35. Helly

35.1 Nobilitace a rodový erb

Rakouský šlechtický stav a šlechtický stav dědičných zemí spolu s čestným titulem "Edler von"na základě majestátu císařovny Marie Terezie. daného dne 6. listopadu 1767 ve Vídni pro Johanna Jiřího Hellyho, měšt’ana a lékárníka na Starém městě Pražském (1).

Rakouský rytířský stav spolu s polepšením erbu na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Františka Josefa I. ze dne 17. dubna 1873 pro syna výše jmenovaného, Karla šlechtice Hellyho, pražského lékárníka a ředitele České spořitelny v Praze, diplom ze dne 2. srpna 1873 vydaného ve Vídni pro přeživší děti jmenovaného Karla šlechtice Hellyho (2).

Rodový erb udělený roku 1767 nemá žádnou výtvarnou návaznost na erby irských klanů. Při povýšení Johanna Jiřího Hellyho do šlechtického stavu dědičných zemí 6. listopadu 1767 byl císařovnou Marií Terezií udělen vyznamenanému erb, popis: Štít polcený, vpravo ve zlatém poli z dělící linie vyniká černý jednohlavý orel s červeným jazykem, levé pole dělené, horní polovina modrá se zlatou hvězdou, spodní polovina červená se zlatou pohanskou korunou. Klenotem, na korunované turnajské přílbě s černo-zlatými a červeno-zlatými přikryvadly, je rostoucí černý jednohlavý orel (3).

Obrázek 35.1: Erb Johanna Jiřího Helly, vyobrazení ze zemských desk.

 

Polepšený erb udělený roku 1873. Erb byl upraven pouze přidáním druhé přilby s klenotem, popis: Štít jako roku 1767. Klenoty dva na korunovaných přilbách, 1. černo-zlatá přikrývadla, rostoucí černý jednohlavý orel s červeným jazykem, 2. červeno-zlatá přikrývadla, mezi rozloženými černými orlími křídly vzhůru letící zlatá včela (4).

 

35.2 Historie

V pražské měšt’anské společnosti druhé poloviny 18. století se etablovala rodina Helly, dle tradice irského původu, která se přistěhovala z města Krems an der Donau (5). Pokud připustíme, že předkové jmenované pražské lékárnické rodiny skutečně přišli z Irska, pak není pochyby o tom, že Hellyové pocházeli z jednoho ze dvou různých irských klanů, jejichž jméno bylo psáno různě, např.: Hely, O’hÉilidhe, O’Healy, O’Healihy, Heeley, Heally a pod, z nichž jeden žil v oblasti Sligo, provincie Connaught, zatímco druhý v oblasti Cork v jižní polovině provincie Munster. Ještě dnes jméno Healy patří mezi čtyřicet nejrozšířenějších v Irsku a osoby s tímto příjmením můžeme nalézt i v dnešní době ve výše uvedených oblastech.

Dnes již prakticky není možné určit, ke kterému ze obou klanů mohla patřit pražská lékárnická rodina von Helly usazená později i v Rakousku a Francii. Jak známo v období následující po bitvě u řeky Boyne odešlo několik Healyů na kontinent. Jistý John Healy, který se narodil v Donoughmore sloužil roku 1690 v pluku O’Mahonyho dragounů, později vstoupil do španělských služeb a stal se generálmajorem, ostatní Healyové sloužili ve Francii v Irské brigádě a jinde.

Není jasné kdy se první členové rodiny Helly usadili v Rakousích v Křemži. Matrika oddaných roku 1687 uvádí Johanna Hellyho, měšt’ana a majitele povoznické živnosti jako novomanžela jisté Marie Kateřiny Fürstmaister, dcery Jakuba Fürstmaistera. Narodil se kolem roku 1658 a pokud opravdu pocházel z Irska pravděpodobně opustil svou vlast počátkem osmdesátých let sedmnáctého století. Ve zmíněné době byl zaznamenán jeho pobyt v Křemži v Dolních Rakousích, kde získal měšt’anské právo a provozoval povoznickou firmu. Ve městě zakoupil dům, oženil se a založil rodinu.

 

35.2.1 Rodokmen 1.

Johann Helly, *cca 1658 +23. listopadu 1712 Krems, měšt’an a povozník, oo 22. 4. 1687 Krems (6), Marie Catharina Fürstmaister, dcera Jacoba Fürstmaistera,

1. Johann Jiří Silvestr Helly, kř. 17. února 1688 Krems (7) +12. června 1758 Krems, oo 20. 2. 1718 Krems (8), Anna Kateřina Neumaier, *16. července 1693 Augsburg +15. ledna 1766 Krems - pokračování rodokmen 2.,

2. Eva Marie Helly, kř. 5. srpna 1690 Krems (9) +?, oo 8. 5. 1718 Krems (10), Johann Jiří Pishoff, syn Mathiase Pishoffa,

3. Anna Marie Helly, kř. 7. července 1692 Krems (11) +?, oo 7. 2. 1719 Krems (12), Michael Raab,

4. Eleonora Polyxena Helly, kř. 23. ledna 1696 Krems (13) +?,

5. Marie Magdalena Helly, kř 25. ˇcervna 1697 Krems (14) +?,

6. Marie Juliana Helly, kř. 13. února 1702 Krems (15) +?,

 

Pokračovatelem a dědicem svého otce se stal syn Johann Georg Silvester Helly. Po otci převzal povoznictví a roku 1718 se oženil s Annou Kateřinou Neumaier (*16. července 1693 Augsburg +13. ledna 1766 Krems). Z manželství se narodilo šest dětí z nichž syn Johann Jiří Helly se pravděpodobně před smrtí svého otce (+10. června 1758 Krems) přestěhoval do Čech a usadil se v Praze, kde kolem poloviny 18. století koupil ve Vlašské ulici dům č. 334-32, zv. "U růžence".

