 29. 5. 1849 na Britském vyslanectví ve Vídni, Josephine Thérèse Mayr von Melhof, +5. dubna 1856 St Helier, Jersey, dcerou Franze svobodného pána Mayra von Melnhof a Theodory Hittner von Hittnern,

1. John Childe Armstrong, *31. 12. 1849 Klagenfurt +30. března 1886 London, překladatel, oo 21. 11. 1885, Lucy Ann Cobbe, *1851 +1907, mladší dcera majora Charlese Henryho Cobbea a Anny Gravatt,

2. William Charles Armstrong, později Heaton-Armstrong (15), *1. září 1853 Wien +22. července 1917, pán panství Roscrea, oo 7. 9. 1885 Veldes, Bertha Maximiliana svobodná paní von Zois-Edelstein, *22. prosince 1859 +10. prosince 1949, dcera Alfonse svobodného pána von Zois-Edelstein a Berty šl. Moro,

2.1 Maj. William Duncan Francis Heaton-Armstrong, *29. září 1886 Bled, dnes Slovinsko +1. května 1969 Holymount, Stanley Hill,Bosbury, Hertfordshire (16), oo 29. 12. 1920, Thelma Eileen Scott, +16. prosince 1967, dcera Hon. Robert Steele Scott, poslance za Launceston, Tasmania,

2.1.1 Griselda Nonee Heaton-Armstong of Holly Mount Farm, Bosbury (Herefs), *27. 2. 1922, sloužila za II. světové války v Women’s Auxiliary Air Force, oo G. Adam,

2.1.2 Capt. Thomas Michael Robert Heaton-Armstrong, *30. 3. 1925 +březen 2000 Portugalsko, vystudoval střední školu v Etonu, za II. světové války byl důstojníkem u skotské gardy (Scots Guards), v letech 1943-48 sloužil u vojenské rozvědky (Military Intelligence), farmář (1948-64) v Bosbury (Herefs), Gilmerton (Perths) and Couligartan, Aberfoyle (Perths), založil a provozoval řetězec malých obchodů v letech 1964-87, po roce 1987 se přestěhoval do Portugalska, oo 23. 2. 1952, (Helen Gabrielle Laura) Hazel Heaton-Armstrong, *1924 +17. května 2014 Portugalsko, dcerou Sir Johna Dunamace Heaton-Armstrong, MVO, *1925 +2000,

2.1.2.1 Patricia Mary Heaton-Armstrong, *8. prosince 1952, oo 10/12. 1977, Stuart A.L. Robertson - potomci,

2.1.2.2 Jane Heaton-Armstrong, *18. 4. 1954,

2.1.2.3 Sheila Margaret Heaton-Armstrong, *12. března 1957, oo 1978, Colin Duncan M.C. Whyte,

2.1.2.4 Christopher John Heaton-Armstrong, *14. února 1959, oo 1985, Karen Ramsay, dcera Thomase George Ramsay Davidson Clarka - potomci,

2.1.2.5 Duncan Anthony Heaton-Armstrong z Ladywell House, Falkland (Fife), *15. října 1960, daňový poradce, I.oo 1991 (rozvod 1999), Elaine Patricia Crichton - potomci, II.oo 2003, Camilla Jane Brinton, *1972, dcerou Davida Wolseleye Brintona - potomci,

2.1.2.6 William Geoffrey Heaton-Armstrong, *5. ledna 1962, oo 1985, Priscilla Eliza Paterson, +2010,

2.2 Sir John Dunamace Heaton-Armstrong, *21. února 1888 +27. srpna 1967 (17), oo 21. 6. 1919, Suzanne Laura Béchet de Balan, *? +1972, druhou dcerou Etienna Désiré Frédérica Béchet de Balan, of Sedan and Abbaye des Rosiers, Ardennes (France),

2.2.1 Bridget Almina Suzanne Heaton-Armstrong, MBE, *8. srpna 1920 +26. srpna 2006,

2.2.2 William Henry Dunamace Heaton-Armstrong, *2/7 února 1922 +22. července 2014 - potomci,

2.2.3 (Helena Gabrielle Laura) Hazel Heaton-Armstrong, *14. července 1924 Kensington, London +17. května 2014 Portugalsko, oo 23. 2. 1952, Capt. Thomas Michael Robert Heaton-Armstrong, - potomci,

2.3 Bertha Grace Heaton-Armstrong , *2. 1. 1893 +30. září 1985, sloužila za I. i II. světové války v Women’s Auxiliary Police Corps, žila v Goringu, Anglie a v Kitzbühelu v Rakousku, oo 8. 12. 1923, Capt. Geoffrey Wyndham Wadham, *1892 +1942,

3. Bida Louisa Armstrong,

4. Lucy Emily Armstrong,

 

Obrázek 2.5: Erb úˇradu Clarenceux King of Arms.

zdroj:https://en.wikipedia.org/wiki/Clarenceux_King_of_Arms#/media/File:Coat_of_Arms_of_the_Clarenceux_King_of_Arms.svg

 

 

_____________________________________________________________

1. Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 25, heslo Armstrong of Mangerton, co. Roxburgh.

