Schischka

šlechtic Schischka

- česká novoštítná rodina německé národnosti pocházející z Jihlavy. 

- rakouský šlechtický stav na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Karla I. ze dne 19. června 1917, diplom spolu s čestným titulem “Edler von” vydán ve Vídni dne 8. srpna 1917 pro Gustava Schischku, c. a k. plukovníka, původem z Jihlavy.

 

Biografie

- Gustav Schischka se narodil 28. dubna 1864 v Jihlavě v rodině Josefa Schischky, vrchního poštovního oficiála a jeho paní Karolíny, roz. Kammermayer. Do c. a k armády nastoupil 1. září 1884 v hodnosti kadeta k 3. moravskému pěšímu pluku, v následujících letech byl veden jako důstojnický čekatel,

- 1. září 1888 byl povýšen na poručíka a od roku 1891 zastával funci proviantního důstojníka, 1. května 1892 byl povýšen na nadporučíka, proviantním důstojníkem byl až do roku 1896, 1. května 1900 byl povýšen do hodnosti hejtmana II. třídy a zároveň byl převelen k 58. haličskému pěšímu pluku do Przemyšle, 

- roku 1904 byl již hejtmanem I. třídy a roku 1906 byl převelen k 8. moravskému pěšímu pluku do Brna, se který prožil i celou I. světovou válku, 1. listopadu 1911 byl povýšen na majora a pořen velením nad 1. praporem,

- do I. světové války vytáhl 8. pěší pluk v sestavě II. armády, 1. listopadu 1914 byl Gustav Schischka povýšen na podplukovníka, v září 1915 byl jmenován zastupujícím velitelem pluku na ruské frontě, 1. května 1917 se stal plukovníkem, po skončení války odešel do důchodu a přestěval se do Brna, kde zemřel. 

 

Vyznamenání

- 1899 Bronzová jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc,

- 1907 Vojenský služební odznak III. třídy pro důstojníky,

- 1908 Vojenský jubilejní kříž,

- 1908 Vojenský záslužný kříž, 

- v době I. světové války získal rytířský kříž Leopoldova řádu s válečnou dekorací a s meči, rytířský kříž řádu Železné koruny III. třídy s válečnou dekorací (později s meči), Vojenský záslužný kříž III. třídy s válečnou dekorací (později s meči),  bronzová záslužná medaile na stuze Voj. záslužného kříže s meči, stříbrná záslužná medaile na stuze Voj. záslužného kříže s meči, Karlův vojenský kříž. 

 

Erb (1917)

- štít modro-zlatě polcený, v pravém poli orlí zlato-červeně šachované křídlo otočené pery k okraji štítu. V levém poli červené břevno se dvěmi stříbrnými liliemi, podložené vztyčeným mečem se zlatým jílcem, záštitou a hlavicí. 

- klenotem, na korunované turnajské přilbě s modrozlatými a červeno-zlatými přikrývadly, je vztyčený meč ze štítu mezi rozloženými orlími křídly, pravé zlato-červeně šachované, levé zlaté s červeným břevnem.

 

Literatura

- Almanach českých šlechtických a rytířských rodů, 2024, s. 403.

- Županič Jan, Karlovská šlechta. Rakouské a uherské nobilitace ve světle materiálů kabinetní kanceláře Karla I. (IV.), Praha, s. 94.

 

Další články nobilitace 1917

 

Aljančič , Amann von GhellersbergAugustin von Zaluže , Banfield , Berndt , Böhm-Ermolli , Böltz , Böttner von Karstboden , Dankl von Kraśnik , Ellison von Nidlef , Fasser von Karstwall , Gasiecki von Wlostowiec , Glässer von Järten 1917 , Goldbach von Sulittaborn , Holub , Hospodarž , Chiari , Kletter von Gromnik , LukachichNovak von Arienti , Petersilka von Hochbergen , Reutter von Vallone , Schemua , SchischkaSprávka von Grimmingfels , Stuchlý von Marsfelsen , Toula , Vogel von Franzensberg , Zwierzina