Na Starém Městě pražském získal Johann Jiří ml. Helly měšt’anské právo a roku 1758 se v kostele sv. Jiljí poprvé oženil s Josefou Juliánou Widmanovou, vdovou po lékárníkovi Janu Michalovi Richterovi (+1758). Díky tomuto sňatku Johann Jiří ml. Helly vyženil dům čp. 455 na rohu Malé Karlovy ulice a Malého náměstí, zv. „U zlaté koruny“ spolu s lékárnou. Uvedenou lékárnu rodina vlastnila až do roku 1879, její nádherný barokní interiér byl vystaven na Všeobecné jubilejní výstavě roku 1891 v Praze a posléze byl věnován Národnímu muzeu, kde byl umístěn v depozitáři.

Johann Jiří Helly se úspěšně etabloval mezi pražskou společenskou smetánku, získal titul císařského rady a byl přísedícím u úřadu nejvyššího purkrabí, později se stal seniorem lékárnického kolegia. Rovněž byl členem pražské zednářské lóže U tří korunovaných hvězd a kapituly U čtyř evangelistů. 6. prosince 1767 byl dekretem daným ve Vídni povýšen císařovnou Marií Terezií do šlechtického stavu dědičných zemí a byl mu udělen čestný titul „Edler von Helly“ (16).

Johann Jiří von Helly zemřel v Praze 26. února 1778 a byl pohřben na Olšanských hřbitovech, kde byla ještě donedávna udržovaná rodová hrobka s náhrobkem v kameni. Hrob rodiny leží při vstupu do Olšanských hřbitovů, náhrobek je dílem významného pražského sochaře Václava Prachnera. Je řešený jako katafalk, dříve byl zdobený rodinným erbem. Po obou stranách stojí skulptury andělů, které drží nad rakví jednoduchý kříž.

Obrázek 35.2: Rodová hrobka v Praze na Olšanech.

 

Jak již bylo řečeno Johann Jiří von Helly byl poprvé ženat od roku 1758 s Josefou Juliánou Richterovou, roz.Widman (*10. října 1734 +1. března 1763 Praha). Z manželství se narodily celkem tři děti, z nichž pouze syn Ignác se dožil dospělosti. Podruhé se oženil 28. října 1765 s Monikou Poisl (*1734 Murrn +26. listopadu 1807 Praha). Z druhého manželství se narodilo pět dětí, jeden syn a čtyři dcery.

 

Rodokmen 2.

Johann Jiří Silvestr Helly, *17. února 1688 Krems +10. června 1758, oo 20. 2. 1718 Krems (17), Anna Kateřina Neumaier, *16. července 1693 Augsburg +13. ledna 1766 Krems (18),

1. František Leopold Helly, kř. 29. ledna 1719 Krems (19) +?,

2. Anna Marie Helly, kř 15. ledna 1721 Krems (20) +?,

3. Anna Kateřina Helly, kř. 29. října 1722 Krems (21) +?,

4. Johann Jiří Helly, kř 23. března 1724 Krems (22) +?,

5. Johann Jiří von Helly, kř. 1. dubna 1726 Krems (23) +24. února 1778 Praha (sv. Jiljí) (24), měšt’an a lékárník v Praze, 6. listopadu 1767 „Edler von Helly“, I.oo 1. 2. 1758 Praha (sv. Jiljí) (25), Josefa Juliána Widman, *10. října 1734 Jaroměřice +1. března 1763 Praha (sv. Jiljí) (26), II oo 2. 10. 1765 Praha (sv. Jiljí) (27), Monika Poisl, *21. dubna 1738 Murrn +26. listopadu 1807 Praha,

(1)

5.1 Josefa Anna Kateřina Sabina Helly, kř. 29. října 1759 Praha (sv. Jiljí) (28) +28. července 1760 Praha (sv. Jiljí) (29),

5.2 Ignác von Helly – pokračování rodokmen 3.,

5.3 Josefa Františka Helly, kř. 24. února 1763 Praha (sv. Jiljí) (30) +1. března 1763 Praha (sv. Jiljí) (31), 

(2)

5.4 Marie Anna Josefa Nepomucena von Helly, kř. 8. července 1766 Praha (sv. Jiljí) (32) +17. ledna 1837 Wien, oo Johann Carl von Schumttermayer, +1836, c.k. plukovník - potomci,

5.5 František Xaverský Jan Nepomucký Josef von Helly, *kř. 23. července 1767 Praha (sv. Jiljí) (33) +29. listopadu 1821 Praha, guberniální sekretář, oo Theresie Koller, *1790 +1828 Praha,

5.5.1 Matilda von Helly,

5.5.2 Ludowina von Helly,

5.6 Jan Nepomucký Josef Filip Bennitus von Helly, kř. 24. srpna 1768 Praha (sv. Jiljí) (34) + 27. července 1767 Praha (sv. Jiljí) (35), 

5.7 Marie Anna Josefa Monika von Helly, kř. 27. července 1770 Praha (sv. Jiljí) (36) +?, oo 5. 1. 1791, Václav Fischer von Ehrenborn, +1830, vojenský polní komisař,

5.8 Marie Karolína Josefa Terezie von Helly, *28. září 1774 Praha (sv. Jiljí) (37) +1807,

6. Ignác Alexandr Helly, kř. 31.března 1728 Krems (38) +?,

 

 

35.2.2 Ignác von Helly.

Jediný syn Johanna Jiřího von Helly z prvního manželství Ignác se narodil v Praze a byl 31. července 1761, pokřtěn byl v kostele sv. Jiljí. Po otci zdědil dům a lékárnu na Starém městě Pražském, kromě toho v roce 1785 koupil v dnešní ulici U Půjčovny dům č. 969-3 zv. „ U Vagnerů“. Úspěšným hospodařením rozšířil zděděný otcovský majetek a své významné postavení v pražské měšt’anské společnosti ještě podpořil výhodným sňatkem (1. února 1789) s Barbarou Eleonorou Ballabene (*13. března 1772 Praha +4. června 1817 Stokov), dcerou Karla Antonína Ballabene (39) a jeho manželky Anny Theresie roz. Scholler. Manželé měli spolu celkem devět dětí, syn Karel Boromejský založil starší větev a Jiří Petr větev mladší. Ignác von Helly zemřel v Praze.