2. A. CH. Fox-Davies, Armorial Families, A Directory of Gentlemen of Coat-Armour, Seventh Edition, London 1929, s. 910, heslo: Heaton-Armsrong.

3. A. CH. Fox-Davies, A Complete Guide to Heraldry, London 1909, s. 392.

4. Armigerous clan je skotský klan, rodina či jméno, který je registrován u úřadu Lorda Lyona a kdysi měl svého náčelníka, který úžíval nediferencovaný erb, ale v současné době není náčelnictví obsazeno ani není u úřadu Lorda Lyona zaregistrován. Ve skotské heraldické praxi mají jen náčelníci klanů, rodin či jmen právo užívat nediferencovaný erb. Klan je považován za "noble incorpration", protože titul náčelníka je ve Skotsku považován za čestný titul a náčelník přenáší své šlechtictví na celý klan.

5. S. Friar, J. Ferguson, Basic Heraldry. W. W. Norton & Company 1993, s. 102.

6. G. Way, R. Squire, Collins Scottish Clan & Family Encyclopedia. (Foreword by The Rt Hon. The Earl of Elgin KT, Convenor, The Standing Council of Scottish Chiefs), 1994, s. 352 - 353.

7. zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Cnut_the_Great

8. Interregnum bylo období mezi popravou krále Karla I. 30. ledna 1649 a návratem jeho syna Karla II do Londýna 29. května 1660, který znamenal restauraci monarchie. Během interregna zažívala Anglie různé formy republikánské vlády.

9. James Scott, původně Crofts či Fitzroy, 1. vévoda z Monmouthu a Buccleuchu byl nemanželský syn krále Karla II. a jeho milenky Lucy Walters.

10. R. L. Greaves, Armstrong, Sir Thomas (bap. 1633, d. 1684), Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, Sept 2004.

11. V letech 1723-1727 studoval na Trinity College v Dublinu, po smrti svého otce zdědil statky Farney a po smrti své tety též sám hrad Farney Castle.

12. Roku 1731 dostal panství Farney spolu s dalším majetkem od svého staršího bratra.

13. Peerage of Ireland je systém vyšších šlechtických titulů udělovaných anglickými monarchy a později panovníky Spojeného království Velké Britanie a Irska na základě práv vyplývajících z úřadu Lorda či krále Irska. Obecně lze říci, že udělování titulů irských peerů bylo ukončeno roku 1801, i když najdeme několik výjimek z pozdější doby.

14. Genealogical Office Manuscripts Collection, National Library of Ireland, Department of Manuscrips, Grants and Confirmations of Arms, Vol. H, 1880-1897, s. 142, zdroj:http://catalogue.nli.ie/Search/Results?lookfor=%22+Heraldry+Ireland%22& type=Subject&filter%5B%5D=format%3A%22Manuscript%22&filter%5B%5D=digitised%3A%22Digitised%22&filter%5B%5D=topic_facet%3A%22Heraldry%22&sort=year+asc&page=4&view=list

15. William Charles Armstrong, později Heaton-Armstrong byl v devatenácté generaci potomkem anglického krále Edwarda I. a ve 14. generaci potomkem skotského krále Jakuba II.

16. Mezi světovými válkami žil na Slovensku a v Rakousku, kde byl do roku 1938 podnikatel, po anexi Rakouska Německem v březnu 1938 uprchl s rodinou do Švýcarska a později se přestěhoval do Holymountu, Stanley Hill, Bosbury (Herefs).

17. Vystudoval střední školu v Etonu a Trinity Hall, Cambridge, a Inner Temple. Barrister-at-law. Stal se důstojníkem College of Arms, v letech 1922-26 sloužil jako Rouge Dragon Pursuivant, v letech 1926-56 jako Chester Herald, v letech 1956-67 jako Clarenceux King of Arms, 1956-67. I. světové války se účastnil v hodnosti kapitána 20th Deccan Horse, Indian Army reserve a za II. světové války byl velitel letky v RAF Volunteer Reserve. Roku 1938 pomohl rodině von Trapp k útěku z nacisty okupovaného Rakouska přes Itálii do Londýna, kde jim poskytl přístřeší dokud nedostali vísa na cestu do USA. Roku 1937 byl vyznamenán Královským Victoriánským řádem (MVO) a roku 1953 byl povýšen na rytíře, roku 1914 získal řád Albánského orla 5. třídy.