Landesberger von Antburg

 Landesberger šlechtic z Antburgu

- novoštítná, původně židovská rodina.

- rakouský šlechtický stav na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Františka Josefa I. ze dne 27. dubna 1916, diplom spolu s predikátem a čestným titulem „Edler von Antsburg“ byl vydán ve Vídni dne 7. června 1916, pro Julia Gustava Landesbergera, komtura řádu Františka Josefa.

 

Biografie

- Julius Gustav Landesberger se narodil 4. března 1865 v Lembergu (dnes Lwow, Ukrajina) v rodině místního židovského obchodníka Maxe Landesbergera a jeho manželky Rosalie roz. Rappaport. Po absolvování základní a střední školy studoval na vídeňské univerzitě práva a získal doktorát s vyznamenáním "sub auspiciis imperatoris" roku 1889,

- roku 1894 konvertoval ke křesťanství, roku 1895 habilitoval v oboru politická ekonomie, roku 1896 byl přijat do komory advokátů a notářů, roku 1898 se stal zástupcem docenta na vídeňské univerzitě a od následujícího roku byl veden jako privatdozent politické ekonomie na právnické fakultě vídeňské univerzity,

- roku 1901 se stal členem zkušební komise na oddělení státovědy, následující rok byl zvolen za člena představenstva pojišťovny Allianz a stal se mimořádným profesorem politické ekonomie, od roku 1906 až do své smrti byl členem správní rady Anglo-rakouské banky (General-Rat), později převzal funkci prezidenta správní (generální) rady, rovněž byl viceprezidentem rakouské k.k. Immobiliar und der Bodenkredit Bank, stal se členem-korespondentem rakouské centrální statistické komise,

- roku 1919 se jako člen rakouské vládní delegace podílel na mírových jednáních po skončení I. světové války, zemřel 21. června 1920 ve Vídni.  

 

Vyznamenání

- komturský kříž řádu Františka Josefa s hvězdou

 

Erb (1916)

- štít zlato-červeně polcený s hlavou štítu se zlato-červenou šachovnicí (dvě řady, šest sloupců). V pravém poli rostoucí černý kůň ze skály, v levém poli stříbrná kulatá kvádrovaná pevnostní věž, se dvěma řadami cimbuří nad sebou, se třemi černými okny (1,2) mezi cimbuřími a zavřenou černou bránou.

- klenotem, na korunované turnajské přilbě s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly, je rostoucí černý jednohlavý orel s červeným jazykem.

- Heslo: na zlaté stuze černě MULTA LABORI PLURIMA DEO.

 

 

 

Literatura

- Županič Jan, Židovská šlechta podunajské monarchie, Praha 2012, s. 455.