Pavich von Pfauenthal

svobodný pán Pavich z Pfauenthalu

- rodina římsko-katolického vyznání patřící mezi tzv. chorvatskou prašlechtu. Poprvé je připomínáná již ve 13. století v oblasti Splitu. Šlechtický stav dědičných zemí spolu s predikátem “von Pfauenthal” na základě diplomu vydaného ve Vídni dne 6. ledna 1799, pro Antona Paviche, c. k. hejtmana na odpočinku a starostu města Semlin v Chorvatsku (dnes Zemun v Bělehradě, Srbsko).

- rakouský stav svobodných pánů na základě nejvyššího osobního listu císaře Karla I. daného v Badenu u Vídně dne 26. února 1918, diplom vydán ve Vídni 3. června 1918 pro Alfonse Paviche von Pfauenthal, c. a k. místodržitelského víceprezidenta na odpočinku a také pro jeho synovce a adoptivní syny Gustava, c. a k. hejtmana a Karla Paviche von Pfauenthal, c. a k. hejtmana.

 

Biografie

- Alfons Alois Pavich von Pfauenthal se narodil v rodině Karla Ludwiga Ferdinanda Paviche von Pfauenthal a jeho manželky Marie Karolíny roz. Schmoll 11. srpna 1839 v Ljubljani, jako mladík vstoupil do státních služeb a roku 1869 se stal koncipistou u zemské vlády v Klagenfurtu,

- roku 1873 byl přijat na funkci sekretáře místodržitelství ve Štýrském Hradci (Graz), 21. listopadu 1875 byl jmenován okresním hejtmanem ve Štýrském Týnci (Liezen, Štýrsko), ve funkci sloužil do roku 1881, roku 1876 byl jmenován c. a k. stolníkem (k. u. k. Truchsess, čestný dvorský úřad v Rakousko-Uhersku), roku 1881 se přestěhoval do Marburgu (dnes Maribor, Chorvatsko), kde se ujal úřadu místního okresního hejtmana,  

- roku 1883 byl jmenován dvorním radou u dalmátského místodržitelství v Zadaru a zároveň se stal zastupujícím vedoucího zemské komise pro léna a alodní statky (k. k. Lehen-Allodialisierungs-Landes-Comission) a zastupujícím vedoucího zemské školní rady, roku 1889 byl jmenován viceprezidentem dalmatského místodržitelství, ve zmíněných funkcích vydržel až do roku 1901, kdy odešel do důchodu, zemřel po roce 1918.

 

Vyznamenání  

- 1885 rytíř Leopoldova řádu,

- 1890 rytíř řádu Františka Josefa,

- 1890 rytíř papežského řádu svatého Řehoře Velikého,

- 1893 papežský Piův řád,

- 1898 komturská dekorace s hvězdou řádu Františka Josefa,

- 1899 jubilejní záslužná medaile pro civilní službu.

 

Erb (1799) 

- štít modrý, na zelenů půdě stojí přirozený páv na přirozeném hadu, který zvedá hlavu proti pávovi. V horních rozích štítu po jedné zlaté hvězdě.

- klenotem, na korunované turnajské přilbě s modro-zlatými přikrývadly, je paví kyta. Heslo: ARMIS FERVORE AC CRUORE.

 

Erb (1918) 

- štít 1799. Na štítě koruna svobodných pánů.

- klenoty tři na korunovaných turnajských přilbách s modro-zlatými přikrývadly. 1. klenot 1799. 2. stojící zlatý gryf s červeným jazykem držící v předních pařátech šavli se zlatým jílcem a záštitou. 3. stojící zlatý gryf s červeným jazykem držící v předních pařátech zlatý kříž. Heslo na stříbrné stuze černě jako 1799.

 

 

Literatura 

- Frank, Karl Friedrich v. - Standeserhebungen, 4. Band, Senftenegg 1967, s. 43.  

- Genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser Österreichs, Jahrgang 2 [1906/07], s. 361.

- Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser, 9. Jahrgang, 1884, s. 413.

- GHdA Adelslexikon, Band X., 1999, s. 214 f.

- Rugále, Mariano, Preinfalk, Miha - Blagoslovljeni in prekleti. Plemiske rodbine 19. in 20. stoletja na Slovenskem, 1. Del, Ljubljana 2010, s. 91 ff.

 

Další články nobilitace 1918

 

 

Conrad von Hötzendorf , Czerweny von Arland , Czibulka , Danzer , Daublebsky , Gednorožec , Herzmansky von San , Hrašovec , Janotta , NeureiterPavichPorm , Rittner , RollingerWaněk , WeegerZeiss , Zieritz , Čenský