 

35.2.3 Rodokmen 3.

Ignác von Helly, *31. července 1761 Praha (sv. Jiljí) (40) +18. února 1812 Praha, měšt’an a lékárník v Praze, oo 1. 2. 1789 Praha, Barbora Eleonora Ballabene, *13. dubna 1772 Praha +4. června 1817 Stokov, dcera Karla Antonína Ballabene a Anny Terezie Scholler.

1. Karel Boromejský von Helly, *16. listopadu 1789 Praha (sv. Jiljí) (41) +24. března 1793 Praha (sv. Jiljí) (42),

2. Jiří von Helly, *15. června 1791 Praha (sv. Jiljí) (43) +6. listopadu 1792 Praha (sv. Jiljí) (44),

3. Karel Boromejský von Helly – pokračování, starší větev-rodokmen 4.,

4. Jindřiška Anna Monika von Helly, *13. července 1795 Praha (sv. Jindřich) (45) +1865 Pirna, I. oo 14. 9. 1812 Karl August Schmaltz, +1818, II. oo 28. 10. 1819 Praha, Heinrich Gottlieb Schmaltz,

5. Johann von Helly, *16. května 1798 Praha (sv. Jindřich) (45) +20. září 1814 Praha,

6. Marie von Helly, *1800 +1889, oo N. Ramisch - potomci,

7. Vilemína von Helly, *28. května 1802 Praha +? Moritzburg, oo 18. 10. 1829 Pirna, Wilhelm Plant,

8. Jiří Petr von Helly – pokračování mladší větev-rodokmen 5.,

9. Alžběta Anna von Helly, *19. listopadu 1805 Praha +11. března 1860 Praha, oo 27. 11. 1830 Praha, Johann von Bauer u. Adelsbach, *9. května 1800 Praha +1. dubna 1846 Praha – potomci,

10. Anna Františka von Helly, *26. února 1807 Praha +29. ledna 1893 Temešvár, oo 20. 7. 1830 Praha, Karel svobodný pán Braum, *8. dubna 1799 Praha +4. července 1864 Temešvár, c.k. polní podmaršálek,

11. Friedrich Karel von Helly, *21. března 1809 Praha +27. dubna 1810 Praha,

12. Ignác von Helly, *23. prosince 1810 Praha +29. prosince 1810 Praha,

13. Petrus von Helly, *27. prosince 1811 Praha +30. prosince 1811 Praha,

 

35.2.4 Starší větev.

Starší rodovou větev založil pravděpodobně nejvýznamnější člen rodu Karel Boromejský rytíř Helly. Narodil se v Praze, farnost u sv. Jiljí, 15. prosince 1793. Stejně jako jeho předkové se zabýval na pražské univerzitě studiem farmacie. Zde se seznámil s Janem Evangelistou Purkyně. 18. srpna 1814 promoval a roku 1822 převzal po svém otci slavnou staroměstskou lékárnu, kterou držel ještě roku 1866.

Během svého života se výrazně zapojil do veřejného dění a již roku 1825 se stal jedním ze zakladatelů České spořitelny. Spořitelnu vedl ve funkci vrchního ředitele do roku 1861. Za své zásluhy o veřejné blaho byl císařem vyznamenán řádem Františka Josefa, na základě císařova nejvyššího rozhodnutí byl den před svou smrtí, 17. dubna 1873 povýšen do rytířského stavu s titulem „Ritter von Helly“. Povyšovací diplom byl vystaven 2. srpna 1873 na jména jeho tří pozůstalých dětí, Karla Ignáce Josefa, Jindřišky a Richarda Johanna.

Karel Boromejský rytíř Helly zemřel ve svém domě č.p. 455 v Praze 18. dubna 1873, 5. srpna 1818 slavil u sv. Jiljí sňatek s Kateřinou Bischoff, dcerou lékaře a profesora Josefa Bischoffa z Kremsmünsteru a jeho manželky Thekly Guilelmo. Z manželství se narodilo celkem pět dětí jejichž potomky lze dohledat dodnes.

Karel Ignác Josef šlechtic Helly byl roku 1873 spolu se svým otcem povýšen do rakouského rytířského stavu, vystudoval lékařství na pražské universitě, kde promoval 24. 11. 1849, později se stal sekundářem v pražské Všeobecné nemocnici a od roku 1856 byl asistentem na porodní klinice, 7. května 1859 habilitoval v Praze na universitě. 27. května 1860 odešel jako primář do Terstu a od 13. listopadu téhož roku se stal universitním profesorem porodnictví a gynekologie na univerzitě ve Štýrském Hradci (rovněž vedl gynekologickou kliniku), kde se i s rodinou usadil a narodily se i jeho děti. V letech 1874-75 zastával funkci rektora univerzity.

