05. Bellew

5.1 Nobilitace a rodový erb

Erb rodu Bellew je známý a po celou dobu existence se prakticky nezměnil. Jak známo heraldika v Irsku se objevila již ve 13. století, kdy významné anglo-normandské rodiny, které postupně osídlovali dobytá irská území s sebou přinesly i rodové erby. Páni de Bella Aqua, později Bellew, právě mezi tuto skupinu nově příchozích patřili.

Jedna z nejranějších verzí barevného erbu rodu Bellew je uvedena v erbovní roli Edwarda III. Zde je nakreslen a popsán erb Johna Bellewea, popis: ...bore, sable, fretty or. (1) Anglický heraldický termín fretty pochází ze starofrancouzského slova fretté a protože česká heraldika tuto figuru nezná je do češtiny prakticky nepřeložitelný (2). Popis erbu rodu Bellew tedy zní: Štít černý se zlatým mřížováním, které tvoří zúžená (někdy dvakrát zúžená) vzájemně provlečená břevna.

V mnoha anglických knihách popisujících erby anglické či irské šlechty najdeme několik větví rodiny Bellew, např. Bellew (Ireland), štít stejný, klenotem, na kolčí přilbě se zlato-černou točenicí a černo-zlatými přikrývadly, je rostoucí obrněné rameno, pokrčené v lokti, svírající v dlani meč se zlatým jílcem a záštitou. Heslo: TOUT D’EN HAUT (vše od boha). Stejný erb nosili i Bellewové z Bellewstownu, hr. Louth, držící titul Baron Bellew z Duleecku (od roku 1688). Ke štítu přijali štítonoše: zlatý leopard posetý červenými kapkami a s červenou zbrojí, na krku má navlečenu modrou hradební korunu a modrý vlk se zlatou korunou navlečenou na krku (3).

Protože však žádný z příslušníků rodu Bellew v Rakousku nepožádal o uznání svého zahraničního šlechtictví, nebyl jim žádný nový erb udělen a lze se domnívat, že užívali erby pocházející z jejich původní domoviny.

 

5.2 Historie

Jméno Bellew bylo odvozeno od francouzského "belle eau"znamenající "krásná voda", snad se jedná o jméno místa odkud rodina pochází. Poprvé se zmínky o rodině objevily v tzv. "Roll of Battle Abbey" (4), kde jsou její členové uvedeni mezi podporovateli a účastníky invazního vojska Viléma Dobyvatele.

Za panování krále Edwarda I. patřil mezi první normandské osadníky v Anglii jistý Sir Adam de Bella Aqua. Roku 1375 získal John de Bellew panství Carleton na základě manželství s dědičkou rodiny Bruce (5). V letech 1472-79 Richard Bellew postavil hrad Bellewstown v hrabství Meath a stal se předkem Johna Bellewa, který byl roku 1686 povýšen na Barona Bellewa z Duleecku, mezi jeho potomky se počítají rodiny Bellewů z Barmeathu, hr. Louth, a Bellewů z Mount Bellewu v hrabství Galway.

Až do poloviny 16. století se členové rodiny nikterak zásadně nepodíleli na politickém dění na rozdíl od druhých velkých hiberno-normandských rodů. Až teprve v průběhu 17. století se Bellewové z Bellewstownu začali významněji prosazovat v domácí politice, především jako šerifové, poslanci parlamentu a pod.

 

 5.2.1 Rodokmen 1.

Sir Adam de Bella Aqua (Bellew), žil kolem roku 1210,

1. N. de Bellew,

2. nejisté množství generací,

2.1 Roger Bellew z Bellewstownu, oo ?,

2.1.1 John Bellew z Bellewstownu,

2.1.1.1 James Bellew,

2.1.1.1.1 John Bellew, oo Alice Dalton,

2.1.1.1.1.1 John Bellew, oo ?,

2.1.1.1.1.1.1 Sir John Bellew z Castle Roche, žil cca 1402, oo Rosyn Byrt (nebo de Verdon),

2.1.1.1.1.1.1.1 John Bellew of the Roche,

2.1.1.1.1.1.1.1.1 Sir Richard Bellew of the Roche a. Bellewstown, Sheriff of Uriel, žil cca 1474, oo Maud Plunkett of Beaulieu,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Sir Walter Bellew of the Roche a. Bellewstown - pokračování rodokmen 2.

