Neureiter

šlechtic Neureiter

- rakouská novoštítná rodina římsko-katolického vyznání, původně pocházející z Freisachu.

-rakouský šlechtický stav na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Karla I. ze dne 9. dubna 1918, diplom vydán spolu s čestným titulem "Edler von"ve Vídni dne 9. července 1918 pro Ferdinanda Neureitera, ředitele rakouské firmy Siemens-Schuckert-Werke a rytíře řádu Železné koruny.

 

Biografie

- Ferdinand Neureiter se narodil 8. května 1865 ve Friesachu v rodině Johanna Neureitera, místního obuvníka a jeho manželky Marie roz. Unterburger. Ferdinand zahájil svou profesní kariéru roku 1891, když úspěšně dokončil studia  na Technické univerzitě ve Vídni, nastoupil do služeb firmy Eisengiesserei und Maschinenfabrik A.G. Ganz a. Co. v Budapesti, v roce 1899 byl jmenován vedoucím katedry elektrotechniky na vídeňské Vysoké škole technické, rovněž byl ředitelem rakouské firmy Schuckert-Werke a po jejich sloučení s továrnou Siemens a Halske byl roku 1904 ustanovel ředitelem nové vzniklé firmy Siemens-Schuckert-Werke,

- během jeho funkčního období došlo roku 1900 k rozšíření výroby o elektrárnu, která dodávale energii pro městskou hromadnou dopravu a pro městské osvětlení, roku 1907 se podílel na výstavbě lokálních elektrifikovaných tratích Trento-Male, Bolzano-Gries, Moravská Ostrava-Karviná a Ybbs-Kemmelbach, v letech 1910-12 elektrifikoval železniční trať St. Pölten-Mariazell a maďarskou lokálku Budapest-Gödöllö, v letech 1904-20 se podílel na rozšiřování vídeňské městské dopravní sítě a na její elektrifikaci,

- Ferdinand Neureiter byl jednou z nejvýznamnějších osobností rakouského obchodního života, roku 1905 se stal členem obchodní a průmyslové komory ve Vídni, od roku 1906 byl členem kuratoria tzv. Technologische Gewerbemuseum (dnes Vyšší technická škola ve Vídni), členem poradního sboru pro hospodářství a obchod ministra obchodu se stal roku 1906,

- roku 1917 byl poctěn titulem Dr. technických věd h.c. na Technické vysoké škole ve Vídni, roku 1918 byl nobilitován, zemřel v Berlíně 25. února 1920.

 

 Vyznamenání

- 1907 rytířský kříž Řádu Františka Josefa,

- 1909 bronzová jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc,

- 1909 císařský ottomanský řád Osmanié III. třídy.

 

Erb (1918)

- štít zlatý s červenou hlavou štítu se třemi stříbrnými kůly, v hlavním poli černý lev s červenou zbrojí a jazykem.

- klenotem, na turnajské přilbě s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly, je rostoucí černý lev ze štítu.

 

Literatura

- KERSCHBAUMER Arno - Nobilitierungen unter der Regentschaft Kaiser Karl I. / IV. Károly király (1916-1921), Graz 2016, s. 149,

- Županič Jan, Karlovská šlechta. Rakouské a uherské nobilitace ve světle materiálů kabinetní kanceláře Karla I. (IV.), Praha, s. 78. 

 

Další články nobilitace 1918

 

 

Conrad von Hötzendorf , Czerweny von Arland , Czibulka , Danzer , Daublebsky , Gednorožec , Herzmansky von San , Hrašovec , Janotta , Neureiter , PormRittner , RollingerWaněk , WeegerZeiss , ZieritzČenský