Karel Josef František rytíř Helly se narodil roku 1865 ve Štýrském Hradci, byl nejen třetím Karlem v rodině, ale i třetím lékařem. Studoval medicínu na univerzitě ve Štýrském Hradci, kde roku 1888 promoval. Pracoval jako asistent v patologicko-anatomickém institutu, později byl sekundářem ve Všeobecné nemocnici ve Štýrském Hradci. Roku 1890 absolvoval lékařskou zkoušku a vstoupil do státní zdravotní služby jako okresní lékař. Později se stal členem zdravotního oddělení místodržitelství ve Štýrském Hradci. Roku 1896 byl povolán na zdravotní oddělení (Sanitätsdepartment) ministerstva vnitra.

Roku 1911 byl Karel Josef František rytíř Helly jmenován zemským zdravotním referentem pro Dolní Rakousy, za zásluhy byl poctěn čestným titulem dvorního rady. V letech 1920-25 zastával funkci sekčního šéfa a vedoucího úřadu národního zdraví na spolkovém ministerstvu sociálních věcí. Po zániku monarchie zůstal řádným členem nejvyšší zdravotní rady a viceprezidentem Rakouského červeného kříže. Karel rytíř Helly si získal značná ocenění téměř ve všech oblastech veřejné zdravotní péče, zejména během I. světové války a jeho odbornost a schopnosti byly oceňovány i v poválečných letech.

 

35.2.5 Rodokmen 4.

Karel Boromejský von Helly, *15. prosince 1793 Praha (sv. Jiljí)(47)+18. dubna 1873 Praha (sv. Jiljí) (48) , rytíř řádu Františka Josefa, 2. srpna 1873 „Ritter von Helly“, oo 5. 8. 1818 Praha (sv. Jindřich) (49) , Katharina Bischoff, *7. června 1795 Linz +27. října 1865 Praha, dcera Prof. Mudr. Josefa Bischoffa a Thekly Guilelmo,

1. Karolína Anna von Helly, *7. února 1822 Praha +12. ledna 1859 Praha, oo 10. 8. 1841 Praha, Antonín rytíř Jaksch von Wartenhorst, *11. dubna 1810 Stráž pod Ralskem +2. září 1887 Luhov, - potomci (50),

2. Karel Ignác Josef rytíř Helly, *14. ledna 1826 Praha (sv. Jiljí) (51) +7. srpna 1891 Graz, profesor gynekologie a v letech 1874-75 rektor univerzity v Grazu (52), oo 16. 7. 1860 Ústí nad Orlicí (53), Josefina Skraup *25. dubna 1832 +27. prosince 1923, dcera kapelmistra Františka Škroupa a Josefíny Koudelkové,

2.1 Agnes von Helly, *7. srpna 1861 Trient +?, oo 1. 5. 1886 Graz, doc. Dr. Ludwig Eduard Ebner, *1851 +?, lékař a universitní profesor, syn Josefa Ebnera a Ludovici roz. Waysl,

2.2 Karolína Kateřina Josefa von Helly, *26. září 1864 Graz (Dom) (54) +?, oo 31. 5. 1887 Graz, Hermann Franz Alois Dittrich, *1847 Praha +?, waldsteinský nejvyšší lesní rada, komtur řádu Františka Josefa,

2.3 Karel Josef František rytíř Helly, *11. října 1865 Graz (Dom) (55) +23. května 1932 Wien, vrchní vojenský lékař, sekční rada a zemský sanitární inspektor, oo 8. 4. 1891 Marie von Vorbeck, *27. července 1868 Graz +?, dcera Ludwiga von Vorbeck a Marie Andriessen, bez potomků,

2.4 Richard Emil Josef Carl rytíř Helly, *26. dubna 1867 Graz (Dom) (56) +?, právník a vrchní krajský komisař,

2.5 Josephine Joane Katharine von Helly, *10. srpna 1868 Graz (Dom) (57) +3. prosince 1943 Graz,

2.6 Heinrich Karl Josef rytíř Helly, *26. října 1869 Graz (Dom) (58) +?, právník a krajský komisař,

3. Henriette von Helly, *16. května 1827 Praha (sv. Jindřich) (59) , oo 1. 9. 1855 Praha, Wenzel Girzikowsky, advokát,

4. Johanna Katharina Thekla von Helly, *30. ledna 1830 Praha (sv. Jindřich) (60) +1. srpna 1865 Salzburg (Dompfarre) (61), oo 1. 10. 1858 Praha (sv. Jiljí) (62), Wenzel Günthner, *29. listopadu 1820 Jedlina (Neulosimthal), Tachov +9. října 1896 Salzburg, chirurg, vládní rada, profesor a zemský sanitární referent,

5. Richard Johann rytíř Helly, *7. února 1832 Praha (sv. Jiljí) (63) +25. září 1904 Praha (64), oo 6. 1. 1859 Praha, Emilie Hezner, *14. prosince 1835 +20. srpna 1921, dcera císařského rady a kupce Friedricha Heznera a Terezy roz. Heznerové,

5.1 Emilie Terezie Kateřina Štěpánka von Helly, *26. prosince 1859 Praha (sv. Jiljí) (65) +6. března 1942 Praha, oo 5. 5. 1883 Praha, Gustav Diehl, *2. září 1852 +29. března 1929 Praha, továrník,

5.2 Friedrich rytíř Helly, *9. února 1862 Praha (sv. Jiljí) (66) +7. prosince 1942, obchodník a kancléř císařského konzulátu v Bordeaux, oo 15. 6. 1895, Henriette Nairac, *18. října 1862 Bagneres-de-Bigorre +11. února 1943, dcera Edouarda Jean Baptiste Nairaca a Marie Cousterdine, pocházela z obchodnické rodiny, která zbohatla na obchodu s otroky ve druhé polovině 18. století,