2.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Jane Bellew , oo John Barnewall, 3. Lord Trimlestown,

2.1.1.1.1.1.1.1.2 dcera, oo Walter Plunkett of Bewley (Beaulieu),

2.1.1.1.1.1.1.2 John (nebo James) Bellew z Bellewstownu, oo Isott Creuse (nebo Crews) - potomci Bellewové z Alverdiscottu, Bellewové z Ash, Bellewové z Stockleigh Courtu a Bellewové z Stockleigh Inglishe.

 

17. století v Irsku bylo jedním velkým obdobím válek, kterých se účastnili i příslušníci rodu Bellew. Roku 1641 vypuklo v oblasti Ulsteru povstání, které se velmi záhy rozšířilo po celé zemi. Povstalci, jednající ve jménu a v zájmu krále Karla I., vytvořili Hnutí odporu v Irsku proti anglické vládě tzv. Irskou Katolickou Konfederaci (Irish Catholic Confederation) se sídlem v Kilkenny.

Roku 1649 se Oliver Cromwell vylodil v čele dostatečně silné a velmi dobře zásobené armády v Irsku. Díky místní politické situaci, která byla velmi roztříštěna (6), se do roku 1652 podařilo parlamentní armádě Konfederaci krutě potlačit. Následky porážky byly pro katolické rodiny jako byli Bellewové zničující. Ačkoli bylo jméno Bellew ještě roku 1659 uváděno v tzv. Pettyho (Patty’s census) "sčítání lidu"mezi hlavními irskými jmény ve dvou baroniích, Dundalk a Ardee, hrabství Louth, krátce poté je jeho výskyt nyní poměrně vzácný.

Sir John Bellew, který byl členem Nejvyšší rady Katolické Konfederace, byl speciálně vyňat z pardonu vyhlášeného v roce 1652. Cromwellovský režim jiné tři vlastníky půdy z rodiny Bellew nemilosrdně vystěhoval do hrabství Galway. Odpor tohoto hiberno-normandského rodu proti novému anglickému režimu se projevil i tím, že jiní čtyři členové Bellewů (7) sloužili jako důstojníci v armádě svrženého katolického krále Jakuba II. ve „válce dvou králů“ (8).

 

5.2.2 Rodokmen 2.

Sir Walter Bellew of the Roche a. Bellewstown, +1542,

1. N.Bellew,

1.1 Sir John Bellew z Bellewstownu, I.oo 1599, Margaret Plunkett, dcera Olivera Plunketta, 1. Lorda Loutha, II.oo Janet Sarsfield, dcera Sarsfielda z Lucanu, III.oo Ismay Nugent,

(1.)

1.1.1 Sir Christopher Bellew z Bellewstownu, +1614, oo Alice Cussack, dcera Sira Thomase Cussacka,

1.1.1.1 Sir John Bellew z Bellewstownu, +10. června 1626, oo Aminet Barnewall, dcera Johna Barnewalla,

1.1.1.1.1 Sir Christopher Belew z Bellewstownu, +cca 1660, oo Frances Plunkett, dcera 5. Lorda Loutha,

1.1.1.1.1.1 Sir John Bellew z Bellewstownu, 1. Lord Bellew z Duleeku (od roku 1686), +12. ledna 1692/3, oo 1663, Mary Bermingham, +1694, dcera Waltera Berminghama z Dunfertu a Margaret Fitzmaurice,

1.1.1.1.1.1.1Walter Bellew, 2. Lord Bellew z Duleeku, +1694, zemřel na základě zranění, které utrpěn v bitvě u Aughrimu, oo 9. 1686, Frances Arabella Wentworth, +16. března 1723, dcera Sira Williama Wentwortha z Northgateheadu,

