15. Curry

15.1 Nobilitace a rodový erb

Rodový erb Curryů je ve střední Evropě prakticky neznámý. Ve druhé polovině 18 století sloužili v císařskokrálovské armádě dva bratři, kteří však o uznání svého starobylého šlechtictví nepožádali a proto je nutno na ně nahlížet jako na nešlechtice.

V irských genealogicko-heraldických pramenech je zaznamenán královský patent (1), kterým Ulster King of Arms Sir William Betham roku 1840 vyhověl žádosti jisté Louisy Curryové a povrdil jí a její strýcům původ a rodový erb, popis: Štít zlato-stříbrně čtvrcený s modro-červeně čtvrceným lemem. V hlavním poli jsou dva černí lvi v chůzi pod sebou s červenými jazyky. Klenotem, na kolčí přilbě se stříbrno-modrou točenicí a červeno-stříbrnými přikrývadly, je stříbrná utržená gryfí hlava mající na krku červený kroužek, v zobáku s červeným jazykem drží modrý kroužek. Heslo: ASPIRO (2).

Obrázek 15.1: Erb Louisy Curry.

zdroj:http://catalogue.nli.ie/Search/Results?lookfor=%22+Heraldry+Ireland%22&type=Subject&filter%5B%5D=format%3A%22Manuscript%22&filter%5B%5D=digitised%3A%22Digitised%22&sort=year+asc&page=2&view=list

 

15.2 Historie

Mezi důstojníky, kteří sloužili v císařské armádě v 18. století a počátkem století devatenáctého, jejichž původ lze najít v Irsku, byli bratři Curryové. V irských genealogických pramenech je zaznamenáno, že byli syny významného irského lékaře a bojovníka za práva irských katolíků dr. Johna Curryho (cca 1710-1780).

Zmíněný dr. Curry pocházel z rodu O’Curry z hrabství Cavan, který byl vedlejší větví klanu O’Rourke. John Curry byl irský lékař, historik a katolický aktivista. Narodil se počátkem 18. století v Dublinu, studia medicíny absolvoval v Paříži a v Remeši, po dokončení univerzity se vrátil do Dublinu, kde začal vykonávat svou lékařskou praxi.

V roce 1757 se stal jedním ze zakladatelů katolického výboru (3), který se roku 1760 sešel v dublinské Essex Street. Od roku 1778 se uvádějí dva z jeho synů jako důstojníci císařské armády, 17. března 1780 doktor John Curry zemřel ve svém domě v Summerhill v Dublinu.

Dle výše zmíněného majestátu je jasné, že Dr. John Curry měl nejméně tři syny. Francise a Thaddeuse, kteří sloužili v císařských armádách a Paula Curry, který je jmenován jako strýc obdarované Louisy Curry. Louisin děd je ve výkladovém textu charakterizován jako zesnulý bývalý důstojník císařské armády usazený v Heidelbergu, který byl údajně za bojové zásluhy povýšen do stavu říšských svobodných pánů. Není známo jméno jeho manželky, přesto však je v majestátu jmenován jeho syn Martin Curry, též zemřelý bývalý major 6. pěšího pluku britské armády. Jmenovaný Martin byl otcem příjemkyně královského majestátu, který potvrzoval původ a erb nejen dceři, ale též jejím strýcům Francisovi a Paulovi Curryovým resp. jejich potomkům.

Pro badatele v oblasti rakouských ozbrojených sil je nejzajímavější Francis, který je v seznamech císařských důstojníků je zapsán též jako Franz (Xaver) chevalier Curry. Narodil se kolem roku 1747 v Irsku, pravděpodobně v Dublinu. V císařské armádě sloužil u pěšího pluku č. 7 "Carl Schröder Infanterie", kde se stal kolem roku 1801 majorem a roku 1806 byl povýšen na podplukovníka, krátce nato odešel do výslužby nebot’ 1. ledna 1807 zemřel v Přerově jako penzionovaný podplukovník.

Kromě zmíněného Franze Xavera rytíře Curryho sloužil počátkem 19. století ve stejném pluku i jistý Johann Curry v hodnosti nadporučíka, jeho příbuznost k výše uvedeným je zahalena tajemstvím. Na rok 1810 byl v seznamu důstojníků 7. pěšího pluku z Lipníka nad Bečvou uveden jako hejtman.

 

_____________________________________________________________

1. Majestát 29. září 1840 viz: Genealogical Office Manuscripts Collection, National Library of Ireland, Department of Manuscrips, Grants and Confirmations of Arms, Vol. E, 1803-1848, s. 197.

2. Sir B. Burke, The General Armory ..., London 1984, s. 253.

3. Katolický výbor, The Catholic Committee či Catholic Convention byla organizace existující v 18. století v Irsku, která si předsevzala boj za práva katolíků a za zrušení trestních zákonů, Penal Laws.