5.2.1 Marie von Helly, *3. dubna 1896 +1981, oo 1923 Jacques Estanove, *1894 +? - potomci,

5.2.2 Friedrich rytíř Helly, *19. července 1898 +10. května 1926 Maroko,

5.2.3 Jakub rytíř Helly, *24. února 1904 +1976, oo Marguerite Carol, *1907 +1983 - potomci,

5.3 Karel Richard von Helly, *21. ledna 1864 Praha (sv. Jiljí) (67) +1864 Praha (sv. Jiljí), 

5.4 Terezie Kateřina Augusta von Helly, *26. dubna 1865 Praha (sv. Jiljí) (68) +1868 Praha (sv. Jiljí),

5.5 Richard Karel Jindřich rytíř Helly, *15. srpna 1868 Bubeneč (sv. Gotthard) (69) +19. září 1937 Praha, obchodník s vínem, dvorní dodavatel a šéf firmy Dr. Helly a spol.,

5.6 Alžběta Terezie von Helly, *8. října 1870 Praha (sv. Jiljí) (70) +15. ledna 1944 Praha,

5.7 Leo Karel rytíř Helly, *4. ledna 1873 Praha (sv. Jiljí) (71) +23. června 1899 Praha,

5.8 Alexander Friedrich Karel rytíř Helly, *24. prosinec 1874 Praha (sv. Jiljí) (72) +21.-25. července 1917 Monte San Michele, hejtman XI. pochodového praporu pěšího pluku č.28, oo 16. 11. 1909 Praha, Albína Schram, *23. srpna 1887 Praha +?, dcera Albína Schrama a Miny Brdičkové,

5.8.1 Margareta von Helly, *6. listopadu 1911 Trident +?, oo 28. 11. 1931 Praha, Dr. Jindřich Frank,

5.8.2 Charlotte von Helly, *26. prosince 1913 Praha +?,

 

35.2.6 Mladší větev.

Mladší větev rodiny von Helly založil mladší ze synů Ignáce von Helly, Jiří Petr von Helly. Narodil se v Praze roku 1803 a na rozdíl od ostatních členů rodiny vstoupil do císařské armády, kde dosáhl hodnosti hejtmana. Zemřel roku 1876 a byl pohřben na Malostranském hřbitově v Košířích. Oženil se roku 1832 s Alžbětou Janou Nepomucenou Annou von Bauer u. Adelsbach, dcerou Dr. Václava Bauera von Adelsbach. Z manželství se narodilo celkem osm dětí jejichž potomci přenesli rod do 20. století.

 

35.2.7 Rodokmen 5.

Jiří Petr von Helly, *4. září 1803 Praha +6. srpna 1876 Praha, c.k. hejtman oo 22. 11. 1832 Praha, Alžběta Johanna Nepomucena Anna von Bauer u. Adelsbach, *31. ledna 1805 Praha +21. boezna 1860 Praha, dcera Dr. Václava Bauera von Adelsbach a Anny Krinerové,

1. Vilemína Terezie von Helly, *7. února 1834 sv. Jiljí, Praha +4. března 1871 Praha (sv. Jiljí) (73),

2. Alžběta Vilemína Barbora Anna Marie von Helly, *12. července 1835 Loket +5. října 1835 Svatava,

3. Jiří Maria Emanuel Karel Johann Ignác šlechtic Helly , *20. června 1836 Svatava (Zwodau) +11. února 1908, c.k. plukovník, odešel do výslužby 1857, oo 7. 2. 1867 Salzburg (Dom) (74), Marie Anna Theresie Sallinger, *12. března 1848 Salzburg +1940, dcera Johanna Sallingera a Kathariny Wieninger,

3.1 Eugen Maximilian Jiří Johann Nepomuk šlechtic Helly, *9. března 1872 Salzburg +28. prosince 1874 Salzburg,

3.2 Jiří Maximilian Antonín Maria šlechtic Helly, *7. února 1881 St. Pölten +27. února 1936 Linz, oo 18. 9. 1911, Helene Paula Schubert, *3. července 1887 +27. listopadu 1961, dcera Franze Schuberta a Wilmy Klusemann,

3.2.1 Gerda Margot Maria Carola Anna von Helly, *24. února 1914 Terezín +2. ledna 2004 Deutschfeistritz, oo 3. 12. 1938, Dr. Karl Schneeweiß, *8. května 1910 +1. března 1984 - potomci,

3.2.2 Georg Karl Erich Ludwig šlechtic Helly, *23. března 1918 Linz +?. března 1943 Kursk, padl jako důstojník německé armády za II. světové války v Rusku,

3.2.3 Richard Eugen Hugo šlechtic Helly, *21. března 1920 Linz +22. března 1970,

3.2.4 Dorothea Gertrude Elsa Maria von Helly, *29. června 1923 Linz +2008 Linz, oo N. Loos,

4. Oskar šlechtic Helly, *14. října 1837 Loket +3. března 1893 Hradec Králové, majitel fotoateliéru a restauratér na hradeckém nádraží, oo 1866 Josefov, Marie Rindl *1842 +30. listopadu 1892 Hradec Králové,

4.1 Barbara von Helly, *24. června 1866 Hradec Králové +?, oo 1887 Hradec Králové, Friedrich Vrancx, *1856,

4.2 Josef Jiří Maria Oskar šlechtic Helly, *18. března 1870 Opočno (75) +23. leden 1918 Hradec Králové, restauratér na hradeckém nádraží oo 1892 Hradec Králové, Josefína Gotzová, *3. srpna 1873 Kutná Hora,