1.1.1.1.1.1.1.1 Mary Bellew, 1702, Denis Kelly z Aughrimu,

1.1.1.1.1.1.1.2 Frances Arabella Bellew, +1732, oo N. Horncastle,

1.1.1.1.1.1.2 Richard Bellew, 3. Lord Bellew z Duleeku, *po roce 1664 +22. března 1714, oo 5. 1695, Frances Brudenell, +23. února 1735, dcera Francise Lorda Brudenella a Frances Savile,

1.1.1.1.1.1.2.1 John Bellew, 4. Lord Bellew z Duleeku, *1702 +18. srpna 1770, po smrti 4. Lorda Bellewa je tento dědičný titul veden jako zaniklý, I.oo 13. 9. 1731, Anne Maxwell, 3. května 1735, dcera 5. hraběte z Nithsdale, II.oo 1737, Mary Fitzgerald, +19. března 1741/2, dcera Maurice Fitzgeralda z Castle Ishenu,

(1.)

1.1.1.1.1.1.2.1.1 Mary Frances Bellew, *1733 +?,

(2.)

1.1.1.1.1.1.2.1.2 Emilia (Frances Maria) Bellew, oo Francis říšský hrabě Taaffe,

1.1.1.1.1.1.2.1.3 Anne (Mary) Bellew, oo Robert Butler z Ballyraggettu, +červen 1788,

1.1.1.1.1.1.2.1.4 N. N., +jako dítě,

1.1.1.1.1.1.2.2 Dorothea Bellew, *1696 +?, I.oo 1. 1717, Gustavus Hamilton z Red Woodu, +26. února 1734/5 - potomci, II.oo William Cockburn z Redfordu, III.oo N. Dixon, kapitán,

1.1.1.1.1.1.2.3 Walter Bermingham Bellew, *1707 +v mládí,

1.1.1.1.1.1.3 Margaret Bellew, +1700, oo 1684, Thomas Nugent, 4. hrabě z Westmeathu, *1669 +30. června 1752 - potomci,

1.1.1.1.1.1.4 Jane Bellew, oo 1688, Thomas D’Arcy z Lisnabinu, +1713,

1.1.1.1.1.2 Matthew Bellew z Rogerstownu, zabit 1. července 1690 při bitvě u Boyne, oo Frances N. - potomci dodnes,

1.1.1.2 Ismay Bellew, +před 1631, oo Sir William Taaffe z Harlestonu and Ballymore, +9. února 1630/1 - potomci,

(2.)

1.1.2 John Bellew z Lisrany a Graftonstownu, oo Joan Lynam z Adamstownu,

1.1.2.1 Patrick Bellew z Lisrany, oo Mary Warren, dcera Jamese Warrena z Warrenstownu, co. Down, - potomci Bellewové z Barmeathu, pokračování rodokmen 3.

1.1.2.2 Nicholas Bellew,

1.1.3 Richard Bellew z Stameen, oo Margaret Alcock, dcera Nicholase Alcocka z Droghedy,

 

1.1.3.1 John Bellew, oo Mary,

1.1.3.1.1 Richard Bellew.

 

Protestantská válečná vítězství na řece Boyne (9) a o rok později v bitvě u Aughrimu znamenaly konečnou porážku katolických snah o znovu obnovení vládnoucího postavení Irů ve vlastní zemi. Patrick Sarsfield, Lord Lucan ještě nějaký čas vytrvale vzdoroval vojsku krále Viléma III. v Limericku, ale nakonec 3. října 1691 kapituloval. Se svými 14 000 muži, kteří odmítli přestoupit do panovníkových služeb, opustil Irsko a odplul do Francie. Mnozí účastníci tohoto „odletu divokých hus“ (Flight of the Wild Geese) se později proslavili jako bojovníci ve francouzských, španělských službách a v neposlední řadě rovněž ve službách rakouských Habsburků.

