Bonka von Hohenforst

Bonka šlechtic z Hohenforstu

- česká novoštítná rodina, původně selská pocházející z Podlužan. 

- rakouský šlechtický stav získal na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Karla I. dne 30. listopadu 1917, diplom spolu s predikátem a čestným titulem „Edler von Hohenforst“ vydán ve Vídni dne 30. ledna 1918, c. a k. plukovník Josef Bonka, rytíř řádu Františka Josefa.

 

Biografie

- Josef František Bonka se narodil 23. března 1859 v Kouřimi č. 31 v rodině Jana Bonka, místního četníka a rezervního vojína a jeho manželky Kateřiny, roz. Moravcová.  Mladý Bonka nastoupil do c. a k armády a 1. listopadu 1878 byl povýšen do hodnosti poručíka u 11. českého pěšího pluku se sídlem v Plzni, roku 1882 byl převelen do Českých Budějovic k 91. pěšímu pluku, 

- 1. listopadu 1883 byl povýšen na nadporučíka, od roku 1886 zastával funkci praporního adjutanta, 1. listopadu 1890 byl povýšen na hejtmana II. třídy a roku 1893 byl již hejtmanen I. třídy, roku 1902 byl převelen do Egeru k 5. uherskému pěšímu pluku,

- 1. května 1902 byl povýšen na majora a stal se velitelem 2. praporu, 1904 velitel 3. praporu, 1. května 1907 byl povýšen do hodnosti podplukovníka, roku 1909 byl členem velitelství v Osijeku a ve stejném roce byl odeslán na odpočinek, od roku 1911 byl veden jako titulární plukovník,

- roku 1921 zemřel ve Vídni-Hietzingu.

 

Vyznamenání

- 1899 Bronzová jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc,

- 1900 Bronzová vojenská záslužná medaile na červené stuze,

- 1901 Vojenský služební odznak III. třídy pro důstojníky,

- 1909 Vojenský jubilejní kříž,

- 1909 Vojenský záslušný kříž

- 1911 rytířský kříž řádu Františka Josefa

 

Erb (1918)

- Štít zelený se zlatou hlavou štítu s rostoucím černým jednohlavým orlem se zlatou zbrojí a červeným jazykem. V hlavním poli na zlatém trojvršší zlatá jedle. 

- klenotem, na korunované turnajské přilbě se zeleno-zlatými přikryvadly, jsou rozložená orlí křídla zlato-zeleně dělená a mezi nimi vztyčený meč se zlatým jílcem, záštitou a hlavicí.

 

Literatura

- Almanach českých šlechtických a rytířských rodů, 2012, s. 69.

- Županič Jan, Karlovská šlechta. Rakouské a uherské nobilitace ve světle materiálů kabinetní kanceláře Karla I. (IV.), Praha, s. 33.

 

Další články nobilitace 1917

 

Aljančič , Amann von GhellersbergAugustin von Zaluže , Banfield , Berndt , Böhm-Ermolli , Böltz , BonkaBöttner von Karstboden , Dankl von Kraśnik , Ellison von Nidlef , Fasser von Karstwall , Gasiecki von Wlostowiec , Glässer von Järten 1917 , Goldbach von Sulittaborn , Holub , Hospodarž , Chiari , Kletter von Gromnik , LukachichNovak von Arienti , Petersilka von Hochbergen , Reutter von Vallone , Schemua , Schischka , Správka von Grimmingfels , Stuchlý von Marsfelsen , Toula , Vogel von Franzensberg , Zwierzina