4.2.1 Ludmilla von Helly, *1895 +1977, oo N. Růžička,

4.2.2 Zdenko šlechtic Helly,

4.2.3 Josef šlechtic Helly,

4.3 Marie von Helly, *10. prosince 1874 Kukleny +?, oo N. Knab,

5. Alexander Johann šlechtic Helly, *4. dubna 1839 Cheb +11. listopadu 1839 Cheb,

6. Viktor šlechtic Helly, *30. listopadu 1840 Cheb +7. srpna 1890 New York, oo 27. 8. 1870 Manhattan, New York, Caroline Schroetter, dcera Johanna Schroettera a Margarethy Winisch,

6.1 Viktor šlechtic Helly, *9. června 1883 New York +?,

6.2 Karoline von Helly, *29. listopadu 1884 New York +?,

7. Marie Theresie von Helly, *17. června 1842 Cheb +1. září 1878, oo N. Blahník,

8. Emanuel Antonín Václav šlechtic Helly, *23. září 1844 Cheb +25. března 1845,

 

 

_____________________________________________________________

1. Genealogisches Handbuch des Adels-Adelslexikon, Band V., Has-I, (Band 84), Limburg an der Lahn 1984, s. 103, heslo: Helly.

2. Genealogisches Handbuch des Adels-Adelslexikon, Band V., Has-I, (Band 84), Limburg an der Lahn 1984, s. 103, heslo: Helly.

3. Desky zemské zápis 1767, vymalováno 1768, DZ-S 40, fol. A 20’, Lit.: A. von Doerr, Der Adel der böhmischen Kronländer..., Prag 1900, s. 252, E. H. Kneschke, Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon, IV., Leipzig 1863, s. 297, A. Ritter Král von Dobrá Voda, Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien, Prag 1904, s. 84, Megerle s. 315, M. Mysliveček, Velký erbovník, svazek 1, Nakladatelství Fraus 2005, s. 237, A. Schimon, Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien III., Böhm. Leipa 1859, s. 53.

4. Genealogisches Handbuch des Adels-Adelslexikon, Band V. Has-I (Band 84), Limburg an der Lahm 1984, s. 103, heslo: Helly, Genealogisches Taschenbuch der Ritter- und Adels-Geschlechter 1893, Genealogisches Taschenbuch der adeliger Häuser Österreich, Jahrgang V., 1910/11.

5. Křemže, město v Dolních Rakousích asi 70 km západně od Vídně.

6. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/krems-st-veit/02-06a/?pg=1

7. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/krems-st-veit/01-07/?pg=24

8. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/krems-st-veit/02-10/?pg=49

9. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/krems-st-veit/01-07/?pg=90

10. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/krems-st-veit/02-10/?pg=55

11. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/krems-st-veit/01-07/?pg=142

12. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/krems-st-veit/02-10/?pg=110

13. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/krems-st-veit/01-07/?pg=237

14. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/krems-st-veit/01-07/?pg=273

15. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/krems-st-veit/01-07/?pg=389

16. Saalbuch 216, 650v, DZ-S 40, fol. A20’, zápis 1767, malba erbu 1768., Genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser Österreichs, 4. Jahrgang 1910/11, s. 160, Almanach českých rytířských a šlechtických rodů, roč. 2008 Praha, s. 155, heslo: Helly.

17. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/krems-st-veit/02-10/?pg=49

18. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/krems-st-veit/03-06/?pg=672

19. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/krems-st-veit/01-07/?pg=792

20. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/krems-st-veit/01-07/?pg=846

21. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/krems-st-veit/01-07/?pg=899

22. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/krems-st-veit/01-08/?pg=25

23. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/krems-st-veit/01-08/?pg=101

24. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=LMMRJ2zYmWyLqUE6XqWu7szBL1rBI p03SOMupOsT3WIC6rKkQ7Y3dECMDAk3wRcFKJoBOtQNLwAAuUzDWPe2KwwV pL0rp19bybio75D4%3Drow = 19

25. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=zqT 0iAHyLZdV pyQ6Hn9JCYHUhhoProwCIW2pPqu fX8m49Xdb1o1TAWt􀀀LyVhZSgg2acx40JAU3R82xe9tONHTA89FLeM1u0yBal2vNshs%3Drow = 302

26. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=9Li jxo68UbZkyUPv7OSe1VOin f 4D1QAZGhATBzpea5dKAz6h8AlyJAehKrT 􀀀 KgMxNl0uHYz6oRGFuruJ9HU0xt76o0kpxo3MYvJJYuO1c%3Drow = 120

27. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=DwwBDAbMDwcByM3k7ccQ f Zd9Uh1Mb5JEUvzoybNsT Ik9QX jiWlthM j fDn6Xg5kAlgxEl 406

28. ttp://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage = yxdLq3wHsWcm4Di1WaMw 􀀀dOv2 jAN8akIYUPBTmqk7VHigWS3YUwjQwHdDbVMZ4ek fRM j3SPC f 8V7GQpz0bxrzkFMd 􀀀 NbJWoT 􀀀T6Vaa90HE%3Drow = 111

29. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=7t pkva7OMYsdPmEOahOLNoWaYPJn9inzN8UXyWOJWEdJ0 fKTXt6SaMrmbhE0gYPk6 sGxZKxq j1Nq􀀀9mEGETd8N9qo%3Drow = 79

30. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage = gzl3BALkwm0zzAx 􀀀l j410N f o6LSr6ZkdUwAWUe f euKgtt2tlsAR jtyWEoKV7tbQmWMDSuldWMXFMioMJ5FXwu6WZNPook9Dh7z77M 􀀀tC0%3Drow = 209

31. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage = ttzGa1Npbgq4Ys fFZSv3rB 􀀀mg3KmhURPwqnScH1nReVL6WoxnKoCmSqGd f BZE9PRA4kmF 􀀀kxziaHXEMnuVXabttuZF8JihkVcd􀀀1eQ%3Drow = 120

32. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=􀀀A3Wh17Gq7Ycia48BrWNd25XRAwKGuYyMucmPWKEGtDac7JrBE3J6E17OrAB2SgO0pRteprZsFWPJp9RHG2Z7hQ6v85YPsqsh5y6dl4%283

33. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=6TKuTblNKwjcEHVOYkMstkWA4azbYPCsyvZcRihT 1IWwXgMDsTKUY 􀀀UFJwgkLA7AyTErM3YA9a jdgQrzY7KgPD72QggHYRIOqJpF 􀀀3n􀀀F f0%3Drow = 303

34. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage = wowZ1bLRl9xwgQilyIDOORf pezMYXkEkyzA 􀀀Lnh1gcXWIsJyP jW1gdg6 j4lz5EQ2B􀀀YCBygvyZybwpZiQph0LTypN 􀀀JThk6vPm6MnAPgAmY%3Drow = 325

35. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=kZADMCWNlWwoSFuXGGk4A9WV20xpD6q03Lv jhJv5AM22tFJ0YFFzVNECao0mag2qP9uOIiAhDemaleXtFd4aOJF08zO5DmAHZLqv9dxIQ%3Drow = 185

36. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage = LKH99uOZMO 􀀀 1HdF 􀀀FeMw890ZCYXF5NTFbrHDvhETQrRimbtotKVRm2y2F0v8GpIixA5x4U1EXKIMwjaQXbgPervnz640BvLIC6tPs 􀀀Ax8Kc%3Drow = 368

37. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage = qOQxoh067ulYXTmu0kl f 3RWsx405A 􀀀abRSQyCeNIPFYtG60G9kvl6RuvFD7aR jqEOzATZGWIUpsNieICc1 jy􀀀VMrwVmk4NW5h8r9yL fPA%3Drow = 454

38. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/krems-st-veit/01-08/?pg=179

39. Karel Antonín Ballabene byl úspěšný pražský velkoobchodník a bankéř, ředitel Ústavu pro vdovy a sirotky, majitel dnes již neexistující usedlosti Balabenka v Libni a dalších nemovitostí v Praze. Jeho vnučka Karolína Ballabene se zde seznámila se svým budoucím chotěm, hudebním skladatelem Františkem Škroupem.

40. 40http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=y55CEPBf eqGuuRrqUmnkG0wUn1hmmLDgD2BZS45TRTeH9nvYQOClaBBVHgsL 154

41. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=k TdIltvpIN0xnE76beNavv9V6u4t0lTrMf ZZSzCYuCihum fY9dQYUCPg4Xm0o35wecuJ0RtSdw8rD5psR8biL5uxyheg04PI1cq1m2Q%3Drow = 117

42. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage = Y2YuyybGnIxvhUONtcGERS9XeDh6ex5Q 􀀀SW8mqzsyNKbQdC􀀀BAw3GFHc9ukZCDhOMCi7FXo0g6rFxUYUhmXlUFE8pR jwhYa6zv32IM5dq5A%3Drow = 129

43. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage = WeSzH fnQ6XT0zgH jdBk13RX2OQCx0U 􀀀R5zU0W jcI7isVWn6uLdYWvEoHS􀀀z f b8vv05ENCqSCoCLYEGTsQB5Kmv f l f 8thgt pNTKRw3BxBkw%3Drow = 161

44. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage = D 􀀀 J9Pnd4EKIW2bABwOzNiancAbH 􀀀ELCQI fMsJQdqtSNy00Kv8FNYvxp2gQvKRt8SoWn jvkhXA0OCXxMurvdXiaJLvC0WMpJmoSwmSKZOlPo%3Drow = 144

45. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=ZGemu0􀀀M2hBdUzqBg6ySvdaRSwkw9qMDS9QwOtXTmz47QjgzuHVbqT3rlvygIcNT XYHI7hPLMmGVdal5 jbAuh4i80EMYXgpRu5EdMgo%3Drow = 47

46. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=L0 f dg0ldOVXlSJwqVRAungVI4wH5M2dk3tR22Q9 j􀀀wUeVl9kFmu4u7sYD0oeXQj9TqnLvPxxgLibqWmdpQgVGDYTkakow1azVJVq8iN4%3Drow = 221 

47. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=MxtVgwpe fvGA1OldP9BHNiSOTGt0WXSMv6HLRf 6Fn2C21XKHI fV3 f JKAKI8wSMzE0IHXHQdkH6qyo1G7d9gbeTN7IXro4 j joVAp8uXxRY%3Drow = 9

48. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=GrRNPKLFL5iNuztw01bvV5SdJNgJXPsFR4XD6c280T65NZxM􀀀irHxXsKJvkoMA6i5E7M62JWIJc5NtSgdrr9tSEThPns5zIwf S90sPtydM%3Drow = 35

49. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=v5vWcNeq9Io f 7LVey j9UxKV p5o2aX8LaiD jY4dri95ImM0k jNo7lDMkhtqVvlE9w1FdeLoSqs1M6OjKaEkmmskAeX2JCR5gy1dxw72 j8A%3Drow = 113 

50. Dr. Antonín Jaksch, lékař, vládní rada a universitní profesor byl rytířem řádu Železné koruny III. třídy a 16. srpna 1871 byl povýšen do rakouského rytířského stavu s predikátem “von Wartenhorst”, rodina vlastnila alodní statky Luhov, Dolany a Hracholusky na Plzeňsku.

51. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=z jxmqQGQyHEgDPhxkdkGd9AmeGK1EE jFhlvm fnGf 5JPKXRYneukXn5zntl1IXtcHIgq3bdHGSCwVCvzW8nzckFdt0yHMkGZMc 

52. Karel Ignác Josef von Helly byl roku 1873 povýšen do rakouského rytířského stavu, vystudoval lékařství na pražské univerzitě, kde promoval 24.11.1849, později se stal sekundářem v pražské Všeobecné nemocnici a od roku 1856 byl asistentem na porodní klinice, 7. května 1859 habilitoval v Praze na univerzitě. 27. května 1860 odešel jako primář do Terstu a od 13. listopadu téhož roku se stal universitním profesorem porodnictví a gynekologie na univerzitě ve Štýrském Hradci (rovněž vedl gynekologickou kliniku), kde se i s rodinou usadil a narodily se i jeho děti. V letech 1874-75 zastával funkci rektora university. Tato rakouská odnož však již s největší pravděpodobností nežije, protože ani jeden ze synů neměl na počátku I. světové války žádné potomky.

53. matrika oddaných Ústí nad Orlicí, sign. 3251 matrika O 1860-1891, CZEC0004D3251M00008:JPG

54. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/graz-seckau/graz-dom/1031/?pg=128

55. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/graz-seckau/graz-dom/1031/?pg=148

56. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/graz-seckau/graz-dom/1031/?pg=172

57. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/graz-seckau/graz-dom/1031/?pg=195

58. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/graz-seckau/graz-dom/1031/?pg=213

59. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=U􀀀w2wEYz0kLX pG4tB7HrT7TgrWmF fBF1X7707nyglv􀀀xoJqIsayR36iHFaKLg1ZprSCHYCxU4W42L1eg f kyo􀀀hcJVTWhI1zwwL8B6D04bGw%3Drow = 117

60. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?rowTxt=239sourcePage=Id fXBxVL3iaE pkUY2pum8Pnt0ehqXWqlBVo􀀀Eo prhyQCTE02 jVVmEmovMcO9scO f f SoMXOQu7bvbD2Wgo7yJC1Gr5e3UC8pa6osyt78O8%3Df p=oJ jEkO3IUnX2TTNeiRU1oyrICb5wWg7g0iOsWaN􀀀perqz9xc9WXQxtN61http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/salzburg/salzburg-dompfarre/STBVI/?pg=227

62. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=r2NTBWqF pnhsJ2Gmnji0cucmtqQFg92BaUEic4z9kWW2rrdXuJar4NOgS312HnE1b9TxsGZA2XbH1C6o4BirL0tCU f Bk6OC7HI0dpEZc%3Drow = 124

63. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=eyMoelmwereP8J9ZPpQavRE3iFJVGced68Beng3yxt3H9IT9wc4LMIba f Dys0bAoXlAnFnEu6WAPFUnyzaaLDMQBmNhRle7PFPOPC4pXak%7

64. Richard Johann rytíř Helly pokračoval v rodinné tradici farmaceutů, stal se doktorem chemie a lékárníkem. Jeho synové se již zabývali jinými zaměstnáními a Richardovou smrtí tradice lékárnického rodu zanikla.

65. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=RugCZqdEiM4HVWD4FgX0 fW6UM76vx fCi f c fmhnb􀀀sXsT 56dPr2HnoiOrFzrH5WwsMoJnxG8A8M1bJRcW8 f 1F63QsTA2 fUylOzedTra4U%3Drow = 4

66. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=I pd4z2HKd76v9kwu2AzvNBAs9nxNTlRoRoi f qxpGeVJF pyEY6O4wtozvmKizHWadyc 101

67. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=g7io082O0wqk3lGDasQu2eO2N jIHJZHWutn4 jRDuKVWTwRylZ9yPy4bKk8rdVwAm9toU mA%3Drow = 197

68. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=gspWksUic􀀀LxDA4vZwqcutonhm j2VqvMvp fNcDXgAM19LtZxHEmOP􀀀ZlLYqRGf qTlvoFBnwBttUFmPU8Uli8i5Fc2x7wp4U0kAUxCMI%3Drow = 18

69. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=K60 f 76VD5Kcu3OAYHSHP3dTHEEqZeCc7KgJcOhTJQDXoWDyFW􀀀OGVoMg1os f 8Owm3zeYknQGecR4gTKBn2gTVEFZg6GzpTYbXKvwZF7g%3Drow = 201

70. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=VbB􀀀OSZm3qX27DHa2imRSo73 jctXGkodY jhKPAG3EUXXi jX jPSqVQ1cyahD9MZOvn f i fmZ0mOHqaY6Cl5aLKbZ7YO2orCLMlhM8Ty5 jw%3Drow = 45

71. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=1gC7iOrB9ABZMkZsA81y402UCdEIkgyunGNAddY53AGXRi f LTRfO4vkcNSygepI8BVxtuRVML2tTK2epR1pQcBKlnoxWCInwYoNkTX1AVg%3Drow = 144

72. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage=UCJ3h j jwyOjoLO664pI8gArorg05Uhb9rm8y0v4ea3QVdl3t jSGa467AMIr5pM5S 237

73. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/PaginatorMedia.action?sourcePage = uY7gMzlDBC5J8GVnZmC fA76JF3 􀀀t9UmrAA1VtIutVS9ZYu7WikbsmPuRRdVZFqXOquWHq f tw1CgeaMAFnl8nwBHqhpKr2UWgCUyTwbzPD8%3Drow = 189

74. http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/salzburg/salzburg-dompfarre/TRBX/?pg=84

75. matrika narozených Opočno, sign. 120-3884 matrika N index N 1858-1877, CZEC0004D120􀀀3884M00135: jpg