AI. Heraldika a genealogie irských, skotských, anglických a velšských rodin střední Evropy I.

 

Novinka na vánoce 2023

 

  • Práce Miroslava Barocha je studií zabývající se otázkou irské, skotské, anglické a velšské šlechty usazené ve střední Evropě, tedy osob, které od konce 16. století do roku 1918 získaly buď v habsburské monarchii nebo v některé jiné středoevropské zemi šlechtický titul, respektive byly šlechtického původu, ale potvrzení svého zděděného stavu či nobilitaci nezískaly. 

 

 

 

  • Kniha je rozdělena na kapitoly umístěné do deseti částí. Texty jsou členěny na podkapitoly nazvané: Nobilitace a rodový erb a Historie. Jsou doplněny rodokmeny, které dokreslují starobylost jednotlivých rodin a kresbami či malbami rodových erbů.  

 https://www.youtube.com/watch?v=HSbco5gZya0

 

 

 

 

Objednávky na tel. č. 774312227 u pí Dany Barochové nebo na dbaro@seznam.cz 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PIp29GaKaIM

 

https://www.youtube.com/watch?v=YFveo7ZUQgg