 

5.2.3 V císařských službách.

V řadách císařské armády se v průběhu 18. století objevuje několik důstojníků nesoucích jméno Bellew, psáno rovněž v některých případech Belliew (10). Jejich vzájemné vztahy a příslušnost k jednotlivým rodovým větvím je již dnes velmi těžko rozlousknutelným oříškem. Ostrovní genealogie povětšinou bohužel emigranty nezobrazují a seznamy císařských důstojníků jsou na genealogická data velmi skoupá.

V tomto ohledu je velmi zajímavá korespondence Johna Bellewa, člena prominentní šlechtické irské rodiny z hrabství Louth a důstojníka v císařských službách, svému bratrovi Michaelovi (11). Korespondence poskytuje zajímavý pohled na život a zkušenosti mladého císařského důstojníka sloužícího v poslední čtvrtině 18. století.

John Bellew, který s největší pravděpodobností patřil do rodiny Bellew z Barmeathu, byl hejtmanem císařského jezdectva a sloužil u několika pluků kyrysníků. Jeho dopisy příbuzným do Irska, napsané v letech 1778-1792, pokrývají vládu tří císařů, Marie Terezie, Josefa II. a Leopolda II. Jeho postřehy dokumentují císařskou zahraniční i domácí politiku. Ve svých dopisech zachytil velmi důležité postavení armády při politických jednáních.

Účastnil se spolu s dalšími jednotkami snah o naplnění císařských mocenských plánů na obsazení Bavorska a jeho připojení k dědičným zemím po smrti kurfiřta Maxmiliána III. Josefa, vévody bavorského. Tento plán nenašel pochopení zejména v Prusku a vedl k tzv. válce o bavorské dědictví.

John Bellew se jako člen císařského jezdectva přesunul do Čech, kde v letech 1778-79 čelil útoku Prusů. Roku 1783 byl Bellew v "Patch in Tolmainser"(Pacs in Tolna) v jižních Uhrách jako součást císařské armády rozmístěné podél Dunaje s cílem podpořit císařovnu Kateřinu Ruskou v její snaze potlačit vzpouru na Krymu.

V letech 1788-90 byl se svou jednotkou dislokován na hranici se Srbskem a v okolí Temesváru, oblasti kde se účastnil bojů proti Turkům v rámci Rakousko-ruské války s Osmany. V jednom ze svých listů sděluje, že jeho "přítel a příbuzný" Pat Bellew byl zabit při ústupu z Mehadyie, klíčové pohraniční pevnosti, obsazené Turky v rámci ofenzívy v roce 1788.

V listopadu 1789 popsal svou nejdůležitější vojenskou akci v Uhrách. V dopise načrtl svou účast při závěrečném císařském útoku na Bělehrad, kde v říjnu padl při měsíčním obléhání. Dopis s popisem bitvy napsal svému příbuznému z hrabství Galway, Michaeli Bellewovi. Sděluje, že po 48 hodinovém nepřetržitém bombardování vzali útokem městskou citadelu, přičemž odpor obránců byl tak silný, že jezdci před ním i za ním byli zabiti dělostřeleckou palbou.

V dopise rovněž informuje o smrti dalších dvou irských důstojníků a to o synovi generála Plunketta, dlouholetého známého z Irska, který byl zabit v průběhu bitvy a synovi pana Reillyho of Ballinlash, padlého ve Fokshani v Moldavii, kde sloužil pod velením prince Coburga v červenci. 

 

5.2.4 Rodokmen 3.

Patrick Bellew z Lisrany, oo Mary Warren, dcera Jamese Warrena z Warrenstownu,

1. John Bellew z Lisrany a Willystownu, + 17. února 1672/27. května 1679, oo Mary Dillon, dcera Roberta Dillona z Clonbrocku,

1.1 Sir Patrick Bellew, 1. Baronet z Barmeathu, Sheriff of Louth, oo cca 1660, Elizabeth Barnewall, dcera Sira Richarda Barnewalla, 2. Baroneta z Crickstown Castle,

1.1.1 Sir John Bellew, 1. Baronet z Barmeathu a Castle Bellew, +23. července 1734, I.oo 1. 12. 1685 Mary Margaret Taylor, +1708, dcera Edwarda Taylora, II.oo Elizabeth Curling, +3. ledna 1735, dcera Edwarda Curlinga z Londonderry,

(1.)

1.1.1.1 Patrick Bellew, +12. června 1720, I.oo 7. 1713, Mary Bourke, +12. ledna 1713/14, dcera Richarda Bourke, hraběte z Clanricarde, II.oo cca 1714, Frances Hamilton, dcera Sira George Hamiltona, hraběte Hamiltona, bez potomků,

1.1.1.2 Sir Edward Bellew, 3. Baronet z Barmeathu, *cca 1695 +říjen 1741 Vlámsko, Belgie, oo cca 1728, Eleanor Moore, dcera Michaela Moora z Droghedy,

1.1.1.2.1 Sir John Bellew, 4. Baronet z Barmeathu, *1728 +2. listopadu 1750,

1.1.1.2.2 Sir Patrick Bellew, 5. Baronet z Barmeathu, *cca 1735 +5. března 1795, oo 8. 1756, Mary Hore, *cca 1741 +14. kvˇetna 1837, dcera Matthewa Horea z Shandonu,

1.1.1.2.2.1 Sir Edward Bellew, 6. Baronet z Barmeathu, *cca 1760 +15. března 1827, oo 13. 8. 1786 Dublin, Mary Anne Strange, *cca 1761 +14. kvˇetna 1837 London, dcera Richarda Strangea z Rockwell Castle,

1.1.1.2.2.1.1 Sir Patrick Bellew, 1. Lord Bellew z Barmeathu, Sheriff of Louth, *29. ledna 1798 London +10. prosince 1866 Barmeath, oo 19. 1. 1829 The Manor House, Bathampton, Somerset, Anna Fermina de Mendoza, +2. srpna 1857, dcera Augusta Jose Maria de Mendoza y Rios - potomci,

1.1.1.2.2.1.2 Richard Montesquieu Bellew, *12. února 1803 +8. ledna 1880, oo 1827, Mary Lalor, +1828, dcera Johna Lalora of Cranagh,

1.1.1.2.2.1.3 Frances Bellew, +17. srpna 1860, oo 23. 10. 1809, Sir Edward Joseph Smythe, 6. Baronet z Acton Burnellu a Wooton Hallu, +11. března 1856,

1.1.1.2.2.2 Frances Bellew, oo Malachy Donelan z Ballydonelanu,

1.1.1.2.2.3 Matthew svobodný pán von Bellew, *cca 1760 +13. září 1822 Těšín, hejtman 56. pěšího pluku na penzi,

1.1.1.2.2.4 John Bellew, +11/12. 1789 padl u Bělehradu, císařský hejtman,

1.1.1.2.2.5 William Bellew,

1.1.1.2.2.6 Patrick Bellew,

1.1.1.2.2.7 Michael Bellew,

1.1.1.2.2.8 Richard Bellew,

1.1.1.2.2.9 Robert Bellew,

1.1.1.2.2.10 Francis Bellew,

1.1.1.2.2.11 Mary Bellew,

1.1.1.2.3 Michael Bellew, kněz,

1.1.1.2.4 Christopher Bellew, kněz,

1.1.1.2.5 Bridget Bellew,

1.1.1.3 Richard Bellew, *cca 1697 +6. dubna 1792, oo Mary Creagh, dcera plukovníka Creagha z Bearnagihy - potomci,

1.1.1.4 Clare Bellew, I.oo 1720 Gerald Fitzgerald z Kilmore - potomci, II.oo Hyacinth Chevers z St. Brendans, +4. listopadu 1758,

(2.)

1.1.1.5 Richard Bellew,

1.1.1.6 William rytíř Bellew, +27. prosince 1757 Vratislav, jako poručík pěšího pluku byl raněn v bitvě u Leuthen,

1.1.1.7 Charles Bellew,

1.1.1.8 další tři dcery,

1.1.2 Christopher Bellew, oo Esther Sherlock,

1.1.2.1 Patrick Bellew,

1.1.2.2-5 čtyři dcery,

1.1.3 Julia Bellew, oo Sir John Browne, 3. Baronet of the Neale, +11. dubna 1711,

1.1.4 Richard Bellew,

1.1.5 Robert Bellew,

1.1.6 Pierce Bellew,

1.2 Christopher Bellew z Corgarrowes, oo ? - potomci Bellewové, Baroneti z Mount Bellew, dodnes,

1.3 Mary Bellew, oo 1. 1664/5, Sir Gerald Aylmer, 2. Baronet z Balrathu, +červen 1702,

1.4 Robert Bellew,

1.5 Nicholas Bellew z Dunleeru,

1.6 James Bellew.

 

Kromě výše zmíněných se účastnil bojů císařských armád s Turky též jistý Matthew Bellew, který byl zraněn při explozi miny v průběhu bitvy o Bělehrad roku 1789. Krátce poté odešel ze svazku rakouského vojska a vstoupil do služeb ruských, kde dosáhl hodnosti majora.

Roku 1796 se vrátil do Irska a usadil se ve městě Killala, kde byl jeho bratr Dominic Bellew katolickým biskupem. Roku 1798 se přidal k francouzské intervenční armádě a stal se velitelem irských pomocných sborů. Vrchní velitel Francouzů generál Jean Joseph Amable Humbert jej jmenoval generálem.

Nakonec byl Matthew Bellew zatčen v Killale, obviněn ze zrady (účinně se připojil k francouzskému výsadku, který měl pomoci irským vlastencům při vzpouře roku 1798) a za svou účast na rebelii byl pověšen.

 

 

 

_____________________________________________________________

1. J. Foster, Some Feudal Coast of Arms, London 1902, s.18.

2. H. Gough, J. Parker, A Glossary of Terms Used in Heraldry, Oxford a. London 1894, s. 276.

3. Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 68, heslo Bellew, Bellew (Lord Bellew of Duleeck, Bellewstown, co. Louth.

4. Duchess of Cleveland, The Battle Abbey Roll with some Account of the Norman Lineages, Vol. I., London 1889, s. 174-75.

5. J. Burke, J. B. Burke, Genealogical and Heraldic Dictionary ot the Peerage of England, Ireland and Scotland, Extinct, Dormant and in Abeyance, London 1846, s. 638.

6. Kromě katolicko-roayalistické aliance existovala i skupina irských katolíků nesouhlasících s aliancí a skupina protestantských protiparlamentních roayalistů.

7. J. D’Alton Esq., Illustrations, historical and genealogical or King James’s Irish Army List 1689, London 1855, s. 627.

8. Roku 1689 se irští katolíci pod místodržícími Richardem Talbotem, 1. hrabětem z Tyrconellu a po něm pak Patrickem Sarsfieldem, hrabětem z Lucanu, postavili za katolického krále Anglie Jakuba II. v boji s jeho synovcem a zetěm, protestantem Vilémem III. Oranžským.

9. 12. července si každoročně připomínají severoirští unionisté, tzv. oranžisté vítězství v bitvě u řeky Boyne, která byla svedena 1. července 1690 u Droghedy (podle Juliánského kalendáře) a v níž byl poražen levoboček krále Jakuba II. James Fitzjames, vévoda z Berwicku.

10. Ch. Duffy. Feldmarschall Browne (The Wild Goose and the Eagle), Wien-München, Herold 1966, s. 366, Senftenegger Monatsblatt III., 1956, č. 7-8, s. 199.

11. K. J. Harvey, The Wild Geese in the Service of Imperial Austria: Captain John Bellew, in: The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland, Vol. 118 (1988), s. 5-12, National Library of Ireland, Collection List no. 33, Bellew of Mount Bellew Papers - A collection of estate and family papers of the Bellew Families of Mount Bellew, county Galway and Barmeath Castle, county Louth. Also includes some papers of the Trant family, county Kerry. 1640-1916.